7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Fransız İhtilali'nin nedenleri nelerdir?


 2. Cevap: * Kralın ülkeyi baskıyla yönetmesi * Halktan alınan adaletsiz vergiler * Halkın sosyal sınıflara ayrılması * Din adamlarının ayrıcalıklı olması Açıklama:

  * Fransız İhtilali, 1789 yılında Fransa'da başlayan ve tüm Avrupa'yı etkileyen bir devrimdir. Bu devrim, kralın mutlak gücünü sınırlandırmış ve halk egemenliğini sağlamıştır. 3. Sanayi Devrimi'nin sonuçları nelerdir?


 4. Cevap: * Üretim arttı, fiyatlar ucuzladı. * Ham maddeye duyulan ihtiyaç arttı. * Büyük fabrikalar kuruldu. * İşçi sınıfı ortaya çıktı. * İşçi haklarını savunan sendikalar kuruldu. * Avrupa'da halkın refah düzeyi arttı. * Buhar gücü ile çalışan trenler ulaşımın hızlı olmasını sağladı. * Sömürgecilik, Avrupalı devletlerin gruplaşmasına ve I. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Açıklama:

  * Sanayi Devrimi, üretimde, ulaşımda ve yaşam koşullarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler, tüm dünyayı etkilemiştir. 5. Evliya Çelebi, Osmanlı hamamlarını anlatırken, bu hamamların temizlik ve hijyen açısından çok önemli olduğunu belirtmiştir. Bu durum, Osmanlı toplumunda hangi değerin önemine işaret etmektedir?


 6. Cevap: Temizlik Açıklama:

  Osmanlı toplumu, temizlik ve hijyen gibi değerlere önem veren bir toplumdur. Bu olayda, Evliya Çelebi, Osmanlı hamamlarının temizlik ve hijyen açısından çok önemli olduğunu belirtmiştir. Bu durum, Osmanlı toplumunun temizlik değerine verdiği önemi göstermektedir. 7. İngiliz Seyyah George Sandys, Osmanlı düğünlerini anlatırken, bu düğünlerin oldukça renkli ve eğlenceli olduğunu belirtmiştir. Bu durum, Osmanlı toplumunda hangi özelliğin önemine işaret etmektedir?


 8. Cevap: Neşe ve eğlence Açıklama:

  Osmanlı toplumu, neşe ve eğlence gibi değerlere önem veren bir toplumdur. Bu olayda, İngiliz Seyyah, Osmanlı düğünlerinin oldukça renkli ve eğlenceli olduğunu belirtmiştir. Bu durum, Osmanlı toplumunun neşe ve eğlence değerine verdiği önemi göstermektedir. 9. Yerleşim yerlerinin seçimini etkileyen faktörler nelerdir?


 10. Cevap: Tarım arazilerinin varlığı, su kaynaklarına yakınlık, savunma koşulları. Açıklama:

  Yerleşim yerleri, tarım arazilerinin varlığı, su kaynaklarına yakınlık ve savunma koşulları gibi faktörler göz önünde bulundurularak seçilmiştir. 11. Yerleşim hayatına geçişin insan kültürüne etkileri nelerdir?


 12. Cevap: Sanat, mimari ve din gibi alanlarda gelişmeler yaşanması. Açıklama:

  Yerleşim hayatına geçiş, sanat, mimari ve din gibi alanlarda gelişmeler yaşanmasına neden olmuştur. İnsanlar, yerleşik hayata geçtikten sonra daha gelişmiş sanat eserleri ortaya koymuş, daha sağlam ve daha estetik yapılar inşa etmiş ve daha karmaşık dini inanç sistemleri geliştirmişlerdir. 13. Türkiye'de okuma yazma oranının en yüksek olduğu bölge hangisidir?


 14. Cevap: Türkiye'de okuma yazma oranının en yüksek olduğu bölge Ege Bölgesi'dir. Açıklama:

  Ege Bölgesi'nde eğitime verilen önem diğer bölgelere göre daha fazladır. Ayrıca, Ege Bölgesi'nde yaşayanların büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Kentlerde okuma yazma oranı kırsal bölgelere göre daha yüksektir. 15. Türkiye'de nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri nedir?


 16. Cevap: * Kırsal alandaki tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi * Sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesi * Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinden daha iyi faydalanmak için şehirleri tercih etme Açıklama:

  * Kırsal alandaki tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi, tarım arazilerinin verimliliğini düşürerek kırsal kesimde yaşayan nüfusun geçimini zorlaştırmaktadır. Bu durum, kırdan kente göçü arttırmaktadır. * Sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesi, şehirlerde iş imkanlarının artmasına neden olmaktadır. Bu durum, kırsal kesimde yaşayan nüfusun daha iyi iş imkanları bulmak için şehirlere göç etmesine neden olmaktadır. * Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin şehirlerde daha iyi olması, şehirleri daha cazip hale getirmektedir. Bu durum, kırsal kesimde yaşayan nüfusun bu hizmetleri daha iyi almak için şehirlere göç etmesine neden olmaktadır. 17. Göçlerin olumsuz sonuçlarından biri nedir?


 18. Cevap: Kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkması Açıklama:

  Kırsal kesimden kentlere yapılan göçler, kent nüfusunun hızlı bir şekilde artmasına neden olur. Bu da kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkmasına yol açar. 19. İnsanlar, bilginin korunması ve aktarılması için hangi yöntemler kullanmışlardır?


 20. Cevap: Kayalara ve mağara duvarlarına çizilen kazı desenleri, kil tabletler, papirüs, parşömen, alfabe, kâğıt, matbaa, bilgisayar, USB bellek gibi yöntemler kullanılmıştır. Açıklama:

  İnsanlar, bilginin korunması ve aktarılması için farklı yöntemler kullanmışlardır. Bu yöntemler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli olarak gelişmiştir. 21. Kâğıt, bilginin kalıcılığını sağlamada önemli bir dönüm noktası olmuştur. Kâğıdın icadı hangi uygarlık tarafından yapılmıştır?


 22. Cevap: Çinliler. Açıklama:

  Kâğıt, MS 105 yılında Çinliler tarafından icat edilmiştir. Kâğıdın icadı, bilginin kalıcılığını sağlamada önemli bir adım olmuştur. 23. Türk-İslam bilginleri, matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalardan biri olan cebir, ilk kez kim tarafından yazılmıştır?


 24. Cevap: Ömer Hayyam. Açıklama:

  Cebir, ilk kez Ömer Hayyam tarafından yazılan "El-Cebr ve'l-Mukabele" adlı kitapta ele alınmıştır. Bu kitap, cebrin temellerini atmış ve cebrin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. 25. Tarih ilminin bilim olarak ortaya çıkmasının faydaları nelerdir? Açıklayınız.


 26. Cevap: Tarih ilminin bilim olarak ortaya çıkmasının birçok faydası vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır: * Tarih olayları, bilimsel yöntemlerle incelenerek daha doğru ve güvenilir bilgiler elde edilir. * Tarih olayları arasında neden-sonuç ilişkileri kurularak olayların daha iyi anlaşılması sağlanır. * Tarihsel olaylardan çıkarımlar yapılarak gelecek hakkında daha doğru tahminler yapılabilir. * Tarih, kültürel mirasın korunması ve aktarılması açısından da önemlidir. Açıklama:

  Tarih ilminin bilim olarak ortaya çıkması, tarih biliminin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Bu sayede tarih bilimi, daha güvenilir ve bilimsel bir temele oturmuştur. 27. Piri Reis’in çizdiği haritalar ileri teknolojilerle tespit edilecek bilgileri içermektedir. Buna göre Piri Reis’in harita çizimi konusunda ulaştığı seviye hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.


 28. Cevap: Piri Reis’in çizdiği haritalar, ileri teknolojilerle tespit edilecek bilgileri içermektedir. Bu durum, Piri Reis’in harita çizimi konusunda çok yüksek bir bilgi ve beceriye sahip olduğunu göstermektedir. Açıklama:

  Piri Reis, harita çiziminde kullandığı yöntemler ve teknikler, günümüzde bile geçerliliğini korumaktadır. Bu durum, Piri Reis’in harita çizimi konusundaki üstün yeteneğini göstermektedir. 29. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Orta Çağ'da Dünya'nın düz olduğuna inanılıyordu.
  2. ( ) Dünya'nın yuvarlak olduğunun ilk kanıtı, gökyüzünde görülen gezegenlerin ve yıldızların hareketidir.
  3. ( ) Dünya'nın yuvarlak olduğunun bir başka kanıtı, gemilerin uzaktaki ufukta kaybolmasıdır.
  4. ( ) Dünya'nın yuvarlak olduğunun bir başka kanıtı, Dünya'nın gölgesinin Ay'ın yüzeyinde küresel bir şekil oluşturmasıdır.
  5. ( ) Dünya'nın yuvarlak olduğunun bir başka kanıtı, Dünya'nın farklı yerlerinde aynı anda güneşin doğuş ve batışının farklı olmasıdır.

 30. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) Açıklama:

  Orta Çağ'da Dünya'nın düz olduğuna inanılıyordu. Bu inanış, kilisenin öğretileri tarafından destekleniyordu. Ancak bazı bilim insanları, Dünya'nın yuvarlak olduğuna dair kanıtlar buldular. Gökyüzünde görülen gezegenlerin ve yıldızların hareketi, Dünya'nın yuvarlak olduğunun en önemli kanıtlarından biridir. Gezegenler ve yıldızlar, Dünya'nın etrafında dönüyorsa, Dünya'nın yüzeyinden bakıldığında farklı görünmelidirler. Bu da, gezegenlerin ve yıldızların hareketlerinin Dünya'nın yuvarlaklığına bağlı olduğunu gösterir. Gemilerin uzaktaki ufukta kaybolması da, Dünya'nın yuvarlak olduğunun bir başka kanıtıdır. Gemiler, Dünya'dan uzaklaştıkça, gökyüzüyle birleşir ve gözden kaybolur. Bu da, Dünya'nın bir yüzeye sahip olduğunu ve bu yüzeyin sınırlarının olduğunu gösterir. Dünya'nın gölgesinin Ay'ın yüzeyinde küresel bir şekil oluşturması da, Dünya'nın yuvarlak olduğunun bir başka kanıtıdır. Ay tutulması sırasında, Dünya'nın gölgesi Ay'ın yüzeyine düşer. Bu gölge, küresel bir şekle sahiptir. Bu da, Dünya'nın bir küre şeklinde olduğunu gösterir. Dünya'nın farklı yerlerinde aynı anda güneşin doğuş ve batışının farklı olması da, Dünya'nın yuvarlak olduğunun bir başka kanıtıdır. Dünya'nın yuvarlak olması nedeniyle, güneş farklı noktalardan doğan ve batan farklı şekillerde görülür. 31. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Matbaanın icadı, bilimsel bilginin yayılmasını sağlamıştır.
  2. ( ) Dünya'nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispatı, bilimsel düşüncenin gelişmesine katkı sağlamıştır.
  3. ( ) Kütle çekim kanununun keşfi, astronomi ve fiziğin gelişmesine katkı sağlamıştır.
  4. ( ) Buhar makinesinin icadı, sanayi devriminin başlamasına katkı sağlamıştır.

 32. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) Açıklama:

  1. Matbaa, kitapların ve diğer basılı materyallerin çoğaltılmasını sağlayarak bilimsel bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. 2. Dünya'nın yuvarlak olduğunun ispatı, astronomi alanında yeni araştırmalara ve keşiflere yol açmıştır. Ayrıca, bilimsel düşüncenin gelişmesine de katkı sağlamıştır. 3. Kütle çekim kanunu, evren hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu kanun sayesinde, gezegenlerin hareketlerini, yıldızların ve galaksilerin oluşumunu ve gelişimini daha iyi anlayabildik. 4. Buhar makinesi, enerjinin mekanik enerjiye dönüştürülmesine olanak tanımıştır. Bu da, sanayi devriminin başlamasına ve üretimde büyük bir artışa yol açmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKEMİZDE NÜFUS
  1. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir.
  2. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır
  3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır
  4. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar
  5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar
 • TÜRK TARİHİNE YOLCULUK
  1. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
  2. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişimin gerekçelerini analiz eder.
  3. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.
  4. Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir.
  5. Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder
  6. Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir
  7. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.
  8. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir

Ayrıca 7.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

* Fransız İhtilali, demokrasi ve insan hakları kavramlarının yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.

* Sanayi Devrimi, dünya tarihinin seyrini değiştiren önemli bir olaydır.

Osmanlı toplumunda temizlik ve hijyen gibi değerlere önem verilir.

Osmanlı toplumunda neşe ve eğlence gibi değerlere önem verilir.

Yerleşim yerlerinin seçimini etkileyen faktörleri kavrar.

Yerleşim hayatına geçişin insan kültürüne etkilerini kavrar.

* Türkiye'de okuma yazma oranının bölgesel dağılımı hakkında bilgi verir. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikte yer alan temel kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri ölçmeye yöneliktir. Sorular, klasik türde olduğu için cevapları açık ve nettir. Cevap:, soruların anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Kazanım cümleleri, soruların ölçtüğü kazanımları açıkça ifade etmektedir.

* Nüfus dağılımını etkileyen faktörleri açıklar.

Göçlerin olumsuz sonuçlarından biri, kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkmasıdır.

İnsanlar, bilginin korunması ve aktarılması için farklı yöntemler kullanmışlardır.

Kâğıdın icadı ile bilginin kalıcılığını sağlamadaki gelişmeyi açıklar.

Ömer Hayyam'ın cebir alanındaki çalışmalarını açıklar.

Tarih ilminin bilim olarak ortaya çıkması, tarih biliminin gelişmesine ve tarihsel olayların daha doğru anlaşılmasına katkı sağlamıştır.

Piri Reis, harita çizimi konusundaki üstün yeteneğiyle dünya haritası çiziminde önemli bir yere sahiptir.

* Orta Çağ'da bilim anlayışının nasıl geliştiğini kavrar. * Dünya'nın yuvarlak olduğunun kanıtlarını açıklar. * Bilimsel bir olayın kanıtlarını değerlendirme becerisi kazanır.

* Bilimsel bilginin yayılmasının önemini kavrar. * Bilimsel düşüncenin gelişimini sağlayan faktörleri açıklar. * Evren hakkındaki anlayışımızı değiştiren bilimsel gelişmeleri örneklerle açıklar. * Sanayi devriminin başlamasına neden olan gelişmeleri açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri