Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. "Ahlaki sorumluluk" kavramını kendi kelimelerinizle tanımlayınız.


 2. Cevap: Ahlaki sorumluluk, bireyin etik değerlere, doğru-yanlış prensiplerine ve toplumsal normlara uygun davranarak, kararlarında ve eylemlerinde sorumluluk sahibi olma durumudur. Ahlaki bir sorumluluk, bireyin toplum içinde etik bir davranış sergileme yükümlülüğünü ifade eder. Açıklama: 3. Ahlakın bireysel yönünü nasıl açıklarsınız?


 4. Cevap: Bireysel ahlak, bireyin içsel değerleri, vicdanı, karakteri ve kişisel tercihleri ile bağlantılıdır. Bu, bireyin kendi ahlaki prensiplerini oluşturması ve bu değerlere uygun bir şekilde yaşaması anlamına gelir. Bireysel ahlak, kişinin doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü tanımlamasına ve bu değerleri günlük yaşamında uygulamasına yönelik içsel bir rehberlik sistemidir. Açıklama: 5. Ahlak ve birey arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlarsınız?


 6. Cevap: Ahlak, bireyin karakterini, kişiliğini ve davranışlarını yönlendiren değerler bütünüdür. Birey, ahlaki ilkeleri benimseyerek doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü tanımlar ve bu değerler doğrultusunda davranır. Açıklama: 7. Ahlakın bireysel yönü nedir?


 8. Cevap: Ahlakın bireysel yönü, kişinin içsel değerleri, vicdanı, tercihleri ve karakteri ile ilgilidir. Bireysel ahlak, kişinin kendi değerleri doğrultusunda davranışlarını şekillendirmesi ve ahlaki ilkeler doğrultusunda yaşaması anlamına gelir. Açıklama: 9. Ahlak gelişiminde ailenin, arkadaş çevresinin ve okulun rolünü örneklerle açıklayınız.


 10. Cevap: Aile, bireyin ahlaki değerlerini oluşturmada ilk etapta önemli bir role sahiptir. Örneğin, aile içinde dürüstlük, yardımseverlik gibi değerlerin öğrenilmesi sağlanır. Arkadaş çevresi ise bireyin sosyal ilişkilerini şekillendirir; arkadaşların davranışları ve paylaşılan değerler, bireyin ahlaki gelişimini etkiler. Okul ise eğitim ve öğretim süreciyle bireylere ahlaki değerleri öğretir ve toplumsal sorumlulukları vurgular. Açıklama: 11. Ön yargı ve kalıp yargı arasındaki farkı nasıl tanımlarsınız?


 12. Cevap: Ön yargı, belirli bir kişi, grup veya durum hakkında önceden edinilmiş olumsuz bir inanç veya fikirdir. Kalıp yargı ise genelleme yaparak, herhangi bir özelliği büyük bir kesime atfetme eğilimidir. Ön yargı bireysel, kalıp yargı ise genel bir inançtır. Açıklama: 13. Ahlak gelişiminde dinin etkilerini göz önünde bulundurmanın birey için ne gibi avantajları olabilir?


 14. Cevap: Din, bireyin ahlaki değerlerini güçlendirebilir ve kişinin iyi, doğru ve adil olma gibi erdemlere daha fazla odaklanmasını sağlayabilir. Din, toplumsal dayanışmayı artırabilir ve bireye etik değerler açısından rehberlik edebilir. Açıklama: 15. Toplumun ahlak kurallarını açıklarken hangi temel değerler üzerinde durabiliriz?


 16. Cevap: Toplumun ahlak kurallarını açıklarken saygı, dürüstlük, yardımseverlik, alay etmeme gibi temel değerlere odaklanabiliriz. Bu değerler, genellikle toplumun ahlaki normlarını oluşturan temel prensiplerdir. Açıklama: 17. Ortak yaşam sorumluluklarının yerine getirilmesinin toplumsal dayanışmaya etkisi nedir?


 18. Cevap: Ortak yaşam sorumluluklarının yerine getirilmesi, toplumsal dayanışmayı artırabilir çünkü herkesin belirli kurallara ve sorumluluklara uyumu, toplumun daha huzurlu ve işbirlikçi olmasını sağlar. Açıklama: 19. Hangi ortak yaşam problemleri günlük yaşamda karşılaşılabilecek örneklerden verilebilir?


 20. Cevap: Parkta çöplerin dağınık bırakılması, okul kütüphanesinde sessizlik kuralına uyulmaması gibi günlük yaşamda karşılaşılan ortak yaşam problemleri örnek olarak verilebilir. Açıklama: 21. Tüketim ahlakıyla ilgili hangi konularda ahlaki davranışlar önemlidir?


 22. Cevap: Tüketim ahlakı, kaynakların kullanımında aşırıya kaçılmamasını, günlük yaşamda israf edilmemesini ve doğal kaynakların bilinçli bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Bu, su, gıda, para ve enerji gibi kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi açısından önemlidir. Açıklama: 23. Bilim, sanat ve spor etkinliklerinde ahlaki davranışlar hangi açılardan önemlidir?


 24. Cevap: Bu alanlarda ahlaki davranış, verilerin izinsiz paylaşılmaması, başarıya ulaşmak için disiplinli çalışma, rekabet içeren etkinliklerde kurallara uygun davranma gibi unsurları içerir. Bu alanlarda ahlaki olmak, hem kişisel hem de toplumsal düzeyde etik bir tutum sergilemeyi gerektirir. Açıklama: 25. Evrensel ahlak kavramının insanlar üzerindeki etkisi nedir ve neden önemlidir?


 26. Cevap: Evrensel ahlak, kültür, din veya milliyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanlar için geçerli olan ahlaki kuralları ifade eder. Bu kurallar insanlar arasında dayanışmayı, saygıyı ve merhameti teşvik eder. Açıklama: 27. Bilim, sanat ve spor alanlarında geçerli olan ahlaki davranışlar hangi unsurları kapsar?


 28. Cevap: Bilim, sanat ve spor etkinliklerinde ahlaki davranış, verilerin izinsiz paylaşılmaması, disiplinli çalışma, rekabet içeren durumlarda kurallara uygun davranma gibi unsurları içerir. Bu alanlarda ahlaki olmak, hem bireysel hem de toplumsal açıdan etik bir tutum sergilemeyi gerektirir. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ
  1. Mâun suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. Oruç ibadetinin kişi iradesi ve davranışları üzerindeki etkisini açıklar.
  3. Oruç tutan kimsenin dikkat etmesi gereken hususları örnekleri ile açıklar
  4. Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir.
  5. Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar.
  6. Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarını çevresinden örnekler vererek açıklar.
  7. Ramazan ayına ve bayramına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşır.
  8. Ramazan ayının önemini ve bu ayı önemli yapan hususları açıklar.
  9. Sahur, imsak, iftar, mukabele, teravih namazı ve fitrenin anlamlarını tanır.
 • BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
  1. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğin, Allah’tan vahiy alması olduğunu bilir.
  2. Hz. Muhammed’in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar
  3. Hz. Muhammed’in görevlerinden birisinin Kur’an’ı açıklamak olduğunu söyler.
  4. Hz. Muhammed’in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder
  5. Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder
  6. Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir.
  7. Hz. Muhammed’in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir.

Ayrıca Seçmeli ahlak ve yurttaşlık eğitimi dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan cevp ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri