5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST CEVAPLARI

 1. Besmelenin anlamı nedir?

  A) Ben tanıklık ederim ki Allah birdir.
  B) Allah’a çok şükür.
  C) Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla (başlarım.)
  D) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla (başlarım). Besmele, Arapça kökenli bir ifadedir ve İslam dininde önemli bir yer tutar. Besmele "Bismillahirrahmanirrahim" şeklinde ifade edilir ve Türkçe anlamı "Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla (başlarım)" şeklindedir. Bu ifade, bir işe başlarken Allah'ın adını anma, O'na sığınma ve O'nun isimlerine saygı duyma anlamını taşır. Besmele, Müslümanların günlük hayatta ve ibadetlerde sıkça kullandığı bir ifadedir. 3. Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslüman’a yakışmayan bir davranıştır?

  A) Saygılı ve hoşgörülü olmak
  B) Arkadaşlarımızın arkasından konuşmak
  C) Temiz ve bakımlı olmak
  D) İbadetlerini zamanında yapmak
 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir: "Arkadaşlarımızın arkasından konuşmak." - Ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslüman'a yakışmayan bir davranış arkadaşlarının arkasından konuşmaktır. - Ahlaki değerler, Müslümanlıkta önemli bir yere sahiptir ve dürüstlük, saygı, hoşgörü gibi değerlerin yaşanması teşvik edilir. - Diğer seçeneklerde yer alan saygılı ve hoşgörülü olmak, temiz ve bakımlı olmak, ibadetleri zamanında yapmak gibi davranışlar ise Müslüman bir bireye yakışan değerlerdir. 5. Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Oku!    B) Namaz kıl!    C) Oruç tut!     D) Zekât ver!

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Oku! Kur'an-ı Kerim'in ilk mesajı "Oku!" şeklindedir. Bu mesaj, Peygamber Muhammed'e ilk vahiy geldiğinde Cebrail tarafından iletilmiştir. Kur'an, insanlara okumayı, bilgi edinmeyi, düşünmeyi ve ilim yolunda ilerlemeyi teşvik eder. Bu mesaj, eğitimin ve bilginin önemini vurgular. 7. Mekke’de bulunan Kabe’yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Namaz     B) Oruç     C)  Zekat    D)  Hac

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir: "Hac." - Mekke'de bulunan Kabe ve diğer kutsal yerleri ziyaret ederek gerçekleştirilen ibadet hacdır. - Hac, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve Müslümanlar tarafından yıllık olarak gerçekleştirilir. - Hac, Kabe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yapmak ve Arafat'ta vakfe gibi ritüelleri içerir. 9. Kur’an-ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kur’an, Cebrail aracılığı ile indirilmiştir.
  B) Kur’an Hz. İbrahim’e indirilmiştir.
  C) Kur’an, Ramazan ayı içinde yer alan Kadir Gecesi indirilmeye başlanmıştır.
  D) Kur’an yirmi üç senede indirilmiştir

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Kur'an Hz. İbrahim'e indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in indirilişi konusunda yanlış olan bilgi B seçeneğidir. Kur'an Hz. İbrahim'e indirilmemiştir. Kur'an, Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Hz. İbrahim'e gönderilen kutsal kitaplar ise Zebur, Tevrat ve İncil'dir. 11. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a (cc) şükür ifadesi değildir?

  A) Hamdolsun           B) Salavat   
  C) Elhamdülillah       D) Şükürler olsun

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir: "Salavat." - Şükür, Allah'a minnettarlık ve teşekkür ifadesidir. - Diğer seçenekler olan "Hamdolsun", "Elhamdülillah" ve "Şükürler olsun" ifadeleri Allah'a şükür ifadeleridir. - Ancak "Salavat", Peygamber Muhammed'e (s.a.v.) selam gönderme ve ona dua etme anlamına gelir, dolayısıyla Allah'a şükür ifadesi değildir. 13. ”Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır?

  A) Merhaba    B) Elhamdülillah  C) Besmele     D)Şükür

 14. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Besmele"dir. "”Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.” cümlesi, besmele olarak bilinen bismillahirrahmanirrahim ifadesinin anlamını taşır. Besmele, İslam inancına göre, bir işe başlarken veya bir ibadete başlarken Allah'ın adını anmak ve O'na sığınmak için söylenen kutsal bir ifadedir. Bu ifadeyle başlamak, Müslümanların Allah'ın rahmet ve merhametine sığınarak işlerine başlamalarını, O'na şükretmelerini ve O'na olan bağlılıklarını ifade etmektedir. 15. "Çalışırım, ................... yardımına güvenir ve başarırım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) Allah'ın                  B) Babamın
  C) Devletin                D) Öğretmenimin

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Allah'ın. Bu soruda boş bırakılan yere uygun ifadeyi belirlememiz istenmektedir. Verilen seçenekler arasında "Allah'ın" ifadesi, genel bir inanç ifadesi olup kişinin Tanrı'ya olan güvenini ve başarılarını ona bağlamasını ifade etmektedir. Dolayısıyla, doğru cevap A) Allah'ın'dır. 17. Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız?

  A) Besmeleyle     B) Namazla     C) Oruçla   D) Selamla

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Besmeleyle"dir. Bütün işlere besmeleyle başlamalıyız. Besmele, İslam inancına göre işlere başlarken Allah'ın adını anmak, O'na sığınmak ve O'ndan yardım dilemek için söylenen kutsal bir ifadedir. Besmeleyle başlamak, Müslümanların her türlü faaliyetlerinde Allah'ın rızasını aramalarını, O'na güvenmelerini ve O'nun adıyla işlerine başlamalarını temsil eder. 19. Aşağıdakilerden hangisinde son ilahi kitap, son ilahi din ve son peygamber doğru olarak verilmiştir?

  A) İncil-Hıristiyanlık-Hz. İsa (as)
  B) Kur’an-ı Kerim-İslamiyet-Hz. Muhammed (sav)
  C) Tevrat-Yahudilik-Hz. Davut (as)
  D) Zebur-Yahudilik-Hz. Musa (as)

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Kur'an-ı Kerim-İslamiyet-Hz. Muhammed (sav) Soruda, son ilahi kitap, son ilahi din ve son peygamberin doğru olarak verildiği seçeneği belirlememiz istenmektedir. İncil, Tevrat ve Zebur önceki semavi kitaplardır ve özel bir dini inancı temsil ederler. Doğru cevap ise B seçeneğidir. Kur'an-ı Kerim, İslamiyet'in kutsal kitabıdır ve İslam dinine göre son ilahi kitaptır. Hz. Muhammed (sav) ise İslam dinine göre son peygamberdir. Dolayısıyla, doğru cevap B) Kur'an-ı Kerim-İslamiyet-Hz. Muhammed (sav)'dir. 21. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazın.

  [........] Müslümanların kutsal kitabı Tevrat’tır. sdfsd
  [........] Kur’an-ı Kerim’in tek harfi dahi değişmemiştir.
  [........] Bir müslümanın bir başkasıyla üç günden fazla küs durması olmaz.
  [........] Kur’an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir.
  [........] İslam dininin yasakladığı iş ve davranışları yapmak günahtır.
  [........] Evleri birbirine yakın yaşayan insanlara akraba denir.
  [........] Ahiret gününde tek söz sahibi Allah’tır.
  [........] İsteklerimizi Allah’a iletmek için dilek tutarız.
  [........] Melekler topraktan yaratılmış varlıklardır.
  [........] Kur’an-ı Kerim'in en uzun suresi “Bakara”, en kısa suresi de “ Kevser ” suresidir.

 22. Cevap:

  1. Y (Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir, Tevrat Yahudilik'in kutsal kitabıdır.)

  2. D (Kur'an-ı Kerim'in tek harfi dahi değişmemiştir.)

  3. D (Bir müslümanın bir başkasıyla üç günden fazla küs durması olmaz.)

  4. D (Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir.)

  5. D (İslam dininin yasakladığı iş ve davranışları yapmak günahtır.)

  6. Y (Akrabalık ilişkisi, evlerin birbirine yakınlığıyla belirlenmez.)

  7. D (Ahiret gününde tek söz sahibi Allah'tır.)

  8. D (İsteklerimizi Allah'a iletmek için dilek tutarız.)

  9. Y (Melekler, topraktan yaratılmış varlıklar değillerdir.)

  10. D (Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi "Bakara", en kısa suresi de "Kevser" suresidir.)

  Açıklama:

  İfadelerin doğru ya da yanlış olup olmadığını değerlendirdiğimizde, doğru ifadeleri "D" olarak işaretlerken, yanlış ifadeleri "Y" olarak işaretliyoruz. Bu şekilde ifadelerin doğruluğunu saptayabiliyoruz. 23. Aşağıda verilen boşlukları uygun tanımlarla doldurunuz.
  davranışlar    ayet    Kur’an-ı Kerim    Peygamber    besmele
  Mikâil (a.s.)    Kabe    Hz.Osman    Zekat    saygı

  1-  Hz.Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ilahi kitap …………………………….dir.
  2- Dinimiz, insanı güzel ……………………….yapmaya yönlendirir.
  3- Dinimizce zengin sayılan bir Müslüman’ın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle     ihtiyaç sahiplerine vermesine………………………vermek denir.
  4- Eûzü billahî mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillahirrahmânirrahîm  ……………………….. dir.
  5- Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek ………………………dir.
  6- Kur’an-ı Kerim'in her cümlesine …………………………denir.
  7- Kur’an-Kerim ………………………………zamanında çoğaltıldı.
  8-……………… Allah’ın(c.c.) buyruklarını insanlara ulaştırmak ve açıklamak için insanlar arasından seçip görevlendirdiği kişidir.
  9- .................,yeryüzünde Allah’ın adını anmak amacıyla yapılan ilk ibadet yeridir.
  10- Öğretmenlerimize daima sevgi ve …………….. göstermeliyiz.

 24. Cevap:

  1- Hz.Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

  2- Dinimiz, insanı güzel davranışlar yapmaya yönlendirir.

  3- Dinimizce zengin sayılan bir Müslüman’ın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesine Zekat vermek denir.

  4- Eûzü billahî mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillahirrahmânirrahîm besmele dir.

  5- Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek Mikâil (a.s.)'dir.

  6- Kur'an-ı Kerim'in her cümlesine ayet denir.

  7- Kur'an-ı Kerim, Hz. Osman zamanında çoğaltıldı.

  8- Peygamber, Allah’ın(c.c.) buyruklarını insanlara ulaştırmak ve açıklamak için insanlar arasından seçip görevlendirdiği kişidir.

  9- Kabe, yeryüzünde Allah’ın adını anmak amacıyla yapılan ilk ibadet yeridir.

  10- Öğretmenlerimize daima sevgi ve saygı göstermeliyiz.

  Açıklama:

  Soruda verilen boşlukları uygun tanımlarla doldurduğumuzda, doğru ifadeleri elde ederiz. İlgili kavramlara ilişkin tanımları yerine getirmek önemlidir. 25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın dayandığı tevhit inancına örnektir?

  A) “Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.”
  B) “Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı?”
  C) “Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilikler ver.”
  D) “Dini yalan sayanı gördün mü?”

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) 'Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.'" ifadesidir. Bu ifade İslam'ın dayandığı tevhit inancının bir örneğidir. Tevhit, İslam inancına göre, Allah'ın birliğini ve tek ilah olduğunu ifade eden temel bir prensiptir. Bu ifadeyle birlikte Müslümanlar, Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlik ederler. 27. Aşağıdaki örneklerden hangisi İslam’da bulunan kolaylıklara örnek olamaz?

  A) Yolcuların farz namazlarını kısaltmaları
  B) Sürekli rahatsızlığı olanların oruç tutmamaları
  C) Soğuk günlerde kişinin suyla abdest alma yerine mesh etmesi
  D) Ramazanda Kur’an-ı Kerim’in baştan sona okunması

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Ramazanda Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunması. İslam dininde kolaylıklar ve esneklikler bulunmaktadır. Yolculuk esnasında farz namazları kısaltmak, sürekli rahatsızlığı olanların oruç tutmaması, soğuk günlerde su yerine mesh yapılması gibi örnekler İslam'da bulunan kolaylıklara örnek olarak gösterilebilir. Ancak Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunması, ibadet ve zikir olarak teşvik edilen bir uygulamadır ve bu durum kolaylık sağlamak amacıyla yapılmaz. 29. "Sizi bir tek candan yaratan, ondan da, yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur…"
  Ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Allah insanları tek bir candan yaratmıştır
  B) İnsanlar yalnız değil, eşleriyle huzur bulur.
  C) Şeytan Hz. Âdem’e secde etmemiştir.
  D) Bütün insanlar insan olmaları itibariyle kardeştirler

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Şeytan Hz. Âdem'e secde etmemiştir. Ayette belirtilen ifade, Allah'ın insanları bir tek candan yarattığını ve eşlerin huzur bulması için de onları yarattığını anlatmaktadır. Ancak ayette Şeytan'ın Hz. Âdem'e secde etmemesiyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, doğru cevap C seçeneğidir ve Şeytan'ın Hz. Âdem'e secde etmemesiyle ilgili bir çıkarım yapılamaz. 31. Ben insanları ancak ………………… diye yarattım.
  Yukarıdaki ayette boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir?

  A) Yeryüzünde yerleşip çoğalsınlar
  B) Başı boş olsunlar
  C) Bana kulluk etsinler
  D) İlim öğrensinler

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Bana kulluk etsinler. Ayetteki boş bırakılan kısım, insanların yaratılış amacını ifade etmektedir. İfade, insanların yaratılma amacının "Bana kulluk etsinler" olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir. 33. I. Namazda eğilme şartıdır
  II. Subhanerabbiye-l azim okunur
  Yukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir?

  A) Kıyam         B) Secde
  C) Rüku           D) Kaide-i Ahire

 34. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. Yukarıda namazın rüku şartından bahsedilmektedir. Rüku, namazın bir bölümüdür ve namazda eğilme hareketini ifade eder. Subhanerabbiye-l azim ise rüku sırasında okunan bir dua cümlesidir. Bu soru, namazın temel unsurlarını ve bu unsurların nasıl yerine getirildiğini Namazın temel unsurlarını bilerek soruya yaklaştığımızda, I. ifadeye göre namazda eğilme hareketinin şart olduğunu anlıyoruz. Bu hareket ise rüku olarak adlandırılır. II. ifadede ise "Subhanerabbiye-l azim" ifadesinden bahsedilmektedir. Bu ifade, rüku sırasında okunan bir dua cümlesidir. Dolayısıyla, cevap anahtarı C şıkkıdır. 35. Setr-i Avret namazın şartlarından hangisidir?

  A) Örtünme           B) Kıbleye yönelme
  C) Temizlik           D) Ayakta durma

 36. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) l - lll olacaktır. Meleklerin özellikleri arasında uyuma ve dinleme, Allah'ın emirlerine uymama gibi özellikler bulunmamaktadır. Ancak, çok hızlı hareket etme ve çeşitli şekillere girebilme meleklere özgü özelliklerdir. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir. 37. Aşağıdaki cümlelere doğru olanlara (D),yanlış olanlara(Y) koyunuz.

  [......] İslam günümüz için geçerlidir.
  [......] Mümin kendisiyle dostluk kurulan kişidir.
  [......] İslam’ın kuralları Hz Âdem döneminden kıyamete kadar geçerlidir.
  [......] İnsan İslam’ı kabullenmeye yatkın olarak yaratılmamıştır.
  [......] İlk insan olan Hz. Âdem aynı zamanda ilk peygamberdir.

 38. Cevap:

  1. [D] İslam günümüz için geçerlidir.

  2. [D] Mümin kendisiyle dostluk kurulan kişidir.

  3. [D] İslam'ın kuralları Hz Âdem döneminden kıyamete kadar geçerlidir.

  4. [Y] İnsan İslam'ı kabullenmeye yatkın olarak yaratılmamıştır.

  5. [Y] İlk insan olan Hz. Âdem aynı zamanda ilk peygamberdir.

  Açıklama:

  Soruda verilen cümlelerin doğru veya yanlış olup olmadığını kontrol ettiğimizde, doğru olan ifadelerin 1, 2 ve 3 numaralı cümleler olduğunu görüyoruz. İslam dininin evrensel olduğu ve günümüz için de geçerli olduğu, müminin kendisiyle dostluk kurulan kişi olduğu ve İslam'ın kurallarının Hz Âdem döneminden kıyamete kadar geçerli olduğu bilinen gerçeklerdir. Diğer yandan, insanların İslam'ı kabullenmeye yatkın olarak yaratılmadığı ve Hz. Âdem'in ilk peygamber olduğu ifadeleri yanlıştır. 39. Aşağıda üç hadis yer almaktadır. Bu hadisleri verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.
  cennete, Kur’an okumak, farzdır, namaz kılmak

  a. “İlim öğrenmek, kadın ve erkek her Müslümana .................”
  b. “İman; Allah’tan başka tanrı olmadığına, Muhammed’in, Allah’ın kulu ve
  elçisi olduğuna tanıklık etmek, ........................, zekât vermek, ramazan orucunu tutmaktır...”
  c. “İman etmedikçe .....................giremezsiniz. Bir birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.”

 40. Cevap:

  a. "İlim öğrenmek, kadın ve erkek her Müslümana farzdır."

  b. "İman; Allah’tan başka tanrı olmadığına, Muhammed’in, Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek, namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmaktır..."

  c. "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Bir birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız."

  Açıklama:

  Verilen hadisleri tamamlarken, boşluklara uygun kelimeleri yerleştirmemiz gerekiyor. İlk hadiste, ilim öğrenmenin her Müslümana farz olduğu belirtiliyor. İkinci hadiste, imanın tanımı yapılıyor ve bu tanım içerisinde namaz kılmak da yer alıyor. Üçüncü hadiste ise, imanın önemine vurgu yapılıyor ve iman etmeden cennete giremeyeceğimiz ve birbirimizi sevmeden de iman etmiş olmayacağımız ifade ediliyor.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST Detayları

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST 1 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
  1. TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur.
  2. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  3. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  4. TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumluluklarını değerlendirir.
  5. TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemli bir dinî görev olduğunu savunur.
  6. TDB 1.3.5. İsraf ve cimriliğin önemli birer ahlaki zafiyet olduğunu fark eder.
  7. TDB 1.3.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Bâsit, el- Muhsin, el-Mani’ isimlerini tanır.
  8. TDB 1.3.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Bâsit, el- Muhsin, el-Mani’ isimlerini tanır.

Ayrıca 5.Sınıf Temel dini bilgiler 2.dönem 1.sınav soruları; test, doğru yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma sorularından cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Besmele'nin anlamını bilmek ve kullanımını anlamak.

Ahlaki değerleri tanımak ve doğru davranışları ayırt etmek.

Kur'an-ı Kerim'in ilk mesajının "Oku!" olduğunu bilmek ve eğitimin, bilginin ve öğrenmenin önemini anlamak.

Mekke'deki Kabe ve kutsal yerleri ziyaret ederek yapılan ibadetin adını bilmek.

Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci hakkında doğru bilgiye sahip olmak ve yanlış bilgileri düzeltmek.

Allah'a şükür ifadesi olmayan seçeneği bilmek.

İslam'ın temel ritüellerinden biri olan besmele kavramını anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu soru, verilen ifade içindeki inanç ve güvenin kaynağını belirleyebilme yeteneğini ölçmektedir.

İslam'ın günlük hayatta uygulanan bir ritüeli olan besmele kavramını anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu soru, farklı dinlerin kutsal kitapları, ilahi dinler ve peygamberler arasındaki ilişkiyi anlayabilme yeteneğini ölçmektedir.

Bu soru, İslam dinine ve temel inançlara ilişkin bilgiye dayanarak doğru yanıtları belirleyebilme ve bilgiyi değerlendirme yeteneğini ölçmektedir.

Bu soru, İslam dinine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme yeteneğini ölçmektedir.

İslam'ın temel inançlarından biri olan tevhit kavramını anlamalarını ve İslam'ın monoteistik doğasını kavramalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu soru, İslam'da bulunan kolaylıkları ve esneklikleri anlama becerisini ölçmektedir.

Ayetten çıkarılabilecek olan, Allah'ın insanları bir tek candan yaratması ve eşler arasında huzurun bulunması için yaratılmasıdır.

Ayette vurgulanan insanların yaratılış amacı, Allah'a kulluk etmektir.

Namazın temel unsurlarını ve bu unsurların nasıl yerine getirildiğini anlamak.

Meleklerin özelliklerinden bazıları, çok hızlı hareket etme ve çeşitli şekillere girebilme yeteneklerini içerirken, uyuma ve dinleme, Allah'ın emirlerine uymama meleklere özgü özellikler değildir.

İslam dininin evrenselliği, müminin tanımı, İslam'ın sürekliliği ve Hz. Âdem'in rolü hakkındaki bilgilerin doğru bir şekilde anlaşılması.

İslam dininde ilim öğrenmenin farz olduğu, imanın tanımı ve imanın gereklilikleri hakkındaki bilgilerin doğru bir şekilde anlaşılması.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST Testi İstatistikleri

Bu sınav 35 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 360 kere doğru, 82 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - TEST sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.