2021-2022 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

13 Ocak 2022  

“Sizden önceki insanlar şu yüzden helâk oldular: Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığında ise onu cezalandırırlardı. Allah’a (c.c.) yemin olsun ki eğer Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, onun da cezasını verirdim.”
Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?

A) Merhamet                B) Kul hakkı
C) Tehvid inancı           D) Adalet

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesinin mesajlarından biri değildir?

A) Bütün müslümanlar kardeştir.
B) İnsanların ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirine eşit oldukları belirtilmiştir.
C) Aile ve toplum hayatına zarar veren zina vb. davranışlar yasaklanmıştır.
D) Bütün borçlar faizi ile birlikte iade edilecektir.

13 Ocak 2022  

Peygamberimiz, müminlerin ilim öğrenmeleri  için Medine'de ...................... denilen kurumu yaptırmıştır.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) suffe                    B) mescid
C) medrese             D) hilful fudul

13 Ocak 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi hicretin sebeplerinden biri değildir?

A) Müşriklerin günden güne artan baskı ve işkenceleri
B) Medine’nin Müslümanlar için daha özgür bir ortam olması
C) Peygamberimizin Medine’yi Mekke’den daha çok sevmesi
D) Akabe biatlarında Medineli Müslümanların Peygamberimizi şehirlerine davet etmeleri

13 Ocak 2022  

Hz. Muhammed (sav.), peygamberlik öncesinde yaşadığı toplumda “Muhammedü’l-Emin” olarak anılırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?

A) İnsanları hiçbir zaman aldatmamış olması
B) Hiçbir zaman yalan konuşmamış olması
C) Allah tarafından peygamber seçilmiş olması
D) Kendisine emanet edilen her şeyi en güzel biçimde korumuş olması

13 Ocak 2022  

Mekke’de evlerini mallarını her şeyini bırakarak Medine’ye göç eden Müslümanlara…………., onlara yardım eden Medineli Müslümanlara da ………denir.
Yukarıdaki boşluklar doğru bir şekilde nasıl doldurulabilir?

A) Muhacir- Ensar        B) Sahabe-Kardeş
C) Ensar- Muhacir        D) Muhacir-Sahabe

13 Ocak 2022  

Peygamberimizin dünyadaki pek çok hükümdara mektuplar göndermesi daha çok hangi amaca yönelik bir davranıştır?

A) Tebliğ görevini layıkıyla yerine getirmek, İslamın evrensel bir din olduğunu bildirmek
B) Medine’de kurduğu devletin tanınmasını sağlamak
C) Mekkeli müşriklere karşı destek bulmak
D) Dostlar edinip gerektiğinde onlara sığınmak

13 Ocak 2022  

Mescid-i Nebi’de eğitim öğretim yapılan yoksul ve kimsesizlerin kaldığı yerin ismi nedir?

A) Bahira                          B) Suffe
C) Ravza-i mutahhara    D) Makam-ı İbrahim

13 Ocak 2022  

Medine’den gelen Müslümanlar, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Mekke’de buluşmuşlar ve O’na söz vermişlerdir. Bu sözleşmeye ne isim verilir?

A) Medine antlaşması    B) Mekke antlaşması
C) Hudeybiye                   D) Akabe Biatı

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisini peygamberimizin giyinmekle ilgili tavsiyelerinden biri değildir?

A) Daha çok yeşil renkli elbise giyininiz.
B) İsraftan kaçınınız.
C) Temiz ve sade kıyafetler seçiniz.
D) Elbiselerinizi gösteriş için giyinmeyiniz.

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir?

A) Yakın çevresi dışında asla kimseye İslam’ı anlatmamıştır.
B) İslam’ı insanlara zorla öğretmiştir.
C) Önce Medinelilere İslam’ı anlatmıştır.
D) Yakın çevresinden başlayarak İslam’ı anlatmayı yaygınlaştırmıştır.

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

A) Giyinmeye sağ taraftan başlamalıyız.
B) Yemekte-içmekte, giyim kuşamda israftan kaçınmalıyız.
C) Her yerde aynı elbiseyi giyinmeliyiz.
D) Her işe besmele ile başlamalıyız.

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

A) Bayat ekmekleri değerlendirmeli, çöpe atmamalıyız.
B) Sağlıksız koşullarda satılan yiyeceklerden tüketmemeliyiz.
C) Yemek ihtiyacımızı sürekli, ayaküstü atıştırmalarla gidermeliyiz.
D) Yemeğimizi arkadaşlarımızla paylaşmalı, onlara ikramda bulunmalıyız.

13 Ocak 2022  

"Sizden biri yemek yediği zaman midesinin 3’te birini yemeğe,3’te birini içmeye,3’te birini de nefes almaya ayırsın.” hadisinde Peygamberimiz hangi konuya dikkat çekmiştir?

A) Ağız temizliğine      B) Ölçülü beslenmeye
C) İsraf etmemeye      D) Nimete şükretmeye

13 Ocak 2022  

Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Ebu Talip-Abdulmuttalip             
B) Ebu Leheb-Ebu Talip
C) Abbas-Abdulmuttalip               
D) Ebu Talip-Vehb

13 Ocak 2022  

Su," H2 O" gazlarından meydana gelmiştir. Ancak bu gazlardan "H" yanıcı, "O" yakıcı bir madde olmasına rağmen birleşimleri söndürücü ve hayat kaynağı bir madde meydana getirir. Bunu düşünmek bile Allah'a çok şükretmemiz gerektiğini gösterir.
Buna göre hangisi doğrudur?

A) Bir bardak su için bile çok şükretmeliyiz.
B) Temizlik en iyi su ile olur.
C) Oturarak su içmeliyiz.
D) Suyu 3 yudumda içmeliyiz.

13 Ocak 2022  

Veda hutbesinde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A) İnsanların eşit olduğuna  B) Zekat vermeye
C) Kadın haklarına                 D) Can ve mal güvenliğine

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ümmeti hakkında korktuğu şeylerden değildir?

A) Tembellik                B) Vefasızlık    
C) Şişmanlamak          D) Çok uyku

13 Ocak 2022  

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğru değildir?

A) İsraf: İhtiyaçtan fazla tüketmektir.
B) Kanaat: Nimetteki bolluk ve artış.
C) Sünnet: Efendimizin güzel davranışları.
D) Rızık: Allah'ın verdiği her türlü yiyecek, içecek vs.

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz'in sofrada bize önerdiği bir davranış değildir?

A) Tam doymadan sofradan kalkmak.
B) Elle yemek yerken baş, işaret ve orta parmağı kullanmak.
C) Herkes yemeği bitirmeden sofradan kalkmamak.
D) "Elhamdülillah" diyerek başlamak, "Bismillah" diyerek yemekten kalkmak.