6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test

6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 6.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. One of the main challenges to democracy is the potential for corruption and the abuse of power. In addition, there may be a lack of political education or awareness among citizens, which can lead to uninformed or misguided decisions. Furthermore, there may be political polarization, in which citizens are divided along partisan lines and are unable to work together for the common good.

  A) Democracy is immune to corruption and abuse of power
  B) Citizens are always well-informed and make the right decisions in a democracy
  C) Political polarization is not a challenge to democracy
  D) Corruption and abuse of power are challenges to democracy

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Corruption and abuse of power are challenges to democracy. Demokrasinin en önemli zorluklarından biri, yolsuzluk ve güç istismarı potansiyelidir. Ayrıca, vatandaşlar arasında politik eğitim veya farkındalık eksikliği olabilir, bu da bilgisiz veya yanıltıcı kararlar alınmasına neden olabilir. Ayrıca, vatandaşlar partizan çizgiler boyunca bölünmüş olabilir ve ortak iyilik için birlikte çalışamayabilirler. 3. There are many ways in which citizens can participate in democracy. They can vote in elections, attend public meetings, join interest groups, and contact their elected representatives. They can also engage in peaceful protest and activism, as well as use social media to share their opinions and raise awareness about issues they care about.

  A) Citizens cannot participate in democracy
  B) Citizens can only participate in democracy by voting
  C) Citizens can participate in democracy in many ways
  D) Citizens can only participate in democracy by joining interest groups

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Citizens can participate in democracy in many ways. Demokraside vatandaşlar seçimlere katılarak, toplu toplantılara katılarak, ilgi gruplarına katılarak ve seçilmiş temsilcilerine ulaşarak oy kullanarak katılabilecekleri gibi, barışçıl protesto ve aktivizm yaparak, sosyal medyayı kullanarak fikirlerini paylaşarak ve ilgilendikleri konularda farkındalık yaratmak için kullanarak da katılabilirler. Bu sebeplerle doğru cevap C seçeneğidir. 5. One of the main benefits of democracy is that it allows citizens to have a say in how they are governed. It also promotes individual freedoms and human rights, and helps to prevent corruption and abuse of power. What are some benefits of democracy?

  A) It allows citizens to have a say in how they are governed
  B) It promotes corruption and abuse of power
  C) It limits individual freedoms and human rights
  D) It doesn't allow citizens to have a say in how they are governed

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Demokrasinin en önemli faydalarından biri, vatandaşların nasıl yönetilecekleri konusunda söz sahibi olmalarını sağlamasıdır. Ayrıca, demokrasi bireysel özgürlükleri ve insan haklarını teşvik eder, yolsuzluğu ve güç istismarını önler. 7. One of the main challenges of democracy is ensuring that all citizens have an equal say and that everyone's voice is heard. There can also be issues with corruption and special interests influencing decision-making. What are some challenges of democracy?

  A) Ensuring that all citizens have an equal say
  B) Limiting individual freedoms and human rights
  C) Preventing corruption and abuse of power
  D) Giving all power to a single individual

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Ensuring that all citizens have an equal say. Demokrasinin en önemli zorluklarından biri, tüm vatandaşların eşit söz hakkına sahip olmasını sağlamak ve herkesin sesinin duyulmasını sağlamaktır. Ancak, çıkar çatışmaları ve özel çıkarların karar verme sürecini etkilemesi gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, demokrasinin doğru işleyebilmesi için bu zorlukların üstesinden gelinmesi gerekmektedir. 9. According to recent studies, air pollution has a devastating effect on the environment. The burning of fossil fuels releases harmful substances into the air, which can cause health problems for humans and damage ecosystems. Governments and individuals must take action to reduce air pollution. What can individuals do to help reduce air pollution?

  A) Ignore the problem and hope it goes away.
  B) Use public transportation or carpool.
  C) Leave the problem to the government to solve.
  D) Continue to drive alone in their cars.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Verilen metindeki soru "Bireyler hava kirliliğini azaltmak için ne yapabilir?" olarak sorulmaktadır. Verilen seçenekler arasında, yalnızca B seçeneği doğru bir yanıttır. Bireyler, toplu taşıma araçlarını kullanmak veya araç paylaşımı yapmak gibi davranış değişiklikleri yaparak, hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olabilirler. 11. The use of plastic products has become a major environmental concern. Many plastic products, such as bags and straws, end up in the ocean, where they can harm marine life. To reduce the use of plastic, individuals and businesses can take steps to use more eco-friendly alternatives. What is an example of an eco-friendly alternative to plastic bags?

  A) Reusing plastic bags over and over again.
  B) Using biodegradable plastic bags.
  C) Using single-use plastic bags.
  D) Throwing plastic bags in the trash.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Using biodegradable plastic bags şeklindedir. Plastik poşetlerin doğada uzun yıllar boyunca parçalanamaması ve deniz canlılarına zarar vermesi nedeniyle, daha çevre dostu olan biyolojik olarak parçalanabilir plastik poşetlerin kullanımı teşvik edilmektedir. Biyolojik olarak parçalanabilir poşetler, doğal ortamda daha hızlı bir şekilde parçalanarak çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. 13. The world's oceans are facing many threats, including pollution, overfishing, and climate change. These threats are causing the loss of habitats and species, as well as affecting the livelihoods of millions of people who rely on the ocean for food and income. What is one way that individuals can help protect the ocean?

  A) Dumping trash and waste into the ocean.
  B) Using plastic straws and cups.
  C) Supporting sustainable fishing practices.
  D) Ignoring the problem and hoping it goes away.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Soruda verilen seçenekler arasında doğru olan "C) Supporting sustainable fishing practices." seçeneğidir. Bireyler, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını destekleyerek, denizlerin korunmasına yardımcı olabilirler. Sürdürülebilir balıkçılık, doğal kaynakları korumak, balık popülasyonlarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve okyanus ekosisteminin dengesini korumak için önemlidir. Bu uygulamaların desteklenmesi, denizlerin korunması ve gelecekteki nesillere temiz bir okyanus bırakılması açısından kritik öneme sahiptir. 15. Climate change is one of the biggest environmental challenges facing the world today. It is caused by the emission of greenhouse gases, which trap heat in the atmosphere and cause global temperatures to rise. This has a wide range of effects, from melting glaciers to changing weather patterns. What is one way to reduce greenhouse gas emissions?

  A) Using more coal and oil.
  B) Driving alone in a car.
  C) Using renewable energy sources.
  D) Ignoring the problem and hoping it goes away.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevabı C seçeneğidir. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak sera gazı emisyonlarının azaltılması mümkündür. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, temiz ve sürdürülebilir enerji sağlarlar. Bu sayede, fosil yakıtların kullanımı azaltılabilir ve sera gazı emisyonları kontrol altına alınabilir. 17. "Renewable" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Yenilenebilir    B) Eskiyen    C) Çürük    D) Yıkık

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Yenilenebilir"dir. "Renewable" kelimesi Türkçede "yenilenebilir" olarak karşılık bulur ve genellikle doğal kaynaklar ve enerji üretimi ile ilgili kullanılır. Bu kelimenin doğru anlaşılması ve kullanılması, sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. 19. "Conservation" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Koruma    B) Yıkım    C) Gelişim    D) Hızlandırma

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Koruma" dır. "Conservation" kelimesi, doğal kaynakları koruma ve sürdürülebilir şekilde kullanma anlamını taşır. Örneğin, enerji tasarrufu yapmak, su kaynaklarını korumak, biyolojik çeşitliliği korumak gibi birçok farklı alanda "conservation" prensipleri uygulanabilir. 21. "Eco-friendly" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Çevre dostu    B) Hesaplı    C) Modern    D) Hızlı

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Çevre dostu" dur. "Eco-friendly" kelimesi, çevreye zarar vermeyen ve çevre için olumlu bir etkisi olan ürünleri veya uygulamaları tanımlamak için kullanılır. 23. "I enjoy reading adventure books." cümlesinin Türkçe çevirisi nedir?

  A) Macera kitapları okumayı sevmiyorum.
  B) Macera kitapları okumak hoşuma gidiyor.
  C) Macera kitapları okumak canımı sıkıyor.
  D) Macera kitapları okumak beni korkutuyor.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Verilen cümle "I enjoy reading adventure books." İngilizce cümlesinin Türkçe çevirisi "Macera kitapları okumak hoşuma gidiyor." şeklindedir. "Enjoy" kelimesi "hoşuma gidiyor" anlamına gelmektedir ve cümlenin geri kalanı da bu temel anlamı desteklemektedir. 25. "Reading can expand your knowledge and imagination." cümlesinin Türkçe çevirisi nedir?

  A) Okuma, bilgi ve hayal gücünüzü sınırların ötesine taşıyabilir.
  B) Okuma, yalnızca sıkıcı bir iş.
  C) Okuma, zihninizi yorar.
  D) Okuma, zaman kaybıdır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cümle Türkçe olarak "Okuma, bilgi ve hayal gücünüzü genişletebilir" anlamına gelmektedir. Okuma faaliyeti, kişinin bilgi dağarcığını genişletir ve hayal gücünü geliştirir. Bu nedenle, okumaya önem vermek ve düzenli okumak bireylerin gelişimine katkı sağlar. 27. "The main character in the book is a young girl." cümlesinin Türkçe çevirisi nedir?

  A) Kitaptaki ana karakter yaşlı bir adam.
  B) Kitaptaki ana karakter genç bir kız.
  C) Kitaptaki ana karakter bir hayvan.
  D) Kitaptaki ana karakter bir mekan.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir çünkü cümlede "The main character in the book" ifadesiyle bahsedilen ana karakter kitaptaki genç bir kızdır. Bu cümle, bir metindeki ana karakterin kim olduğunu tanımlamak için kullanılan bir örnek cümledir. 29. İngilizce: Çevre, Türkçe karşılığı nedir?

  A) Environment    B) Pollution    C) Climate    D) Renewable

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Environment. Bu soruda, İngilizce'de "Çevre" kelimesinin Türkçe karşılığının ne olduğu sorulmuştur. Doğru cevap, "Environment" kelimesidir. "Pollution" kirlilik, "Climate" iklim ve "Renewable" yenilenebilir anlamlarına gelmektedir. 31. Türkçe: Küresel, İngilizce karşılığı nedir?

  A) Global    B) Renewable    C) Pollution    D) Conservation

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Global'dir. "Küresel" kelimesi İngilizce'de "global" olarak kullanılır. Bu kelime genellikle dünya genelindeki bir konu veya etkiyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "küresel ısınma" İngilizce'de "global warming" olarak ifade edilir. 33. İngilizce: Yenilenebilir enerji, Türkçe karşılığı nedir?

  A) Natural gas    B) Fossil fuels    C) Renewable energy    D) Nuclear power

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Renewable energy. Yenilenebilir enerji, sınırsız veya sürekli olarak yenilenebilen doğal kaynaklardan elde edilen enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle enerjisi gibi çeşitli kaynaklardan oluşur. Bu enerji kaynakları, sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir çünkü fosil yakıtlar gibi sınırlı değildirler ve çevre dostudur. 35. Türkçe: İklim değişikliği, İngilizce karşılığı nedir?

  A) Climate change       B) Pollution           
  C) Global warming       D) Greenhouse effect   

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Climate change'dir. İklim değişikliği, dünya genelindeki sıcaklık artışı, deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, seller ve diğer doğal afetler gibi değişikliklerle karakterize edilen bir süreçtir. İngilizce olarak "climate change" olarak adlandırılır. 37. "The library has a large selection of books." cümlesinin Türkçe çevirisi hangisidir?

  A) Kütüphane'de sadece birkaç kitap var.
  B) Kütüphane'de kitap seçimi çok sınırlıdır.
  C) Kütüphane'de kitap seçimi oldukça geniştir.
  D) Kütüphane'de sadece çocuk kitapları vardır.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir: "Kütüphane'de kitap seçimi oldukça geniştir." Bu cümle, orijinal İngilizce cümleyi tam olarak ifade etmektedir. "Large selection of books" ifadesi "geniş bir kitap seçimi" anlamına gelir. Bu cümlede, kütüphanenin çok sayıda kitap sunan geniş bir seçime sahip olduğu ifade edilir. Soruda verilen İngilizce cümle "The library has a large selection of books" Türkçeye çevrildiğinde "Kütüphane'de geniş bir kitap seçeneği var" şeklinde ifade edilebilir. Bu nedenle doğru cevap "Kütüphane'de kitap seçimi oldukça geniştir" olan C seçeneğidir. 39. "Reading is my favorite hobby." cümlesinin Türkçe çevirisi hangisidir?

  A) Okumak benim en sevdiğim hobi.
  B) Yazmak benim en sevdiğim hobi.
  C) Dans etmek benim en sevdiğim hobi.
  D) Film izlemek benim en sevdiğim hobi.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Okumak benim en sevdiğim hobi. Cümle doğrudan "Reading is my favorite hobby." şeklinde verilmiş ve Türkçe çevirisi istenmiştir. Bu cümle "Okumak benim en sevdiğim hobi." şeklinde Türkçe'ye çevrilir. 41. "I like to read books about history." cümlesinin Türkçe çevirisi hangisidir?

  A) Tarihi konular hakkında kitap okumayı seviyorum.
  B) Bilim kurgu kitapları okumayı seviyorum.
  C) Şiir kitapları okumayı seviyorum.
  D) Roman kitapları okumayı seviyorum.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "Tarihi konular hakkında kitap okumayı seviyorum." şeklindedir. Bu cümle İngilizce cümlenin doğru bir şekilde Türkçeye çevirisi olarak verilmiştir. Bu soru dil bilgisi ve kelime anlama becerilerinin değerlendirilmesine yöneliktir. 43. Which sentence is in the present continuous tense?

  A) She played soccer yesterday.
  B) They will visit their grandparents next week.
  C) I am eating breakfast right now.
  D) We had a great time at the party.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) I am eating breakfast right now. Şıklar arasında verilen cümlelerin zamanları incelendiğinde, present continuous tense kullanılan cümle "I am eating breakfast right now." olmaktadır. Present continuous tense, şu an gerçekleşmekte olan bir eylemi ifade etmek için kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BOOKWORMS
  1. Students will be able to describe the locations of people and things. Students will be able to describe past events with definite time.
  2. Students will be able to listen to the instructions and locate things. Students will be able to understand past events in oral texts.
  3. Students will be able to talk about the locations of people and things. Students will be able to talk about past events with definite time.
  4. Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time.
  5. Students will be able to write about past events with definite time. Students will be able to write about the locations of people and things.
 • SAVING THE PLANET
  1. Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment.
  2. Students will be able to recognize appropriate attitudes to save energy and to protect the environment. Students will be able to understand suggestions related to the protection of the environment in simple oral texts.
  3. Students will be able to talk to people about the protection of the environment.
  4. Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. Students will be able to follow short, simple written instructions.
  5. Students will be able to write simple pieces about the protection of the environment.
 • DEMOCRACY
  1. Students will be able to give short descriptions of past and present events. Students will be able to talk about the concept of democracy.
  2. Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy.
  3. Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy.
  4. Students will be able to talk about the stages of classroom president polls.
  5. Students will be able to write simple pieces about concepts related to democracy.

Ayrıca 6.sınıf İngilizce 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Demokrasinin zorluklarına ve sorunlarına ilişkin farkındalık geliştirme.

Vatandaşların demokraside farklı şekillerde katılım gösterebileceğini anlamak.

Demokrasi, halkın istekleri ve ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirerek, hükümetin daha verimli ve etkili olmasını sağlar.

Öğrenciler, demokrasinin işleyişinde karşılaşılabilecek zorlukları anlayarak, demokrasiyi daha iyi anlama ve geliştirme becerileri kazanırlar.

Çevre kirliliği ile ilgili problemleri anlayarak bireysel düzeyde hareket edebilme becerisi.

Çevre sorunlarına karşı duyarlılığı artırarak öğrencilerin çevresel sorunlara karşı farkındalıklarını artırmayı ve çevre dostu alternatifleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Denizlerin korunması için gereken adımları anlamalı ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının önemini kavramalıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının sera gazı emisyonlarını azaltmaya nasıl yardımcı olduğunu açıklayabilirim.

Dil bilgisi ve kelime dağarcığını arttırmayı hedefler.

İngilizce-Türkçe kelime eşleştirmesi yapabilme ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı kavramlarını anlayabilme becerisi kazanmaları hedeflenir.

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik ile ilgili konuları anlamak için önemlidir.

Verilen bir İngilizce cümleyi Türkçeye çevirebilmek.

Okuma alışkanlığı edinmek ve bu alışkanlığı sürdürmek, bireylerin kendini geliştirmesi için önemlidir.

Okuma anlama becerisini ölçmek için sıklıkla kullanılan bu tür sorular, öğrencilerin metnin detaylarını anlama ve yorumlama becerilerini ölçmek için tasarlanmıştır.

İngilizce'de çevre kavramını tanımlama.

Dildeki kelime ve kelime gruplarının başka dillerdeki karşılıklarını bilmek, dil bilgisi ve kelime dağarcığının gelişimine yardımcı olur.

Enerji kaynakları hakkında bilgi edinmek.

Farklı dillerdeki çevirileri bilmelerini ve dil becerilerini test etmek için hazırlanmıştır.

İngilizce-Türkçe çeviri becerisi.

Verilen bir İngilizce cümleyi Türkçe'ye çevirebilmek.

İngilizce cümlelerin Türkçe'ye doğru bir şekilde çevrilebilmesi ve kelime anlamı becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

ngilizce'de kullanılan zaman kalıplarını anlamaları ve doğru zamanda doğru fiilleri kullanabilmeleridir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 6.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.