2021-2022 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Mart 2022  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(……) Kan vermek orucu bozan durumlardandır.
(……) Alevilik-Bektaşilikte cem bir araya gelinerek topluca yapılır.
(……) Farklı yorum biçimleri dine zarar vermektedir.
(……) Parasını ödediğimiz sürece doğal kaynakları sınırsız olarak kullanabiliriz.
(……) Hz. Ali’yi seven, sayan ve ona taraftar olan kişiye Alevi denir.
(……) İslam’a göre, gece tırnak kesilirse ömür kısalır.
(……) Kiramen katibin melekleri koruyucu meleklerdir.
(……) Hoşgörü olmak isteyen kişi, farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılamak zorunda değildir.
(……) İftar vakti orucun başladığı zamandır. İmsak ise orucun bittiği zamana denir.
(……) Ahmed bin Hanbel Maliki mezhebinin kurucusudur.
(……) Maturidilik ve Eşarilik fıkhî yorum biçimlerindendir.
(……) Caferilik tasavvufi yorum biçimlerinden biridir.

25 Mart 2022  

Aşağıdaki bilgilerin başına doğruysa (D) yanlışsa (Y) işareti koyunuz.

1- ( … ) Mezhep, tutulan yol anlamındadır.
2- ( … ) Alevilik'te Hz. Ali’nin soyundan gelen 12 imama önem verilir.
3- ( … ) Maturidilik ve Eşarilik fıkhî yorum biçimlerindendir.
4- ( … ) Ahmed bin Hanbel Maliki mezhebinin kurucusudur.
5- ( … ) Caferilik tasavvufi yorum biçimlerinden biridir.
6- ( … ) Dinin temel ilke ve esasları zamanın değişmesiyle değişmez.
7- ( … ) Hz. Muhammed'i (sav) diğer insanlardan ayıran en önemli özellik Allah'tan vahiy almasıdır.
8- ( … ) İslamiyet evrensel bir dindir.
9- ( … ) Hz. Muhammed (sav) iyi bir insanın sahip olabileceği tüm iyi özelliklere sahip bir insandır.
10-( … ) Din anlayışı insanlara ve zamana göre değişebilir.

25 Mart 2022  

Her şeye şüpheyle yaklaşma akımı İslam dinine nerden girmiştir?

A) İnsanın sorgulamasıyla
B) Düşünme yeteneğiyle
C) Yunan eserlerin etkisiyle
D) Farklı kültürlerle

25 Mart 2022  

Karşılıklı olarak Kur’an-ı Kerim okumaya ne denir?

A) Hatim    B) Mukabele    C) Fitre    D) İftar

25 Mart 2022  

Peygamberimizin Zeyd ile birlikte gittiği Taif şehrinde etmeyip “Allah’ım! Taif halkını İslam’ın zenginliği ile nimetlendir”
diye dua etmesi onun hangi özelliğiyle açıklanır?

A) El Emin lakabının olması
B) Rahmet Peygamberi olması
C) Son Peygamber olması
D) Tüm insanlara gönderilmesi

25 Mart 2022  

Mekke toplumunda her insanın başaramadığını O başarmıştır. Daha gençlik yıllarında tüm Mekkelilerce dürüst ve güvenilir kabul ediliyordu. O erdemli güzel bir isimle çağırıyordu.
Hz. Muhammed’e verilen o isim aşağıdakilerin hangisiydi?

A) Muhammed Resulullah
B) Ebu’l-Kasım
C) Muhammed’ül Emin
D) Habibullah

25 Mart 2022  

İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışırken kişilik yapısı, düşünce yapısı, aldığı eğitim gibi birçok şey yorumunu etkiler. Din anlayışı da
buna göre değişebilir.
Yukarıdaki olayda din anlayışında etkili olan faktörlerden hangisine değinilmektedir?

A) Toplumsal değişim    B) İnsanın yapısı
C) Ekonomi                      D) Kültürel özellikler

25 Mart 2022  

İnsanların günahlarını ve sevaplarını yazan, sağımızda ve solumuzda yer alan melekler hangi meleklerdir?

A) İsrafil                        B) Azrail
C) Münker ve Nekir      D) Kiramen ve Katibin

25 Mart 2022  

“Cahiliyye döneminde Araplar gökten bir yıldız kaydığında veya düştüğünde ‘ bu gece büyük bir adam doğdu veya bu gece büyük bir adam öldü ‘ şeklide yorumlarlarmış. Bu olay Peygamberimize sorulunca Peygamberimiz ‘ Yıldız ne bir
kimsenin ölümü içi ne de doğumu için kayar ‘
buyurmuştur.”
Yukarıdaki olayla aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hz. Muhammed doğduğu gün bazı olaylar yaşanmıştır.
B) Güneş tutulması yıldızdan daha büyük bir olaydır.
C) Peygamberimizin ayı ortadan ikiye ayırması uydurmadır.
D) Bu tür inanışların hepsi batıldır, hurafedir.

25 Mart 2022  

“Ben Ruhbanlıkla emrolunmadım. Evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi, (Ramazan ayı dışında) tutmadığımda olur.”
Yukarıdaki hadiste peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Hz. Muhammed’in üstün yetenekli olmasına
B) Hz. Muhammed’in insani yönüne
C) Hz. Muhammed’in peygamber yönüne
D) Hz. Muhammed’in bazı zamanlar oruç tutmadığına

25 Mart 2022  

“Ben …………………………… için gönderildim.”
Yukarıdaki hadisteki boşluk, aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?

A) İbadeti öğretmek
B) Savaşta komutan olmak
C) Tevhit inancını yaymak
D) Güzel ahlakı tamamlamak

25 Mart 2022  

Cemi yöneten manevi yöneticinin adı nedir?

A) Dede    B) Rehber    C) Gözcü    D) Sofracı

25 Mart 2022  

Alevilerde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanınca Hz. Muhammed’in, Hz. Ali ve Hz. Fatma’dan tutmaları istediği oruç ne ile adlandırılır?

A) Aşure Orucu          B) Ramazan Orucu
C) Hızır Orucu            D) Kerbela Orucu

25 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumlardan birisi değildir?

A) Mevlevilik    B) Yesevilik    C) Alevilik    D) Hanefilik

23 Şubat 2022  

Allah’ a ve ahiret gününe inananlar için muhakkak ki Allah’ın Resulünde güzel örnekler vardır” (Ahzab-21 )
Güzel ahlak örneği olarak gönderilen Hz. Muhammed(SAS) ile ilgili hangisinde yanlış bir bilgi vardır?

A) O tutum ve davranışlarında, diğer insanların söylediklerini önemsememiş, dinlememiştir.
B) İnsanlara her konuda örnek olmuştur.
C) Tüm yaşamı boyunca, insanlara kötülükte bulunmamıştır.
D) Mekke’nin kötü ve çirkin ortamında o insanlara iyi davranmayı başarmıştır.

23 Şubat 2022  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Din anlayışı evrenseldir. Bütün çağlarda ve herkes için geçerlidir.
B) Dinin kaynağı vahiydir, din anlayışı ise vahyin yorumuna dayanır.
C) Din değişmez, din anlayışı değişir.
D) Din evrensel, din anlayışı ise bireyseldir.

23 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in(SAS) insani özelliklerinden biridir?

A) İnsanlığa rahmet olması
B) Yemesi, içmesi
C) Uyarıcılığı
D) Vahiy alması

23 Şubat 2022  

"Ey Peygamber! Biz seni tanık, müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran ve aydınlatan bir ışık ola­rak gönderdik." (33/Ahzab suresi, 45-46) Yanda verilen ayete göre peygamberimizle(SAS) ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar için müjdeleyicidir.
B) Allah’a inanmamız ve doğru olmamız için bizleri uyarmıştır.
C) Yaptığı peygamberlik karşısında ücret istemiştir.
D) Söz ve davranışlarıyla bizlere ışık tutmuştur.

23 Şubat 2022  

Peygamberimizin(SAS) insani yönü ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir.
B) Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur.
C) Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da olmuştur.
D) İnsanüstü güçlere sahiptir.

23 Şubat 2022  

Hz. Muhammed’in(SAS) gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savaşmak
B) Sadece yaşamak
C) Güzel ahlakı tamamlamak
D) Devlet kurmak