7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Hac ibadeti için ihrama girmek gerekir. İhrama girilebilecek yerlere ne ad verilir?


 2. Cevap: Mikat Açıklama:

  Mikat, hac ve umre yolculuğuna çıkanların, Mekke ve çevresinde ihrama girmek zorunda oldukları sınırlara, yerlere denir. 3. Hac ibadeti kaç farzdan oluşur?


 4. Cevap: Hac ibadeti, farz ve vacip olmak üzere üç bölümden oluşur. Açıklama:

  Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından biridir. Hac ibadeti, farz ve vacip olmak üzere üç bölümden oluşur. Farzları, Arafat'ta vakfe yapmak, Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapmak ve kurban kesmektir. Vacipleri ise, ihrama girmek, ihramlı olarak Mekke'ye girmek, Mekke'ye varınca ilk iş olarak Kâbe'yi tavaf etmek, şeytan taşlamak ve tıraş olmaktır. 5. Haccın farzlarından biri olan Arafat vakfesi nerede yapılır?


 6. Cevap: Arafat vakfesi, Mekke'nin doğusunda bulunan Arafat dağında yapılır. Açıklama:

  Arafat vakfesi, haccın farzlarından biridir. Arafat vakfesi, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce, zilhicce ayının dokuzuncu günü, öğle vaktinden bayramın birinci günü, güneş doğncaya kadar bir süre beklemek demektir. Arafat vakfesi, Mekke'nin doğusunda bulunan Arafat dağında yapılır. 7. Kurban ibadetini yerine getirebilmesi için kişide bulunması gereken şartlar nelerdir?


 8. Cevap: * Kurban ibadetini yerine getirebilmesi için kişide bulunması gereken şartlar şunlardır: * Müslüman olmak, * Akıl sağlığı yerinde olmak, * Ergenlik çağına ulaşmış olmak, * Hür olmak, * Mukim olmak (kendi memleketinden ayrı yerde yani misafir olmamak), * Nisap miktarı mala sahip olmak. Açıklama:

  Kurban ibadetini yerine getirebilmesi için kişide bulunması gereken şartlar, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ile belirlenmiştir. 9. Kurban, hangi hayvanlardan kesilebilir?


 10. Cevap: Kurban, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kesilebilir. Koyun ve keçiyi sadece bir kişi kurban olarak kesebilir. Sığır, manda, deve gibi büyükbaş hayvanlar ise yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Açıklama:

  Kurban edilecek hayvanların belirli nitelikleri taşıması gerekir. Kurban edilecek hayvanların sağlıklı, sağlam ve belirli bir yaşa gelmiş olması gerekir. 11. Hz. Muhammed (s.a.v.), doğruluk ve dürüstlük konusunda nasıl bir örnek oluşturmuştur?


 12. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), hayatı boyunca doğruluğu ilke edinmiştir. O hiçbir zaman yalan söylememiş, kimseyi aldatmamıştır. Aile ilişkilerinde, toplumsal ilişkilerde, ticaret yaparken vb. her durumda daima dürüst ve güvenilir oluşuyla tanınmıştır. Bu özelliğinden dolayı da Mekkeliler onu Muhammedü'l-Emîn (Güvenilir Muhammed) olarak nitelendirmişlerdir. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), doğruluk ve dürüstlük konusunda bizler için en güzel örnektir. O, doğruluk ve dürüstlüğün önemine vurgu yaparak bizleri de bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmiştir. 13. Doğruluk ve dürüstlük, bir Müslüman için neden önemlidir?


 14. Cevap: Doğruluk ve dürüstlük, bir Müslüman için hem dini hem de toplumsal açıdan önemlidir. Dini açıdan bakıldığında, doğruluk ve dürüstlük, Allah'a (c.c.) ve Peygamberine (s.a.v.) itaat etmenin bir gereğidir. Hz. Muhammed (s.a.v.), "Doğruluk ve dürüstlük cennete götürür, yalancılık ve hile cehenneme götürür." buyurmuştur. Toplumsal açıdan bakıldığında ise, doğruluk ve dürüstlük, toplumsal huzurun ve düzenin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Doğru sözlü ve dürüst insanlar, birbirlerine güvenir ve aralarındaki ilişkiler güçlü olur. Bu da toplumsal huzur ve düzenin sağlanmasına katkıda bulunur. Açıklama: 15. İslam dininde adaletli olmanın bir gereği olarak neler yapmalıyız?


 16. Cevap: Adaletli olmak için her zaman doğruyu söylemeli, verilen sözü tutmalı, emanetleri korumalı, herkese eşit davranmalı, haksızlığa karşı çıkmalıyız. Açıklama:

  Adaletli olmak, sadece mahkemelerde veya resmi kurumlarda değil, günlük hayatımızda da sergilememiz gereken bir davranıştır. Adaletli bir insan olmak için kendimizi sürekli geliştirmeli ve adaletli davranışlar sergilemeye özen göstermeliyiz. 17. İslam dini, insanlar arasında hangi değerlere önem verir?


 18. Cevap: İslam dini, insanlar arasında sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik gibi değerlere önem verir. Açıklama:

  İslam dini, insanlar arasında iyi ilişkiler kurulmasına önem verir. Toplumda sevgi, saygı ve güven ortamının sağlanmasını ister. İnsanların birbirlerinin haklarına, düşüncelerine, inançla- rına saygılı olmasını buyurur. Bunun için de herkesin dostça ve kardeşçe yaşamasını öğütler. 19. Hz. Salih (a.s.) hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir?


 20. Cevap: Hicr Açıklama:

  Hz. Salih (a.s.), Medine ile Şam arasında, Hicr denilen bölgede yaşayan Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. 21. Semud kavmi, Hz. Salih (a.s.)’e hangi gerekçeyle inanmamıştır?


 22. Cevap: Hz. Salih (a.s.)’in kendi içlerinden biri olmasına ve babalarının taptığı putlara tapmaktan vazgeçirmeye çalışmasına Açıklama:

  Semud kavmi, Hz. Salih (a.s.)’i kendi içlerinden biri olarak tanıdıkları için ona güvenmiyordu. Ayrıca Hz. Salih (a.s.), onları putlara tapmaktan vazgeçirmeye çalışıyordu. Bu durum, Semud kavminin inkâr etmesine neden oldu. 23. Felak suresinin bize verdiği mesajlar nelerdir?


 24. Cevap: Felak suresinin bize verdiği mesajlar şunlardır: * Allah'a (c.c.) sığınmak, insan için önemli bir ihtiyaçtır. * Allah'a (c.c.) sığınmak, bizi kötülüklerden korur. * Allah'a (c.c.) sığınmak, bize huzur ve güven verir. Açıklama:

  Felak suresi, Allah'a (c.c.) sığınmanın önemini vurgulamaktadır. Bu surede, Allah'a (c.c.) sığınmanın, bizi kötülüklerden koruyacağı ve bize huzur ve güven vereceği belirtilmiştir. 25. Semud kavminin inkârcıları Hz. Salih'e (a.s.) karşı hangi tavırları sergilemiştir?


 26. Cevap: Semud kavminin inkârcıları Hz. Salih'e (a.s.) karşı şu tavırları sergilemiştir: * Hz. Salih'in (a.s.) peygamberliğini kabul etmemişler ve onunla alay etmişlerdir. * Hz. Salih'in (a.s.) getirdiği mucizeyi yok etmek için planlar yapmışlardır. * Hz. Salih'i (a.s.) ve ona inananları öldürmeye çalışmışlardır. Açıklama:

  Semud kavminin inkârcıları, Hz. Salih'in (a.s.) peygamberliğini kabul etmemişler ve ona düşman olmuşlardır. Onlar, Hz. Salih'in (a.s.) getirdiği mucizeyi yok etmek için planlar yapmışlardır. 27. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) Adalet, herkese hak ettiği şekilde davranmaktır.
  (.....) Adaletsizlik, haksızlıktır.
  (.....) Adalet, bir toplumda huzur ve güvenin sağlanmasında önemli bir rol oynar.
  (.....) Adalet, sadece hukuk kurallarıyla sağlanabilir.
  (.....) Adalet, bir kişiden başka bir kişiye göre değişebilir.
  (.....) Adalet, sadece hukuk mahkemelerinde sağlanabilir.
  (.....) Adalet, bir toplumda zenginlik ve yoksulluk arasındaki farkı azaltır.
  (.....) Adalet, bir toplumun demokratikleşmesinde önemli bir rol oynar.
  (.....) Adalet, bir toplumun kalkınmasında önemli bir rol oynar.
  (.....) Adalet, bir toplumun huzur ve refahında önemli bir rol oynar.

 28. Cevap: D D D Y Y Y D D D D Açıklama:

  Adalet, herkese hak ettiği şekilde davranmaktır. Bu nedenle doğru bir ifadedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ
  1. Mâun suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. Oruç ibadetinin kişi iradesi ve davranışları üzerindeki etkisini açıklar.
  3. Oruç tutan kimsenin dikkat etmesi gereken hususları örnekleri ile açıklar
  4. Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir.
  5. Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar.
  6. Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarını çevresinden örnekler vererek açıklar.
  7. Ramazan ayına ve bayramına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşır.
  8. Ramazan ayının önemini ve bu ayı önemli yapan hususları açıklar.
  9. Sahur, imsak, iftar, mukabele, teravih namazı ve fitrenin anlamlarını tanır.
 • BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
  1. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğin, Allah’tan vahiy alması olduğunu bilir.
  2. Hz. Muhammed’in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar
  3. Hz. Muhammed’in görevlerinden birisinin Kur’an’ı açıklamak olduğunu söyler.
  4. Hz. Muhammed’in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder
  5. Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder
  6. Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir.
  7. Hz. Muhammed’in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir.

Ayrıca 7.sınıf DKAB dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan klasik türde hazırlanmıştır

Hac ibadeti için ihrama girmenin şart olduğunu bilir.

Hac ibadeti, farz ve vacip olmak üzere iki bölümden oluşur.

Arafat vakfesi, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce, zilhicce ayının dokuzuncu günü, Arafat dağında yapılır.

Öğrenci, kurban ibadetini yerine getirebilmesi için kişide bulunması gereken şartları bilir.

Öğrenci, kurban edilebilecek hayvanların özelliklerini bilir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), doğruluk ve dürüstlük konusunda bizler için en güzel örnektir.

Adaletli olmanın gereğini örneklerle açıklar.

* Öğrenci, İslam dininin insanlar arasında önem verdiği değerleri açıklar.

Hz. Salih (a.s.) ve Semud kavminin yaşadığı yeri bilir.

Hz. Salih (a.s.)’e inanmayan Semud kavminin gerekçelerini bilir.

Felak suresinin verdiği mesajları kavrar.

Semud kavminin inkârcıları hakkında bilgi edinir.

Adalet kavramının anlamını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri