8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İbadetlerin insan için önemi nedir?


 2. Cevap: İbadetlerin insan için önemi şu şekilde sıralanabilir: * İbadet, imanın en büyük göstergesidir. * İbadet, insanı kötülüklerden uzaklaştırır. * İbadet, insanı Allah'a (c.c.) yakınlaştırır. * İbadet, insanı huzurlu ve mutlu kılar. Açıklama:

  İbadet, imanın en büyük göstergesidir. Çünkü insan, imanı ve imanın gereği olarak amel defterine kaydedilen iş ve davranışlarına göre hesaba çekilecektir. İman etmenin gereği ibadet etmektir. İbadet, Allah'ın (c.c.) rızasına, insanın fıtratına ve insanlığın yararına uygun hâl ve hareketlerdir. Kur'an-ı Kerim'de ibadet etmek, yüzü aşkın ayette iman ile birlikte geçmektedir. Bu yüzden iman, insanı ibadet yapmaya sevk etmelidir. Çünkü gerçek iman hayata yansıyandır. İbadet, imanın en büyük göstergesidir. İbadet, insanı kötülüklerden uzaklaştırır. Çünkü her şeyi bilen, her şeyi gören ve gözeten bir varlığın olduğuna iman etmek, insanı kötülüklerden uzaklaştırır. Böyle bir insan Yüce Allah'ı sever, O'nun sevgisini elde etmeyi sağlayacak davranışlar sergiler. O'nun sevgi ve hoşnutluğunu kazandıktan sonra da kaybetmemeye çalışır. Her şeyi gören, bilen bir yaratıcıya inandığından en küçük bir kötülükten kaçınır, en küçük bir iyiliği yapmaya çalışır. Dolayısıyla bir gün Yüce Allah'ın huzurunda dünyada yaptığı tüm davranışlarından sorumlu olacağını düşünen insan, kötülüklerden uzak durur. İbadet, insanı Allah'a (c.c.) yakınlaştırır. Çünkü ibadet eden insan, Yüce Allah'a yönelir ve onunla iletişim kurar. İbadet, insanı Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine inandıran, ona karşı sevgi ve saygı duyan bir insan haline getirir. İbadet, insanı huzurlu ve mutlu kılar. Çünkü ibadet eden insan, Yüce Allah'ın (c.c.) sevgisini ve hoşnutluğunu kazandığını hisseder. Bu durum, ona huzur ve mutluluk verir. 3. İbadetler imanın bir göstergesi midir?


 4. Cevap: Evet, ibadet imanın bir göstergesidir. Açıklama:

  İman, dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Ancak yalnız inanmak yeterli değildir. İmanın olgunluğuna ermek, imanı üstün bir dereceye İbadetlerin geçerli olabilmesi için hangi şartlara uyması gerekir? Cevap: İbadetlerin geçerli olabilmesi için niyet, ihlas ve sünnete uygunluk şartlarına uyması gerekir. Açıklama: Niyet, ibadetin Allah rızası için yapıldığını gösterir. İhlas ise ibadette sadece Allah’ın rızasını gözetmektir. Sünnete uygunluk ise ibadetlerin Kur’an ve sünnete uygun olarak yapılmasıdır. 5. Sünnet nedir?


 6. Cevap: Sünnet, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözleri, davranışları ve onaylamalarıdır. Açıklama:

  Sünnet, ibadetlerin nasıl yapılacağını gösteren en önemli kaynaktır. Sünnete uygun olmayan ibadetlerin kabul edilmesi mümkün değildir. 7. İbadetlerin temel ilkelerini açıklayınız.


 8. Cevap: İbadetlerin temel ilkeleri niyet, ihlas ve sünnete uygunluktur. Niyet, ibadetin Allah rızası için yapıldığını gösterir. İhlas ise ibadette sadece Allah’ın rızasını gözetmektir. Sünnete uygunluk ise ibadetlerin Kur’an ve sünnete uygun olarak yapılmasıdır. Açıklama:

  İbadetlerin geçerli olabilmesi için bu ilkelerin yerine getirilmesi gerekir. 9. İbadet ve salih amel arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 10. Cevap: İbadet ve salih amel, birbirini tamamlayan kavramlardır. İbadetler, Allah’a kulluğu ifade eden davranışlardır. Salih ameller ise Allah’ın rızasına uygun olan her türlü söz ve davranıştır. Bu iki kavram, insanın Allah’a ve kulluğuna bağlılığını gösterir. Açıklama:

  İbadetler, salih amellerin temelini oluşturur. Salih ameller ise ibadetlerin meyveleridir. 11. İbadetler, insanın Allah'a olan bağlılığını nasıl güçlendirir?


 12. Cevap: İbadetler, insanın Allah'a olan sevgisini, saygısını ve bağlılığını güçlendirir. İnsan, ibadetlerini yerine getirerek Allah'ın emirlerini yerine getirir ve ona olan sevgisini gösterir. Ayrıca ibadet, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla arasında bir bağ oluşturur. Bu bağ, insanın Allah'a olan bağlılığını güçlendirir. Açıklama:

  İbadetler, insanın Allah'a olan bağlılığını güçlendiren önemli bir unsurdur. İbadetlerini yerine getiren insan, Allah'ın emirlerine uyduğunu ve ona olan sevgisini gösterdiğini gösterir. Ayrıca ibadet, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla arasında bir bağ oluşturur. Bu bağ, insanın Allah'a olan bağlılığını güçlendirir. 13. İbadet, insanın Allah’a karşı duyduğu saygı ve sevginin bir ifadesidir. Bu ifadeye göre, ibadetin ne ile ilgili olduğu söylenebilir?


 14. Cevap: İbadet, insanın Allah’a olan bağlılığını ve teslimiyetini gösterir. Açıklama:

  İbadet, insanın Allah’a karşı duyduğu sevgi ve saygının bir ifadesidir. Bu sevgi ve saygı, insanın Allah’a olan bağlılığını ve teslimiyetini gösterir. Dolayısıyla ibadet, insanın Allah’a olan bağlılığını ve teslimiyetini gösteren bir eylemdir. 15. İbadetler, insanı ne ile ilgili olarak güçlendirir?


 16. Cevap: İbadetler, insanı manevi olarak güçlendirir. Açıklama:

  İbadetler, insanın Allah’a olan sevgisini ve saygısını artırarak, onun manevi yönünü güçlendirir. İbadetler, insanı kötülüklerden alıkoyar, ona iyilik yapmayı öğretir ve onu güzel ahlak sahibi olmaya yönlendirir. Dolayısıyla ibadet, insanı manevi olarak güçlendirir. 17. Zekât, ne için gereklidir?


 18. Cevap: Zekât, insanın yardımseverliğini ve toplumsal dayanışmayı geliştirmesi için gereklidir. Açıklama:

  Zekât, İslam’ın temel ibadetlerinden biridir. Zekât, insanın malını Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için infak etmesini sağlar. Zekât, insanın yardımseverliğini ve toplumsal dayanışmayı geliştirmesine yardımcı olur. Dolayısıyla zekât, insanın yardımseverliğini ve toplumsal dayanışmayı geliştirmesi için gereklidir. 19. Hac, ne için gereklidir?


 20. Cevap: Hac, insanın Allah’a olan bağlılığını ve teslimiyetini göstermesi için gereklidir. Açıklama:

  Hac, İslam’ın beş şartından biridir. Hac, insanın Allah’a olan sevgisini ve saygısını artırarak, onun manevi yönünü güçlendirir. Hac, insanı kötülüklerden alıkoyar, ona iyilik yapmayı öğretir ve onu güzel ahlak sahibi olmaya yönlendirir. Dolayısıyla hac, insanın Allah’a olan bağlılığını ve teslimiyetini göstermesi için gereklidir. 21. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İbadet, Allah'a (c.c.) olan sevgi ve saygıyı ifade etmenin bir yoludur.
  2. ( ) İbadetler, insanın ahlakını güzelleştirir.
  3. ( ) İbadetler, insanın ruhsal açıdan gelişmesine katkı sağlar.
  4. ( ) İbadetler, insanın bedensel ve ruhsal sağlığını korur.
  5. ( ) İbadetler, insanın zamanını planlı kullanmasını sağlar.
  6. ( ) İbadetler, insanın topluma karşı sorumluluk duygusunu geliştirir.
  7. ( ) İbadetler, insanın maddi kazancını artırır.
  8. ( ) İbadetler, insanın üzüntü ve stresini azaltır.
  9. ( ) İbadetler, insanın Allah'a (c.c.) olan yakınlığını güçlendirir.
  10. ( ) İbadetler, insanın cennete girmesine vesile olur.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

 23. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) İbadet, insana manevi haz verir.
  2. (.....) İbadetler, insanı toplumdan koparır.
  3. (.....) İbadetler, insanı kötülüklerden alıkoyar.
  4. (.....) İbadetler, insanı bencilleştirir.
  5. (.....) İbadetler, insanı Allah'a yaklaştırır.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D Açıklama:

  1. İbadet, Allah'a olan sevgi ve bağlılığın bir ifadesidir. Bu nedenle ibadet etmek insana manevi haz verir. 2. İbadetler, insanı Allah'a yöneltir ve ona yaklaştırır. Bu nedenle ibadet etmek insanı toplumdan koparmaz. 3. İbadetler, insanı kötülüklerden alıkoyar. Çünkü ibadet eden insan, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uyar. 4. İbadetler, insanı bencilleştirmez. Aksine, ibadet eden insan, Allah'ın tüm kullarına karşı merhamet ve şefkat duyar. 5. İbadetler, insanı Allah'a yaklaştıran en önemli vesilelerden biridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Quit tokyo
03 Ocak 2024

İbadet insanın Allah'a karşı duyduğu saygı ve sevginin bir ifadesidir. Bu ifadeye göre, ibadetin ne ile ilgili olduğu söylenebilir


8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADER VE KAZAYA İMAN
  1. Allah’ın İlmi, İradesi ve Kudreti
  2. Başarı ve Başarısızlık
  3. Dua ve Tevekkül
  4. Ecel ve Ömür
  5. Hayr ve Şer
  6. İnsanın İradesi ve Sorumluluğu
  7. Kader ve Kaza
  8. Kaderle İlgili Bazı Kavramlar
  9. Rızık
  10. Sağlık ve Hastalık

Ayrıca 8.sınıf temel dini bilgiler dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak klasik türde hazırlanmıştır

* İbadetlerin insan için önemini açıklar.

İbadetlerin geçerli olabilmesi için niyet, ihlas ve sünnete uygunluk şartlarının bilinmesi gerekir.

Sünnetin ibadetlerde öneminin bilinmesi gerekir.

İbadetlerin temel ilkelerinin bilinmesi gerekir.

İbadet ve salih amel arasındaki ilişkinin bilinmesi gerekir.

İbadet, insanın Allah'a olan bağlılığını güçlendirir.

İbadet, insanın Allah’a olan bağlılığını ve teslimiyetini gösterir.

İbadetler, insanı manevi olarak güçlendirir.

Zekât, insanın yardımseverliğini ve toplumsal dayanışmayı geliştirmesi için gereklidir.

Hac, insanın Allah’a olan bağlılığını ve teslimiyetini göstermesi için gereklidir.

* İbadetin tanımını ve önemini kavrar. * İbadetlerin insanın ahlakını güzelleştirici etkisini kavrar. * İbadetlerin insanın ruhsal ve bedensel sağlığına katkısını kavrar. * İbadetlerin insanın zamanını planlı kullanmadaki etkisini kavrar. * İbadetlerin insanın topluma karşı sorumluluk duygusunu geliştirmedeki etkisini kavrar. * İbadetlerin insanın maddi kazancı üzerindeki etkisini kavrar. * İbadetlerin insanın üzüntü ve stresini azaltıcı etkisini kavrar. * İbadetlerin insanın Allah'a (c.c.) olan yakınlığını güçlendirici etkisini kavrar. * İbadetlerin insanın cennete girmesine vesile olacağını kavrar.

* İbadetlerin insana manevi haz verdiğini kavrar. * İbadetler ile toplumdan kopuş arasında bir ilişki olmadığını kavrar. * İbadetler ile kötülüklerden korunma arasında bir ilişki olduğunu kavrar. * İbadetler ile bencillik arasında bir ilişki olmadığını kavrar. * İbadetler ile Allah'a yaklaşma arasındaki ilişkiyi kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.