7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan maddeler, ekosistem içinde canlılar ve cansız çevre arasında bir dolaşım gerçekleştirir. Bu dolaşıma ne ad verilir?


 2. Cevap: Madde döngüsü * Açıklama:

  Madde döngüsü, doğada canlı ve cansız varlıklar arasında gerçekleşen madde alışverişidir. 3. Madde döngülerinin korunması için neler yapılabilir?


 4. Cevap: Madde döngülerinin korunması için, insan faaliyetlerinin doğaya zarar vermemesi sağlanmalıdır. Örneğin, ormanların korunması, fosil yakıtların tüketiminin azaltılması ve atıkların geri dönüşümünün sağlanması, madde döngülerinin korunmasına yardımcı olur. Açıklama:

  Madde döngülerinin korunması için, insan faaliyetlerinin doğayla uyumlu olması gerekir. 5. Doğada var olan tüm maddeler bir döngü içerisindedir. Bu döngülere ne ad verilir?


 6. Cevap: Madde döngüleri Açıklama:

  Madde döngüleri, doğada var olan tüm maddelerin bir döngü içerisinde durmadan değişir ve dönüşür. Bu döngüler sayesinde madde kayıpları olmaz. 7. İnsan faaliyetleri, doğal madde döngülerini nasıl etkiler?


 8. Cevap: İnsan faaliyetleri, doğal madde döngülerini olumsuz etkiler. Örneğin, fosil yakıtların yakılması, atmosferdeki karbondioksit miktarını artırarak sera etkisini artırır. Bu da küresel ısınmaya neden olur. Ayrıca, ormanların tahrip edilmesi, su döngüsünü olumsuz etkiler. Açıklama:

  İnsan faaliyetleri, doğal madde döngülerinin bozulmasına neden olur. Örneğin, fosil yakıtların yakılması, atmosferdeki karbondioksit miktarını artırarak sera etkisini artırır. Bu da küresel ısınmaya neden olur. Ayrıca, ormanların tahrip edilmesi, su döngüsünü olumsuz etkiler. 9. Dünya nüfusu son 35 yılda yaklaşık olarak ne kadar artmıştır?


 10. Cevap: * 2,5 milyar Açıklama:

  * Dünya nüfusu 2016 yılında 7,4 milyar iken 2040 yılında 8,5 milyar olması beklenmektedir. Bu da son 35 yılda yaklaşık 2,5 milyarlık bir artışa denk gelmektedir. 11. Küresel iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri nedir?


 12. Cevap: Küresel iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri, fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere salınan sera gazlarıdır. Açıklama:

  Fosil yakıtlar yakıldığında atmosfere karbondioksit, metan, azot oksit gibi sera gazları salınır. Bu gazlar, güneş ışınlarının yeryüzünden yansımasını engeller ve böylece küresel sıcaklığın artmasına neden olur. 13. Tehlikeli atıklar hangi özelliklere sahiptir?


 14. Cevap: Tehlikeli atıklar, insan sağlığı, çevre ve doğal kaynaklar için risk oluşturabilecek özelliklere sahiptir. Bu atıklar, yanıcı, patlayıcı, zehirli, kanserojen, radyoaktif veya bulaşıcı olabilir. Açıklama:

  Tehlikeli atıklar, doğaya ve çevreye zarar vermemek için özel işlemlere tabi tutulmalıdır. Bu işlemler, atıkların bertaraf edilmesini veya zararsız hale getirilmesini amaçlar. 15. Sürdürülebilirlik kavramı çevre biliminde ne anlama gelir?


 16. Cevap: * Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların gelecek nesiller tarafından da kullanılabilecek şekilde korunması ve kullanılmasıdır. Açıklama:

  * Sürdürülebilirlik kavramı, çevre biliminin temel kavramlarından biridir. Bu kavram, çevrenin korunması ve gelecek nesiller için sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan temel yaklaşımı ifade eder. 17. Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?


 18. Cevap: * Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal süreçlerin devamıyla üretilen ve çok daha kısa sürede kendini yenileyip üretebilen enerji kaynaklarıdır. Açıklama:

  * Yenilenebilir enerji kaynakları, çevreye ve insan sağlığına zararları daha az olan enerji kaynaklarıdır. Bu nedenle, sürdürülebilir enerji üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmektedir. 19. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının amacı nedir?


 20. Cevap: Doğal kaynakların gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde bırakılmasıdır. Açıklama:

  Doğal kaynaklar, sınırlı sayıda ve yenilenemeyen kaynaklardır. Bu nedenle, bu kaynakların verimli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, bu kaynakların gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde bırakılmasını sağlar. 21. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için neler yapılabilir?


 22. Cevap: Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır: * Enerji verimliliğini artırmak (örneğin, enerji tasarruflu ampul kullanmak, ışıkları gereksiz yere yakmamak) * Su kullanımını azaltmak (örneğin, musluğu açık bırakmamak, duşta kısa süre kalmak) * Geri dönüşüm yapmak * Biyolojik çeşitliliği korumak Açıklama:

  Bu önlemler, doğal kaynakların korunmasına ve gelecek nesillere bırakılmasına katkıda bulunur. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Ekolojik ayak izi, insanların doğaya verdiği zararı ölçen bir kavramdır.
  2. (.....) Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında temel alınan ölçüt, bir insanın günlük hayatta doğal kaynakları kullanma derecesidir.
  3. (.....) Ekolojik ayak izi, bir insanın beslenme, barınma, ulaşım harcamaları, çevreye bıraktığı atıklar ve bunları geri dönüştürme yüzdesi ile yaptığı tüketimlerin ne ölçüde israf sınırını aştığı hesaplanarak bulunur.
  4. (.....) Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında kullanılan birim, küresel hektar (kha)'dır.
  5. (.....) Küresel hektar, dünyanın ortalama verimliliğine göre 1 hektar alanın biyolojik üretkenliğini ifade eder.
  6. (.....) Ekolojik ayak izinin artmasının başlıca nedenleri arasında nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme yer alır.
  7. (.....) Ekolojik ayak izinin artması, doğal kaynakların tükenmesine ve çevre sorunlarının artmasına neden olur.
  8. (.....) Ekolojik ayak izini azaltmak için bireysel ve toplumsal olarak yapılabilecek birçok şey vardır.
  9. (.....) Ekolojik ayak izini azaltmak için bireysel olarak yapılabilecek şeylerden bazıları şunlardır:
  * Tüketimi azaltmak
  * Daha az et tüketmek
  * Geri dönüşüm yapmak
  * Toplu taşıma araçlarını kullanmak
  10. (.....) Ekolojik ayak izini azaltmak için toplumsal olarak yapılabilecek şeylerden bazıları şunlardır:
  * Kaynak verimliliğini artırmak
  * Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
  * Çevre koruma politikalarını güçlendirmek

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Ekolojik ayak izi, insanların doğaya verdiği zararı ölçen bir kavramdır. Bu nedenle doğrudur. 2. Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında temel alınan ölçüt, bir insanın günlük hayatta doğal kaynakları kullanma derecesidir. Bu nedenle doğrudur. 3. Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında kullanılan birim, küresel hektar (kha)'dır. Bu nedenle doğrudur. 4. Küresel hektar, dünyanın ortalama verimliliğine göre 1 hektar alanın biyolojik üretkenliğini ifade eder. Bu nedenle doğrudur. 5. Ekolojik ayak izinin artmasının başlıca nedenleri arasında nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme yer alır. Bu nedenle doğrudur. 6. Ekolojik ayak izinin artması, doğal kaynakların tükenmesine ve çevre sorunlarının artmasına neden olur. Bu nedenle doğrudur. 7. Ekolojik ayak izini azaltmak için bireysel ve toplumsal olarak yapılabilecek birçok şey vardır. Bu nedenle doğrudur. 8. Ekolojik ayak izini azaltmak için bireysel olarak yapılabilecek şeylerden bazıları şunlardır: * Tüketimi azaltmak * Daha az et tüketmek * Geri dönüşüm yapmak * Toplu taşıma araçlarını kullanmak Bu açıklamalar, verilen cümlelerin doğruluğunun gerekçesini açıklamaktadır. 9. Ekolojik ayak izini azaltmak için toplumsal olarak yapılabilecek şeylerden bazıları şunlardır: * Kaynak verimliliğini artırmak * Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak * Çevre koruma politikalarını güçlendirmek Bu açıklamalar, verilen cümlelerin doğruluğunun gerekçesini açıklamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca 7.sınıf çevre eğitimi dersi 1.dönem sonu sınav soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Madde döngüsünün tanımını yapar.

Madde döngülerinin korunması için yapılabilecek çalışmaları açıklar.

Madde döngüleri, canlıların yaşamını devam ettirmeleri için gerekli olan maddelerin sürekliliğini sağlar.

İnsan faaliyetleri, doğal madde döngülerinin bozulmasına neden olarak çevre sorunlarına yol açabilir.

* Dünya nüfusunun hızlı artışını açıklar.

Küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve etkilerini açıklar.

Tehlikeli atıkların özelliklerini ve etkilerini açıklar.

* Sürdürülebilirlik kavramının çevre bilimindeki önemini açıklar.

* Yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerini ve önemini açıklar.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının amacını açıklar.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yapılabilecek bazı önlemleri açıklar.

1. Doğal kaynakların önemini kavrar ve bunları tasarruflu kullanır. 2. Çevre sorunlarının farkında olur ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunur. 3. Ekolojik ayak izinin ne olduğunu ve nasıl hesaplanacağını bilir. 4. Ekolojik ayak izini azaltmanın yollarını öğrenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Testi İstatistikleri

Bu sınav 12 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri