2021-2022 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

24 Mayıs 2022  

Bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe …………………denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) kültür    B) inanç    C) örf-Adet    D) karakter

24 Mayıs 2022  

1. Kendisine karşı kusur işleyenleri bağışlamış, çevresine iyiliği emretmiş ve bilgisiz kişilerden uzak kalmıştır.
2. Her verdiği sözün gereğini kesinlikle yerine getirmişti.,
3. Hz. Muhammed, Allah’tan aldığı vahyi, insanlığa dosdoğru olarak aktarmıştır.
4. Herkese karşı mütevazı davranmış, insanları küçük görmemiştir.
Yukarıda Peygamberimiz(sav)in bazı özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi diğerlerinden farklı bir yönüyle ilgilidir?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

24 Mayıs 2022  

Din ve din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dinler, insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanmıştır.
B) İlahi dinlerin kaynağı aynı olduğundan aralarında yorum farkı bulunmamaktadır.
C) İlahi dinlerin temel kaynakları kutsal kitaplardır.
D) Kişiler tarafından yapılan yorumlar dinin kendisi değildir.

24 Mayıs 2022  

"Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) özlemini çeker durursun."
Yukarıdaki ayette aşağıda verilen davranışlardan hangileri yasaklanmıştır?

A) Tutumluluk - Görgüsüzlük  B) Cimrilik - Yalancılık
C) Kıskançlık - Yalancılık       D) Cimrilik - İsraf

24 Mayıs 2022  

Allahın verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak bir Müslüman'ın görevleri arasındadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yardım içerikli değildir?

A) Zekat vermek           B) Sadaka vermek
C) Burs vermek             D) Namaz kılmak

24 Mayıs 2022  

Hz. Peygamber (sav) kötü bir davranış karşısında Müslüman'ın nasıl davranması gerektiğini söylemiştir?

A) Kötülük yapan kişinin dövülmesini
B) Onu kendi haline bırakıp Allah havale etmesini
C) Asıl hesabın öbür tarafta olduğunu bilerek ondan uzaklaşmasını
D) Gördüğü kötülüğü önce eliyle sonra diliyle düzeltmesini eğer bunu da yapamıyorsa kalbinden buğzetmesini (o davranışa karşı nefret duymasını)

24 Mayıs 2022  

Peygamberimiz, namazdayken çocuk ağlaması duyunca, namazını kısa tutardı. Çocukları sever, onlarla şakalaşırdı.
Yukarıdaki davranışları peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

A) Güvenilirliğini       B) Danışarak iş yapmasını
C) Sabırlı oluşunu     D) Merhametli olmasını

24 Mayıs 2022  

Dünyada yaptığımız iyilik ve kötülüklerin karşılığını göreceğimiz ve sonsuza kadar yaşayacağımız yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahiret     B) Mahşer     C) Kıyamet     D) Kabir

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan bir davranış değildir?

A) Göze damla damlatmak     B) Hap yutmak
C) Sigara içmek                        D) Su içmek

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi dinimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma üzerinde önemle durmasıyla ilgili değildir?

A) Zekâtın belli koşullarda farz olması
B) Emeğe saygı duyulmasını istemesi
C) Ramazan ayında fıtır sadakası verilmesi
D) Akraba, komşu, yetim ve yolda kalmış olanlara yardım etmenin önemli olduğunu vurgulaması

24 Mayıs 2022  

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnfak     B) İkram    C) Hediye     D) Hayır

24 Mayıs 2022  

“Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamışlar. Bu kimse onları kurtarmaya çalıştıkça başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) kemerinizden tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.” Hadis-i Şerif
Bu hadiste peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Güzel ahlak sahibi olması
B) Hak ve adalet sahibi olması
C) İnsanlık için uyarıcı ve rahmet olması
D) Kur’an’ın tebliğcisi ve açıklayıcısı olması

24 Mayıs 2022  

* Dünya hayatı bir imtihan sürecidir.
* Tüm insanlar kıyamet günü diriltilecektir.
* Bu dünyada insanın büyük-küçük, iyi-kötü her yaptığı kaydedilmektedir. İnsanların iyilik ve kötülüklerini ölçmek için adalet terazileri kurulacaktır.
Bilgileri dikkate alan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Özel hayatında istediği gibi davranması
B) Harçlığının bir kısmını bir yardım kuruluşuna bağışlaması
C) İyi ve güzel davranışlar yapmaya istekli olması
D) İnsanlara daima nazik ve güler yüzlü davranması

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkıyla bağdaşmaz?

A) Hayırseverlik insanlara mutluluk verir.
B) Sabır, haksızlığa ve hakarete katlanmaktır.
C) Allah(c.c)’a güvenmek ümitsizliği yok eder.
D) İyiliğe teşekkür etmek vefa borcudur.

24 Mayıs 2022  

Meleklerle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) İsrafil, kıyamet gününde Sûr’a üfler.
B) Azrail, insanın ruhunu bedeninden alır.
C) Mikâil, insanların iyilik ve kötülüklerini yazar.
D) Cebrail, Allah(c.c)’ın emirlerini peygamberlere getirir.

24 Mayıs 2022  

Toplumsal hayatta uyulması gereken kurallar,adetler ve davranışlardır.Yazılı olmayan bu kurallar ,insan ilişkileri açısından çok önemlidir.Bu kurallara uyanlar toplumda sevilir sayılırlar uymayanlar ise toplumdan dışlanırlar.
Yukarıdaki metinde hangi ahlaki husustan bahsetmektedir?

A) Hoşgörülü olmak      B) Doğruluk ve dürüstlük
C) Görgü kuralları          D) İnfak

24 Mayıs 2022  

“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez…” (Lokman 18) ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yardımsever olmak
B) İnsanları küçümsemek
C) İnsanlardan yüz çevirmek
D) Kendini beğenmek

24 Mayıs 2022  

Toplumların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerler bütününe ne ad verilir?

A) Geçmiş    B) Sanayi   C) Kültür   D) Sanat

24 Mayıs 2022  

İslam Dini'ni eksiksiz öğreten ve yaşayışı ile bize en güzel örnek olan kimdir?

A) Sahabe                               B) Dört halife
C) Hz. Muhammed(sav)     D) Allah’ın veli kulları

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uymayan bir davranıştır?

A) Otobüste büyüklere yer vermek
B) Hastaları ziyaret etmek
C) Misafire ikramda bulunmak
D) Bağırarak konuşmak