Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından değildir?

  A) Karşımızdakiyle güzel kelimelerle, küfürsüz konuşmak.
  B) Yardım istediğinde elden geldiğince yardımcı olmak.
  C) Ona iftira atmamak, onu kandırmaya çalışmamak.
  D) Bize zarar verdiğinde ona fazlasıyla karşılık vermek.

 2. Cevap: D

 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) başkalarının hayatına saygı duymamızla ilgili verdiği öğütlere uygundur?

  A) Ev sahibiyle samimi olmamız hâlinde izin istemeden evine girebiliriz.
  B) Başkaları adına yazılmış mektupları açıp okumamız yanlış bir davranıştır.
  C) Kötü bir amacımız yoksa başkalarının hatalarını birbirimize anlatabiliriz.
  D) Bir ortama girdiğimizde yer bulamazsak iki kişinin arasına girip izinsiz oturabiliriz.

 4. Cevap: B

 5. “Müminler birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet etme ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı (bir mümin) acı çektiği zaman, bedenin diğer organları (diğer müminler) da uykusuz kalıp acı çekerler.”
  Yukarıdaki Hadis-i Şerif’ten hangisi çıkarılamaz?

  A) Müminler birbirlerinin dertleriyle dertlenmelidir.
  B) Müminler birbirlerinin sorunlarına çözüm bulmaya çalışmalıdır.
  C) Her Müslüman sıkıntısını kendi başına gidermelidir.
  D) Müslümanlar sevinçlerinde de ortak olmalıdırlar.

 6. Cevap: C

 7. - Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.
  - Bazen oruç tut, bazen ye. Namaz kıl, uykunu da al.
  - Sevdiğin kimseye karşı duyduğun sevgide aşırılığa kaçma.
  Yukarıdaki cümlelerin ortak noktası hangi seçenekte verilmiştir?

  A) Yardıma muhtaç olanlara tüm varlığımızla yardım etmemiz gerekir.
  B) Hayırlı işleri çokça yapmalıyız.
  C) Dinimiz merhamet, yardımlaşma dinidir.
  D) İşlerimizde de, davranışlarımızda da, ibadetlerimizde de dengeli olmak, orta yolu tutturmak gerekir.

 8. Cevap: D

 9. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin akraba ilişkilerinde sergilediği örnek davranışlardan değildir?

  A) Vefat eden eşinin yakınlarıyla ilişkilerini bitirmesi.
  B) Akrabalarının eğitim ve terbiyeleri ile ilgilenmesi.
  C) Akrabalarının aile kurmalarına yardım etmesi.
  D) Akrabaları içindeki yetimlere sahip çıkması.

 10. Cevap: A

 11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin akrabalarla yardımlaşması çerçevesinde değerlendirilemez?

  A) Çocukluğunda aile bütçesine katkıda bulunması.
  B) Ebu Talip’in oğlunun bakımını ve yetişmesini üzerine alması.
  C) Ebu Talip’in kendisini Kureyş’e karşı koruması.
  D) Hz. Peygamberin küçükken gördüğü destek ve yardımları hatırlamaması.

 12. Cevap: C

 13. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimizin akraba ziyaretinde dikkat ettiği hususlardan biri değildir?

  A) Akraba ziyaretine önem vermiştir.
  B) Sadece bize iyiliği dokunan akrabayı ziyaret etmemizi istemiştir.
  C) Akrabalarına iyilik yapmıştır.
  D) Ziyarete gelmeyen akrabayı da ziyaret etmemizi istemiştir.

 14. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B)

  Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (sav), akraba ziyaretine büyük önem vermiş ve bu konuda birçok hadisi şerifte tavsiyelerde bulunmuştur. Bu hadislerden bazıları şöyledir:

  * "Akraba ziyareti, Allah'ın rızasını kazandırır, günahları yok eder ve ömrü uzatır." (Tirmizi, Birr, 21)
  * "Kim akrabalarıyla ilişkisini keserse, Allah da onunla ilişkisini keser." (Buhari, Edeb, 27)
  * "Allah katında en sevimli ibadet, akraba ziyaretidir." (Tirmizi, Birr, 22)

  Bu hadisler ışığında, Peygamber Efendimizin akraba ziyaretinde dikkat ettiği hususlardan biri, sadece bize iyiliği dokunan akrabayı ziyaret etmememizdir. Aksine, Peygamber Efendimiz, akrabalarımız arasında iyilik yapan da kötülük yapan da olsa, onu ziyaret etmemizi tavsiye etmiştir. Nitekim bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

  * "Bir adam Peygamber Efendimize gelerek, "Ey Allah'ın Resulü! Akrabalarımı ziyaret ediyorum, ama onlar bana iyilik yapmıyorlar." dedi. Peygamber Efendimiz, "Onlara iyilik etmeye devam et. Onların sana karşı yaptıkları kötülük, senin Allah katındaki dereceni yükseltir." buyurdu." (Müslim, Birr, 195)

  Bu nedenle, yukarıdaki seçeneklerden (B), yani "Sadece bize iyiliği dokunan akrabayı ziyaret etmemizi istemiştir." seçeneği, Peygamber Efendimizin akraba ziyaretinde dikkat ettiği hususlardan biri değildir.

 15. Sıla-i Rahim kavramının anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  A) Akrabalık bağlarını korumanın ve güzel ilişkiler kurmanın genel adıdır.
  B) Salih ameller işlemeye devam etmektir.
  C) Öfke halinde kendimize hâkim olmaktır.
  D) Fakirlere yardım etmektir.

 16. Cevap: A

 17. Aşağıdakilerden hangisi komşunun komşu üzerindeki haklarından değildir?

  A) Hastalandığında ziyarete gitmek
  B) Pişirdiğinden ona vermek
  C) Kötü günlerinde teselli etmek
  D) Bütün mal varlığını paylaşmak

 18. Cevap: D

 19. Yönetim işi ehil olmayan kimselere verildiği zaman ........................ bekle.
  Yukarıda verilen hadiste boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) kıyameti                    B) beni
  C) Allah'ın yardımını      D) sonucu

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Allah'ın yardımını. Verilen hadiste, yönetim işinin ehil olmayan kimselere verildiği durumda beklenmesi gereken şeyin boşluğa "Allah'ın yardımını" getirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu ifade, yönetimde ehliyetin önemine vurgu yaparak, doğru yöneticilerin Allah'ın yardımıyla desteklenmesi gerektiğini anlatmaktadır. 21. Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakları en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız da hanımlarınıza karşı en iyi davrananınızdır.
  Yukarıda verilen hadisle ilgili olarak hangi sonuç çıkarılamaz?

  A) Ahlakı güzel olan kişiler iman bakımından olgundur.
  B) Eşine iyi davranan kişiler Allah tarafından sevilir.
  C) Müminler beş vakit namazını aksatmadan kılmalıdırlar.
  D) Ahlakı güzel kişiler hanımlarına şefkatle davranırlar.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Müminler beş vakit namazını aksatmadan kılmalıdırlar. Verilen hadisten çıkarılan sonuçlar şunlardır: Ahlakı güzel olan kişiler iman bakımından olgundur ve eşine iyi davranan kişiler Allah tarafından sevilir. Ancak hadiste namazla ilgili herhangi bir ifade veya vurgu olmadığından, "Müminler beş vakit namazını aksatmadan kılmalıdırlar" sonucu çıkarılamaz. 23. Peygamberimiz, bir hadiste hangi özellikleri taşıyan bir komşu olmanın önemine değinmiştir?

  A) Sesli müzik dinlememek, bahçe işlerinde yardımcı olmak
  B) Komşusunun evini sürekli kontrol etmek, gürültü yapmamak
  C) Komşusu açken kendisi tok yatmamak, ölüm ve cenazelerde yardımcı olmak
  D) Komşusunun işlerine karışmamak, evine ziyarete sık sık gitmemek

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Komşusu açken kendisi tok yatmamak, ölüm ve cenazelerde yardımcı olmak."dır. Bu hadiste Peygamberimiz, komşusunun ihtiyaçlarını gözetmek, yardımcı olmak ve onunla empati kurmak gerektiğine vurgu yapmaktadır. Peygamberimiz'in belirttiği hadiste komşunun açken tok yatmamak ve ölüm, cenaze gibi zor durumlarında yardımcı olmak önemli değerlerdir. İslam dininde komşuluk ilişkileri büyük önem taşır ve komşulara karşı sevgi, saygı, yardımseverlik ve empati gösterilmesi teşvik edilir. 25. Peygamberimizin Ehl-i Beyt'ine hangi isim verilir?

  A) Ashab-ı Suffa
  B) Sahabe-i Kiram
  C) Peygamber'in yakın akraba ve ailesi
  D) İslam'ın ilk dönemindeki müslümanlar

 26. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Peygamber'in yakın akraba ve ailesi"dir. Ehl-i Beyt, Peygamberimiz'in yakın akrabaları ve ailesini ifade etmektedir. Peygamberimiz'in ailesi ve yakın akrabaları, Ehl-i Beyt olarak adlandırılır. Bu terim, Peygamberimiz'in Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gibi yakın akrabalarını içerir. Ehl-i Beyt, İslam'ın ilk dönemlerinde özel bir öneme sahip olmuş ve İslam toplumunda saygı ve itibar görmüştür. 27. Peygamberimizin Ehl-i Beyti kimlerdir?

  A) Yalnızca eşi ve çocukları.
  B) Eşi, çocukları ve torunları.
  C) Akrabaları ve yakınları.
  D) Sadece yakın ailesi.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Akrabaları ve yakınları." ifadesidir. Peygamberimizin Ehl-i Beyt'i, akrabaları ve yakınlarından oluşur. Peygamberimizin Ehl-i Beyt'i sadece eşi ve çocuklarından ibaret değildir. Ehl-i Beyt terimi, geniş anlamıyla Peygamberimizin akrabalarını, yakınlarını ve ailesini kapsar. Bu, Peygamberimizin amcaları, teyzeleri, yeğenleri ve diğer akrabalarını da içerir. Ehl-i Beyt, Peygamberimizin soyundan gelenlerin yanı sıra, onunla akrabalık bağı olan diğer aile fertlerini de içerir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Detayları

Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Testini Çöz tıklayın. Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE YAKIN ÇEVRESİ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Hayırlı Bir Komşu Olarak Peygamberimiz
  3. İdeal Bir Eş Olarak Peygamberimiz
  4. Peygamberimizin Ehl-i Beyti
  5. Şefkatli Bir Baba Olarak Peygamberimiz
  6. Vefalı Bir Akraba Olarak Peygamberimiz

Ayrıca

Ehil olmayanların yönetimde olması durumunda, beklenmesi gerekenin Allah'ın yardımı olduğunu anlamak.

Ahlakı güzel olan kişilerin iman bakımından olgun olduğunu ve eşine iyi davranan kişilerin Allah tarafından sevildiğini anlamak.

Bu hadis, komşulara karşı duyarlılık ve yardımseverlik göstermenin İslam'ın öğretileri arasında yer aldığını vurgular.

Bu soru, Peygamberimizin yakın akrabalarını ve ailesini ifade eden Ehl-i Beyt terimini öğrenmeyi sağlar ve İslam'ın erken dönemindeki önemli kişileri tanımayı amaçlar

Bu soru, Peygamberimizin Ehl-i Beyt'inin kimleri kapsadığını anlamamızı sağlar. Ehl-i Beyt teriminin sadece eşi ve çocuklarından ibaret olmadığını, akrabalarını ve yakınlarını da içerdiğini kavramamızı sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 194 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1304 kere doğru, 1007 kere yanlış cevap verilmiş.

Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri