2021-2022 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

08 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi oruç tutma yükümlülüklerinden biri değildir?

A) Aklı başında olmak
B) İş sahibi olmak
C) Müslüman olmak
D) Belirli bir yaşı doldurmuş olmak.

08 Nisan 2022  

Haccın farlarından olan ve Kabe'nin etrafının 7 kez dönülmesi ile adlandırılan ibadet hangisidir?

A) Sa'y    B) Tavaf    C) Vakfe    D) Şayt

08 Nisan 2022  

Hac ibadetine gitmiş bir mümin Kabe'nin etrafını bir tur dönmesine .................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Sa'y    B) Tavaf    C) Vakfe    D) Şayt

08 Nisan 2022  

Namaz ibadetinin kazaya bırakılabilmesi için belirli şartlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

A) Hasta olmak                B) Yolda olmak
C) Zor durumda olmak    D) Uykulu olmak

08 Nisan 2022  

Müminin namaza başlamadan önce kılacağı namazı zihninde hatırlaması ve bunu sözcükle söylemesi hangisi ile açıklanır?

A) Necasetten taharet    B) Hadesten taharet
C) Setrü'l Avret               D) Niyet

08 Nisan 2022  

Namaz kılan kişinin elbisesinin temizliğini, namaz kılacağı yerin temizliğini yapması hangisi ile açıklanır?

A) Necasetten taharet    B) Hadesten taharet
C) Setrü'l Avret                D) Niyet

08 Nisan 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi namaz kılmakla mükellef değildir?

A) 14 yaşını doldurmuş bir genç kız.
B) 21 yaşında olan ve henüz askerliğini yapmamış Eren.
C) 7 yaşında olan ve ilkokul 5.sınıfa giden Erdem.
D) 56 yaşında emekli olmuş Ahmet amca. 

08 Nisan 2022  

Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından " .............. dinin direğidir" söylenen hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Oruç    B) Hac    C) Namaz    D) Zekat

08 Nisan 2022  

Bir bireyin namaz ibadeti ile yükümlü olabilmesi için;
I. İradesi yerinde olmak
II. Askerliğini yapmış olmak
III. Müslüman olmak
verilenlerden hangisi veya hangileri gereklidir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

08 Nisan 2022  

Oruç ibadetini yapan bir mümin için;
I. İslam'ın beş şartından birini yerine getirmektedir.
II. Maddi ve manevi olarak temizlenmektedir.
III. Empati yeteneği gelişmektedir.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

08 Nisan 2022  

Oruç ibadeti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Kişinin iradesini güçlendirir.
B) Mümini Allah'a yaklaştırır.
C) Müminin ahlakını güzelleştirir.
D) Sağlığı kötü olan bireyleri sağlığına kavuşturur.

08 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından değildir?

A) Fetanet: üstün zeka, kavrayış
B) Sıdk: doğru sözlü olmak
C) İsmet: günahsızlık
D) Sünnet: kutsal kitaplara uyma

08 Nisan 2022  

Vahyin insanlara bildirilmesine ve ulaştırılmasına ne denir?

A) İlahi    B) Tebliğ    C) Vahiy    D) Sünnet

08 Nisan 2022  

Rabbimizin ilahi mesajlarının melekler aracılığı ile insanlara bildirilmesine ………..denir. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A) vahiy    B) tebliğ    C) sünnet    D) fıtrat

08 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangileri peygamberimizin mucizelerinden değildir?

A) Kuran ı kerim        B) İsra ve miraç olayı
C) Ayın yarılması       D) Hadislerin olması

08 Nisan 2022  

Zekat ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İslam'ın beş temel esaslarındandır.
B) Malın artmasını sağlar.
C) Malın temizlenmesini sağlar.
D) Herkes İslam’a göre zekat vermelidir.

08 Nisan 2022  

1. Yoksul
2. Yolda kalmış
3. Zengin Komşu
4. Borçlu
Yukarıdaki kimselerden kaç tanesine zekat verilir?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

08 Nisan 2022  

Hangisine zekat verilir?

A) eş    B) baba    C) amca    D) dede

08 Nisan 2022  

Akıllı, hür, ergin, zengin her Müslüman zekat vermelidir. Zekatla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Altından yüzde iki buçuk verilir.
B) Koyun 40 ile 120 arası 1 tane verilir.
C) Madenlerden beşte bir verilir.
D) Hastalar bir yıl sonra verebilir.

08 Nisan 2022  

Oruç ibadeti insanı ………………………… Uzaklaştırır…………….denetim altına alır.
Boşluğa hangi kelimeler gelmelidir?

A) kötü alışkanlıklardan, hırs ve öfkeyi
B) dünyadan, ahiretimizi
C) tokluktan, açlığı
D) dünyadan, ahireti