7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1

7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Madde döngüleri sayesinde doğada atık madde oluşmaz. Bunun sebebi nedir?

  A) Maddeler bir döngü içerisindedir.
  B) Maddeler doğada yok olur.
  C) Maddeler sürekli olarak yenilenir.
  D) Maddeler doğada birikmez.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Madde döngüleri sayesinde maddeler bir döngü içerisindedir. Bu döngü sayesinde maddeler doğada yok olmaz ve sürekli olarak yenilenir. Bu nedenle doğada atık madde oluşmaz. 3. Madde döngülerinin bozulması hangi sonuçlara yol açabilir?

  A) Doğal denge bozulur.     B) Canlılar zarar görür.   
  C) Yaşam devam edemez.      D) Hepsi                   
                             

 4. Cevap: D Açıklama:

  Madde döngülerinin bozulması doğal dengeyi bozar. Doğal denge bozulduğunda canlılar zarar görür ve yaşam devam edemez. 5. Doğada var olan tüm maddeler bir döngü içerisindedir. Bu döngüler sayesinde madde kayıpları olmaz. Bu döngülere ne ad verilir?

  A) Madde döngüleri       B) Doğal döngüler       
  C) Yaşam döngüleri       D) Biyolojik döngüler   
                          

 6. Cevap: A Açıklama:

  Doğada var olan tüm maddeler bir döngü içerisindedir. Bu döngüler sayesinde madde kayıpları olmaz. Bu döngülere madde döngüleri adı verilir. 7. Kâğıdın yaşam döngüsü aşağıdakilerden hangi aşamalardan oluşur?

  A) Ham madde elde etme, üretim, dağıtım, kullanım, geri dönüşüm
  B) Üretim, dağıtım, kullanım, geri dönüşüm
  C) Ham madde elde etme, üretim, dağıtım
  D) Kullanım, geri dönüşüm

 8. Cevap: A Açıklama:

  Kâğıdın yaşam döngüsü, ham madde elde etme, üretim, dağıtım, kullanım ve geri dönüşüm aşamalarından oluşur. 9. Aşağıdakilerden hangisi plastiğin çevreye olan olumsuz etkilerinden biri değildir?

  A) Doğada yüzyıllar boyunca bozulmadan kalır.
  B) Hayvanların yaşamını tehlikeye atabilir.
  C) Su kaynaklarını kirletebilir.
  D) Biyolojik çeşitliliği artırır

 10. Cevap: D Açıklama:

  Plastiğin çevreye olan olumsuz etkilerinden bazıları şunlardır: * Doğada yüzyıllar boyunca bozulmadan kalır. * Hayvanların yaşamını tehlikeye atabilir. * Su kaynaklarını kirletebilir. Plastiğin hava kirliliğine neden olduğu kanıtlanmamıştır. 11. Nüfus artışının çevreye olan etkilerinden biri nedir?

  A) Doğal kaynakların azalmasına neden olur.
  B) Çevre kirliliğini arttırır.
  C) Doğal dengenin bozulmasına neden olur.
  D) Hepsi

 12. Cevap: A Açıklama:

  Nüfus artışı, artan üretim ve tüketim ihtiyacını da beraberinde getirir. Bu durum, doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına ve dolayısıyla azalmasına neden olur. 13. Ekolojik ayak izi, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) İnsanların doğaya verdiği zararın ölçüsünü
  B) İnsanların doğadan aldığı kaynakların ölçüsünü
  C) İnsanların doğayla olan etkileşimini
  D) İnsanların doğaya verdiği zararın ve doğadan aldığı kaynakların ölçüsünü

 14. Cevap: D Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, insanların doğaya verdiği zararın ve doğadan aldığı kaynakların ölçüsünü ifade eder. 15. Ekolojik ayak izini oluşturan etmenler aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Hava, su, gıda, enerji, yakıt, sera gazları, atıklar
  B) Hava, su, gıda, enerji, yakıt, sera gazları
  C) Hava, su, gıda, enerji, yakıt
  D) Hava, su, gıda

 16. Cevap: A Açıklama:

  Ekolojik ayak izini oluşturan etmenler hava, su, gıda, enerji, yakıt, sera gazları ve atıklardır. 17. Atmosferdeki karbondioksit miktarının son 160 bin yılın en yüksek düzeyine ulaşması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

  A) Fosil yakıtların yakılması    B) Ormanların tahrip edilmesi   
  C) Tarımsal faaliyetler          D) Ulaşım                       
                                  

 18. Cevap: A Açıklama:

  Fosil yakıtların yakılması, ormanların tahrip edilmesi ve tarımsal faaliyetler, atmosferdeki karbondioksit miktarını arttıran faktörlerdir. Ulaşım da karbondioksit emisyonuna neden olmaktadır ancak bu faktörler kadar etkili değildir. 19. Atıklardan kaçınmanın en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Atıkların kaynağında azaltılması
  B) Atıkların geri dönüşüme gönderilmesi
  C) Atıkların yakılması
  D) Atıkların depolanması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Atıkların kaynağında azaltılması, atıkların ortaya çıkmasını engellemek anlamına gelir. Bu şekilde atıkların geri dönüşüme gönderilmesi, yakılması veya depolanması gibi işlemlere gerek kalmaz. 21. Güneş enerjisinin avantajları nelerdir?

  A) Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
  B) Temiz bir enerji kaynağıdır.
  C) Ucuz bir enerji kaynağıdır.
  D) Tüm bu özelliklerden bir veya birkaçına sahiptir.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Güneş enerjisi, yenilenebilir, temiz ve ucuz bir enerji kaynağıdır. 23. Yenilenebilir enerji kaynakları hangileridir?

  A) Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle
  B) Güneş, rüzgar ve hidroelektrik
  C) Güneş ve rüzgar
  D) Sadece güneş

 24. Cevap: A Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal olarak yenilenerek sürekli olarak kullanılabilen enerji kaynaklarıdır. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir. 25. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından potansiyeli nedir?

  A) Düşüktür.           B) Orta düzeydedir.   
  C) Yüksektir.          D) Yoktur             
                        

 26. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemizde güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal ve biyokütle enerjisi potansiyeli yüksektir. 27. Organik tarım nedir?

  A) Kimyasal madde kullanılmadan yapılan tarımdır.
  B) Genetiği değiştirilmiş organizmalardan elde edilen ürünlerle yapılan tarımdır.
  C) Mevsim dışı ürünler yetiştirilen tarımdır.
  D) Hiçbiri

 28. Cevap: A Açıklama:

  Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimde kimyasal madde kullanılmayan tarımsal üretim biçimidir. 29. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yapılması gerekenlerden biri nedir?

  A) Kaynakları bol olduğu için dikkatli kullanmamak
  B) Kaynakları tasarruflu kullanmak
  C) Kaynakları her zaman kullanabilmek için yenilerini bulmak
  D) Kaynakları ihtiyaç duyduğumuzdan fazlasını kullanmak

 30. Cevap: B Açıklama:

  Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için kaynakların tasarruflu kullanılması gerekmektedir. 31. Su tasarrufu için aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır?

  A) Duş alırken musluğu açık bırakmak
  B) Bulaşık yıkarken musluğu açık bırakmamak
  C) Klozetin sifonunu gereksiz yere çekmemek
  D) Bahçeyi sulamak için yağmur suyunu kullanmak

 32. Cevap: A Açıklama:

  Duş alırken musluğu açık bırakmamak su tasarrufu için yapılması gereken doğru bir davranıştır. 33. Çevre dostu tüketim malzemeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilir.
  B) Doğal kaynakların tüketimini azaltır.
  C) Sağlıklı ve güvenlidir.
  D) Daha pahalıdır.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Çevre dostu tüketim malzemeleri genellikle daha pahalı değildir. 35. Aşağıdakilerden hangisi çevre dostu bir davranış değildir?

  A) Plastik poşet yerine bez torba kullanmak
  B) Temizlikte kimyasal madde kullanmak yerine doğal malzemeler kullanmak
  C) Kağıt ve karton atıkları geri dönüştürmek
  D) Ahşap oyuncak yerine plastik oyuncak almak

 36. Cevap: D Açıklama:

  Ahşap oyuncaklar ahşabın doğal bir kaynak olması ve geri dönüştürülebilir olması nedeniyle çevre dostu bir davranıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 Detayları

7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca 7.sınıf çevre eğitimi dersi II. ve III. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak test türünde hazırlanmıştır

2.3.4. Madde döngülerinin doğal dengeyi korumadaki önemini açıklar.

2.3.5. Madde döngülerinin bozulmasının doğal dengeye ve yaşama olan etkilerini açıklar.

7.4.2.1. Madde döngülerini açıklar.

7.4.2.2. Kâğıdın yaşam döngüsünü açıklar.

* Nüfusun çevreye olan etkilerini açıklar.

Ekolojik ayak izini tanımlar.

Ekolojik ayak izini oluşturan etmenleri açıklar.

Öğrenciler, atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasının nedenlerini açıklar.

Öğrenciler, atıkların azaltılması ve geri dönüşümü hakkında bilgi sahibi olur.

* Öğrenciler, güneş enerjisinin avantajlarını açıklar.

* Öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynaklarını listeler.

7.3.3. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından potansiyelini açıklar.

7.4.1. Organik tarımı tanır.

7.3.2. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yapılması gerekenleri açıklar.

7.3.2. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yapılması gerekenleri açıklar.

7.3.3. Çevre dostu tüketim malzemelerini kullanır.

7.3.3. Çevre dostu tüketim malzemelerini kullanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 20 kere doğru, 5 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Çevre Eğitimi II. ve III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri