7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban)

7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Hac, İslam'ın beş şartından biridir.
  2. (.....) Hac, Kurban Bayramı'nda yapılır.
  3. (.....) Hac, Mekke'de yapılır.
  4. (.....) Hac, ihram giyilerek yapılır.
  5. (.....) Hac, Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında sa'y yapmak, Arafat'ta vakfe yapmak ve Mina'da şeytan taşlamaktan oluşur.
  6. (.....) Hac, bir defa yerine getirilen bir ibadettir.
  7. (.....) Hac, maddi durumu iyi olan Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadettir.
  8. (.....) Hac, Müslümanların birlik ve beraberliğini güçlendiren bir ibadettir.
  9. (.....) Hac, Müslümanların Allah'a kulluklarını ifade eden bir ibadettir.
  10. (.....) Hac, Müslümanların manevi yönden gelişip olgunlaşmalarına katkı sağlayan bir ibadettir.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 3. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Felâk Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 113. suresidir.
  2. ( ) Felâk Suresi, adını ilk ayetteki "felâk" kelimesinden alır.
  3. ( ) Felâk Suresi, 5 ayetten oluşur.
  4. ( ) Felâk Suresi, kıskanç kişilerin, büyücülerin, üfürükçülerin ve başka kötü şeylerin şerrinden Allah'a sığınılması istenir.
  5. ( ) Felâk Suresi, özellikle yatmadan önce kötü varlıkların zararlarından Allah'a sığınmak amacıyla okunması tavsiye edilmiştir.

 4. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D Açıklama:

  1. Felâk Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 113. suresidir. Doğru 2. Felâk Suresi, adını ilk ayetteki "felâk" kelimesinden alır. Doğru 3. Felâk Suresi, 5 ayetten oluşur. Doğru 4. Felâk Suresi, kıskanç kişilerin, büyücülerin, üfürükçülerin ve başka kötü şeylerin şerrinden Allah'a sığınılması istenir. Doğru 5. Felâk Suresi, özellikle yatmadan önce kötü varlıkların zararlarından Allah'a sığınmak amacıyla okunması tavsiye edilmiştir. Doğru 5. Hac ibadeti, hangi şartlara sahip Müslümanlara farzdır?

  A) Akıllı, ergenlik çağına gelmiş, hacca gidip gelmeye engel bir sağlık sorunu olmayan, hür ve zengin olmak
  B) Akıllı, ergenlik çağına gelmiş, hacca gidip gelmeye engel bir sağlık sorunu olmayan, hür olmak
  C) Akıllı, ergenlik çağına gelmiş, hacca gidip gelmeye engel bir sağlık sorunu olmayan olmak
  D) Akıllı, ergenlik çağına gelmiş olmak

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hac ibadeti, akıllı, ergenlik çağına gelmiş, hacca gidip gelmeye engel bir sağlık sorunu olmayan, hür ve zengin Müslümanlara farzdır. 7. Hac ibadeti, hangi yerlerde yapılır?

  A) Mekke ve çevresindeki kutsal mekânlarda
  B) Dünyanın her yerinde
  C) Sadece Mekke'de
  D) Sadece Medine'de

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hac ibadeti, Mekke ve çevresindeki kutsal mekânlarda yapılır. Bu mekânlar; Mekke, Arafat, Müzdelife ve Mina'dır. 9. Hac ibadeti, hangi kıyafetlerle yapılır?

  A) Dikişsiz ve genellikle beyaz örtü
  B) Dikişsiz ve genellikle siyah örtü
  C) Dikişsiz ve genellikle renkli örtü
  D) Dikişli ve genellikle beyaz örtü

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hac ibadeti, dikişsiz ve genellikle beyaz örtü ile yapılır. Bu örtüye ihram denir. 11. Hac ibadetinin önemli bir kısmı, Kâbe'nin etrafında yedi kez dönmektir. Bu dönmeye ne ad verilir?

  A) Tavaf    B) Şavt    C) Sa'y    D) Umre    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kâbe'nin etrafında yedi kez dönmeye tavaf denir. 13. Hac ibadetinin önemli bir kısmı, Arafat'ta vakfe yapmaktır. Vakfe nedir?

  A) Kâbe'nin etrafında yedi kez dönmek
  B) Arafat dağında güneşin batmasına kadar beklemek
  C) Kurban kesmek
  D) Umre yapmak

 14. Cevap: B Açıklama:

  Arafat dağında güneşin batmasına kadar beklemeye vakfe denir. 15. Hac ibadetinin önemli bir kısmı, Müzdelife'de taş atmak ve Mina'da kurban kesmektir. Bu iki ibadet, hac ibadetindeki hangi aşamaya aittir?

  A) Tavaf ve sa'y
  B) Vakfe ve ihram çıkarma
  C) Şeytan taşlama ve kurban kesme
  D) Mina'da kalma ve Arafat'tan ayrılma

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hac ibadetindeki son iki aşaması, şeytan taşlama ve kurban kesmedir. 17. Hac ibadetinin vaciplerinden biri olan sa'y, hangi iki tepe arasında yapılır?

  A) Safa ve Merve        B) Kâbe ve Mina        
  C) Arafat ve Mina       D) Müzdelife ve Mina   
                         

 18. Cevap: A Açıklama:

  Safa ve Merve, hac ibadetinin vaciplerinden biri olan sa'yın yapıldığı iki tepedir. 19. Kurban ibadeti hangi günlerde yerine getirilir?

  A) Her gün
  B) Kurban Bayramı'nın birinci günü
  C) Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü günleri
  D) Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günleri

 20. Cevap: C Açıklama:

  Kurban ibadeti, Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü günleri yerine getirilir. 21. Kurban hangi hayvanlardan kesilebilir?

  A) Koyun, keçi, sığır, manda, deve
  B) Koyun, keçi, inek, dana, deve, tavuk
  C) Koyun, keçi, sığır, manda, fil
  D) Koyun, keçi, sığır, manda, horoz

 22. Cevap: A Açıklama:

  Kurban, koyun, keçi, sığır, manda ve deve gibi hayvanlardan kesilebilir. 23. Kurban kesmek hangi şartlara bağlıdır?

  A) Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde olmak, ergenlik çağına ulaşmak, hür olmak, mukim olmak
  B) Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde olmak, ergenlik çağına ulaşmak, hür olmak
  C) Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde olmak, ergenlik çağına ulaşmak
  D) Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde olmak

 24. Cevap: A Açıklama:

  Kurban kesmek için Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde olmak, ergenlik çağına ulaşmak, hür olmak ve mukim olmak gerekir. 25. Kurban kesilirken hangi şartlara dikkat edilir?

  A) Kurban kıbleye doğru yatırılır ve "Bismillâhi Allâhü ekber." denilerek kesilir.
  B) Kurban kıbleye doğru yatırılır, "Bismillâhi Allâhü ekber." denilerek kesilir ve çevre kirletilmeden kurban atıkları gelişigüzel atılmaz.
  C) Kurban kıbleye doğru yatırılır, "Bismillâhi Allâhü ekber." denilerek kesilir ve kurban etinin üçe bölünmesi tavsiye edilir.
  D) Kurban kıbleye doğru yatırılır, "Bismillâhi Allâhü ekber." denilerek kesilir ve kurban etinin tamamı fakirlere dağıtılır.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Kurban kesilirken kıbleye doğru yatırılması, "Bismillâhi Allâhü ekber." denilerek kesilmesi ve çevre kirletilmeden kurban atıkları gelişigüzel atılmaması önemlidir. 27. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in (a.s.) ortak özellikleri nelerdir?

  A) Her ikisi de peygamberdir.
  B) Her ikisi de Kâbe'nin inşasında görev almıştır.
  C) Her ikisi de Allah'a (c.c.) kulluk etmişlerdir.
  D) Hepsi.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (a.s.), her ikisi de Allah'ın (c.c.) elçisidir. Hz. İbrahim (a.s.), Kâbe'nin inşasında görev almıştır. Hz. İsmail (a.s.), babasının vefatından sonra Kâbe'nin bakımını ve temizliğini yapmaya devam etmiştir. Her ikisi de Allah'a (c.c.) kulluk etmişlerdir. Hz. İsmail (a.s.), Mekke'de doğmuştur. Ancak Hz. İbrahim (a.s.), Urfa'da doğmuştur. 29. En'am suresinin 162. ayetinde geçen "nüsük" kelimesinin anlamı nedir?

  A) Namaz    B) İbadet    C) Kurban    D) Hac    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Nüsük, ibadetlerin genel adıdır. Namaz, kurban, hac, zekat gibi ibadetler nüsük kapsamına girer. 31. En'am suresinin 162. ayetinin ana mesajı nedir?

  A) Allah'a (c.c.) kulluk etmek
  B) Allah'a (c.c.) ibadet etmek
  C) Allah'a (c.c.) itaat etmek
  D) Hepsi

 32. Cevap: D Açıklama:

  Ayet, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'a (c.c.) kulluğunu ve ibadetlerini sadece O'nun için yaptığını ifade eder. Bu nedenle ana mesaj, Allah'a (c.c.) kulluk etmektir. 33. En'am suresinin 162. ayetinin verdiği mesajlardan biri nedir?

  A) Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak
  B) Allah'ın (c.c.) emirlerine uymak
  C) Allah'a (c.c.) şükretmek
  D) Allah'a (c.c.) ibadetlerini eksiksiz yapmak

 34. Cevap: A Açıklama:

  Ayet, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'a (c.c.) kulluğunu ve ibadetlerini sadece O'nun rızasını kazanmak için yaptığını ifade eder. Bu nedenle verilen mesajlardan biri, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmaktır. 35. Bir insan, En'am suresinin 162. ayetinin mesajlarını doğru anlamışsa, davranışlarında nelere dikkat etmelidir?

  A) Allah'ın (c.c.) emirlerine uymalı ve yasaklarından kaçınmalıdır.
  B) Allah'a (c.c.) şükretmeli ve O'nun nimetlerini unutmamalıdır.
  C) Allah'a (c.c.) ibadetlerini eksiksiz yapmalı ve O'nun rızasını kazanmayı amaçlamalıdır.
  D) Tümü.

 36. Cevap: D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) Detayları

7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) 0 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ
  1. Mâun suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. Oruç ibadetinin kişi iradesi ve davranışları üzerindeki etkisini açıklar.
  3. Oruç tutan kimsenin dikkat etmesi gereken hususları örnekleri ile açıklar
  4. Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir.
  5. Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar.
  6. Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarını çevresinden örnekler vererek açıklar.
  7. Ramazan ayına ve bayramına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşır.
  8. Ramazan ayının önemini ve bu ayı önemli yapan hususları açıklar.
  9. Sahur, imsak, iftar, mukabele, teravih namazı ve fitrenin anlamlarını tanır.
 • BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
  1. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğin, Allah’tan vahiy alması olduğunu bilir.
  2. Hz. Muhammed’in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar
  3. Hz. Muhammed’in görevlerinden birisinin Kur’an’ı açıklamak olduğunu söyler.
  4. Hz. Muhammed’in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder
  5. Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder
  6. Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir.
  7. Hz. Muhammed’in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir.

Ayrıca 7.sınıf DKAB dersi II. ünite test soruları; hac ve kurban konularından test türünde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

* Hac ibadeti hakkında bilgi sahibi olma * Hac ibadeti ile ilgili zaman bilgisine sahip olma * Hac ibadeti ile ilgili yer bilgisine sahip olma * Hac ibadeti ile ilgili ihram bilgisine sahip olma * Hac ibadeti ile ilgili temel kavramlara sahip olma * Hac ibadeti ile ilgili tekrar yapma bilgisine sahip olma * Hac ibadeti ile ilgili maddi durum bilgisine sahip olma * Hac ibadeti ile ilgili toplumsal fayda bilgisine sahip olma * Hac ibadeti ile ilgili kulluk bilgisine sahip olma * Hac ibadeti ile ilgili manevi gelişim bilgisine sahip olma

* Öğrenciler, Felâk Suresi'nin konusunu ve içeriğini kavrar. * Öğrenciler, Felâk Suresi'nin mesajlarını ve tavsiyelerini kavrar. * Öğrenciler, Felâk Suresi'nin önemini kavrar.

İslam'da hac ibadeti ve önemi

İslam'da hac ibadeti ve önemi

İslam'da hac ibadeti ve önemi

İslam'da hac ibadeti ve önemi

İslam'da hac ibadeti ve önemi

İslam'da hac ibadeti ve önemi

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, 1. Ünite, 2. Konu, 3. Alt Konu

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite "Hac ve Kurban" kazanımı: * Kurban ibadeti ve önemini kavrar.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite "Hac ve Kurban" kazanımı: * Kurban ibadeti ve önemini kavrar.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite "Hac ve Kurban" kazanımı: * Kurban ibadeti ve önemini kavrar.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite "Hac ve Kurban" kazanımı: * Kurban ibadeti ve önemini kavrar.

* Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (a.s.) hakkında bilgi sahibi olur.

* Nüsük kelimesinin anlamını bilir.

En'am suresinin 162. ayetinin ana mesajını bilir.

En'am suresinin 162. ayetinin verdiği mesajlardan birini bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 116 kere doğru, 38 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf DKAB II. Ünite Test 1 (Hac ve Kurban) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri