5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Doğruluk ilkesinin kişinin yaşantısına katkıları nelerdir?


 2. Cevap: Doğruluk ile birlikte kişinin iç huzuru ve güven duygusu artar, dürüstlük ve samimiyet artar, anlaşmalar daha kolay sağlanır, insanlar birbirlerine daha iyi anlaşma gösterirler, toplumsal ve bireysel düzeyde huzur artar. Açıklama:

  Doğruluk, dürüstlük, güven ve samimiyet gibi kavramlar, toplumun sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak için olmazsa olmaz unsurlardır. Doğru ve dürüst olmak, kişinin hem kendi hayatında hem de başkalarıyla olan ilişkilerinde olumlu etkilere yol açar. 3. Müminin davranışlarında ve sözlerinde dürüst olduğu nasıl anlaşılır?


 4. Cevap: Müminler sözlerinde ve davranışlarında dürüst olduklarını, yaptıkları sözleşmelerde dürüst davranmaları, verdikleri sözleri yerine getirmeleri, başkalarının malına ve haklarına saygı duymaları, yalan, dolan ve hileden uzak durmaları ile gösterirler. Açıklama:

  Dürüstlük, bir Müslümanın en önemli özelliklerinden biridir. Bir Müslüman, her zaman ve her yerde dürüst olmaya çalışmalıdır. Dürüstlük, kişinin toplumdaki güvenilirliğini artırır ve başkalarıyla olan ilişkilerini güçlendirir. 5. İbadet nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: İbadet, en genel anlamda Allah'ın (c.c.) istediği doğrultuda bir hayat sürmektir. İbadet; boyun eğmek, itaat etmek, kulluk etmek ve gönülden bağlanmak demektir. Açıklama:

  İbadet, yalnızca namaz kılmak, oruç tutmak gibi belirli ibadetlerle sınırlı değildir. İbadet, hayatın her alanında Allah'ın (c.c.) rızasına uygun davranmak anlamına gelir. 7. İman ile ibadet arasındaki ilişki nedir?


 8. Cevap: İmanla ibadet arasında sıkı bir bağ vardır. İyi bir kul olmak; kelime-i tevhid ile başlar, Allah'ın (c.c.) yüceliğini kabul edip peygamberlere ve ahirete imanla devam eder, ibadetler ve güzel davranışlarla kökleşir. Açıklama:

  İman, ibadetlerin temelini oluşturur. İman eden kişi, Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine inandığı için ibadet eder. İbadet ise, imanın bir gereğidir. İbadet eden kişi, imanını güçlendirir ve Allah'a (c.c.) olan bağlılığını artırır. 9. Hac ibadetinin şartları nelerdir?


 10. Cevap: Müslüman olmak, akıl baliğ olmak, maddi açıdan hac ibadetini karşılayabilecek kadar zengin olmak ve sağlık durumunun hac ibadetini yapmaya elverişli olması. Açıklama:

  Hac ibadeti, Müslümanların hayatları boyunca bir kez yerine getirmeleri gereken bir ibadettir. Hac ibadeti, belirli bir zaman diliminde ve belirli bir yerde yapılır. 11. Namaz ibadetinin önemi nedir?


 12. Cevap: Namaz, Müslümanların Allah'a (c.c.) olan kulluğunu gösterdiği bir ibadettir. Namaz, Müslümanları kötülüklerden uzaklaştırır ve onları Allah'a (c.c.) yaklaştırır. Açıklama:

  Namaz ibadeti, Müslümanların günlük hayatlarında düzenli olarak yerine getirmeleri gereken bir ibadettir. Namaz, Müslümanları bir araya getirir ve kaynaşmalarını sağlar. 13. Abdest almanın şartları nelerdir?


 14. Cevap: Abdest almanın şartları şunlardır: * Niyet etmek * Elleri bileklerle birlikte yıkamak * Ağzı ve burnu suyla çalkalamak * Yüzü yıkamak * Saçların ve kulakların üzerini mesh etmek * Boynu öne doğru eğerek enseden başlayarak boynun en alt kısmına kadar yıkamak * Elleri dirseklerle birlikte yıkamak * Başparmakları kulak içlerine sokarak kulağın arkasını, ellerin işaret parmaklarıyla ise içini meshetmek * Ayakları topuklarla birlikte yıkamak Açıklama:

  Abdest, ibadetlerden önce alınması gereken bir temizliktir. Abdest alınırken belirli şartlara uyulması gerekir. Bu şartlar yukarıda belirtilmiştir. 15. Orucun şartları nelerdir?


 16. Cevap: Orucun şartları şunlardır: * Niyet etmek * Oruçlu olduğunu bilerek orucu bozacak bir şey yememek ve içmemek * Cinsel ilişkiye girmemek * Oruçlu olduğunu bilerek kusmak Açıklama:

  Oruç, farz ibadetlerden biridir. Oruç tutarken belirli şartlara uyulması gerekir. Bu şartlar yukarıda belirtilmiştir. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.

  1. (.....) Müslümanlar namazlarını özenle kılmalıdırlar.
  2. (.....) Namaz, müminlerin Yüce Allah’a kulluk görevini yerine getirmeleri için önemli bir ibadettir.
  3. (.....) Müminler namazlarında Allah’a (c.c.) dua etmelidirler.
  4. (.....) Namaz, müminlerin günahlarından arınmasını sağlar.
  5. (.....) Namaz, müminlerin sabrını artırır.
  6. (.....) Namaz, müminlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlar.
  7. (.....) Namaz, müminlerin birbirlerine yardım etmelerini sağlar.
  8. (.....) Namaz, müminlerin birbirleriyle ticaret yapmasını sağlar.
  9. (.....) Namaz, müminlerin birbirleriyle evlilik yapmasını sağlar.
  10. (.....) Namaz, müminlerin birbirleriyle anlaşmasını sağlar.

 18. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  6, 7, 8, 9 ve 10. sorular namazın temel amaçları arasında yer almamaktadır. 19. 1. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. İslamda ilk farz kılınan ibadet
  b. Bir Müslümanın en temel görevi
  c. Peygamberimizin sözleri, davranışları ve sahabilerinin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasıdır.
  d. İbadetlerin kabulü, Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl ibadet ettiyse bizim de o şekilde ibadet etmemize bağlıdır.
  e. Tek olan Allah’a ihlâsla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekâtı vererek dünyadan ayrılırsa Allah kendisinden razı olduğu hâlde ölmüş olur.
  f. İhlas; kişinin Allah’a (c.c), kendisine ve çevresindekilere karşı samimi ve içten davranmasıdır.
  g. Niyetin samimi olarak sadece Allah (c.c.)’ın rızasını kazanmak olması ihlasın gereğidir.
  h. Peygamber’imizin hayat tarzını gönülden benimseyerek onun yolunda yürümenin adıdır.
  ı. Namaz kılarken gösterişten uzak durmak gerekir.
  i. Peygamber’imizin hayatı, örnek bir hayat olarak Müslümanlara yol göstermektedir.
  1. (.....) İhlas
  2. (.....) Sünnet
  3. (.....) İbadetlerde niyetin saflaştırılması
  4. (.....) Sünnete uygunluk
  5. (.....) Rasûllulah’a itaat
  6. (.....) İbadetlerde gösterişten uzak durmak
  7. (.....) Peygamber’in sözleri, davranışları, sahabilerin olumlu davranışları
  8. (.....) Sünnete uygun yaşamak
  9. (.....) Namaz
  10. (.....) Örnek bir Müslüman

 20. Cevap: 1.f, 2.h, 3.g, 4.d, 5.b, 6.ı, 7.c, 8.e, 9.a, 10.i Açıklama:

  İhlas, kişinin Allah’a (c.c), kendisine ve çevresindekilere karşı samimi ve içten davranmasıdır. Sünnet, Peygamber’imizin hayat tarzını gönülden benimseyerek onun yolunda yürümenin adıdır. İbadetlerde niyetin samimi olarak sadece Allah (c.c.)’ın rızasını kazanmak olması ihlasın gereğidir. Sünnete uygunluk, ibadetlerimizin kabulü için önemlidir. Rasûllulah’a itaat, bir Müslümanın en temel görevidir. İbadetlerde gösterişten uzak durmak gerekir. Peygamber’in sözleri, davranışları, sahabilerin olumlu davranışları sünnet olarak kabul edilir. Sünnete uygun yaşamak, Peygamber’imizin hayat tarzını örnek almak demektir. Namaz, İslamda ilk farz kılınan ibadettir. Örnek bir Müslüman, ihlaslı, samimi ve sünnete uygun yaşayan kişidir. 21. Aşağıdakilerden hangileri vakti belirli olmayan ibadetlerdir?

  a. Namaz
  b. Oruç
  c. Fitre
  d. Zekât
  e. Hac
  f. Kurban
  g. Yardımsever olmak
  h. Dürüst olmak
  ı. Merhametli olmak

 22. Cevap: g, h, ı Açıklama:

  Bu soru ile vakti belirli olmayan ibadetleri öğrenebilirsiniz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
  1. TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur.
  2. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  3. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  4. TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumluluklarını değerlendirir.
  5. TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemli bir dinî görev olduğunu savunur.
  6. TDB 1.3.5. İsraf ve cimriliğin önemli birer ahlaki zafiyet olduğunu fark eder.
  7. TDB 1.3.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Bâsit, el- Muhsin, el-Mani’ isimlerini tanır.
  8. TDB 1.3.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Bâsit, el- Muhsin, el-Mani’ isimlerini tanır.

Ayrıca 5.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem 1.sınav soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Doğruluk ilkesinin önemi ve günlük hayatımızda nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi edinilir.

Müminin dürüstlüğün önemi ve nasıl dürüst davranabileceği konusunda bilgi edinilir.

Bu soru, öğrencilerin ibadet kavramını doğru bir şekilde anlamalarını ve ibadetin yalnızca belirli ibadetlerle sınırlı olmadığını kavramalarını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin iman ile ibadet arasındaki ilişkiyi kavramalarını ve ibadetin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda imanın bir gereği olduğunu anlamalarını sağlar.

Öğrenciler, hac ibadetinin şartlarını öğrenirler.

Öğrenciler, namaz ibadetinin önemini ve faydalarını öğrenirler. Kurban ibadetinin bize kazandırdıkları nelerdir? Cevap: Kurban ibadeti, Allah'a yakınlaşmayı, teslimiyet ve fedakârlık göstermeyi, şükür etmeyi, dayanışma ruhunu canlı tutmayı sağlar. Açıklama: Kurban ibadeti, Allah'a itaat ve teslimiyetin bir göstergesidir. Kurban kesen kişi, Allah'ın emrine uyduğunu ve O'na kulluk ettiğini gösterir. Ayrıca, kurban ibadetiyle Allah'a şükredilir. Allah'ın verdiği nimetler için teşekkür edilir. Kurban ibadeti, aynı zamanda dayanışma ruhunu canlı tutar. Kurban eti, ihtiyaç sahipleriyle paylaşılır ve böylece toplumda dayanışma sağlanır. Kazanım: Kurban ibadeti, öğrencilerin Allah'a yakınlaşma, teslimiyet ve fedakârlık gösterme, şükür etme, dayanışma ruhunu canlı tutma gibi değerleri anlamasını ve bu değerleri hayatlarına uygulamasını sağlar.

Öğrenciler abdest almanın şartlarını öğrenir ve abdesti doğru bir şekilde alır.

Öğrenciler orucun şartlarını öğrenir ve orucu doğru bir şekilde tutar.

Öğrenciler, namazın önemini ve müminler için faydalarını öğrenirler

Öğrenciler, ihlas, sünnet, sünnete uygunluk, ibadetlerde niyetin saflaştırılması, ibadetlerde gösterişten uzak durmak, Peygamber’in sözleri, davranışları, sahabilerin olumlu davranışları, Rasûllulah’a itaat ve örnek bir Müslüman kavramlarını açıklayabilirler Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın. a. Namaz b. Oruç c. Fitre d. Zekât e. Hac f. Kurban 1. Ömür boyu bir defa yapılması zorunlu olan ibadet. 2. Oruç ayının sonunda verilen sadaka. 3. Allah'a (c.c.) yaklaştıran, salih amel. 4. Zengin Müslümanların kendilerine verilen nimetlerden belirli bir oranını ihtiyaç sahiplerine vermesi. 5. Müslümanın beş temel şartından biri. 6. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen sınıflara sarfedilmek üzere dinen zengin sayılan Müslümanların malından alınan belli bir pay. Cevap: 1. e, 2. c, 3. a, 4. d, 5. b, 6. f Açıklama: Bu eşleştirme ile ibadetlerin vakitlerini ve özelliklerini öğrenebilirsiniz. Kazanım: Öğrenciler, ibadetlerin vakitlerini ve özelliklerini ayırt edebilmeyi öğrenirler.

Öğrenciler, vakti belirli olmayan ibadetleri ayırt edebilmeyi öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.