2021-2022 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Kasım 2021  

Şeytanla ilgili hangisi söylenemez?

A) Cinlerdendir.                B) Ateşten yaratılmıştır.
C) Gözle görülmez.          D) İnsanlara zarar verir.

12 Kasım 2021  

Batıl inançlarla ilgili hangisi söylenemez?

A) Gaipten haber alma gayreti vardır.
B) İnsanlar arası ilişkileri olumsuz yönde etkiler
C) Yaşamımızdaki hedefler daha kolay gerçekleşir.
D) Toplumda barış ve huzur bozulur.

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın insanın davranışlarına katkısından sayılamaz?

A) Devamlı iyilik yaptırırlar
B) Başkalarının haklarına saygı duyarlar
C) İnsanları üzmeye ve incitmeye özen gösterirler.
D) Yoksul ve kimsesizlere yardım etmek

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi “ Ahiret inancının “ insana sağladığı faydalardan değildir?

A) Kötülük yapmaktan alıkoyması     
B) İyilik yapmayı teşvik etmesi
C) Yalan söylemeyi özendirmesi        
D) Bencillik duygularını kırması

12 Kasım 2021  

Ahiret gününde tüm insanların bir arada toplanacakları yere ne ad verilir?

A) Mahşer    B) Sırat    C) Mizan    D) Cennet

12 Kasım 2021  

İslam dini hurafelerden (batıl inançlardan) uzak, akla uygun ve evrensel bir dindir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu tanımla çelişir?

A) İslam kıyamete kadar var olacaktır.
B) Bir isteğimiz olduğunda türbelere, ağaçlara bez bağlayıp adak dileyebiliriz.
C) İslam vahye dayanır; akılla çelişmez.
D) İslam’da batıl inanışlar yasaklanmıştır.

12 Kasım 2021  

Doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melektir. Yağmur, rüzgâr vb. doğa olayları, bu melek tarafından düzenlenmektedir.
Yukarıda tanıtılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikâil    B) İsrâfil    C) Azrâil  D) Cebrâil

12 Kasım 2021  

“ Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler (Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler.” (İnfitar Suresi 1-2) ayetinde söz konusu edilen yazıcı melekler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azrail                        B) Mikail    
C) Münker Nekir       D) Kiramen Katibin

12 Kasım 2021  

Ve meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kâfirlerden oldu. (Bakara Suresi 34. Ayet)
Şeytanın Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep olan karakteri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyüklenmek           B) Gıybet           
C) İftira                             D) Yalan

12 Kasım 2021  

Eceli gelen insanların canını almakla görevli ölüm meleği olarak bilinen melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebrail                B) Kiramen Katibin
C) Azrail                   D) Mikail

12 Kasım 2021  

“Her canlı ölümü tadacaktır” (Ayet)
“İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı olan kimselerdir” (Hadis)
Yukarıdaki ayet ve hadisten hareketle hangi sonuca ulaşabiliriz?

A) Ahirete inananlar akıllı kimselerdir.
B) Ölüm hayatın değişmez bir gerçeğidir.
C) Ölüm değişmez bir gerçek olduğuna göre, ahiret için hazırlıklı olmalıyız.
D) İnsan için kıyamet çok yakındır

12 Kasım 2021  

Alemde görünen ve görünmeyen sayısız varlıklar bulunmaktadır. İnsanlar hayvanlar, bitkiler görülebilen varlıklardır. İnsanların göremediği halde varlığını kabul ettiği pek çok şey de vardır. Örneğin sevgi, merhamet, elektrik akımı vs.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olmaz?

A) Bir şeyin var olduğunu anlayabilmemiz için kesinlikle onu görmemiz gerekir.
B) Alemde bulunan varlıkların bazılarını duyu organlarıyla kavrayabiliriz.
C) Evrende bulunan varlıklar sadece duyularımızla kavraya bildiklerimizden ibaret değildir.
D) Alemde göremediğimiz ama varlığını kabul ettiğimiz varlıklarda vardır

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi ahiretle ilgili bir terim değildir?

A) Cennet    B) Mizan    C) Miraç    D) Mahşer

12 Kasım 2021  

İnsanların öldükten sonra dirilişi ne zaman gerçekleşecektir?

A) Cenaze kefenlenip kabre konulduğunda
B) Mahşerde hesaba çekilmelerinden sonra
C) İsrafil sûra ikinci kez üflendiğinde
D) İsrafil sûra ilk kez üflendiğinde

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi batıl inançların topluma verdiği zararlardan biri olamaz?

A) İnsanların uydurduğu âdet ve alışkanlıkların toplumda kutsallaştırılmasına neden olur.
B) Toplumda her alanda üretkenliği artırır.
C) Toplumda bilgisizliğin artmasına neden olur.
D) Toplumsal huzursuzluğa neden olur

12 Kasım 2021  

“Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler(Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler” İnfitar Suresi 1-2 Ayetinde söz konusu edilen melekler gurubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azrail                B) Mikail
C) Hafaza             D) Kiramen Katibin

12 Kasım 2021  

Mehmet Din Kültürü ve ahlak bilgisi dersinde görevli meleklerin insanların yaptığı iyilik ve kötülükleri yazarak kayıt altına aldıklarını öğrenmiştir
Yaptığı davranışların melekler tarafında kayıt altına alındığını öğrenen mehmedin aşağıdakilerde hangisini yapması beklenmez?

A) İnsanlara yardım etmeye çalışması
B) Kimseyi kırmamaya çalışması
C) Arkadaşlarıyla alay etmesi
D) Söz ve davranışlarına dikkat etmesi

12 Kasım 2021  

…………………………………………………..?
Melekler nurdan yaratılmış, duyularla algılanamayan, cinsiyet özellikleri bulunmayan; güçlü, kuvvetli, çok hızlı varlıklardır. Ayrıca kötülük yapma özellikleri de bulunmayıp sürekli iyilik yaparlar.
Yukarıdaki metinde hangi soruya cevap verilmektedir?

A) Melek kelimesi ne anlama gelmektedir?
B) Meleklerin görevleri nelerdir?
C) Meleklerin özellikleri nelerdir?
D) Meleklere inanmanın önemi nedir?

12 Kasım 2021  

Osman çok sevdiği dedesinin ölümüne çok üzülmüştü. Dedesinin ölümüyle ilgili şu soru aklını meşgul ediyordu: “Dedem acaba ölümle yok olup gitmiş miydi?” Siz Osman’ın bu sorusuna hangi cevabı vermezdiniz?

A) Ölüm yeni bir hayata doğuştur
B) Ölümle insanlar aslında dünya misafirhanesinden ayrılırlar
C) Ölümle ayrılan insanlar bir daha görüşemeyeceğini
D) Her canlı ölümü tadacak olup ölümle Allah’a dönmüş oluruz.

12 Kasım 2021  

Kabir hayatı dünyada yapılan amellere göre şekillenir. Münker ve Nekir melekleri sorgu sualden sonra kabir hayatı başlamış olur.
Aşağıdakilerden hangisi kabir hayatıyla ilgili söylenemez?

A) Kabir hayatı cennet bahçesi gibi olabilir.
B) Kabir hayatı cehennem gibi olabilir.
C) Kabirde insana hiç bir şey yapılmaz
D) Kabir hayatı ahiret hayatına yön verir