5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Doğruluk ilkesini günlük hayatımızda nasıl uygulayabiliriz?


 2. Cevap: Doğruluk ilkesini günlük hayatımızda uygulayabilmek için, sözümüzü tutmalı, kararlı olmalı, başkalarına karşı dürüst davranmalı, aldatmaya ve dolandırmaya başvurmadan doğru yolu izlemeli, adil olmalı, başkalarının haklarını korumalı, doğru bilgiyi doğru şekilde kullanmalı, yalan söylemekten ve iftira atmaktan sakınmalı ve yalan haber yaymamaya özen göstermeliyiz. Açıklama:

  Doğruluk, dürüstlük ve güven, sağlıklı bir toplumun temel yapı taşlarıdır. Bu ilkeleri günlük hayatımızda uygulayarak, daha iyi bir toplum inşa edebiliriz. 3. Doğruluk ilkesi ile ilgili üç tane örnek veriniz.


 4. Cevap: * Bir çocuğun, annesine veya babasına verdiği sözü yerine getirmesi. * Bir esnafın, müşterilerine dürüst davranması ve kaliteli ürünler satması. * Bir siyasetçinin, vaatlerini yerine getirmesi ve halkına karşı dürüst davranması. Açıklama:

  Bu örnekler, doğruluk ilkesinin günlük hayatımızda nasıl uygulanabileceğini göstermektedir. Doğruluk, dürüstlük ve güven, toplumun sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak için olmazsa olmaz unsurlardır. Bu ilkelere göre hareket ederek, daha iyi bir toplum inşa edebiliriz. 5. İbadetin çeşitleri nelerdir? Üç örnek veriniz.


 6. Cevap: İbadetin çeşitleri nelerdir? Üç örnek veriniz.tin çeşitleri nelerdir? Üç örnek veriniz. Açıklama:

  İbadetin çeşitleri nelerdir? Üç örnek veriniz. Cevap: İbadetin çeşitleri şunlardır: * Farz ibadetler: Allah'ın (c.c.) Müslümanlara emrettiği ve yerine getirilmesi zorunlu olan ibadetlerdir. Örneğin; namaz, oruç, zekât, hac. * Sünnet ibadetler: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği ibadetlerdir. Örneğin; sabah namazından önceki sünnet, akşam namazından sonraki sünnet, vitir namazı. * Nafile ibadetler: Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan ve yerine getirilmesi zorunlu olmayan ibadetlerdir. Örneğin; tespih çekmek, dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak.çeşitleri nelerdir? Üç örnek veriniz. Cevap: İbadetin çeşitleri şunlardır: * Farz ibadetler: Allah'ın (c.c.) Müslümanlara emrettiği ve yerine getirilmesi zorunlu olan ibadetlerdir. Örneğin; namaz, oruç, zekât, hac. * Sünnet ibadetler: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği ibadetlerdir. Örneğin; sabah namazından önceki sünnet, akşam namazından sonraki sünnet, vitir namazı. * Nafile ibadetler: Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan ve yerine getirilmesi zorunlu olmayan ibadetlerdir. Örneğin; tespih çekmek, dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak. 7. Kur'an-ı Kerim'de, cennetle müjdelenen müminlerin özellikleri nelerdir?


 8. Cevap: Kur'an-ı Kerim'de, cennetle müjdelenen müminlerin özellikleri şunlardır: * Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. * Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. * Tövbe ederler. * İbadet ederler. * Hamd ederler. * Oruç tutarlar. * Rükû' ve secde ederler. * İyiliği emrederler. * Kötülükten alıkoyarlar. * Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla korurlar. Açıklama:

  Bu özellikler, müminlerin Allah'a (c.c.) olan bağlılıklarını ve imanlarının gücünü göstermektedir. 9. Vakti belirlenmemiş ibadetler nelerdir?


 10. Cevap: Vakti belirlenmemiş ibadetler şunlardır: İlim öğrenmek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, düşmanla cihad etmek, şükretmek, dua etmek, sadaka vermek, sabırlı, dürüst, yardımsever, adaletli ve sorumluluk sahibi olmak, Kur'an-ı Kerim okumak, anne babaya iyilik, sıla-i rahim, Allah'ı (c.c.) zikir ve helal kazanç. Açıklama:

  Vakti belirlenmemiş ibadetler, Müslümanların hayatlarının her anında yapabileceği ibadetlerdir. Bu ibadetler, Müslümanların Allah'a yakınlaşmasını ve O'nun rızasını kazanmasını sağlar. 11. Helal kazanç nedir?


 12. Cevap: Helal kazanç, Allah'ın (c.c.) helal kıldığı yollardan kazanılan geçimdir. Açıklama:

  Helal kazanç, kişinin emeğiyle ve alın teriyle kazandığı kazançtır. Helal kazanç, insanın onurunu ve haysiyetini korumasını sağlar. Ayrıca, helal kazanç, kişinin ahiretteki kurtuluşuna vesile olur. 13. Zekâtın şartları nelerdir?


 14. Cevap: Zekâtın şartları şunlardır: * Müslüman olmak * Akıllı olmak * Hür olmak * Zekât verecek kadar mala sahip olmak * Zekâtı verilecek malın üzerinden bir yıl geçmesi Açıklama:

  Zekât, farz ibadetlerden biridir. Zekât verirken belirli şartlara uyulması gerekir. Bu şartlar yukarıda belirtilmiştir. 15. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.

  1. (.....) Doğruluk, müminlerin temel özelliklerinden biridir.
  2. (.....) Doğruluk, söz ve davranışlarda hakka uygun hareket etmektir.
  3. (.....) Yalan, hile, aldatma gibi davranışlar doğruluğa aykırıdır.
  4. (.....) Mümin, Allah'a (c.c.) imanının gereği olarak sözünde ve davranışında dürüst olmalıdır.
  5. (.....) Peygamber Efendimiz, doğruluğun önemini vurgulayan birçok hadis söylemiştir.
  6. (.....) Doğruluk, mümini toplumda güvenilir bir kişi yapar.
  7. (.....) Yalan söylemek, münafıklık alametidir.
  8. (.....) Peygamberimiz, şaka yaparken bile yalan söylenemeyeceğini belirtmiştir.
  9. (.....) Mümin, doğru sözlü olmak için çaba göstermelidir.
  10. (.....) Doğruluk, müminin ahiretteki kurtuluşuna vesile olur.

 16. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Doğruluk, müminlerin temel özelliklerinden biridir. Doğruluk, söz ve davranışlarda hakka uygun hareket etmektir. Yalan, hile, aldatma gibi davranışlar doğruluğa aykırıdır. Mümin, Allah'a (c.c.) imanının gereği olarak sözünde ve davranışında dürüst olmalıdır. Peygamber Efendimiz, doğruluğun önemini vurgulayan birçok hadis söylemiştir. Doğruluk, mümini toplumda güvenilir bir kişi yapar. Yalan söylemek, münafıklık alametidir. Peygamberimiz, şaka yaparken bile yalan söylenemeyeceğini belirtmiştir. Mümin, doğru sözlü olmak için çaba göstermelidir. Doğruluk, müminin ahiretteki kurtuluşuna vesile olur. 17. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. İbadetlerin kabul şartlarından biri de ........... 'dir.
  2. Niyet, kişinin kalben Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirmeye .................... 'dir.
  3. Çünkü yapılan ibadetlerin kabulü ................... bağlıdır.
  4. Bir kişinin Allah (c.c.) rızasını önceleyerek hangi ibadeti yapacağına kalben niyet etmesi ................... .
  5. Dünyevi çıkarlar için ibadet ................... böyle bir ibadet kişinin yaptığı amelin boşa gitmesine sebep olur.
  6. İbadetlerdeki amacımız yalnız Allah’a (c.c.) yönelmek ................... .
  7. İbadetlerin kabul şartlarından biri de ................... öyledir.
  8. İhlas, ibadetlerimizi sadece Allah (c.c.) için yapmamız, ibadetlerimizde ................... yapmaktan kaçınmamızdır.
  9. İbadetlerimizin kabulü için ibadetlerimizi ................... yapmalıyız.
  10. Peygamber’imiz ibadetlerde önemli olan şeyin niyet olduğunu “Ameller, ancak ................... göredir.” hadisiyle ifade etmiştir.

 18. Cevap: 1. ihlas 2. yönelme 3. niyetlere 4. gerekir 5. yapılmaz 6. olarak bildirilmektedir 7. ihlas 8. gösteriş 9. riya 10. niyetlere Açıklama:

  İbadetlerin kabul şartları; niyet, ihlas ve sünnete uygunluk ilkeleridir. Niyet, kişinin kalben Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirmeye yönelmesidir. Peygamber’imiz ibadetlerde önemli olan şeyin niyet olduğunu “Ameller, ancak niyetlere göredir.” hadisiyle ifade etmiştir. İhlas, ibadetlerimizi sadece Allah (c.c.) için yapmamız, ibadetlerimizde gösteriş yapmaktan kaçınmamızdır. İbadetlerimizin kabulü için ibadetlerimizi riyasız yapmalıyız. 19. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız.

  1. mutlaka yapılması gereken ibadetler
  2. kişinin kendi isteğiyle yaptığı ibadetler
  3. bayram namazları
  4. cenaze namazları
  5. hac ibadeti
  6. zekât
  7. sabah namazı
  8. kurbanını kesmekten sonra bir miktar etini fakir ve muhtaçlara dağıtmak
  9. hac ibadetini yapabilecek durumda olmasına rağmen bunu yapmayan kişiden alınan bedel
  10. ev içinde namaz kılan kimsenin namazını bozmaya sebep olan davranışlar
  a. nafile ibadetler
  b. farz ibadetler
  c. namaz kılınan yere giren kedi ve benzeri hayvanlar
  ç. kurban kesmek
  d. hac bedeli
  e. fitre
  f. nafile namazlar
  g. bayram namazları
  ğ. cenaze namazları
  h. hac ibadeti
  ı. malın zekâtı

 20. Cevap: 1. b, 2. a, 3. g, 4. ğ, 5. h, 6. ı, 7. f, 8. ç, 9. d, 10. c Açıklama:

  * Farz ibadetler, mutlaka yapılması gereken ibadetlerdir. * Nafile ibadetler, kişinin kendi isteğiyle yaptığı ibadetlerdir. * Bayram namazları, bayramlarda kılınan namazlardır. * Cenaze namazları, ölen bir kişinin ardından kılınan namazlardır. * Hac ibadeti, Müslümanların Mekke'ye yapmış oldukları ibadettir. * Zekât, belirli bir malı olan Müslümanların o maldan belirli bir miktarını fakirlere dağıtmasıdır. * Sabah namazı, gün doğumundan önce kılınan namazdır. * Kurbanını kesmekten sonra bir miktar etini fakir ve muhtaçlara dağıtmak, kurban ibadetinin bir parçasıdır. * Hac ibadetini yapabilecek durumda olmasına rağmen bunu yapmayan kişiden alınan bedel, hac bedelidir. * Ev içinde namaz kılan kimsenin namazını bozmaya sebep olan davranışlar, kedi ve benzeri hayvanların namaz kılınan yere girmesidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Detayları

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Eşleştirme


5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
  1. TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur.
  2. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  3. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  4. TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumluluklarını değerlendirir.
  5. TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemli bir dinî görev olduğunu savunur.
  6. TDB 1.3.5. İsraf ve cimriliğin önemli birer ahlaki zafiyet olduğunu fark eder.
  7. TDB 1.3.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Bâsit, el- Muhsin, el-Mani’ isimlerini tanır.
  8. TDB 1.3.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Bâsit, el- Muhsin, el-Mani’ isimlerini tanır.

Ayrıca 5.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Doğruluk ilkesinin günlük hayatımızdaki önemi ve nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi edinilir.

Doğruluk ilkesinin günlük hayatımızdaki önemi ve nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi edinilir.

Bu soru, öğrencilerin ibadetin çeşitlerini öğrenmelerini ve ibadetin yalnızca farz ibadetlerle sınırlı olmadığını anlamalarını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin cennetle müjdelenen müminlerin özelliklerini öğrenmelerini ve müminlerin Allah'a (c.c.) olan bağlılıklarını ve imanlarının gücünü anlamalarını sağlar.

Öğrenciler, vakti belirlenmemiş ibadetleri öğrenerek, bu ibadetleri hayatlarına uygulayabilir ve Allah'a yakınlaşabilirler.

Öğrenciler, helal kazanç kavramını anlayarak, helal yollardan geçimlerini sağlamanın önemini kavrarlar.

Öğrenciler zekâtın şartlarını öğrenir ve zekâtı doğru bir şekilde verir.

Bu soruları doğru cevaplayan öğrenciler; * Doğruluğun önemini anlayacaklardır. * Doğruluk ile ilgili ayet ve hadisleri öğreneceklerdir. * Doğruluk ile ilgili örnekler verebileceklerdir. * Doğruluk ile ilgili bir kompozisyon yazabileceklerdir.

* Öğrenciler, ibadetlerin kabul şartlarını öğreneceklerdir. * Öğrenciler, niyet ve ihlas kavramlarını anlayacaklardır. * Öğrenciler, ibadetlerini niyet ve ihlasla yapmanın önemini kavrayacaklardır.

* Öğrenciler, farz ve nafile ibadetleri ayırt edebilirler. * Öğrenciler, ibadetlerin şartlarını ve özelliklerini bilirler. * Öğrenciler, ibadetlerin önemini kavrayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.