8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1

8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. İnsanın yaratılış amacı nedir?

  A) İnsanı sevindirmek      B) İnsanı imtihan etmek   
  C) İnsana bilgi vermek     D) İbadet etmek           
                            

 2. Cevap: D Açıklama:

  İnsanın yaratılış amacı, Allah'a ibadet etmektir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade edilmiştir: > "Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zâriyat suresi, 56. ayet) 3. İbadet, insanın Yaradan'la olan ilişkisini nasıl etkiler?

  A) Yaradan'a olan bağlılığını güçlendirir.
  B) Yaradan'dan uzaklaştırır.
  C) Yaradan'a karşı sorumluluklarını azaltır.
  D) Yaradan'ı önemsizleştirir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  İbadet, insanın Yaradan'la olan ilişkisini güçlendirir. Çünkü ibadet eden insan, Yaradan'ı daha iyi tanır ve O'na karşı daha fazla sevgi ve saygı duyar. Bu sayede Yaradan'a olan bağlılığı artar. 5. İbadet, insanın fıtratına uygun mudur?

  A) Evet, uygundur.
  B) Hayır, uygun değildir.
  C) Bazen uygun, bazen uygun değildir.
  D) Bu durum kişiye göre değişir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  İbadet, insanın fıtratına uygundur. Çünkü insan, yaratılışından itibaren Allah'a ibadet etmeye programlanmıştır. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade edilmiştir: > "Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zâriyat suresi, 56. ayet) 7. İbadet, insanın ahlakını nasıl etkiler?

  A) Ahlakını olumlu yönde etkiler.
  B) Ahlakını olumsuz yönde etkiler.
  C) Ahlakını etkilemez.
  D) Bu durum kişiye göre değişir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  İbadet, insanın ahlakını olumlu yönde etkiler. Çünkü ibadet eden insan, Allah'ın emirlerine uymayı ve yasaklarından kaçınmayı öğrenir. Bu sayede doğruluk, dürüstlük, merhamet, yardımseverlik gibi olumlu ahlaki değerlere sahip olur. 9. İbadet, insanın dünya ve ahiret hayatını nasıl etkiler?

  A) Dünya ve ahiret hayatını olumlu yönde etkiler.
  B) Dünya ve ahiret hayatını olumsuz yönde etkiler.
  C) Dünya hayatını olumlu, ahiret hayatını olumsuz yönde etkiler.
  D) Dünya hayatını olumsuz, ahiret hayatını olumlu yönde etkiler.

 10. Cevap: A Açıklama:

  İbadet, insanın dünya ve ahiret hayatını olumlu yönde etkiler. Çünkü ibadet eden insan, dünya hayatında huzurlu ve mutlu olur. Ayrıca ahiret hayatında da Allah'ın rızasını kazanır ve cennete girer. 11. İbadet, insanın toplum içindeki yerini nasıl etkiler?

  A) Toplum içindeki yerini güçlendirir.
  B) Toplum içindeki yerini zayıflatır.
  C) Toplum içindeki yerini değiştirmez.
  D) Bu durum ibadet türüne göre değişir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  İbadet, insanın toplum içindeki yerini nasıl etkiler? A) Toplum içindeki yerini güçlendirir. B) Toplum içindeki yerini zayıflatır. C) Toplum içindeki yerini değiştirmez. D) Bu durum ibadet türüne göre değişir. Cevap: Ansanın toplum içindeki yerini nasıl etkiler? A) Toplum içindeki yerini güçlendirir. B) Toplum içindeki yerini zayıflatır. C) Toplum içindeki yerini değiştirmez. D) Bu durum ibadet türüne göre değişir. Cevap: A 13. İbadet, insanın Allah'a olan sevgi ve saygısını ifade eden davranışlardır. İbadetlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanın ahlakını köreltir
  B) İnsanın imanını güçlendirmek
  C) İnsanın ruhunu yormak
  D) İnsanın beden sağlığını zorlamak

 14. Cevap: B Açıklama:

  İbadetlerin temel amacı, insanın imanını güçlendirmek ve Allah'a olan sevgi ve saygısını ifade etmektir. 15. İbadetler, insanın iç dünyasında huzurlu olmasını sağlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

  A) İnsanın Allah'a olan sevgi ve bağlılığı artar.
  B) İnsanın ahlakı azalır.
  C) İnsanın ruhsal gelişimi olumsuz etkilenir.
  D) İnsanın bedenen sağlığı bozar.

 16. Cevap: A Açıklama:

  İbadet eden insan, Allah'a olan sevgi ve bağlılığını hissederek huzur bulur. 17. İbadetler, insanın bedenen ve ruhen sağlıklı olmasına yardımcı olur. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

  A) İnsanın Allah'a olan sevgi ve bağlılığı artar.
  B) İnsanın ahlakı güzelleşir.
  C) İnsanın ruhsal gelişimi sağlanır.
  D) İnsanın bedenen sağlığı korunur.

 18. Cevap: D Açıklama:

  İbadet eden insan, düzenli olarak namaz kılar, oruç tutar, zekat verir ve hac ibadeti yapar. Bu ibadetlerin her biri, insanın bedenen ve ruhen sağlıklı olmasına yardımcı olur. Örneğin, namaz kılmak, kalp ve damar sağlığını korur, oruç tutmak, sindirim sistemini düzenler, zekat vermek, fakirlere yardım ederek onların ihtiyaçlarını karşılamayı sağlar, hac ibadeti ise kişinin maddi ve manevi olarak yenilenmesine yardımcı olur. 19. İbadetler, insanın zamanını planlı ve programlı kullanmayı öğretir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

  A) İnsanın Allah'a olan sevgi ve bağlılığı artar.
  B) İnsanın ahlakı güzelleşir.
  C) İnsanın ruhsal gelişimi sağlanır.
  D) İnsanın zaman yönetimi becerisi gelişir.

 20. Cevap: D Açıklama:

  İbadetlerin çoğu, belirli bir zaman diliminde yerine getirilir. Örneğin, namaz kılmak için beş vakit belirlenmiştir, oruç tutmak için Ramazan ayı seçilmiştir, hac ibadeti için belirli bir zaman belirlenmiştir. Bu durum, insanın zamanını planlı ve programlı kullanmasını öğretir. 21. İbadetler, insanın başkalarını düşünmeyi ve yardımsever olmayı sağlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

  A) İnsanın Allah'a olan sevgi ve bağlılığı artar.
  B) İnsanın ahlakı güzelleşir.
  C) İnsanın ruhsal gelişimi sağlanır.
  D) İnsanın toplumsal sorumluluk bilinci gelişir.

 22. Cevap: D Açıklama:

  İbadetlerin bazıları, başkalarına yardım etmeyi gerektirir. Örneğin, zekât vermek, fakirlere, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi gerektirir, hac ibadeti sırasında kurban kesmek, ihtiyaç sahiplerine et dağıtmayı gerektirir. Bu durum, insanın toplumsal sorumluluk bilincini geliştirir. 23. İbadetler, insanı aşağıdakilerden hangisi yönünden olumlu etkiler?

  A) Manevi yönden      B) Fiziksel yönden   
  C) Sosyal yönden      D) Hepsi             
                       

 24. Cevap: D Açıklama:

  İbadetler, insanı manevi yönden geliştirir. İnsanı Allah'a (c.c.) yakınlaştırır. Bu durum, insanın ruhsal olarak huzurlu ve mutlu olmasını sağlar. 25. İbadetler, insanı aşağıdakilerden hangisi yönünden olumsuz etkiler?

  A) Manevi yönden      B) Fiziksel yönden   
  C) Sosyal yönden      D) Hiçbiri           
                       

 26. Cevap: D Açıklama:

  İbadetler, insanı fiziksel olarak olumsuz etkilemez. Aksine, düzenli olarak yapılan ibadetler, insanın sağlığını korumasına ve geliştirmesine yardımcı olur. 27. İbadetler, insanı aşağıdakilerden hangisi yönünden geliştirir?

  A) Sorumluluk duygusu    B) Cömertlik duygusu    
  C) Sabır duygusu         D) Hepsi                
                          

 28. Cevap: D Açıklama:

  İbadetler, insanı sorumluluk, cömertlik, sabır gibi birçok duyguyu geliştirmesine yardımcı olur. 29. İbadetler, insanı aşağıdakilerden hangisi yönünden güçlendirir?

  A) İradesini          B) Akıl sağlığını    
  C) Fiziksel gücünü    D) Hepsi             
                       

 30. Cevap: D Açıklama:

  İbadetler, insanı iradesini güçlendirir. Kişi, ibadetler sayesinde zorluklara karşı koyma gücünü kazanır. 31. İbadetler, insanı aşağıdakilerden hangisi yönünden birleştirir?

  A) Aile içinde      B) Toplum içinde   
  C) Dünyada          D) Her yerde       
                     

 32. Cevap: D Açıklama:

  İbadetler, insanları ortak bir paydada birleştirir. Bu durum, toplumda birlik ve beraberlik duygularının gelişmesine katkı sağlar. 33. İbadetler, insanı aşağıdakilerden hangisi yönünden eğitir?

  A) Ahlaklı    B) İyiliksever    C) Yardımsever    D) Hepsi    

 34. Cevap: D Açıklama:

  İbadetler, insanı ahlaklı, iyiliksever ve yardımsever gibi birçok yönden eğitir. 35. İslam'ın beş temel esasından biri olan namaz, insanı aşağıdakilerden hangisi yönünden etkiler?

  A) Manevi yönden      B) Fiziksel yönden   
  C) Sosyal yönden      D) Hepsi             
                       

 36. Cevap: D Açıklama:

  Namaz, insanı manevi, fiziksel, sosyal ve duygusal yönden etkiler. 37. Oruç, insanı aşağıdakilerden hangisi yönünden etkiler?

  A) Manevi yönden      B) Fiziksel yönden   
  C) Sosyal yönden      D) Hepsi             
                       

 38. Cevap: D Açıklama:

  Oruç, insanı manevi, fiziksel, sosyal ve duygusal yönden etkiler. 39. Allah'a (c.c.) olan sevgimiz, diğer insanlara olan sevgimizden daha fazla olmalıdır.

  A) Kısmen doğru         B) Kısmen yanlış       
  C) Kesinlikle doğru     D) Kesinlikle yanlış   
                         

 40. Cevap: C Açıklama:

  Allah'a (c.c.) olan sevgimiz, diğer insanlara olan sevgimizden daha fazla olmalıdır. Çünkü Allah (c.c.), yaratıcımız, sahibimiz ve dostumuzdur. Diğer insanlar ise bizim gibi yaratılmışlardır. Allah'a (c.c.) olan sevgimiz, diğer insanlara olan sevgimizden daha fazla olursa, Allah'a (c.c.) karşı olan sorumluluğumuzu daha iyi yerine getiririz ve diğer insanlara karşı da daha merhametli oluruz. 41. Allah'a (c.c.) olan sevgimizi çevremizdekilere göstermek için neler yapmalıyız?

  A) Onları her zaman sevip saymalıyız.
  B) Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalıyız.
  C) Onlarla her zaman iyi geçinmeliyiz.
  D) Hepsi

 42. Cevap: D Açıklama:

  Allah'a (c.c.) olan sevgimizi çevremizdekilere göstermek için onları her zaman sevip saymalıyız, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalıyız ve onlarla her zaman iyi geçinmeliyiz. 43. Yaradan'dan dolayı sevgiyle yaklaşmak ne demektir?

  A) Yaratıcımızı her zaman hatırlamak ve O'nun rızasını kazanmak için çalışmaktır.
  B) Yaratılanlara karşı merhametli ve şefkatli olmaktır.
  C) Yaratılanlara karşı adaletli ve hakkaniyetli olmaktır.
  D) Hepsi

 44. Cevap: D Açıklama:

  Yaradan'dan dolayı sevgiyle yaklaşmak, yaratıcımızı her zaman hatırlamak ve O'nun rızasını kazanmak için çalışmaktır. Aynı zamanda, yaratılanlara karşı merhametli ve şefkatli olmaktır. Yaratılanlara karşı adaletli ve hakkaniyetli olmak da Yaradan'dan dolayı sevgiyle yaklaşmanın bir yoludur. 45. Allah'ı (c.c.) dost ve sevgili bilmek ne demektir?

  A) Allah'a (c.c.) her zaman güvenmek ve O'na teslim olmaktır.
  B) Allah'a (c.c.) her zaman dua etmek ve O'ndan yardım istemektir.
  C) Allah'a (c.c.) her zaman yakın olmak ve O'nun sevgisini hissetmektir.
  D) Hepsi

 46. Cevap: D Açıklama:

  Allah'ı (c.c.) dost ve sevgili bilmek, Allah'a (c.c.) her zaman güvenmek ve O'na teslim olmaktır. Aynı zamanda, Allah'a (c.c.) her zaman dua etmek ve O'ndan yardım istemektir. Allah'a (c.c.) her zaman yakın olmak ve O'nun sevgisini hissetmek de Allah'ı (c.c.) dost ve sevgili bilmenin bir yoludur. 47. Allah'a (c.c.) olan sevgimizi ve dostluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bunun için ne yapmalıyız?

  A) Her zaman Allah'ı (c.c.) zikretmeliyiz.
  B) Allah'ın (c.c.) emirlerini yerine getirmeliyiz.
  C) Allah'ın (c.c.) yasaklarından kaçınmalıyız.
  D) Hepsi

 48. Cevap: D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 Detayları

8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADER VE KAZAYA İMAN
  1. Allah’ın İlmi, İradesi ve Kudreti
  2. Başarı ve Başarısızlık
  3. Dua ve Tevekkül
  4. Ecel ve Ömür
  5. Hayr ve Şer
  6. İnsanın İradesi ve Sorumluluğu
  7. Kader ve Kaza
  8. Kaderle İlgili Bazı Kavramlar
  9. Rızık
  10. Sağlık ve Hastalık

Ayrıca 8.sınıf temel dini bilgiler dersi II. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test türünde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

* İbadet ve insan ilişkisini açıklar.

* İbadet ve insan ilişkisini açıklar.

* İbadet ve insan ilişkisini açıklar.

* İbadet ve ahlak ilişkisini açıklar.

* İbadet ve dünya-ahiret ilişkisini açıklar.

İbadetlerin temel amacını açıklar.

İbadetin insanın iç dünyasında huzur sağladığını açıklar.

İbadetin insanın bedenen ve ruhen sağlıklı olmasına yardımcı olduğunu açıklar.

İbadetin insanın zaman yönetimi becerisini geliştirdiğini açıklar.

İbadetin insanın toplumsal sorumluluk bilincini geliştirdiğini açıklar.

2.5.1. İbadetin insanın manevi yönünü geliştirmedeki önemini açıklar.

2.5.2. İbadetin insanın fiziksel yönünü olumsuz etkilemediğini açıklar.

2.5.3. İbadetin insanı sorumluluk, cömertlik ve sabır gibi duyguları geliştirmedeki önemini açıklar.

2.5.4. İbadetin insanı iradesini güçlendirmedeki önemini açıklar.

2.5.5. İbadetin toplumda birlik ve beraberlik duygularını geliştirmedeki önemini açıklar.

2.5.6. İbadetin insanı ahlaklı, iyiliksever ve yardımsever bir birey olarak yetiştirmedeki önemini açıklar.

2.5.7. Namazın insanı manevi, fiziksel, sosyal ve duygusal yönden etkilediğini açıklar.

2.5.8. Orucun insanı manevi, fiziksel, sosyal ve duygusal yönden etkilediğini açıklarSoru 1

8.1.1.2. Allah'a (c.c.) olan sevginin özelliklerini açıklar.

8.1.1.3. Allah'a (c.c.) olan sevgisini çevresine yansıtır.

8.1.1.4. Yaradan'dan dolayı sevgiyle yaklaşır.

8.1.1.5. Allah'ı (c.c.) dost ve sevgili bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 26 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 309 kere doğru, 95 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf TDB II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.