Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1

Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Mutluluk, insanın yaşamında önemli bir yere sahiptir. Mutluluk nedir?

  A) İlgi alanlarını ve yeteneklerini az gelişmiş olması.
  B) Kişinin kendiyle zıt olmasıdır.
  C) Kişinin çevresindeki insanlarla kötü ilişkiler kurmasıdır.
  D) Kişinin maddi ve manevi olarak tatmin olmasıdır.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Mutluluk, kişinin kendiyle barışık olması, ilgi alanlarını ve yeteneklerini gerçekleştirmesi, çevresindeki insanlarla iyi ilişkiler kurması ve maddi ve manevi olarak tatmin olması gibi unsurlardan oluşur. 3. Meslek seçimi yaparken nelere dikkat edilmelidir?

  A) İlgi alanlarına ve yeteneklerine
  B) Mesleğe bağlı değerlere ve bilgilere
  C) Kişinin kişiliğine
  D) Tüm bu faktörlere

 4. Cevap: D Açıklama:

  Meslek seçimi yaparken kişinin ilgi alanlarına ve yeteneklerine, mesleğe bağlı değerlere ve bilgilere, kişinin kişiliğine dikkat etmek gerekir. 5. Düşünme eğitiminin amacı nedir?

  A) Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek
  B) Öğrencilerin bilgili alanını azaltmak
  C) Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini törpülemek
  D) Öğrencilerin sorgulayıcı düşünme becerilerini azaltmak

 6. Cevap: A Açıklama:

  Düşünme eğitimi, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. 7. Bir insanın mutlu olabilmesi için neler gereklidir?

  A) Maddi ve manevi tatmin
  B) Kendiyle barışık olması
  C) İlgi alanlarını ve yeteneklerini gerçekleştirmesi
  D) Hepsi

 8. Cevap: Açıklama:

  Bir insanın mutlu olabilmesi için maddi ve manevi tatmin, kendiyle barışık olması, ilgi alanlarını ve yeteneklerini gerçekleştirmesi ve çevresiyle iyi ilişkiler kurması gibi unsurlar gereklidir. 9. Meslek seçimi yaparken kişinin dikkat etmesi gereken faktörler nelerdir?

  A) İlgi alanları ve yetenekleri
  B) Mesleğe bağlı değerler ve bilgiler
  C) Kişinin kişiliği
  D) Tüm bu faktörler

 10. Cevap: D Açıklama:

  Meslek seçimi yaparken kişinin ilgi alanlarına ve yeteneklerine, mesleğe bağlı değerlere ve bilgilere, kişinin kişiliğine dikkat etmek gerekir. 11. Meslek seçiminin bir kez verilen karar olmadığının nedeni nedir?

  A) Teknolojinin gelişmesi
  B) Toplumsal koşulların değişmesi
  C) Kişinin ilgi alan ve yeteneklerinin değişmesi
  D) Tüm bu faktörler

 12. Cevap: D Açıklama:

  Meslek seçiminin bir kez verilen karar olmadığının nedeni teknolojinin gelişmesi, toplumsal koşulların değişmesi ve kişinin ilgi alan ve yeteneklerinin değişmesi gibi faktörlerdir. 13. Meslek seçimi yaparken kişinin kişiliğine uygun meslekler nasıl belirlenebilir?

  A) Kişilik testleri uygulanarak
  B) Meslek rehberi incelenerek
  C) Meslek danışmanlarıyla görüşerek
  D) Tüm bu yöntemler kullanılarak

 14. Cevap: D Açıklama:

  Meslek seçimi yaparken kişinin kişiliğine uygun meslekler kişilik testleri uygulanarak, meslek rehberi incelenerek ve meslek danışmanlarıyla görüşerek belirlenebilir. 15. Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli faktör nedir?

  A) İlgi alanları ve yetenekler
  B) Ailenin isteği
  C) Arkadaş çevresinin yönlendirmesi
  D) Toplumun beklentileri

 16. Cevap: A Açıklama:

  * Meslek seçimi, kişinin ilgi alanları ve yeteneklerine uygun olarak yapılmalıdır. Ailenin isteği, arkadaş çevresinin yönlendirmesi ve toplumun beklentileri, meslek seçimini etkileyen faktörler arasında yer alır ancak en önemli faktör değildir. 17. Meslek seçiminin bireyin yaşamını nasıl etkilediğini açıklayınız.

  A) Bireyin maddi durumunu etkiler.
  B) Bireyin sosyal statüsünü etkiler.
  C) Bireyin kişisel gelişimini etkiler.
  D) Hepsi

 18. Cevap: D Açıklama:

  * Meslek seçimi, bireyin maddi durumunu, sosyal statüsünü ve kişisel gelişimini etkiler. 19. Günümüzde meslekler arasındaki geçişler nasıl gerçekleşmektedir?

  A) Kişi, istediği mesleği istediği zaman değiştirebilir.
  B) Kişi, istediği mesleği ancak belirli bir süre çalıştıktan sonra değiştirebilir.
  C) Kişi, istediği mesleği ancak belirli bir eğitimden sonra değiştirebilir.
  D) Kişi, istediği mesleği ancak belirli bir sınavı kazandıktan sonra değiştirebilir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  * Günümüzde meslekler arasındaki geçişler, belirli bir eğitimden sonra gerçekleşmektedir. 21. Düşünme, aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Bir sonuç ve hüküm çıkarmak amacıyla yapılan zihinsel faaliyettir.
  B) Düşünen kişinin kendi iç ve dış dünyasından edindiği bilgilere dayanır.
  C) Düşüncenin iki ana ilkesi vardır: Yeter sebep ve aynılık.
  D) Düşünme, duygusal bir süreçtir.

 22. Cevap: D Açıklama:

  * Düşünme, duygusal bir süreç değildir. Düşünme, bir sonuç ve hüküm çıkarmak amacıyla yapılan zihinsel bir faaliyettir. Düşünen kişinin kendi iç ve dış dünyasından edindiği bilgilere dayanır. Düşüncenin iki ana ilkesi vardır: Yeter sebep ve aynılık. 23. İyi bir çalışma ortamının özellikleri nelerdir?

  A) Sessiz, sakin ve ışık alan bir yer olmalıdır.
  B) Çalışma masası ve sandalyesi sert olmalıdır.
  C) Çalışma ortamının sıcaklığı 3-40 derece olmalıdır.
  D) Çalışma ortamı gürültülü olmalıdır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  İyi bir çalışma ortamının özellikleri sessiz, sakin, ışık alan, çalışma masası ve sandalyesi rahat, çalışma ortamının sıcaklığı 18-20 derece ve çalışma ortamının temiz ve düzenli olmalıdır. 25. Derse girmeden önce hazırlık yapmak için neler yapılabilir?

  A) Dersle ilgili notlara bakılabilir.
  B) Dersle ilgili sorular hazırlanabilir.
  C) Dersle ilgili konu özeti çıkarılabilir.
  D) Tümü

 26. Cevap: D Açıklama:

  Derse girmeden önce hazırlık yapmak için dersle ilgili notlara bakılabilir. Bu sayede dersin temel bilgileri öğrenilebilir. 27. Not tutmak için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  A) Notlar okunaklı bir şekilde yazılmalıdır.
  B) Notlar uzun uzun olarak yazılmalıdır.
  C) Notlar konuya göre karışık şekilde düzenlenmelidir.
  D) Notlar kırmızı kalemlerle yazılmalıdır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Not tutmak için dikkat edilmesi gerekenler okunaklı bir şekilde yazmak ve notları özet olarak yazmaktır. Ayrıca notlar konuya göre düzenlenmelidir. Renkli kalemler kullanmak notları daha anlaşılır hale getirebilir. 29. Unutkanlığı önlemek için neler yapılabilir?

  A) Dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durulmalı.
  B) Spor yapılmalı.
  C) Sigara içilmemeli.
  D) Hepsi

 30. Cevap: D Açıklama:

  Unutkanlığı önlemek için dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durulmalı, spor yapılmalı, sigara içilmemeli ve balık tüketilmelidir. 31. Meslek seçimi için hangi kaynaklardan yararlanılabilir?

  A) Okul rehberlik servisi    B) Meslek seçimi testleri   
  C) Meslek rehberleri         D) Tümü                     
                              

 32. Cevap: D Açıklama:

  Meslek seçimi için okul rehberlik servisi, meslek seçimi testleri ve meslek rehberlerinden yararlanılabilir. 33. Meslek seçimi toplum tarafından nasıl etkilenir?

  A) Ailenin istekleri        B) Çevrenin beklentileri   
  C) Toplumun ihtiyaçları     D) Hepsi                   
                             

 34. Cevap: D Açıklama:

  Meslek seçimi toplum tarafından ailenin istekleri, çevrenin beklentileri ve toplumun ihtiyaçları gibi faktörlerle etkilenir. 35. Meslek seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

  A) İlgi alanlarına ve yeteneklerine
  B) Ailenin ve çevrenin yönlendirmesine
  C) Üniversite sınavında alınan puana
  D) Maddi imkanlara

 36. Cevap: A Açıklama:

  Meslek seçimi, kişinin kendini gerçekleştirebileceği, yeteneklerini ve ilgi alanlarını kullanabileceği, mutlu olabileceği bir meslek seçimi olmalıdır. Bu nedenle meslek seçiminde öncelikle kişinin ilgi alanlarına ve yeteneklerine dikkat edilmelidir. 37. Meslek seçimi sürecinde nelere dikkat edilmelidir?

  A) Mesleklerin tanımını yapmak
  B) Mesleklerin çalışma koşullarını araştırmak
  C) Mesleklerin iş olanaklarını araştırmak
  D) Tüm bu seçenekler

 38. Cevap: D Açıklama:

  Meslek seçimi sürecinde kişinin öncelikle ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun meslekleri araştırması gerekir. Ardından bu mesleklerin çalışma koşullarını, iş olanaklarını ve maaşlarını araştırması gerekir. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak meslek seçimi yapmalıdır. 39. Utanma duygusu, insanlara hangi faydaları sağlar?

  A) Sosyal ilişkileri güçlendirir
  B) Kişilik gelişimini destekler
  C) Toplumsal kuralların korunmasına yardımcı olur
  D) Hepsi

 40. Cevap: D Açıklama:

  Utanma duygusu, insanların sosyal ilişkileri güçlendirmesine, kişilik gelişimini desteklemesine ve toplumsal kuralların korunmasına yardımcı olur. 41. Utanma duygusu, hangi durumlarda zarar verebilir?

  A) Aşırı olduğunda
  B) Yetersiz olduğunda
  C) Her iki durumda da
  D) Hiçbir durumda zarar vermez

 42. Cevap: A Açıklama:

  Utanma duygusu, aşırı olduğunda kişinin özgüvenini zedeleyebilir ve sosyal ilişkilerine zarar verebilir. Yetersiz olduğunda ise kişinin kendini kontrol etmesini zorlaştırabilir ve davranışlarına yön vermemesine neden olabilir. 43. Utanma duygusu, mutlulukla ilişkili midir?

  A) Evet, utanma duygusu olan insanlar daha mutludur.
  B) Hayır, utanma duygusu olan insanlar daha mutsuzdur.
  C) Utanma duygusu ile mutluluk arasında bir ilişki yoktur.
  D) Hiçbiri

 44. Cevap: C Açıklama:

  Utanma duygusu, mutlulukla doğrudan ilişkili değildir. Utanma duygusu olan insanlar da mutlu olabilir, olmayan insanlar da.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 Detayları

Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKEMİZDE NÜFUS
  1. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir.
  2. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır
  3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır
  4. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar
  5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar
 • TÜRK TARİHİNE YOLCULUK
  1. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
  2. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişimin gerekçelerini analiz eder.
  3. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.
  4. Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir.
  5. Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder
  6. Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir
  7. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.
  8. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir

Ayrıca Ortaokul seçmeli düşünme eğitimi yazılı soruları hazırlık test soruları 1; tamamı test türünde cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

* Mutluluk kavramının ne anlama geldiğini kavrar.

* Meslek seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken faktörleri kavrar.

* Düşünme eğitiminin amacını kavrar.

* Mutlu olmanın unsurlarını kavrar.

* Meslek seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken faktörleri kavrar.

* Meslek seçiminin bir kez verilen karar olmadığının nedenini kavrar.

* Meslek seçimi yaparken kişinin kişiliğine uygun mesleklerin nasıl belirleneceğini kavrar.

* 7.3.1.1. Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörleri belirler.

* 7.3.1.2. Meslek seçiminin bireyin yaşamını nasıl etkilediğini açıklar.

* 7.3.1.3. Günümüzde meslekler arasındaki geçişlerin nasıl gerçekleştiğini açıklar.

* 7.2.1.1. Düşünmenin tanımını yapar.

7.3.1.1. Ders çalışmanın önemini açıklar.

7.3.1.2. Ders çalışma yöntemlerini uygular.

7.3.1.3. Ders notlarını alır.

7.3.2. Unutkanlığı önler.

7.3.4. Meslek seçimi için gerekli araştırmaları yapar.

7.3.5. Meslek seçimini yaparken toplumdan etkilendiğini fark eder.

7.3.1. Meslek seçiminin önemini açıklar.

7.3.2. Meslek seçimi sürecinde dikkat edilmesi gereken faktörleri açıklar.

7.3.3. Utanma duygusunun faydalarını açıklar.

7.3.4. Utanma duygusunun zararlarını açıklar.

7.3.6. Utanma duygusu ile mutluluğun ilişkisini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Düşünme Eğitimi Yazılı Soruları Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri