2021-2022 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz.
(Miras, Sadaka, Farz, Emanet, Dargınlık, Komşu, Sıla-i Rahim, Hediye, Müslüman Zekât)

Güzel söz ……….…….. dır.
Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa …………. iyilik etsin
Hediyeleşmek komşular arasındaki …………................… yok eder.
Bize verilen …………….. asla zarar vermemeliyiz.
Hiçbir karşılık beklemeden sadece arkadaşımızın gönlünü hoş etmek için verilen şeye………………denir.
“……………….. demek, dost ve akrabadan görülen iyiliğe karşı iyilik etmek değil, ilgiyi kesen akrabayı arayıp ziyaret etmek ve kendisine iyilik yapmaktır.”
(Hadis-i Şerif)
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, “…………, elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir.” buyurmuştur.

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki Hadisi Tamamlayınız. Müslüman'ın Müslüman Üzerinde Hakları 6'dır.Bunlar:

1. Karşılaştığında Selam Ver
2. Davet ....... ..................
3. Nasihat ................................ ...................
4. Aksırıphamdederse ........... ........................
5. Hastalandığında................. ......................
6. Öldüğünde ..................... ..........................

07 Nisan 2022  

Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına ‘D’, yanlışsa ‘Y’ yazınız.

1.(…..) İslama göre komşu komşuya mirasçı olmuştur.
2.(…..) Manası Allah’a c.c , söylenişi peygamber efendimize ait olan hadislere Kutsi Hadis denir.
3.(…..) Temizlik imanın 4’te 1’idir.
4.(…..) Peygamberimizin sav Medine’ye İslamı anlatması için gönderdiği sahabe Mus’ab bin Ümeyr’dir.
5.(.....) Taif yolculuğunda peygamber efendimize iman eden kişi köle Addas’tır
6.(.....) Peygamberimiz (s.a.v.) öncelikle nafile ibadetleri yapmamız gerektiğini söylemiştir.
7.(.....) Yeni bir çocuk sahibi olan kişinin Allah’a c.c şükür niyetiyle kestiği kurbana Akika kurbanı denir.
8.(.....) Müslüman’ın hak anlayışı, hayvanları da içine almaktadır.
9.(.....) Kim Ramazan orucunu tutar ve Muharrem ayında da oruç tutarsa sanki bütün bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur.
10. (…..) Peygamber Efendimiz sav Hz. Ali ile birlikte 622 yılında Medine’ye hicret etti.

07 Nisan 2022  

“Allah’ın Resûlünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.” (Ahzap, 21)
Ayet-i kerime ile ifade edileni hangi cümle yanlış anlatır?

A) Resulullah (s.a.v.) bizim için güzel örnektir.
B) Peygamberimizin (s.a.v.) örnekliğine ihtiyacımız vardır.
C) Peygamberimizin (s.a.v) yaptıkları Rabbimizden onaylıdır.
D) Peygamberimizin (s.a.v.) yaptıkları yanlış da olsa örnektir.

07 Nisan 2022  

“Ey Âdemoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Araf, 31)
Hangisi israf etmek sayılmaz?

A) Moda olduğu için elbisesi varken fazladan elbise almak
B) Karnı tok olduğu halde yemeye devam etmek
C) Cebindeki ihtiyacının fazlası parayı yoksula vermek
D) Tabağında kalan veya bayatlayan yemek artığını evcil veya sokak hayvanlarına vereceğine çöpe atmak

07 Nisan 2022  

Peygamberimiz (s.a.v.), hicret yolunda mağaraya sığındıklarında müşrikleri görünce telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.” diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir.
Peygamberimizin (s.a.v.) bu tavrını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevekkül    B) Azim    C) Şükür    D) Zikir

07 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) mucizelerinden değildir?

A) Şakk-ı Kamer mucizesi
B) Çağırdığı ağacın Peygamberimizin (s.a.v.) yanına gelmesi
C) Demiri elinde hamur gibi yoğurması
D) Allah’ın (c.c.) izniyle geleceğe ait birtakım olayları önceden bildirmesi

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) “Allah’ım! Beni, senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek şeyin sevgisiyle rızık­landır.”
B) “Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”
C) “Kim sevdiğini Allah için sever, kızdığına Allah için kızarsa imanı olgunlaşmış demektir.”
D) “Allah’ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim….”

07 Nisan 2022  

İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanların toplandığı Safa Tepesi'nin eteğinde bulunan evin adı nedir?

A) Dar-ul Erkam            B) Hılful Fudül
C) Mescid-i Haram        D) Suffa Mektebi

07 Nisan 2022  

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) göklerdeki ismi …….., yerdeki ismi …….
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ahmed - Mahmud            B) Ahmed - Muhammed
C) Mahmud - Muhammed    D) Muhammed - Ahmed

07 Nisan 2022  

“…Ve kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab, 71)
Kuran’ı doğru anlamada Müslümanın öncelikli başvuru kaynağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Akıl                         B) Sünnet
C) Duyu organları      D) Din alimleri

07 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimize (s.a.v.) hiç tereddüt göstermeden hemen iman eden kişidir?

A) Hz. Ali                B) Hz. Ömer
C) Hz. Ebu Bekir    D) Hz. Osman

07 Nisan 2022  

Çok katlı apartmanda oturan bir kişinin aşağıdaki hangi davranışı yanlış değildir?

A) Merdivenlerde yüksek sesle konuşmak
B) Asansörün kapısını çarparak kapatmak
C) Evde arkadaşlarımızla top oynamak
D) Televizyonun sesini kendi duyacağımız kadar açmak

07 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ahirette ilk hesaba çekileceğimiz ibadet olacaktır?

A) Oruç    B) Namaz    C) Zekat    D) Hac

07 Nisan 2022  

Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir.
B) Önce yakın çevresi ve akrabalarını İslam’a davet etmiştir.
C) İlk haccını 627 yılında yapmıştır.
D) Hendek Savaşı’na hazırlık olarak sahabelerle birlikte hendek kazmıştır.

24 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin ibadet anlayışıyla uyuşmaz?

A) İbadetlerde devamlılık önemlidir.
B) İbadetler içtenlikle ve ihlas ile yapılır.
C) İbadetlerde gösterişten kaçınılır.
D) Hiç ara vermeden bütün yıl oruç tutulur.

24 Şubat 2022  

Seçeneklerden hangisi Müslüman erkek ve kadının giyiminde dikkat etmesi gereken ortak kurallardan biri değildir?

A) Pahalı ve gösterişli olması
B) Vücut hatlarını belli edecek kadar dar olmaması
C) Vücut hatlarını gösterecek kadar şeffaf olmaması
D) Sade olması

24 Şubat 2022  

Peygamber Efendimizin geceleri kalkıp kıldığı bizim de bazen geceleri kalkıp kıldığımız namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuşluk    B) Evvabin    C) Teheccüd    D) Tesbih

24 Şubat 2022  

Allah rızası için yapılan her türlü faydalı, güzel iş ve davranışa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salih amel            B) Helal
C) Mübah                 D) Caiz

24 Şubat 2022  

Gereksiz yere para, zaman ve emek harcamak anlamına gelen dini terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haset    B) Fitne    C) İsraf    D) Vesvese