8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2

8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Katıların basıncı, uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve kuvvetin uygulandığı yüzeye temas eden alanına bağlıdır. Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Kuvvet büyüdükçe, basınç her zaman büyür.
  B) Yüzey alanı büyüdükçe, basınç her zaman büyür.
  C) Kuvvet ve yüzey alanı ters orantılıdır.
  D) Kuvvet ve yüzey alanı doğru orantılıdır.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Katıların basıncı, uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve kuvvetin uygulandığı yüzeye temas eden alanına bağlıdır. Yani kuvvet büyüdükçe basınç da büyür. Yüzey alanı büyüdükçe, basınç azalır. Bu nedenle, doğru cevap D'dir. 3. Aşağıdakilerden hangisi, sıvıların basıncını etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Sıvının yoğunluğu    B) Sıvının derinliği   
  C) Sıvının miktarı      D) Sıvının şekli       
                         

 4. Cevap: C Açıklama:

  Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna, sıvının derinliğine ve sıvının şekline bağlıdır. Sıvının miktarı, sıvıların basıncını etkilemez. Bu nedenle, doğru cevap C'dir. 5. Bir miktar su ile dolu bir bardağın ağzına bir kâğıt koyup bardağı hiç hava almayacak şekilde kâğıtla birlikte ters çevirirseniz kâğıdın yere düşmediğini fark edersiniz. Bu durumun sebebi nedir?

  A) Kâğıda alttan etki eden açık hava basıncı, üst taraftan etki eden sıvı basıncından büyüktür.
  B) Kâğıda etki eden açık hava basıncı, sıvı basıncından küçüktür.
  C) Kâğıda etki eden sıvı basıncı, açık hava basıncından küçüktür.
  D) Kâğıda etki eden açık hava basıncı ve sıvı basıncı eşittir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kâğıt, bardaktaki sıvının ağırlığı nedeniyle aşağı doğru bir kuvvete maruz kalır. Ancak, kâğıda aynı zamanda açık hava basıncı da etki eder. Açık hava basıncı, kâğıda alttan yukarı doğru bir kuvvet uygular. Bu iki kuvvetin etkisiyle kâğıt, yere düşecek gibi olur. Ancak, açık hava basıncı, sıvı basıncından daha büyük olduğundan, kâğıt yere düşmez. 7. Bir balonu şişirirken, balonun hacmi artar. Bu durumda balonun basıncı nasıl değişir?

  A) Artar.                     B) Azalır.                   
  C) Değişmez.                  D) Önce artar sonra azalır   
                               

 8. Cevap: A Açıklama:

  Balonun hacmi arttığında, balonun iç yüzeyine etki eden kuvvetler artar. Bu da balonun basıncının artmasına neden olur. 9. Periyodik tabloda, bir elementin periyot numarası, o elementin son katmanında bulunan elektron sayısının kaç olduğunu gösterir. Buna göre, periyodik tabloda 2. periyotta yer alan elementlerin son katmanlarında kaç elektron bulunur?

  A) 1    B) 8    C) 18    D) 32    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Periyodik tabloda, 2. periyottaki elementlerin son katmanları s katmanıdır. s katmanı, 1 elektron alır. 11. Periyodik tabloda, bir elementin grup numarası, o elementin son katmanında bulunan değerlik elektron sayısının kaç olduğunu gösterir. Buna göre, periyodik tabloda 7. grupta yer alan elementlerin son katmanlarında kaç değerlik elektronu bulunur?

  A) 1    B) 2    C) 6    D) 18    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Periyodik tabloda, 7. gruptaki elementlerin son katmanları p katmanıdır. p katmanı, 6 elektron alır. 13. * Buğdaydan un elde edilmesi, * Demirin tel hâline getirilmesi, * Suyun kaynatılması, * Ekmeğin pişirilmesi Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi fiziksel değişimdir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Fiziksel değişimlerde maddenin kimliği değişmez. Bu nedenle buğdaydan un elde edilmesi, demir tel hâline getirilmesi ve suyun kaynatılması fiziksel değişimdir. Ekmeğin pişirilmesi sırasında ise maddenin kimliği değişir ve yeni bir madde oluşur. Bu nedenle ekmek pişirmek kimyasal değişimdir. 15. * Güneş doğarken veya batarken gökyüzünün farklı renkte olması, * Ekmeğin dilimlenmesi, * Buharlaşma, * Yanma Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi fiziksel değişimdir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Güneş doğarken veya batarken gökyüzünün farklı renkte olması, ışığın kırılmasından dolayı meydana gelir. Bu olayda maddenin kimliği değişmez. Ekmeğin dilimlenmesi, buharlaşma ve yanma olayları ise maddenin kimliğini değiştiren olaylardır. Bu nedenle ekmek dilimlenmesi fiziksel değişimdir. 17. Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere ne denir?

  A) Asit    B) Baz    C) Nötr    D) Belirteç    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere asit denir. 19. Sulu çözeltilerinde ortama OH- iyonu veren maddelere ne denir?

  A) Asit    B) Baz    C) Nötr    D) Belirteç    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sulu çözeltilerinde ortama OH- iyonu veren maddelere baz denir. 21. Asitler ve bazların pH değerleri ile asidiklik ve baziklik arasında nasıl bir ilişki vardır?

  A) pH değeri 7 olan maddeler asidik veya bazik değildir.
  B) pH değeri 7 olan maddeler asittir.
  C) pH değeri 7 olan maddeler baziktir.
  D) pH değeri 7 olan maddeler hem asit hem de bazdır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  pH değeri 7 olan maddeler nötrdür. Asitler pH değeri 7'den küçük, bazlar ise pH değeri 7'den büyüktür. 23. Asitlerin ve bazların maddeler üzerinde pek çok etkisi vardır. Bu etkilerden biri de canlı dokulara olan etkisidir. Asitler ve bazların canlı dokulara olan etkisini en aza indirmek için asit ve bazlarla çalışırken nelere dikkat etmeliyiz?

  A) Asit ve bazları metal kaplarda saklamalıyız.
  B) Asit ve bazları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamalıyız.
  C) Asit ve bazları kullanırken önlük, eldiven ve gözlük takmalıyız.
  D) Asit ve bazları kullanırken dikkatli olmalıyız.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Asit ve bazlar canlı dokulara zarar verebilir. Bu nedenle asit ve bazlarla çalışırken dikkatli olmalı, önlük, eldiven ve gözlük takmalıyız. Asit ve bazları metal kaplarda saklamamalı, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamalıyız. 25. Eşit kütleli ve aynı cins olan su ve zeytinyağına eşit miktarda ısı verildiğinde suyun sıcaklığı zeytinyağının sıcaklığından daha fazla yükselir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Suyun öz ısısı zeytinyağının öz ısısındandan daha büyüktür.
  B) Zeytinyağının öz ısısı suyun öz ısısındandan daha büyüktür.
  C) Suyun tanecikleri zeytinyağının taneciklerinden daha büyüktür.
  D) Zeytinyağının tanecikleri suyun taneciklerinden daha büyüktür.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli olan ısı miktarı o maddenin öz ısısına bağlıdır. Öz ısısı büyük olan bir maddeye verilen ısı miktarı, öz ısısı küçük olan bir maddeye verilen ısı miktarından daha az ısı değişimine neden olur. 27. Yağmur sularının pH değeri neden asit özellik gösterir?

  A) Havadaki karbondioksit gazının su buharı ile tepkimeye girmesi sonucunda asit oluşur.
  B) Havadaki kükürtdioksit gazının su buharı ile tepkimeye girmesi sonucunda asit oluşur.
  C) Havadaki azotdioksit gazının su buharı ile tepkimeye girmesi sonucunda asit oluşur.
  D) Havadaki tüm gazların su buharı ile tepkimeye girmesi sonucunda asit oluşur.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sanayi tesislerinde kullanılan fosil yakıtların yanması sonucunda havaya karbondioksit, kükürtdioksit ve azotdioksit gibi gazlar karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek asitler oluşturur. 29. Bir maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesi sırasında gerçekleşen olaya ne ad verilir?

  A) Erime    B) Buharlaşma    C) Donma    D) Yoğunlaşma    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Katı hâlde bulunan bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesi sırasında gerçekleşen olaya erime denir. 31. Bir maddenin sıvı hâlden gaz hâle geçmesi sırasında gerçekleşen olaya ne ad verilir?

  A) Erime    B) Buharlaşma    C) Donma    D) Yoğunlaşma    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Sıvı hâlde bulunan bir maddenin ısı alarak gaz hâle geçmesi sırasında gerçekleşen olaya buharlaşma denir. 33. Hâl değişimi sırasında maddenin sıcaklığı neden sabit kalır?

  A) Madde katı hâlden sıvı hâle geçerken tanecikler arasındaki bağlar gevşer. Bu gevşeme sırasında tanecikler kinetik enerjilerini kullanarak titreşimlerini artırırlar.
  B) Madde sıvı hâlden gaz hâle geçerken tanecikler arasındaki bağlar kopar. Bu kopma sırasında tanecikler kinetik enerjilerini kullanarak birbirlerinden uzaklaşırlar.
  C) Madde katı hâlden sıvı hâle geçerken tanecikler arasındaki bağlar gevşer. Bu gevşeme sırasında tanecikler kinetik enerjilerini kullanarak birbirlerinden uzaklaşırlar.
  D) Madde sıvı hâlden gaz hâle geçerken tanecikler arasındaki bağlar kopar. Bu kopma sırasında tanecikler kinetik enerjilerini kullanarak titreşimlerini artırırlar.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Hâl değişimi sırasında maddenin sıcaklığı sabit kalır çünkü maddenin aldığı ısı, hâl değişimi için gerekli enerjiyi sağlamak için kullanılır. Bu enerji, tanecikler arasındaki bağları gevşetmeye veya koparmaya harcanır. 35. Türkiye'de kimya sektörünün gelişmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi en azdır?

  A) Sanayileşmenin artması
  B) Devlet desteğinin artması
  C) Özel sektörün yatırım yapması
  D) İthalatın artması

 36. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'de kimya sektörünün gelişmesinde sanayileşmenin artması, devlet desteğinin artması ve özel sektörün yatırım yapması gibi faktörler önemli rol oynamıştır. İthalatın artması ise kimya sektörünün gelişmesine olumsuz etki yapmıştır. 37. Kimya endüstrisi ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlardan biri hangisidir?

  A) TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal Teknoloji Enstitüsü
  B) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)
  C) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)
  D) Kimya Mühendisleri Odası

 38. Cevap: A Açıklama:

  TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Türkiye'deki, başta güvenlik güçlerinin ve savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok alanda ürün geliştirmektedir. Bu kurum, parmak izinin belirlenmesinde kullanılan tozları üretmekte bunun yanında ilaç, kömür, enerji gibi pek çok alanda çalışmalar yapmaktadır. 39. Kimya endüstrisinin gelişmesi, beraberinde hangi sanayi kollarının gelişmesine olanak sağlamaktadır?

  A) Otomotiv sektörü              B) Tekstil sektörü              
  C) Temizlik maddeleri sektörü    D) Tüm bu seçenekler            
                                  

 40. Cevap: D Açıklama:

  Kimya endüstrisi, birçok sanayi koluna ham madde sağlamaktadır. Bu nedenle kimya endüstrisinin gelişmesi, beraberinde birçok sanayi kolunun gelişmesine olanak sağlamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 Detayları

8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
  1. Asitler - Bazlar
  2. Elementlerin Sınıflandırılması
  3. Kimyasal Bağlar
  4. Kimyasal Tepkimeler
  5. Su Arıtımı
 • SES
  1. Müzik ve Fen
  2. Ses Bir Enerji Türüdür
  3. Ses Dalgaları
  4. Sesin Özellikler

Ayrıca 8.sınıf fen bilimleri dersi III. ve IV. ünite test soruları 2; müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan test türünde hazırlanmıştır

Katıların basıncını etkileyen faktörleri kavrar.

Sıvıların basıncını etkileyen faktörleri kavrar.

Açık hava basıncını açıklar.

* Basınç ile hacim arasındaki ilişkiyi açıklar.

* Periyodik tabloda, bir elementin grup numarasının o elementin son katmanında bulunan değerlik elektron sayısını gösterdiğini açıklar.

8.3.1. Fiziksel ve kimyasal değişimleri ayırt eder.

8.3.1. Fiziksel ve kimyasal değişimleri ayırt eder

8.4.1. Asit ve bazların özelliklerini ve günlük yaşamdaki kullanım alanlarını açıklar.

8.4.1. Asit ve bazların özelliklerini ve günlük yaşamdaki kullanım alanlarını açıklar.

Asitler ve bazların pH değerlerini ve asidiklik ile bazikliği arasındaki ilişkiyi açıklar.

Asitler ve bazların canlı dokulara olan etkilerini ve asit ve bazlarla çalışırken dikkat edilmesi gerekenleri açıklar.

8.3.1.1. Isı ve sıcaklık kavramlarını açıklar.

8.3.2.1. Asit yağmurlarının oluşumunu açıklar.

8.3.3.1. Katı, sıvı ve gaz hâllerinin tanecik özelliklerini ilişkilendirir.

8.3.3.1. Katı, sıvı ve gaz hâllerinin tanecik özelliklerini ilişkilendirir.

8.3.2.1. Maddelerin hâl değişimini açıklar.

8.3.3.1. Türkiye'de kimya sektörünün gelişimini açıklar.

8.4.6.1. Kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan kurum ve kuruluşları tanır.

8.4.6.2. Kimya endüstrisinin ülke ekonomisine katkısını açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 3 kere doğru, 17 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri