Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Temel değerler ile ahlak arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?


 2. Cevap: Temel değerler, bireyin ahlaki kararlar almasını ve sorumluluklarını yerine getirmesini yönlendiren rehberlerdir. Sevgi, saygı, adalet gibi değerler, ahlaki davranışların temelini oluşturur. Bu değerler, bireyin toplum içindeki rolünü ve ahlaki davranışlarını belirleyen temel prensiplerdir. Açıklama: 3. Bireyin ahlaki gelişiminin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu nasıl fark edebiliriz?


 4. Cevap: Bireyin ahlaki gelişimi, yaşam boyu devam eden bir süreçtir çünkü deneyimler, kişisel refleksiyon, sosyal etkileşim ve yaşamın getirdiği zorluklar bu süreci etkiler. Birey, yaşam boyu bu deneyimlerle öğrenir, büyür ve ahlaki değerleri içselleştirir. Bu süreçte farkındalık, bireyin ahlaki gelişimini şekillendiren bir faktördür. Açıklama: 5. Ahlakın kişinin yaşamındaki rolünü tartışırken neden ahlaklı davranmak gerektiği üzerinde durulur?


 6. Cevap: Ahlaklı davranmak, bireyin toplum içindeki rolünü olumlu yönde etkiler. Ahlak, bireyin karakterinin bir parçasıdır ve toplumda dürüstlük, adil olma, iyilik gibi değerleri benimsemesi, kişinin sosyal ilişkilerini sağlamlaştırır, toplumsal uyumu artırır. Açıklama: 7. Ahlak gelişiminin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu nasıl fark edebiliriz?


 8. Cevap: Ahlaki değerler, bireyin deneyimleri, etkileşimleri ve içsel refleksiyonları ile şekillenir. Bu süreç, yaşam boyu devam eder ve bireyin deneyimleriyle gelişir. Birey, zamanla yaşadığı deneyimlerden öğrenir ve ahlaki değerlerini bu deneyimlerle büyütür. Açıklama: 9. Ahlak gelişiminde kültürün etkilerini açıklar mısınız?


 10. Cevap: Kişinin ahlaki değerleri, içinde yaşadığı kültürün kabul ettiği doğrular ve yanlışlar üzerinden şekillenir. Örneğin, bir toplumun değerleri içerisinde dürüstlük, yardımseverlik gibi ahlaki erdemler vurgulanıyorsa, bireyin ahlaki anlayışı da bu değerlere göre oluşur. Açıklama: 11. Ahlakın toplumsal yönünü fark etmenin neden önemli olduğunu tartışınız.


 12. Cevap: Ahlakın toplumsal yönünü anlamak, bireyin içinde bulunduğu toplumda doğru ve yanlışı anlama, ahlaki değerleri benimseme ve bu değerlere uygun davranma yeteneğini geliştirir. Bu anlayış, bireyin toplum içinde uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Açıklama: 13. Ortak yaşam becerileri neleri içerir, açıklayabilir misiniz?


 14. Cevap: Ortak yaşam becerileri, iş birliği, etkili iletişim, problem çözme, liderlik ve girişimcilik gibi becerileri kapsar. Bu beceriler, bireyin toplumsal ilişkilerde daha etkin olmasına yardımcı olur. Açıklama: 15. Ortak yaşamın gerektirdiği kurallar nelerdir ve neden önemlidir?


 16. Cevap: Ortak yaşam kuralları, kamusal alanlarda, okulda veya toplumun ortak kullandığı yerlerde geçerli olan kurallardır. Örneğin, çevreyi temiz tutma, araç gereçleri dikkatli kullanma gibi kurallar toplumsal düzeni korur ve herkesin rahatça yaşamasını sağlar. Açıklama: 17. Ortak yaşam kurallarına uyum sağlama sürecinde hangi beceriler önemlidir?


 18. Cevap: Ortak yaşam kurallarına uyum sağlamak için iş birliği yapma, etkili iletişim kurma, problem çözme ve liderlik gibi beceriler oldukça önemlidir. Bu beceriler, toplumsal yaşamda uyumlu ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine katkı sağlar. Açıklama: 19. Evrensel ahlak kavramı nedir ve neden önemlidir?


 20. Cevap: Evrensel ahlak, kültür, din veya milliyet ayrımı olmaksızın tüm insanlar için geçerli olan ahlaki kuralları ifade eder. Bu kurallar insanlığın ortak değerlerini temsil eder ve insanların birbirlerine saygı göstermelerini, merhametli olmalarını sağlar. Açıklama: 21. Çevre ahlakıyla ilgili günlük hayatta hangi ahlaki sorumluluklarımız vardır?


 22. Cevap: Günlük hayatta çevre ahlakı doğrultusunda su, enerji, gıda gibi kaynakların bilinçli kullanımı, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve israfın önlenmesi gibi sorumluluklarımız vardır. Açıklama: 23. Dijital ahlak kavramı, günlük dijital yaşamımızda nasıl bir sorumluluk yükler?


 24. Cevap: Dijital ahlak, internet üzerindeki etkileşimlerde, veri paylaşımında izin almak, çevrimiçi etiketleme yapmak gibi sorumluluklar getirir. Bu kavram, dijital ortamda başkalarına saygı göstermeyi, mahremiyete özen göstermeyi ve etik kullanımı teşvik eder. Açıklama: 25. Yurttaşlık kavramının temel unsurları nelerdir ve neden önemlidir?


 26. Cevap: Yurttaşlık, birey ile devlet arasında hukuki ve ahlaki bir bağ olduğunu vurgular. Yurttaşlık, haklar ve sorumluluklar içeren bir ilişkiyi ifade eder. Bu kavram, bireylerin topluma katılımını ve demokratik bir toplum oluşturulmasını sağlar. Açıklama: 27. Çocukların yurttaşlık kavramıyla ilgili görev ve sorumlulukları nelerdir?


 28. Cevap: Çocukların yurttaşlık kavramı kapsamında sorumlulukları, hak ve sorumlulukları hakkında bilgi edinme, yaşına uygun topluma hizmet projeleri geliştirme ve bu projelere katılma gibi unsurları içerir. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ
  1. Mâun suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. Oruç ibadetinin kişi iradesi ve davranışları üzerindeki etkisini açıklar.
  3. Oruç tutan kimsenin dikkat etmesi gereken hususları örnekleri ile açıklar
  4. Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir.
  5. Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar.
  6. Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarını çevresinden örnekler vererek açıklar.
  7. Ramazan ayına ve bayramına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşır.
  8. Ramazan ayının önemini ve bu ayı önemli yapan hususları açıklar.
  9. Sahur, imsak, iftar, mukabele, teravih namazı ve fitrenin anlamlarını tanır.
 • BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
  1. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğin, Allah’tan vahiy alması olduğunu bilir.
  2. Hz. Muhammed’in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar
  3. Hz. Muhammed’in görevlerinden birisinin Kur’an’ı açıklamak olduğunu söyler.
  4. Hz. Muhammed’in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder
  5. Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder
  6. Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir.
  7. Hz. Muhammed’in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir.

Ayrıca Ortaokul seçmeli ahlak ve yurttaşlık eğitimi dersi 1.Dönem 2.Yazılı soruları; cevap ve açıklamal sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri