8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik)

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İyonik bağ nedir? Açıklayınız.
 2. Cevap:

  .

  Açıklama:

 3. Asitlere ve bazlara ikişer olmak üzere toplam 4 örnek veriniz.
 4. Cevap:

  .

  Açıklama:

 5. AŞAGIDAKİ KELİMLERİ UYGUN BOŞLUKLARA YERLEŞTİRİNİZ.
  NÜKLEOTİD –İYONİK –KOVALENT –ASİT -BAZ-–TESTİS –PERİYOT- PALANGALAR –GRUP -YANMA

  1)DNA’yı oluşturan en küçük yapı birimine …………………….. denir.
  2)İnsanda üreme hücreleri ………………….. ve yumurtalıkta üretilir.
  3)Sabit ve hareketli makaralardan oluşan makara sistemlerine ……………………… denir.
  4)Periyodik sistemde satırlara …………………… , sütunlara……………………… denir.
  5)Metal-ametal arasında oluşan bağa………………………., ametal-ametal arasında oluşan bağa ……………….denir.
  6)PH değeri 7 den küçük olanlara …………….. büyük olanlara ……………….. denir.
  7)Demirin paslanması ……….……tepkimelerine örnektir.

 6. Cevap:

  .

  Açıklama:

 7. Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi koyunuz.

  (…)Bir nükleotidin yapısında organik baz, şeker ve fosfat bulunur.
  (…)Üreme ana hücreleri, mayoz sonucu oluşur.
  (…)Zigot, sperm ve yumurtanın birleşimi sonucu oluşur.
  (…)Hareketli makaralar kuvvetten kazanç sağlamaz.
  (…) Suya atıldığında H iyonu verenler baz , OH iyonu verenler ise asittir.
  (…)Sabit makaralar işten kazanç sağlar.
  (…)Basit makineler kuvvetten kazanç sağlamaz.
  (…) 8A grubu elementlerin birer katmanı vardır.
  (…)Elektirik iletkenliği, metal ve ametallerin ortak özelliğidir.
  (…)Asit-Baz tepkimelerinin diğer adı da nötürleşme tepkimeleridir.

 8. Cevap:

  .

  Açıklama:

 9. Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan kısımları uygun kelimelerle doldurunuz.

  ___________ dönemi insan hayatının önemli bir dönemidir. Bu dönemde birey kimliğini oluşturmaya başlar. Örneğin ________________________ gibi zararlı alışkanlıklar edinebileceği gibi sporla uğraşmak gibi olumlu alışkanlıklar da kazanabilir. Bireye bu süreçte doğru rehberlik yapılması önemlidir. Bu dönem _____________ daha erken başlar. Erkeklerde __________, kızlarda ise ____________ üretimi yine bu dönemde görülür.

 10. Cevap:

  .

  Açıklama:

 11. Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa (D), yanlış ise (Y) koyunuz.

  (….) DNA’nın yapısında beş çeşit organik baz bulunur.
  (….) Mitoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner.
  (….) Mayoz bölünmede parça değişimi olayı kalıtsal çeşitlilik sağlar.
  (….) Bölünme sonunda oluşan hücre sayısı mitoz ve mayozda farklılık gösterir.
  (….) Sperm hücreleri hareketlidir ve insanlarda 23 kromozomludur.

 12. Cevap:

  .

  Açıklama:

 13. Aşağıdaki cümleler doğru ise D yanlış ise Y yazın

  ( )1.Aynı periyotta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.
  ( )2.Soygazlar kararlı yapıdaki elementlerdir.
  ( )3.Adet görme ergenlikte görülen ortak değişimlerdendir.
  ( )4.Periyodik cetvelde 7 grup 14 periyot vardır.
  ( )5.Bir DNA molekülünde sadece fosfat ve şeker bulunur.

 14. Cevap:

  .

  Açıklama:

 15. Aşağıdaki cümlelerde boşlukları doldurun (mayoz-mavi-küçük-metal-ametal-büyük-mitoz-kırmızı)

  1……………………………………..sadece iyonik bağ yaparlar.
  2.Sabunlu suyun Ph değeri 7den ……………………….tür.
  3……………………………….in yüzeyleri mattır,kırılgandır.
  4.Asitler turnusol kağıdının rengini ………………renge
  Çevirirler.
  5. …………………….bölünme ile kromozom sayısı değişmez.

 16. Cevap:

  .

  Açıklama:

 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Arabalardaki hidrolik fren sistemi , sıvıların basıncı iletme özelliğine dayanır (….)
  2. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı değişmez ( ….)
  3.Katı bir maddenin yoğunluğu , içersine bırakılan sıvının yoğunluğundan büyük ise batar. (….)
  4.Açık hava basıncını ölçmeye yarayan aletlere dinamometre denir(…..)
  5. Katıların basıncı ağırlık ile doğru orantılıdır.(…….)
  6.Deniz derinliklerine inildikçe sıvı basıncı azalır(…….)
  7.Cismin yüzebilmesi yalnız kütlesine bağlıdır(…….)
  8.Gazlarda cisimlere kaldırma kuvveti uygular(……)

 18. Cevap:

  .

  Açıklama:

 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1- Açık hava basıncını ilk ölçen pascal’dır (…..)
  2. Tamamı sıvı içersinde olan bir cisme etki eden kaldırma kuvveti, cismin sıvı içersinde bulunduğu derinliğe bağlıdır(…..)
  3. Yüzen bir cismin ağırlığı yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir (……)
  4. Manometre gaz basıncını ölçmek için kullanılır (……)
  5. Bir cisim üzerine etki eden kaldırma kuvveti daima yukarı yönlüdür (……)
  6. Yüzen bir cismin bağlandığı dinamometre sıfırdan farklı bir değeri gösterir (…..)
  7. Havanın yoğunluğu kaldırma kuvvetinde etki değildir (…)

 20. Cevap:

  .

  Açıklama:

 21. Aşağıdaki sorularda doğru olanın önüne D Yanlış olanın önüne Y yazınız

  …….1) Sıvı basıncı sıvının derinliği ile doğru orantılıdır.
  …….2) Katılar üzerine uygulanan kuvvetin yönünü ve şiddetini değiştirmeden aynen iletir.
  …….3) Hacminin tamamı sıvı içinde olan ve yere temas cisimlere yüzen cisimler denir.
  …….4) Van kedisinin gözlerinin farklı renk olması Mutasyona örnektir.
  ……5) Güneşte kalan insanların ten renklerinin değişmesi adaptasyona örnektir.

 22. Cevap:

  .

  Açıklama:

 23. Aşağıdaki sorularda doğru olanın önüne D Yanlış olanın önüne Y yazınız

  …….a) Sıvı içine bırakılan cisimler hacimleri kadar sıvının yerini değiştirirler
  ……..b) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti, taşırdığı sıvının ağırlığı kadardır
  ……..c) Katıların basıncı ağırlık ile ters orantılıdır.
  ……..d) Kayak ve kar ayakkabısı gibi giysilerde temas yüzeyi azaltılarak basıncın azaltılması sağlanmıştır.
  …….e) Bir cismin sıvı içindeki batan hacmi ne kadar büyükse, cisme etki eden kaldırma kuvveti de o kadar büyük olur.

 24. Cevap:

  .

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
  1. Asitler - Bazlar
  2. Elementlerin Sınıflandırılması
  3. Kimyasal Bağlar
  4. Kimyasal Tepkimeler
  5. Su Arıtımı
 • SES
  1. Müzik ve Fen
  2. Ses Bir Enerji Türüdür
  3. Ses Dalgaları
  4. Sesin Özellikler

Ayrıca 8.sınıf fen bilimleri dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2. Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri