2021-2022 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

04 Kasım 2021  

Takva nedir? Kısaca açıklayınız.

................... ...................... .............................

................... ...................... .............................

................... ...................... .............................

04 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Her birey özgür iradesi ile istediği yolu seçebilir.
B) Yapılan her davranışın ve amelin bir karşılığı vardır.
C) Bu karşılıklar maddi olarak alınır.
D) Alınan karşılık ödül veya ceza biçimindedir.

04 Kasım 2021  

Topluma karşı sorumluluklarımızdan 5 tanesini yazınız.

* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................
04 Kasım 2021  

Sıla-i Rahim nedir? Kısaca açıklayınız.

................... ...................... .............................

................... ...................... .............................

................... ...................... .............................

04 Kasım 2021  

Anne ve babamıza karşı olan sorumluluklardan 5 tanesini yazınız.

* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................

04 Kasım 2021  

Kendimize karşı olan sorumluluklardan 5 tanesini yazınız.

* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................
* ................... ...................... .............................

04 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

(...) Allah insanı diğer canlılardan üstün kılmıştır.
(...) İnsan Allah'a karşı sorumlu bir varlıktır.
(...) İnsan yaptığı her davranışın karşılığını sadece ahirette alacaktır.
(...) İslam'da akıl sahibi ve ergenlik çağına girmiş her birey sorumludur.
(...) İnsanın sorumluluk bilinci takva ile ilişkilidir.
(...) En temel sorumluluğumuz peygamber efendimize karşıdır.
(...) Kulluk görevlerinin en önemlisi Allah'ın varlığına iman etmek ve ona şirk koşmamaktır.
(...) Hz. Muhammed (s.a.v) tüm insanlığa yol gösterici olarak gönderilmiştir.
(...) Her Müslüman Peygamber efendimize iman etmekle mesuldür.
(...) Peygamber efendimize salavat getirmek ona karşı olan sorumluluklarımızdandır.

04 Kasım 2021  

Allah ve melekleri Peygambere .............getirirler. Ey mü’minler! Siz de ona çokça Salatüselam getirin.
Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) salavat    B) selam    C) övgü    D) iman

04 Kasım 2021  

I. Sahip olduğu nimetlerin kıymetini bilir.
II. Allah (c.c) emirlerini yerine getirmeye çalışır.
III. Kötü söz ve çirkin davranışlardan sakınır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sorumluluk sahibi bir Müslümanın yapacağı hareketlerdendir?

A) I, II ve III   B) II ve III   C) I ve III   D) I ve II

04 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Allah (c.c.) insanı sorumlu bir varlık olarak yaratmıştır.
B) Her insan özgür iradesi ile doğru ile yanlığı veya iyi ile kötüyü ayırt edebilir.
C) İnsan özgür iradesi ile istediği yolu seçebilir.
D) Yanlış yolu seçen insanlar bu dünyada bir yaptırım almazken ahirette cezalandırılacak.

04 Kasım 2021  

İslam dinine göre , Allah’ın emir ve yasaklarına uymak zorunda olan kişilere yükümlü (mükellef) denir. Aşağıdakilerden hangisi Dinen sorumlu(Mükellef) olmanın şartlarından biri değildir?

A) Akıllı olmak
B) Zengin olmak
C) Müslüman olmak
D) Ergenlik çağına girmek

04 Kasım 2021  

Allah’ın kullar üzerindeki hakkı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Allah’ın azap etmesi
B) Dua etmek
C) Sadece Allah’a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak
D) Şükretmek

04 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi komşularımıza karşı sorumluluklarımızdandır?

A) Komşularımızla yardımlaşmak
B) Komşularımıza hakaret etmek
C) Komşularımızın arkasından konuşmak
D) Komşularımızı hiç ziyaret etmemek

04 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi anne babamıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?

A) Onlara iyi davranmak
B) Yaşlandıklarında onlara bakmak
C) Anne babamıza dua etmek
D) Yaşlandıklarında onları güzel bir huzurevine yerleştirmek

04 Kasım 2021  

“Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahî Kelam Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir rehberdir.” (Bakara S. 2. Ayet)
Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisini yaparak Allah’a olan sorumluluğumuzu tam manası ile yerine getirmiş oluruz?

A) Peygamberimize uyarak    B) Kur’an’ı ezberleyerek
C) Allah’a iman ederek           D) Kur’an’ı yaşayarak

04 Kasım 2021  

İnsan, toplum hâlinde yaşayan bir varlıktır. Hayatını sürdürebilmek için diğer insanlarla işbirliği yapmaya muhtaçtır. Bu sebeple İslam, bizden Allah’a karşı görevlerimizi yerine getirirken topluma karşı görevlerimizi de ihmal etmememizi ister. Toplum hayatından uzaklaşarak kendi dünyamıza çekilmemizi doğru bulmaz. Toplum içinde yaşamak bize bazı sorumluluklar getirir.
Toplumsal sorumluluklarının farkında olan bir birey aşağıdaki davranışların hangisini yapmaz?

A) İnsan hak ve özgürlüklerine saygı duyar.
B) Allah’a karşı olan ibadetlerini yerine getirir.
C) Çevremizdeki insanlarla yardımlaşır.
D) İyiliği emrederek, kötülüğe karşı mücadele eder.

31 Ekim 2021  

Peygamber efendimiz (s.a.v) ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamber efendimize uymak, onun sözlerini dinlemek ve yaşamını örnek almakla gerçekleşir.
B) Allah (c.c) onu bize örnek olsun diye göndermiştir.
C) Sadece inanç konusunda bizlere örnek olmuştur.
D) Peygamber efendimizi örnek almak onu tanımayı gerektirmektedir.

31 Ekim 2021  

Her şeyin bir yapanı ve ortaya çıkaranı varsa evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları kim yaratmıştır?

A) Melekler    B) İnsanlar    C) Allah    D) Hayaletler

31 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından biri değildir?

A) Namaz kılmak                B) Oruç tutmak
C) Meleklere inanmak        D)Hacca gitmek

31 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yargıdır?

A) Çevre Allah’ın bize bir emanetidir.
B) Şükretmek güzel bir davranıştır.
C) Akrabalarımız bizimle ilişkiyi kesmişse onlara iyilik etmeye gerek yoktur.
D) Bir Müslüman temiz ve helal gıdalarla beslenmelidir.