2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST)

2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. I. Akrabalarla olan ilişkileri sağlam tutmak.
  II. Akrabalarımıza karşı yardımcı olmak.
  III. İyi ameller işlemek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Sıla-i Rahim kavramı ile ilişkilidir?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 2. Cevap: A

 3. Yönetim işi ehil olmayan kimselere verildiği zaman ........................ bekle.
  Yukarıda verilen hadiste boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) kıyameti                    B) beni
  C) Allah'ın yardımını      D) sonucu

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Allah'ın yardımını. Verilen hadiste, yönetim işinin ehil olmayan kimselere verildiği durumda beklenmesi gereken şeyin boşluğa "Allah'ın yardımını" getirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu ifade, yönetimde ehliyetin önemine vurgu yaparak, doğru yöneticilerin Allah'ın yardımıyla desteklenmesi gerektiğini anlatmaktadır. 5. Allah Tealâ rahmetini yüz parçaya ayırdı. Doksan dokuzunu kendi yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine ................................ ederler. Hatta kısrak (emzirirken) yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.
  Yukarıda verilen hadiste boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) imtina    B) merhamet    C) yardım    D) övgü

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) merhamet. Verilen hadiste Allah'ın rahmetinin yüz parçaya ayrıldığı ve bu parçaların bir kısmının yeryüzüne indiği ifade ediliyor. Ardından, bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlıların birbirine "merhamet" ettikleri belirtiliyor. Bu bağlamda, boşluğa "merhamet" kelimesi getirilmelidir. Merhamet, insanların birbirine karşı duyduğu şefkat, anlayış ve yardımseverlik duygusunu ifade eder. Hadiste canlıların birbirine merhamet etmeleri vurgulanarak, Allah'ın merhameti ve insanların da bu merhameti paylaşması vurgulanmaktadır. 7. Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakları en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız da hanımlarınıza karşı en iyi davrananınızdır.
  Yukarıda verilen hadisle ilgili olarak hangi sonuç çıkarılamaz?

  A) Ahlakı güzel olan kişiler iman bakımından olgundur.
  B) Eşine iyi davranan kişiler Allah tarafından sevilir.
  C) Müminler beş vakit namazını aksatmadan kılmalıdırlar.
  D) Ahlakı güzel kişiler hanımlarına şefkatle davranırlar.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Müminler beş vakit namazını aksatmadan kılmalıdırlar. Verilen hadisten çıkarılan sonuçlar şunlardır: Ahlakı güzel olan kişiler iman bakımından olgundur ve eşine iyi davranan kişiler Allah tarafından sevilir. Ancak hadiste namazla ilgili herhangi bir ifade veya vurgu olmadığından, "Müminler beş vakit namazını aksatmadan kılmalıdırlar" sonucu çıkarılamaz. 9. Peygamberimizle ilgili olarak;
  I. Aile fertlerine saygılı davranırdı
  II. Çocuklarına şefkat gösterirdi
  III. Aile işlerine yardımcı olurdu
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) I, II ve III Peygamberimizle ilgili olumlu özellikleri yansıtmaktadır. İlk ifadeye göre Peygamberimiz aile fertlerine saygılı davranmaktadır. İkinci ifadeye göre çocuklarına şefkat göstermektedir. Üçüncü ifadeye göre ise aile işlerine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, tüm ifadeler doğru olduğu için cevap anahtarı D seçeneğidir. 11. I. Dünyada kurulu bir sistem vardır.
  II. Dünyadaki sistem Allah tarafından kurulmuştur.
  III. Dünyadaki sistemi insanlar bozmaktadır.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III    D) I, II ve III

 12. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) I, II ve III'dır. Tüm ifadeler doğrudur. I. ifadeye göre dünyada kurulu bir sistem vardır. II. ifadeye göre bu sistem Allah tarafından kurulmuştur. III. ifadeye göre ise dünyadaki sistem insanlar tarafından bozulmaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir. 13. I. Peygamberimizin ilk eşi Hz. Ayşe'dir.
  II. Peygamberimizin Hz. Hatice'den altı tane çocuğu olmuştur.
  III. Hz. Fatıma hariç peygamberimizin tüm çocukları peygamberimizden sonra vefat etmiştir.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) I, II ve III İlk ifadeye göre Peygamberimizin ilk eşi Hz. Ayşe'dir, bu doğrudur. İkinci ifadeye göre Peygamberimizin Hz. Hatice'den altı tane çocuğu olmuştur, bu da doğrudur. Üçüncü ifadeye göre Peygamberimizin tüm çocukları, Hz. Fatıma hariç, Peygamberimizden sonra vefat etmiştir. Bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla, tüm ifadeler doğru olduğu için cevap anahtarı D seçeneğidir. 15. Aşağıda verilen hadislerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) "Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, onu mirasçı bırakacak sandım."
  B) "Sizden biri kendisi için istediğini din kardeşi için -yahut komşusu için- istemedikçe (tam) iman etmiş olamaz."
  C) Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin!
  D) Çorba pişirdiğinde suyunu fazla koy, sonra komşularının haline bak da uygun bir şekilde kendilerine ondan ikram et.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) seçeneğidir. Diğer hadisler komşuluk ilişkileriyle ilgili tavsiyeler içerirken, C) seçeneği kıyamet günü öncesinde din kardeşiyle helalleşmeyi önermektedir. Diğer hadisler komşuluk ilişkilerinin önemine vurgu yaparken, C) seçeneği daha genel bir konuyu ele almaktadır. - A) Hadis, komşu hakkında Cebrail'in tavsiyelerini anlatıyor. - B) Hadis, imanın bir parçası olarak başkaları için istemeyi vurguluyor. - C) Hadis, din kardeşiyle helalleşmeyi kıyamet gününden önce yapmayı öneriyor. - D) Hadis, komşulara ikram etmeyi öğütlüyor. 17. Takva sahibi bir kişi için;
  I. Allah'a hakkıyla kulluk eder
  II. Alış verişte hile yapmaz.
  III. Müslüman olarak sahip olduğu sorumlulukları hakkıyla yerine getirir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) seçeneğidir, yani I, II ve III ifadeleri doğrudur. Takva sahibi bir kişi, Allah'a hakkıyla kulluk eder (I), alışverişte hile yapmaz (II) ve Müslüman olarak sahip olduğu sorumlulukları hakkıyla yerine getirir (III). - I ifadesi, takva sahibi bir kişinin Allah'a hakkıyla kulluk etmesini ifade eder. - II ifadesi, takva sahibi bir kişinin alışverişte dürüst olmasını ve hile yapmamasını vurgular. - III ifadesi, takva sahibi bir kişinin İslam inancına uygun şekilde sorumluluklarını yerine getirmesini ifade eder. 19. Size iki şey bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla dalâlete düşmezsiniz
  Yukarıda verilen hadise göre peygamberimiz bizlere hangi iki emaneti bırakmıştır?

  A) İlim ve irfan
  B) Sünnet ve farz
  C) Kuran-ı Kerim ve sünnet
  D) Ahlak ve iffet

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Kuran-ı Kerim ve sünnet. Verilen hadiseye göre Peygamberimiz, bizlere iki emanet bırakmıştır. Bu emanetlerden biri Kuran-ı Kerim, diğeri ise sünnettir. Kuran-ı Kerim, Allah'ın kelamı olan kutsal kitabımızdır ve Peygamberimiz tarafından bize iletilmiştir. Sünnet ise Peygamberimizin sözleri, davranışları ve onun hayatından örneklerdir. Bu iki emanete tutunmak, insanları dalâlete (sapkınlığa) düşmekten korur. Dolayısıyla, cevap anahtarı C seçeneğidir. 21. “Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden .......................... olduğu kimsedir.”
  Yukarıda verilen hadiste boşluğu hangisi getirilmelidir?

  A) haberdar    B) emin    C) yardımcı     D) farkında

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) "emin" seçeneğidir. Yukarıdaki hadiste boşluğa "emin" kelimesi getirilmelidir. - Hadis, bir Müslümanın diğer insanların elinden ve dilinden "emin" olduğunu ifade etmektedir. - "Emin" kelimesi, bir kimseye güvenilirlik, sadakat ve güvenlik duygusu veren bir nitelik olarak kullanılmaktadır. - Bu hadis, Müslümanların diğer insanlara karşı güvenilir ve emniyet verici bir şekilde davranmalarının önemini vurgulamaktadır. 23. “............................ ilişkisini kesen cennete giremez.” 
  Yukarıda verilen hadiste boşluğu hangisi getirilmelidir?

  A) Akraba    B) Arkadaş    C) Komşu     D) İlim

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Akraba. Verilen hadiste "ilişkisini kesen" ifadesiyle birlikte boşlukta hangi ilişkinin kastedildiği soruluyor. İslamî literatürde, akrabalık ilişkilerine büyük önem verilir. Dolayısıyla, boşluğa "Akraba" kelimesi getirilmelidir. İslam'a göre, akrabalar arasındaki bağları korumak, yardımlaşmak ve ilişkileri sürdürmek önemlidir. İlişkisini kesen bir kişi, cennete giremeyeceği ifade edilmektedir. 25. “Ey insanlar! Şunu iyi biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arab’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arab’a; kızılın siyaha, siyahın kızıla takva dışında bir üstünlüğü yoktur.”
  Yukarıda verilen hadisle ilgili olarak;
  I. Peygamberimiz ırkçılığı yasaklamıştır.
  II. Peygamberimiz Allah katında herkesin eşit olduğunu vurgulamıştır.
  III. Peygamberimiz Allah'a ibadetin çok önemli olduğunu vurgulamıştır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 26. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) "I ve II" seçeneğidir. Yukarıdaki hadisle ilgili olarak sadece I ve II ifadelerine ulaşılabilir. Hadis, Peygamberimiz tarafından söylenmiş ve ırkçılığı yasaklamıştır, bu nedenle I ifadesi doğrudur. Hadis, Peygamberimiz Allah katında herkesin eşit olduğunu vurgulamıştır, bu da II ifadesinin doğru olduğunu gösterir. III ifadesi, hadisten doğrudan çıkarılamaz, çünkü hadiste takva dışında bir üstünlük olmadığı belirtilirken, takvanın önemi üzerinde özel bir vurgu yapılmamaktadır. 27. I. Hz. Hasan
  II. Hz. Zeyd
  III. Hz. Fatıma
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ehl-i beytdendir?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) I, II ve III Verilen ifadelere göre, Hz. Hasan, Hz. Zeyd ve Hz. Fatıma Peygamberimizin aile fertleridir. Ehl-i beyt terimi, Peygamberimizin aile efradını ifade eder. Bu bağlamda, Hz. Hasan, Hz. Zeyd ve Hz. Fatıma hepsi de ehl-i beyt'e (Peygamberimizin aile fertleri) dahildir. Dolayısıyla, doğru cevap I, II ve III seçeneğidir. 29. Ehli Beyt ile ilgili olarak;
  I. Peygamber efendimizin arkadaşlarına denir.
  II. Peygamberimizin ailesine denir.
  III. Peygamberimizin sahabelerine denir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) Yalnız II    C) I ve III     D) I, II ve III

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Yalnız II Ehli Beyt terimi, Peygamberimizin aile efradını ifade eder. Bu nedenle, yalnızca ikinci ifade doğrudur. İlk ifade yanlıştır çünkü Peygamberimizin arkadaşlarına "sahabe" denir, Ehli Beyt değillerdir. Üçüncü ifade de yanlıştır çünkü Ehli Beyt terimi sadece Peygamberimizin ailesini ifade eder, sahabeleri kapsamaz. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir. 31. Geceleyin iki,dört ve ya sekiz rekat olarak kılınabilen nafile ibadeti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tesbih namazı        B) Evvabin namazı
  C) Duha Namazı          D) Teheccüd namazı

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Teheccüd namazıdır. - Geceleyin kılınabilen nafile ibadetler arasında Teheccüd namazı, iki, dört veya sekiz rekat olarak kılınabilir. - Tesbih namazı, sabah namazından önce kılınan dört rekatlık bir nafile namazdır. - Evvabin namazı, akşam namazından sonra kılınan bir nafile namazdır. - Duha namazı, sabahın erken saatlerinde kılınan bir nafile namazdır. 33. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir?

  A) Yakın çevresi dışında asla kimseye İslam’ı anlatmamıştır.
  B) İslam’ı insanlara zorla öğretmiştir.
  C) Önce Medinelilere İslam’ı anlatmıştır.
  D) Yakın çevresinden başlayarak İslam’ı anlatmayı yaygınlaştırmıştır.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Yakın çevresinden başlayarak İslam’ı anlatmayı yaygınlaştırmıştır. Peygamberimiz, İslam'ı anlatma yöntemini yakın çevresinden başlayarak yaygınlaştırmıştır. İlk olarak ailesine, yakın arkadaşlarına ve güvenilir kişilere İslam'ı anlatmıştır. Daha sonra da bu çevreden başlayarak İslam'ı yaymak için çaba sarf etmiştir. Peygamberimizin bu yöntemi, İslam'ın yayılmasına önemli bir katkı sağlamış ve dinin yayılmasını hızlandırmıştır. 35. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne denir?

  A) Ensar     B) Suffe     C) Muhafız     D) Muhacir

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Muhacir'dir. - Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara "Muhacir" denir. - Ensar, Medine'ye yerleşmiş Müslümanlara yardım eden ve onları destekleyen kişilere denir. - Suffe, Medine'de Peygamberimiz'in yanında barınan ve eğitim alan fakir Müslümanlara verilen isimdir. - Muhafız terimi genel olarak koruyucu veya bekçi anlamına gelir. 37. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişilerden değildir?

  A) Hz. Ebu Bekir           B) Hz. Hatice 
  C) Hz. Ömer                 D) Hz. Zeyd

 38. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Hz. Ömer'dir. Hz. Ömer, İslam'ı ilk kabul eden kişiler arasında yer almamaktadır. Diğer seçenekler (Hz. Ebu Bekir ve Hz. Hatice) ise İslam'ı ilk kabul eden kişiler arasındadır. Hz. Zeyd ise İslam'ı kabul eden sahabilerden biridir, ancak soruda "ilk kabul eden kişilerden değildir" ifadesi bulunmaktadır. Doğru cevap C) Hz. Ömer'dir. 39. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?

  A) Zeynep    B) Kasım    C) Ali      D) Fatma

 40. Cevap: C Açıklama:

  Özür dilerim, yanlış bir cevap verdim. Doğru cevap C) Ali olacaktır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in çocuklarından biri olan Ali, verilen seçenekler arasında yer almaz. Diğer seçenekler olan Zeynep, Kasım ve Fatma ise Peygamberimizin çocuklarından bazılarıdır. Dolayısıyla doğru cevap C) Ali olacaktır. 41. Peygamberimizi, annesinin vefatıyla ilk himayesine alan akrabası kimdir?

  A) Dedesi     B) Amcası     C) Babası     D) Dayısı

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Dedesi. Peygamberimizin annesinin vefatıyla ilk himayesini dedesi olan Abdulmuttalib sağlamıştır. Abdulmuttalib, Peygamberimizin dedesidir ve onu büyütüp himaye etmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 43. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hangi tarihte ve nerede dünyaya gelmiştir?

  A) 20 Nisan 571 pazartesi günü - Medine
  B) 20 Nisan 571 pazartesi günü - Mekke
  C) 10 nisan 571 Cuma günü- İstanbul
  D) 20 nisan 610 yılı kadir gecesi- Suriye

 44. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) 20 Nisan 571 pazartesi günü - Mekke. Peygamberimiz Muhammed (s.a.s), 20 Nisan 571 tarihinde Pazartesi günü Mekke'de doğmuştur. Bu tarih ve yer, İslam tarihinde Peygamberimizin doğum yeri ve tarihi olarak kabul edilir. 45. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin kıldığı nafile bir namaz değildir?

  A) Evvabin namazı
  B) Sabah namazı
  C) Teheccüd namazı
  D) İşrak namazı

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Sabah namazı. Peygamber Efendimiz, sabah namazını farz olarak kılmıştır. Bu nedenle, sabah namazı nafile bir namaz değil, farz bir namazdır. Diğer seçenekler olan Evvabin namazı, Teheccüd namazı ve İşrak namazı ise nafile namazlardır. 47. Komşularımıza hediye verirken hangisinden başlamalıyız?

  A) Kapısın yakın olandan
  B) Kapısı uzak olandan
  C) Hepsinden
  D) Hiçbirinden

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Kapısın yakın olandan olacaktır. İslam kültüründe komşuluk ilişkileri önemlidir ve komşulara hediye vermek teşvik edilir. İslam geleneğine göre komşulara hediyeler verirken, yakın olan komşulardan başlamak öncelikli bir tutumdur. Bu şekilde yakınlık ve samimiyet ifade edilir ve komşuluk ilişkileri güçlendirilir. 49. Farz ne demektir?

  A) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaptığı güzel davranışlar
  B) Günlük hayatta sergilediğimiz güzel davranışlar
  C) Dinimizce yapılması yasaklanan iş ve davranışlar
  D) Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak emrettiği işler

 50. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Allah'ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak emrettiği işler. Farz, İslam dininde Allah'ın kesin olarak emrettiği işleri ifade eder. Farz, Müslümanların ibadetlerini yerine getirirken uymaları gereken zorunlu ve kesin hükümleri içerir. Peygamber Efendimizin yaptığı güzel davranışlar ise sünnet olarak adlandırılır. Bu nedenle, doğru cevap D seçeneğidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   beritan
27 Mart 2023

bence o kadarda zor değildi ama çözülmeye değer ve faydalıydı


2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE YAKIN ÇEVRESİ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Hayırlı Bir Komşu Olarak Peygamberimiz
  3. İdeal Bir Eş Olarak Peygamberimiz
  4. Peygamberimizin Ehl-i Beyti
  5. Şefkatli Bir Baba Olarak Peygamberimiz
  6. Vefalı Bir Akraba Olarak Peygamberimiz

Ayrıca 2022-2023 7.sınıf peygamberimizin hayatı (siyer) dersi 2.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Ehil olmayanların yönetimde olması durumunda, beklenmesi gerekenin Allah'ın yardımı olduğunu anlamak.

Hadiste ifade edilen merhametin önemini anlamak.

Ahlakı güzel olan kişilerin iman bakımından olgun olduğunu ve eşine iyi davranan kişilerin Allah tarafından sevildiğini anlamak.

Peygamberimizin aile hayatına dair olumlu davranışlarını anlamak.

Dünyada kurulu olan sistemin Allah tarafından kurulduğunu ve insanlar tarafından bozulduğunu anlamak.

Peygamberimizin eşleri ve çocukları hakkında doğru bilgilere sahip olmak.

Komşuluk ilişkilerinin önemini anlamak ve din kardeşleriyle helalleşmenin önemine dikkat etmek.

Takva kavramını anlamak ve takva sahibi olmanın gerektirdiği davranışları anlamak.

Peygamberimizin bize bıraktığı iki emaneti ve bu emanetlere tutunmanın önemini anlamak.

Müslümanların, diğer insanlara karşı güvenilir ve emin bir şekilde davranmalarının önemini anlamak.

Akrabalık ilişkilerinin önemini ve ilişkileri kesmenin cennete girişe engel olabileceğini anlamak.

Peygamberimizin ırkçılığı yasaklaması ve Allah katında herkesin eşit olduğunu anlamak.

Ehl-i beyt kavramını anlamak ve Peygamberimizin aile fertlerini tanımak.

Ehli Beyt teriminin anlamını ve kapsamını bilmek.

Geceleyin kılınabilen nafile ibadetler arasında Teheccüd namazının iki, dört veya sekiz rekat olarak kılınabileceğini bilmek.

Peygamberimizin İslam'ı yayma yöntemini anlamak ve İslam'ın yayılmasında yakın çevre etkisinin önemini kavramak.

Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara "Muhacir" denir.

İslam'ı ilk kabul eden kişiler

İslam tarihi ve Hz. Muhammed'in ailesi hakkındaki bilgileri hatırlama ve ayırt etme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Peygamberimizin çocukluk dönemindeki akrabası olan Abdulmuttalib'in önemini ve himaye rolünü bilmek.

Peygamberimizin doğum tarihini ve yerini bilmek.

Peygamber Efendimizin kıldığı nafile namazları bilmek ve sabah namazının farz bir namaz olduğunu anlamak.

Komşuluk ilişkilerinin önemini ve İslam'da komşulara hediye vermenin teşvik edildiğini anlamış olur.

Farz kavramını doğru bir şekilde tanımak ve Allah'ın kesin emrettiği işleri ifade ettiğini bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 186 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2127 kere doğru, 872 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri