2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. İslam dininin iki temel kaynağı vardır. Bu kaynaklar hakkında, aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

  A) Kur’an-ı Kerim ve Sünnet
  B) Hadis ve Sünnet
  C) Farz ve Sünnet
  D) Kur’an-ı Kerim ve Farz

 2. Cevap: A

 3. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?

  A) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
  B) Meleklere inanmak
  C) Peygamberlere inanmak
  D) Hurafelere inanmak

 4. Cevap: D

 5. Kur’an’da ve hadislerde bize bildirilen Allah’ın isimlerine ne ad verilir?

  A) Esma-i Hüsna    B) Ayet     C) Hadis     D) Vahiy

 6. Cevap: A

 7. ”Münafığın alameti üçtür:…………söz verince cayar kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder ” (hadis)
  Yukarıdaki hadisde boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Konuşunca yalan söyler  
  B) İnanmadğı halde inandım der
  C) Yararsız işler yapar
  D) Allah’a ortak koşar

 8. Cevap: A

 9. Allah’a inanan bir kimse, aşağıdaki davranışlardan hangisinden uzak durmaya çalışır?

  A) Dürüst ve adaletli olmak
  B) Saygılı ve merhametli olmak
  C) Çalışkan ve sabırlı olmak
  D) Yalan söylemek ve iftira atmak

 10. Cevap: D

 11. Kur’an-ı Kerim’de Tevhit İnancını en iyi anlatan sure aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kevser    B) İhlas    C) Fatiha     D) Nas

 12. Cevap: B

 13. İbadetleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah cc için yapmaya ne denir?

   A) Amel    B) İhlas    C) Huşu    D) İbadet

 14. Cevap: B

 15. Hangisi vakti belirlenmiş ibadetlerden değildir?

  A) Oruç    B) Namaz    C) Kurban    D) Sadaka

 16. Cevap: D

 17. ”Demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız öyle mi?” Dinimizde akrabalık hukukunu gözetmeye ne denir?

  A) Sıla-i rahim    B) İhsan    C) Sünnet    D) İhlas

 18. Cevap: A

 19. Hangisi ibadetlerin geçerli olması için gereken ilkelerden değildir?

  A) Niyet  B) Sünnete uygunluk   C) ihlas    D) Gösteriş

 20. Cevap: D

 21. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
  Tevhit- İslam- Sünnet-  İman- Şirk

  1-    Yüce Allah’tan Hz. Muhammed’e indirilen her şeyin doğruluğunu şüphe duymadan kabul et-meye …………………………………denir.
  2-    Peygamberimizin söz, davranış ve sahabelerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylaması-na …………………………….denir.
  3-    Allah’a ortak koşarak başka varlıkları tanrı kabul etmeye …………………………………denir.
  4-    Yüce Allah’ın Hz. Adem’den başlayarak son peygamber Hz. Muhammed’e kadar insanlar için gönderdiği dinin ortak adı…………………………………….dır.
  5-    Allah’ın bir ve tek olduğuna O’ndan başka ilah olmadığına inanmak ……………………inancıdır.
 22. Cevap:

  Cevap Yok 23. “Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse,……………kollayıp gözetsin.”  Hadis-i şerifini aşağıdaki kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.

  A) Annesini-babasını        B) Çocuklarını      
  C) Akrabalarını                 D) Yaşlıları

 24. Cevap: C

 25. Hacılar tavafa nereden başlarlar?

  A) Hatim Duvarından          B) Makam-ı İbrahim’den
  C) Hacerü’l –Esved’den      D) Safa tepesinden

 26. Cevap: C

 27. Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuğuna karşı görevi değildir?

  A) Çocuklara çalışkan olana daha çok hediye almak
  B) Her türlü ihtiyacını karşılamak
  C) Eğitiminin devamını sağlamak
  D) Güzel bir terbiye ile yetiştirmek

 28. Cevap: A

 29. Aşağıdakilerden hangisi hacca gidecek kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?

  A) Müslüman olmak      
  B) Akıllı olmak
  C) Erkek olmak                
  D) Ergenlik çağına girmiş olmak

 30. Cevap: C

 31. I. Tavaf etmek
  II. Şeytan taşlamak
  III. İhrama girmek
  IV. Arafat’ta vakfe
  V. Sa’y etmek
  Yukarıdakilerden hangileri haccın farzlarındandır?

  A) II,V     B) II,IV,V      C) I,II,III     D) I,III,IV

 32. Cevap: D

 33. Mekke’ye yeni girenlerin yapması sünnet olan tavaf hangisidir?

  A) Ziyaret Tavafı     B) Kudüm Tavafı   
  C) Veda tavafı        D) Nafile Tavaf

 34. Cevap: B

 35. I- faydalı ilim
  II- mal-mülk
  III- hayırlı evlat
  IV- sadaka-i cariye
  V- para
  İnsan öldükten sonra ona sevap kazandırmaya devam edenler yukarıdakilerden hangileridir?

  A) I-III-IV    B) I–II-IV-V     C) II-III     D) II–III-V

 36. Cevap: A

 37. Aşağıdakilerden kurbanla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kesecek olan kişide zenginlik şartı aranır.
  B) Bu ibadet Hz. İbrahim ile başlamıştır.
  C) Kurbanı kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi kesebilir.
  D) Kurban kesimi, Kurban Bayramının sonuna kadar devam edebilir.

 38. Cevap: A

 39. Aşağıda Hacla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hac farz olması için hür olmak gerekir.  
  B) Hac ibadeti Ramazan bayramı günlerinde yapılır.
  C) Hac farz olması için akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak gerekir.
  D) Hicri 9. yılda farz kılınmıştır.

 40. Cevap: B

 41. İlk aileyi kim oluşturmuştur?

  A) Hz. Âdem-Havva
  B) Hz. Muhammed-Hatice
  C) Hz. Ali-Fatıma
  D) Hz. Abdullah-Âmine

 42. Cevap: A

 43. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın beş temel şartından biridir?

  A) Fitre      B) Kurban     C) Hac      D) Sadaka

 44. Cevap: C

 45. Aşağıdakilerden hangisi dinimizde yasaklanmamıştır?

  A) Leş ve kan         B) Koyun, keçi ve sığır eti
  C) Domuz eti          D) İçki

 46. Cevap: B

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Test


2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADER VE KAZAYA İMAN
  1. Allah’ın İlmi, İradesi ve Kudreti
  2. Başarı ve Başarısızlık
  3. Dua ve Tevekkül
  4. Ecel ve Ömür
  5. Hayr ve Şer
  6. İnsanın İradesi ve Sorumluluğu
  7. Kader ve Kaza
  8. Kaderle İlgili Bazı Kavramlar
  9. Rızık
  10. Sağlık ve Hastalık

Ayrıca 2022-2023 8.sınıf temel dini bilgiler dersi 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 23 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 208 kere doğru, 96 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.