7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Osmanlı Devleti, hüküm sürdüğü topraklarda yaşayan toplumların kültürlerine saygı gösterirdi.
  2. ( ) Osmanlı kültürü, Türk kültüründen ve İslam kültüründen etkilenmiştir.
  3. ( ) Osmanlı Devleti'nde eğitim, medreselerde verilmekteydi.
  4. ( ) Osmanlı Devleti'nde sanat, mimarlık, edebiyat ve müzik gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanmıştır.
  5. ( ) Osmanlı Devleti'nde ticaret, kervan yolları ve deniz ticareti ile yapılmaktaydı.
  6. ( ) Osmanlı Devleti'nde spor, cirit, güreş, okçuluk ve atlı okçuluk gibi geleneksel sporlar yapılmaktaydı.
  7. ( ) Osmanlı Devleti'nde bayramlar, dini ve milli bayramlar olarak kutlanmaktaydı.
  8. ( ) Osmanlı Devleti'nde müzik, halk müziği ve klasik müzik olarak iki şekilde gelişmekteydi.
  9. ( ) Osmanlı Devleti'nde mimari, cami, medrese, saray ve köprü gibi eserlerle gelişmekteydi.
  10. ( ) Osmanlı Devleti'nde edebiyat, divan edebiyatı ve halk edebiyatı olarak iki şekilde gelişmekteydi.

 2. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (D) 8. (D) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  1. Osmanlı Devleti, hüküm sürdüğü topraklarda yaşayan toplumların kültürlerine saygı gösterirdi. Bu nedenle, her toplum kendi dilini, dinini ve kültürünü özgürce yaşayabiliyordu. 2. Osmanlı kültürü, Türk kültüründen ve İslam kültüründen etkilenmiştir. Türk kültüründen gelen gelenekler, İslam kültürü ile harmanlanarak Osmanlı kültürünü oluşturmuştur. 3. Osmanlı Devleti'nde eğitim, medreselerde verilmekteydi. Ancak, 19. yüzyılda Avrupa'daki eğitim modelini benimseyen Osmanlı Devleti, idadi ve rüştiye gibi yeni eğitim kurumları açmıştır. 4. Osmanlı Devleti'nde sanat, mimarlık, edebiyat ve müzik gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu alandaki gelişmeler, Osmanlı Devleti'nin güçlü bir kültüre sahip olduğunu göstermektedir. 5. Osmanlı Devleti'nde ticaret, kervan yolları ve deniz ticareti ile yapılmaktaydı. Bu ticaret yolları sayesinde, Osmanlı Devleti'nin ekonomisi gelişmiştir. 6. Osmanlı Devleti'nde spor, cirit, güreş, okçuluk ve atlı okçuluk gibi geleneksel sporlar yapılmaktaydı. Bu sporlar, Osmanlı askerlerinin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlamıştır. 7. Osmanlı Devleti'nde bayramlar, dini ve milli bayramlar olarak kutlanmaktaydı. Dini bayramlar, Ramazan ve Kurban bayramlarıdır. Milli bayramlar ise, kuruluş günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve fetih günü olan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'dir. 8. Osmanlı Devleti'nde müzik, halk müziği ve klasik müzik olarak iki şekilde gelişmekteydi. Halk müziği, halkın günlük yaşamını yansıtan müzik türüdür. Klasik müzik ise, sarayda ve medreselerde icra edilen müzik türüdür. 9. Osmanlı Devleti'nde mimari, cami, medrese, saray ve köprü gibi eserlerle gelişmekteydi. Bu eserler, Osmanlı Devleti'nin gücünü ve zenginliğini yansıtmaktadır. 10. Osmanlı Devleti'nde edebiyat, divan edebiyatı ve halk edebiyatı olarak iki şekilde gelişmekteydi. Divan edebiyatı, sarayda yetişen şairlerin yazdığı edebiyat türüdür. Halk edebiyatı ise, halkın içinden gelen şairlerin yazdığı edebiyat türüdür. 3. 1828 yılında bir Türk postacı, yanında yüklü miktar sikkeyle uzak bir bölgeye gönderildi. Postacı, parayı teslim etmesi gereken yere vardığında para çantasını kaybettiğini fark etti. Para çantasının sahibi Fransız, kendinden on beş bin kuruş istedi. Postacı, sakin şekilde düşündükten sonra geri döndü ve parayı bir Müslüman’ın bulması hâlinde kendine geri vereceğinden emindi. Neredeyse bütün yolu tekrar gitti ve çaresiz bir şekilde, yolculuğu esnasında birkaç dakika dinlendiğini hatırladığı bir kahvehaneye vardı. Kapıdaki kahveci ona şöyle bağırdı: ‘Geçen geldiğinde içinde galiba altın olan bir çanta unutmuşsun, koyduğun yerde duruyor.’ Postacı içeri girdi, bir Türk kahvehanesine gelen pek çok kişinin rahatlıkla alabileceği şekilde ortada durmasına rağmen dokunulmamış görünen çantasını buldu. Bu olay, Türklerin hangi özelliğini gösterir?

  A) Bu olay, Türklerin dürüstlüğünü gösterir.
  B) Türklerin savaşçılığını gösterir
  C) Bu olay, Türklerin misafirperverliğini gösterir.
  D) Bu olay, Türklerin temizliğini gösterir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Postacı, para çantasını kaybettiğini fark ettiğinde hemen geri döndü ve parayı bir Müslüman’ın bulup kendisine geri vereceğini düşündü. Bu durum, Türklerin dürüstlüğünü gösterir. 5. Osmanlı Devleti’nde konaklar genellikle ne ile döşenirdi?

  A) Mobilyalarla    B) Resimlerle     
  C) Halıyla         D) Kitaplarla     
                    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Alman Seyyah Paul R. Krause, Osmanlı Devleti’ndeki konakları anlatırken “En zengin konağın basit bir evden farkı oda sayısı ve büyüklüğü, halıların kalitesi ve duvarlar boyunca uzanan sedirlerin uzunluğudur.” demiştir. Bu durum, Osmanlı Devleti’ndeki konaklarda genellikle halıların kullanıldığını gösterir. 7. Göbeklitepe'nin yerleşik hayata geçişin başlangıcı olarak kabul edilmesinin sebebi nedir?

  A) Yerleşik hayata geçişin ilk izlerine burada rastlanmıştır.
  B) İnsanlar ilk kez burada tarım yapmaya başlamıştır.
  C) İnsanlar ilk kez burada hayvanları evcilleştirmiştir.
  D) İnsanlar ilk kez burada büyük anıtsal yapılar inşa etmiştir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Göbeklitepe, günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine ait bir inanç merkezidir. Çok uzak mesafelerden dahi görülebilen bir tepe üzerinde inşa edilen bu kutsal alan, birçok çemberimsi anıtsal yapıdan oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar, bölgenin bir tapınak yerleşkesi olmasının yanı sıra insanları bir araya getiren bir şölen ya da festival alanı olabileceğini de düşündürüyor. Bilim insanları, dinî tören ve şölenler yapılırken çok sayıda besinin depolanması gerektiğini bu nedenle insanların tarım yapma ve hayvanları evcilleştirme ihtiyacının ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu ihtiyacın; Göbeklitepe'nin din, bilim, sanat ve kültürün yanı sıra kültür tarımını ve yerleşik hayata geçişi de başlattığı düşünülmektedir. 9. Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin sonucunda insan nüfusu nasıl etkilenmiştir?

  A) Azalmıştır.
  B) Artmıştır.
  C) Değişmemiştir.
  D) Önce artmış, sonra azalmıştır.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişle insan nüfusu hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Köylerin nüfusları arttıkça tarım yapılan arazilerin genişliği de artmış böylece uzak alanlarda yeni köy oluşumları meydana gelmiştir. 11. Yerleşme yerlerinin gelişiminde etkili olan faktörler nelerdir?

  A) Nüfus artışı             B) Teknolojik gelişmeler   
  C) Ticaret                  D) Hepsi                   
                             

 12. Cevap: D Açıklama:

  Yerleşme yerlerinin gelişiminde etkili olan faktörler arasında nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve ticaret gibi unsurlar yer almaktadır. 13. İlk yerleşim yerleri hangi ihtiyaçlar doğrultusunda kurulmuştur?

  A) Yemek ve barınma      B) Seyehat              
  C) İletişim ve ulaşım    D) Ticaret ve iş        
                          

 14. Cevap: A Açıklama:

  İlk yerleşim yerleri insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Bu ihtiyaçlar arasında yemek, barınma, güvenlik ve korunma yer almaktadır. 15. Türkiye'de nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. Bu durumun nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesi
  B) Tarımda makineleşmenin artması
  C) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha iyi olması
  D) Tümü

 16. Cevap: D Açıklama:

  Sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesi, şehirlerde daha fazla iş imkânı yaratmaktadır. Bu durum, kırsal kesimden şehirlere göçü teşvik etmektedir. 17. Ülkemizde dış göçlerin en yaygın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eğitim             B) Sağlık            
  C) İş bulma           D) Dinsel nedenler   
                       

 18. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'de dış göçlerin en yaygın nedeni, iş bulmaktır. İşsizlik, özellikle kırsal kesimde yaşayan gençleri dış göçe yöneltmektedir. 19. İltica, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir ülkenin kendi vatandaşlarının başka bir ülkeye göç etmesidir.
  B) Bir ülkenin vatandaşlarının başka bir ülkeye geçici olarak gitmesidir.
  C) Bir ülkenin vatandaşlarının başka bir ülkeye sürekli olarak yerleşmesidir.
  D) Bir ülkenin vatandaşlarının başka bir ülkeye siyasi nedenlerle sığınmasıdır.

 20. Cevap: D Açıklama:

  İltica, bir ülkenin vatandaşlarının başka bir ülkeye siyasi nedenlerle sığınmasıdır. İltica eden kişiler, zulüm göreceği korkusu taşımaktadır. 21. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle hangi göç türü açısından önemli bir yere sahiptir?

  A) Zorunlu göç    B) İkamet göçü    C) İşgücü göçü    D) Siyasi göç    

 22. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye, coğrafi konumu itibariyle hem hedef ülke hem de yabancı uyruklu şahısların Avrupa ülkelerine ulaşımında bir köprü konumundadır. Bu nedenle Türkiye, işgücü göçü açısından önemli bir yere sahiptir. 23. Suriyeli göçmenlerin ülkemizdeki yaşama daha kolay uyum sağlamaları ve daha iyi koşullarda yaşam sürmeleri için neler yapılabilir?

  A) Dil eğitimi almaları sağlanmalı
  B) Meslek edindirme kurslarına katılmaları sağlanmalı
  C) Sosyal yardımlardan yararlanmaları sağlanmalı
  D) Tüm bu seçenekler

 24. Cevap: D Açıklama:

  Suriyeli göçmenlerin ülkemizdeki yaşama daha kolay uyum sağlamaları ve daha iyi koşullarda yaşam sürmeleri için dil eğitimi almaları, meslek edindirme kurslarına katılmaları ve sosyal yardımlardan yararlanmaları sağlanmalıdır. 25. Mısır uygarlığı, resim yazısı olarak bilinen hangi yazı sistemini kullanmıştır?

  A) Çivi yazısı          B) Hiyeroglif yazısı   
  C) Fenike alfabesi      D) Latin alfabesi      
                         

 26. Cevap: B Açıklama:

  Mısır uygarlığı, resimlerle ifade edilen hiyeroglif yazısını kullanmıştır. Bu yazı sistemi, ilk resim yazısı olarak kabul edilmektedir. 27. Mısırlılar, papirüs bitkisini kullanarak hangi malzemeyi üretmişlerdir?

  A) Kağıt    B) Tuval    C) Tahta    D) Metal    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Mısırlılar, papirüs bitkisini su içinde ezerek ve kurutarak kağıt üretmişlerdir. Kağıt, günümüzde de kullanılmakta olan önemli bir yazı malzemesidir. 29. İslam bilginlerinden el-Harezmî, cebir alanında yaptığı çalışmalarla hangi alanda öncü olmuştur?

  A) Matematik    B) Fizik    C) Kimya    D) Astronomi    

 30. Cevap: A Açıklama:

  El-Harezmî, cebir alanında yaptığı çalışmalarla bu alanda öncü olmuştur. Cebir alanında yaptığı çalışmalarla "Cebirin Babası" olarak anılmaktadır. 31. İbn-i Sina, tıp alanında yazdığı "el-Kanun fi't-tıb" adlı eserle hangi alanda öncü olmuştur?

  A) Tıp    B) Felsefe    C) Tarih    D) Coğrafya    

 32. Cevap: A Açıklama:

  İbn-i Sina, tıp alanında yazdığı "el-Kanun fi't-tıb" adlı eserle tıp alanında öncü olmuştur. Bu eser, tıp alanında yazılmış en kapsamlı eserlerden biridir ve Avrupa'da uzun süre ders kitabı olarak okutulmuştur. 33. Kâtip Çelebi, coğrafya alanında yaptığı çalışmalarla hangi alanda öncü olmuştur?

  A) Coğrafya    B) Tarih    C) Edebiyat    D) Felsefe    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kâtip Çelebi, coğrafya alanında yaptığı çalışmalarla coğrafya alanında öncü olmuştur. "Cihannümâ" adlı eseri, Osmanlı Devleti'nin üç kıtadaki konumu, şehir ve kasabaları hakkında bilgiler içeren ilk ve tek sistematik coğrafya kitabıdır. 35. Orta Çağ'da kilise, bilim ve düşünce alanındaki gelişmeleri engellemek için hangi yöntemlere başvurmuştur?

  A) İncil'e aykırı görüşleri savunan kişileri cezalandırmıştır.
  B) Bilimsel eserlerin basılmasını yasaklamıştır.
  C) Üniversiteleri kapatmıştır.
  D) Tümü

 36. Cevap: D Açıklama:

  Orta Çağ'da kilise, bilim ve düşünce alanındaki gelişmeleri engellemek için baskı ve şiddete başvurmuştur. İncil'e aykırı görüşleri savunan kişileri cezalandırmış, bilimsel eserlerin basılmasını yasaklamış, üniversiteleri kapatmış ve bilim insanlarını sürgün etmiştir. 37. Galileo Galilei, hangi alanda yaptığı çalışmalarla öne çıkmıştır?

  A) Matematik alanında    B) Fizik alanında       
  C) Astronomi alanında    D) Biyoloji alanında    
                          

 38. Cevap: C Açıklama:

  Galileo Galilei, astronomi alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkmıştır. Teleskopu kullanarak gökyüzünü incelemiş ve Güneş'in etrafında dönen gezegenlerin bulunduğunu gözlemlemiştir. Bu gözlemleri, Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünün kanıtı olarak kabul edilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 Detayları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKEMİZDE NÜFUS
  1. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir.
  2. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır
  3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır
  4. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar
  5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar
 • TÜRK TARİHİNE YOLCULUK
  1. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
  2. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişimin gerekçelerini analiz eder.
  3. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.
  4. Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir.
  5. Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder
  6. Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir
  7. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.
  8. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir

Ayrıca 7.sınıf sosyal bilgiler dersi III. ve IV. ünite test soruları 2; müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan test türünde hazırlanmıştır

* Osmanlı Devleti'nin kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olur. * Osmanlı Devleti'nin kültürel gelişiminin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olur. * Osmanlı Devleti'nin kültürel özelliklerini günümüzle karşılaştırır.

7.3.1. Metinlerde okuduğunuz unsurları (olay, yer, zaman, kişi, durum, duygu) ayırt eder.

7.3.2. Metinlerde okuduğunuz unsurları (nesne, eşya, bitki, hayvan) ayırt eder.

* 7.3.1. Tarihsel olaylar ve olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini kurar.

* 7.3.2. Tarihsel olayların toplumlar üzerindeki etkilerini analiz eder.

* 7.3.2. Tarihsel olayların toplumlar üzerindeki etkilerini analiz eder.

7.3.1. Yerleşmelerin oluşumunu ve gelişimini açıklar.

7.3.2.1. Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri açıklar.

7.3.2.4. Dış göçlerin nedenlerini açıklar.

7.3.2.5. Göç türlerini açıklar.

* Türkiye'nin göç açısından önemini açıklar.

* Göçmenlerin uyumu için yapılması gerekenleri açıklar.

7.3.2. İlkçağ uygarlıklarında kullanılan yazı sistemlerini tanır.

7.3.3. İlkçağ uygarlıklarında kullanılan yazı malzemelerini tanır.

* İslam bilginlerinin bilime katkılarını değerlendirir.

* İslam bilginlerinin bilime katkılarını değerlendirir.

* İslam bilginlerinin bilime katkılarını değerlendirir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi "Avrupa'da Aydınlanma Çağı" kazanımı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi "Avrupa'nın Gelişmesinde Etkili Olan Olaylar ve Kişiler" kazanımı

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 16 kere doğru, 2 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler III. ve IV. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri