Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Verimli ders çalışmanın aşamaları nelerdir?


 2. Cevap: : * Meslek seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken faktörler şunlardır: İlgi alanları, yetenekler, kişilik özellikleri, iş piyasasının ihtiyaçları. * Düşünmenin temel ilkeleri şunlardır: Yeter sebep ilkesi, aynılık ilkesi. * Verimli ders çalışmanın aşamaları şunlardır: Amaç belirleme, planlama, zamanı verimli kullanma, performansı koruma. Açıklama: 3. Ders çalışma ortamında dikkati dağıtacak unsurlar nelerdir?


 4. Cevap: Ders çalışma ortamında dikkati dağıtacak unsurlar nelerdir?çalışma ortamında dikkati dağıtacak unsurlar nelerdir? Açıklama:

  Ders çalışma ortamında dikkati dağıtacak unsurlar nelerdir? Cevap: Ders çalışma ortamında dikkati dağıtacak unsurlar şunlardır: * Gürültü: Ders çalışırken gürültülü bir ortamda olmak dikkati dağıtır. Bu nedenle, ders çalışırken sessiz bir ortam seçmek önemlidir. * Işık: Ders çalışırken ışık yetersizse veya ışık göze rahatsızlık veriyorsa dikkati dağıtır. Bu nedenle, ders çalışırken yeterli ışık alan bir ortam seçmek önemlidir. * Sıcaklık: Ders çalışırken ortam çok sıcak veya çok soğuksa dikkati dağıtır. Bu nedenle, ders çalışırken ortamın sıcaklığını uygun bir seviyede tutmak önemlidir. * Düzensizlik: Ders çalışırken çalışma masasının ve çevresinin düzensiz olması dikkati dağıtır. Bu nedenle, ders çalışırken çalışma masasını ve çevresini düzenli tutmak önemlidir. * Kişisel eşyalar: Ders çalışırken çalışma masasında kişisel eşyalar bulundurmak dikkati dağıtır. Bu nedenle, ders çalışırken çalışma masasında sadece ders çalışma için gerekli olan eşyaları bulundurmak önemlidir.şma ortamında dikkati dağıtacak unsurlar nelerdir? Cevap: Ders çalışma ortamında dikkati dağıtacak unsurlar şunlardır: * Gürültü: Ders çalışırken gürültülü bir ortamda olmak dikkati dağıtır. Bu nedenle, ders çalışırken sessiz bir ortam seçmek önemlidir. * Işık: Ders çalışırken ışık yetersizse veya ışık göze rahatsızlık veriyorsa dikkati dağıtır. Bu nedenle, ders çalışırken yeterli ışık alan bir ortam seçmek önemlidir. * Sıcaklık: Ders çalışırken ortam çok sıcak veya çok soğuksa dikkati dağıtır. Bu nedenle, ders çalışırken ortamın sıcaklığını uygun bir seviyede tutmak önemlidir. * Düzensizlik: Ders çalışırken çalışma masasının ve çevresinin düzensiz olması dikkati dağıtır. Bu nedenle, ders çalışırken çalışma masasını ve çevresini düzenli tutmak önemlidir. * Kişisel eşyalar: Ders çalışırken çalışma masasında kişisel eşyalar bulundurmak dikkati dağıtır. Bu nedenle, ders çalışırken çalışma masasında sadece ders çalışma için gerekli olan eşyaları bulundurmak önemlidir. 5. Utanma duygusu, kaç çeşittir?


 6. Cevap: Utanma duygusu, iki çeşittir: * Normal utanma: Bu tür utanma, toplum içinde kabul görme ve saygı görme ihtiyacından kaynaklanır. * Abartılı utanma: Bu tür utanma, kişinin sosyal ortamlarda kendini yetersiz hissetmesinden kaynaklanır. Açıklama:

  Normal utanma, sağlıklı bir duygudur ve bizi sosyal kurallara uymaya yönlendirir. Ancak, abartılı utanma, kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. 7. Utanma duygusu, mutluluğa nasıl etki eder?


 8. Cevap: Utanma duygusu, mutluluğa hem olumlu hem de olumsuz etki edebilir. * Olumlu etki: Utanma duygusu, bizi toplum içinde kabul görme ve saygı görmeye yönlendirir. Bu da, kendimizi iyi hissetmemize ve mutlu olmamıza yardımcı olur. * Olumsuz etki: Abartılı utanma, kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu da, kişinin kendini yetersiz hissetmesine ve mutsuz olmasına neden olabilir. Açıklama:

  Utanma duygusu, olumlu etki ettiğinde, bizi sosyal kurallara uymaya ve başkalarının haklarına saygı duymaya yönlendirir. Bu da, kendimizi iyi hissetmemize ve mutlu olmamıza yardımcı olur. Ancak, abartılı utanma, kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu da, kişinin kendini yetersiz hissetmesine ve mutsuz olmasına neden olabilir. 9. Meslek seçimi yaparken mesleklerin tanımı, iş bulma olanakları, kazanç durumu ve eğitim süresi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı mıdır?


 10. Cevap: Evet, meslek seçimi yaparken meslek Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus nedir? Cevap: İlgi alanları ve yeteneklerdir. Açıklama:

  Meslek seçiminde kişinin ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda bir meslek seçmesi önemlidir. Bu sayede kişi mesleğini severek yapacak ve başarılı olma şansı artacaktır. 11. Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar nelerdir?


 12. Cevap: Mesleklerin iş imkanları, çalışma şartları ve maaşlarıdır. Açıklama:

  Meslek seçiminde kişinin mesleklerin iş imkanları, çalışma şartları ve maaşlarını da dikkate alması önemlidir. Bu sayede kişinin gelecekteki kariyer planları doğrultusunda bir meslek seçmesi mümkün olacaktır. 13. Ders çalışırken dikkati nasıl toplayabiliriz?


 14. Cevap: Ders çalışırken dikkati toplayabilmek için öncelikle dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmak gerekir. Bunun için çalışma ortamının sessiz, sakin ve aydınlık olması sağlanmalıdır. Ayrıca, çalışma süreleri kısa tutulmalı ve her çalışma süresinin sonunda kısa bir mola verilmelidir. Açıklama:

  Dikkat dağıtıcı unsurlar, dikkatin dağılmasını ve öğrenmenin zorlaşmasını sağlar. Bu nedenle, ders çalışırken dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmak önemlidir. 15. Derslere etkin katılım sağlamak için neler yapmalıyız?


 16. Cevap: Derslere etkin katılım sağlamak için öncelikle derse hazırlıklı olmak gerekir. Bunun için, ders konularını önceden öğrenmeye çalışmak ve derste işlenecek konuları önceden gözden geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, derste aktif olarak yer almak ve öğretmenin sorduğu sorulara cevap vermek de etkin katılımı sağlayacaktır. Açıklama:

  Derslere etkin katılım sağlamak, öğrenmeyi ve derse olan ilgiyi artıracaktır. 17. Meslek seçiminde, aile ve toplumsal baskının etkisi nasıldır?


 18. Cevap: Aile ve toplumsal baskı, meslek seçiminde önemli bir etkiye sahiptir. Ailenin ve toplumun beklentileri, gençlerin meslek seçiminde etkili olur. Bu baskı, gençlerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini göz ardı ederek, ailenin veya toplumun istediği mesleği seçmesine neden olabilir. Açıklama:

  Aile ve toplumsal baskının meslek seçiminde etkisi, kültürden kültüre farklılık gösterir. Bazı kültürlerde, ailenin isteği meslek seçiminde belirleyicidir. Diğer kültürlerde ise gençlerin kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini göz önünde bulundurmaları daha önemlidir. 19. Utanma duygusu, insanların nasıl bir davranış sergilemesini sağlar?


 20. Cevap: Utanma duygusu, insanların toplum içindeki kabulünü sağlamak için uygun davranışlar sergilemesini sağlar. Bu duygu, insanların başkalarının düşüncelerini ve duygularını göz önünde bulundurmasını ve bu doğrultuda davranmasını sağlar. Açıklama:

  Utanma duygusu, insanların ahlaki değerlerin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Bu duygu, insanların başkalarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınmasını sağlar. 21. Mutluluğun temelinde vicdan ve ahlak olmalı mıdır?


 22. Cevap: Mutluluğun temelinde vicdan ve ahlak olmalıdır. Vicdan ve ahlak, insanların doğru ve yanlışı ayırt etmesini sağlar. Bu da, insanların mutlu ve huzurlu olmasını sağlar. Açıklama:

  Vicdan ve ahlak, insanların kendilerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Bu değerler, insanların toplum içinde uyumlu bir şekilde yaşamasına da yardımcı olur. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Doğru düşünmek, doğru bilgiye sahip olmaktır.
  2. (.....) Düşünme, insanın doğuştan gelen bir yeteneğidir.
  3. (.....) Düşünme, zihinsel bir süreçtir.
  4. (.....) Düşünme, bir sonuç çıkarma sürecidir.
  5. (.....) Düşünme, bir problem çözme sürecidir.
  6. (.....) Düşünme, bir karar verme sürecidir.
  7. (.....) Düşünme, bir yaratıcılık sürecidir.
  8. (.....) Düşünme, bir iletişim sürecidir.
  9. (.....) Düşünme, bir değerlendirme sürecidir.
  10. (.....) Düşünme, bir öz değerlendirme sürecidir.

 24. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Doğru düşünmek, doğru bilgiye sahip olmakla birlikte, doğru bilgiyi doğru bir şekilde kullanabilmektir. Örneğin, "Güneş, Dünya'nın etrafında döner." cümlesi doğru bir bilgidir. Ancak, bu bilgi doğru bir şekilde kullanılmazsa, Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğü sonucuna varılabilir. Bu nedenle, doğru düşünmek için sadece doğru bilgiye sahip olmak değil, aynı zamanda doğru bilgiyi doğru bir şekilde kullanmak da önemlidir. 2. Düşünme, insanın doğuştan gelen bir yeteneğidir. Ancak, düşünme becerisi eğitimle geliştirilebilir. Örneğin, küçük bir çocuk, bir topu fırlattıktan sonra, topun yere düşeceğini tahmin edebilir. Bu, çocuğun doğuştan gelen düşünme yeteneğinin bir göstergesidir. Ancak,Ders Çalışma YöntemleriYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKEMİZDE NÜFUS
  1. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir.
  2. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır
  3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır
  4. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar
  5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar
 • TÜRK TARİHİNE YOLCULUK
  1. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.
  2. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişimin gerekçelerini analiz eder.
  3. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.
  4. Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir.
  5. Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder
  6. Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir
  7. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.
  8. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir

Ayrıca Ortaokul düşünme eğitimi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

* Öğrenci, ders çalışma ortamında dikkati dağıtacak unsurları belirleyebilir.

* Öğrenciler, utanma duygusunun çeşitlerini açıklar.

* Öğrenciler, utanma duygusunun mutluluğa olan etkisini açıklar.

Meslek seçimi yaparken ilgi alanları ve yetenekleri göz önünde bulundurur.

Meslek seçiminde iş imkanları, çalışma şartları ve maaşları dikkate alır.

Ders çalışırken dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durarak dikkati toplayabilir.

Derslere etkin katılım sağlayarak öğrenmeyi artırabilir.

* Meslek seçiminin bireysel bir karar olduğunu kavrar. * Aile ve toplumsal baskının meslek seçimindeki etkisini açıklar.

* Utanma duygusunun işlevini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Düşünme Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri