2021-2022 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Ocak 2022  

* Yardımlaşmayı sağlar.
* Cimrilikten kurtarır
* Malı temizler
* Malı artırır
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi zekatın faydaları arasındadır?

A) 4    B) 3    C) 2    D) 1

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki durumlardan hangisinde orucumuz bozulmaz?

A) Uyuduğumuzda    B) Bir şey yediğimizde
C) Bayıldığımızda      D) İlaç içtiğimizde

12 Ocak 2022  

Aylık geliri 5.000 olan birinin üzerinde düşen asgari zekat miktarı kaç liradır?

A) 100    B) 125    C) 150    D) 200

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre sorumlu değildir?

A) Erinlik çağına girmiş olması
B) Akıl yönünden sağlığının yerinde olmaması.
C) Mümin olması
D) Doğru ile yanlışı ayırt edebilecek kapasitede olması.

12 Ocak 2022  

Oruç ibadeti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Günün belirlenmiş saatleri arasında yapılır.
B) Sağlığı ve aklı dengesi yerinde olan müminler için farz olan bir ibadettir.
C) İmsak ile başlar.
D) Temel amaç insanın aç ve susuz kalmasıdır.

12 Ocak 2022  

Sadece ramazan ayına özel olarak iftardan sonra kılınan namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Teravih namazıdır.
B) Sünnet bir namazdır.
C) Yatsı namazından sonra kılınır.
D) Sadece erkelere zorunlu kılınmıştır.

12 Ocak 2022  

Aşağıda verilen ibadetlerden hangisi farz değildir?

A) Cuma namazı        B) Zekat
C) Sadaka                    D) Hacca gitmek

12 Ocak 2022  

Akıl ve vahiy arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İnsan, aklıyla her şeyi anlar.
B) Akıl, vahyi anlamak için gerekli değildir.
C) Akıl ve vahiy çelişebilir.
D) Vahyin rehberliğinde aklımızı olumlu yönde kullanırız.

12 Ocak 2022  

İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi bilginin temel kaynakları arasında değildir?

A) Rüyalar    B) Akıl    C) Vahiy    D) Duyular

12 Ocak 2022  

I. Nakit paranın 1/40’ı
II. Küçükbaş hayvanların 1/30’u
III. Toprak ürünlerinin 1/5’i
IV. Ticaret mallarının 1/20’si
V. Madenlerin 1/10’u zekat olarak verilebilir.
Yukarıdaki ifadelerin kaç tanesi doğrudur?

A) 4    B) 2    C) 3    D) 1

12 Ocak 2022  

Peygamberimizin sözleri, davranışları ve sahabelerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına ne ad verilir?

A) Meal    B) Tefsir    C) Vahiy    D) Sünnet

12 Ocak 2022  

I. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar
II. İyileşme ümidi olmayan hastalar
III. Emzikli veya hamile kadınlar
IV. Doksan kilometreden uzağa yolculuk yapanlar
Yukarıdakilerden hangileri özürleri nedeniyle tutamadıkları ramazan orucu yerine fidye verirler?

A) I- III    B) I- II    C) III- IV    D) I- IV

12 Ocak 2022  

Allah, hanginizin daha …......……………… davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır...” (Mülk suresi, 2) Boşluğa hangi kelime getirilirse sorumluluk bilinci anlatılmış olur?

A) güzel    B) zeki    C) kibar    D) hoşgörülü

12 Ocak 2022  

……...………… bize mutlu bir hayatın ölçülerini gösterir. Ahirette mükâfata ulaşmamızı sağlayacak olan öğüt ve ilkeleri hatırlatır. Boşluğa hangi kelime getirilmesi daha uygundur?

A) Bilim                      B) Kuran-ı Kerim
C) Anne-Baba            D) Öğretmenler

12 Ocak 2022  

Peygamberimizin ismi anıldığı zaman ona ………………… getirmeliyiz. Boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Salavat    B) Şükür    C) İhsan    D) İtaat

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri olamaz?

A) Kur’an, doğru ve güvenilir bilgilerle yolumuzu aydınlatır.
B) Kur’an bize sadece ahiret hayatı ile ilgili bilgiler verir.
C) Kur’an’da Allah inancından bahsedilir.
D) Kur’an, sorumluluk sahibi olmamızı ister.

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Allah’a karşı sorumluluklarımız arasında yer almaz?

A) Kur’an-ı Kerim okumak
B) Kötü huylar benimsemek
C) Onu anmak ve her şeyden çok sevmek
D) Verdiği nimetlerden dolayı ona şükretmek

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde oruç bozulur?

A) Unutarak yiyip içmek
B) Hap ,iğne serum gibi maddeler almak
C) Uyumak
D) Herhangi bir yerimizin kanaması

12 Ocak 2022  

Ramazan ayında oruç tutamayanları fakir ve muhtaçlara verdikleri yardım aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir?

A) Fidye    B) Fitre    C) Zekat    D) Sadaka

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kimsede aranan şartlardan birisi değildir?

A) Akıllı Olmak        B) Dinen Zengin Sayılmak
C) Ergen olmak       D) Sağlıklı Olmak