5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Müminler hangi konularda birbirlerine kardeş olurlar ve bu kardeşlik sorumluluğu neyi gerektirir?


 2. Cevap: Müminler, dinde, ahlakta, insanlıkta ve vatanseverlikte birbirlerine kardes olurlar. Bu kardeşlik sorumluluğu, kardeşlerinin ihtiyaçlarını gözetmek, onların dertleriyle dertlenmek, sevinçlerine ortak olmak ve birbirlerine yardım etmektir. Açıklama:

  Müminler, birbirlerine karşı sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularıyla bağlı olurlar. Her türlü olumlu olumsuza birlikte karşılarslar. 3. Müslümanlar malları ile nasıl imtihan edilirler ve imtihan vesilesi olması ne anlama gelir?


 4. Cevap: Müslümanlar, zenginlik ve fakirlik gibi malları ile imtihan edilirler. Imtihan vesilesi olması, Allah'ın (c.c.) kullarını mallarından dolayı bazen zengin bazen fakir kılması ve sabırlarını, şükürlerini ve dayanıklılıklarını ölçmesidir. Açıklama:

  Müslümanlar, zengin olsalar da, fakir olsalar da her türlü şart ve imkanda şükür ve sabır sahibi olarak imtihan edilirler. Mallarını Allah'ın (c.c.) rızası için kullanmaları beklenir. 5. Fitre nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Fitre, Ramazan ayının sonunda verilen ve belirli bir miktarda olan sadakadır. Açıklama:

  Fitre, Müslümanların ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmelerini teşvik eden bir ibadettir. Fitre olarak verilen mal veya para, ihtiyaç sahibi kişilerin geçimlerini sağlamaları veya bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için kullanılır. 7. Zekât kaç çeşittir? İki örnek veriniz.


 8. Cevap: Zekât, iki çeşittir; mal zekâtı ve fıtır sadakasıdır. Açıklama:

  Mal zekâtı, Müslümanların belirli bir miktarda mala sahip olmaları durumunda ödemeleri gereken bir ibadettir. Fıtır sadakası ise, Ramazan ayının sonunda ödenen ve belirli bir miktarda olan sadakadır. 9. Sadaka nedir?


 10. Cevap: Sadaka, kişinin kendi rızasıyla ihtiyaç sahiplerine verdiği mal veya paraya denir. Açıklama:

  Sadaka, kişinin malından veya paratasadduk etmesidir. Sadaka, kişinin Allah'a (c.c.) olan sevgisini ve şükrünü gösterir. Ayrıca, sadaka, kişinin ahiretteki kurtuluşuna vesile olur. 11. İbadetin çeşitlerini yazınız.


 12. Cevap: Namaz, oruç, zekât, hac, dua, zikir, sadaka vb. ibadet çeşitleridir. Açıklama:

  İbadet, Allah'a kulluk etmek ve O'nun rızasını kazanmak amacıyla yapılan eylem ve davranışlardır. Namaz, oruç, zekât ve hac farz ibadetlerdir. Bunların dışında dua, zikir, sadaka vb. ibadetler de vardır. 13. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.

  1. (.....) Müminler iyiliği emreder, kötülüğe engel olmaya çalışırlar.
  2. (.....) Zekât zenginin fakir üzerindeki hakkıdır.
  3. (.....) Allah’ın (c.c.) insana verdiği bütün nimetlerin faydasızca kullanılması da israftır.
  4. (.....) “Onlar namazda huşu içindedirler.” (Mü’minûn suresi, 2. ayet.)
  5. (.....) Esnaf anlamına gelen Ahî kelimesi Anadolu’daki yönetici sınıfına verilen bir addır.
  6. (.....) Peygamber Efendimiz müminlere kıldıkları her namazı son namazlarıymış gibi kılmalarını tavsiye etmiştir.
  7. (.....) Rahman, yaptığı şeyleri iyi, güzel, sağlam ve kaliteli yapan, insanlara ikramda bulunan anlamlarına gelir.
  8. (.....) “... Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.” (Bakara suresi, 238. ayet.)
  9. (.....) Müminler Allah’a (c.c.), meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan (c.c.) olduğuna kesin bir şekilde inanırlar.
  10. (.....) İbadet, en genel anlamda Allah’ın (c.c.) istediği doğrultuda bir hayat sürmektir.

 14. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Müminlerin iyiliği yayma ve kötülüğe engel olma görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini kavramak. 2. Zekâtın fakirlere verilen bir yardım olduğunu ve zenginlerin malından fakirlerin hakkı olduğunu öğrenmek. 3. İsrafın bir günah olduğunu ve kaynakların bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini idrak etmek. 4. Müminlerin namazlarını huşu içinde kılmaları gerektiğini ve namazın önemini kavramak. 5. Ahî kelimesinin esnaf anlamına gelmediğini ve Anadolu’daki yönetici sınıfına verilen bir ad olmadığını öğrenmek. 6. Peygamber Efendimizin müminlere kıldıkları her namazı son namazlarıymış gibi kılmalarını tavsiye ettiğini öğrenmek. 7. Rahman isminin yaptığı şeyleri iyi, güzel, sağlam ve kaliteli yapan ve insanlara ikramda bulunan anlamlara geldiğini öğrenmek. 8. Müminlerin Allah’a (c.c.), meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan (c.c.) olduğuna kesin bir şekilde inanmaları gerektiğini kavramak. 9. İbadetin en genel anlamda Allah’ın (c.c.) istediği doğrultuda bir hayat sürmek olduğunu öğrenmek. 15. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.

  1. (.....) İbadetler, Allah'a (c.c.) yaklaşmak ve O'nun rızasını kazanmak için yapılır.
  2. (.....) İbadetler, sadece gösteriş için yapılır.
  3. (.....) İbadetler, kişisel çıkarlar için yapılır.
  4. (.....) İbadetler, Allah'ın (c.c.) emri olduğu için yapılır.
  5. (.....) İbadetler, kişinin iç huzuru için yapılır.
  6. (.....) İbadetler, kişinin ahiret hayatını garanti altına almak için yapılır.
  7. (.....) İbadetler, toplumun ahlaki yapısını güçlendirmek için yapılır.
  8. (.....) İbadetler, kişinin dünya hayatını kolaylaştırmak için yapılır.
  9. (.....) İbadetler, kişinin çevreye karşı duyarlılığını artırmak için yapılır.
  10. (.....) İbadetler, kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar.

 16. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. İbadetlerin amacı, Allah'a (c.c.) yaklaşmak ve O'nun rızasını kazanmaktır. 2. İbadetler, gösteriş için yapılmaz. 3. İbadetler, kişisel çıkarlar için yapılmaz. 4. İbadetler, Allah'ın (c.c.) emri olduğu için yapılır. 5. İbadetler, kişinin iç huzuru için yapılır. 6. İbadetler, kişinin ahiret hayatını garanti altına almak için yapılır. 7. İbadetler, toplumun ahlaki yapısını güçlendirmek için yapılır. 8. İbadetler, kişinin dünya hayatını kolaylaştırmak için yapılmaz. 9. İbadetler, kişinin çevreye karşı duyarlılığını artırmak için yapılır. 10. İbadetler, kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar. 17. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. İbadetlerin kabul şartlarından biri de ........... 'dir.
  2. Niyet, kişinin kalben Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirmeye .................... 'dir.
  3. Çünkü yapılan ibadetlerin kabulü ................... bağlıdır.
  4. Bir kişinin Allah (c.c.) rızasını önceleyerek hangi ibadeti yapacağına kalben niyet etmesi ................... .
  5. Dünyevi çıkarlar için ibadet ................... böyle bir ibadet kişinin yaptığı amelin boşa gitmesine sebep olur.
  6. İbadetlerdeki amacımız yalnız Allah’a (c.c.) yönelmek ................... .
  7. İbadetlerin kabul şartlarından biri de ................... öyledir.
  8. İhlas, ibadetlerimizi sadece Allah (c.c.) için yapmamız, ibadetlerimizde ................... yapmaktan kaçınmamızdır.
  9. İbadetlerimizin kabulü için ibadetlerimizi ................... yapmalıyız.
  10. Peygamber’imiz ibadetlerde önemli olan şeyin niyet olduğunu “Ameller, ancak ................... göredir.” hadisiyle ifade etmiştir.

 18. Cevap: 1. ihlas 2. yönelme 3. niyetlere 4. gerekir 5. yapılmaz 6. olarak bildirilmektedir 7. ihlas 8. gösteriş 9. riya 10. niyetlere Açıklama:

  İbadetlerin kabul şartları; niyet, ihlas ve sünnete uygunluk ilkeleridir. Niyet, kişinin kalben Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirmeye yönelmesidir. Peygamber’imiz ibadetlerde önemli olan şeyin niyet olduğunu “Ameller, ancak niyetlere göredir.” hadisiyle ifade etmiştir. İhlas, ibadetlerimizi sadece Allah (c.c.) için yapmamız, ibadetlerimizde gösteriş yapmaktan kaçınmamızdır. İbadetlerimizin kabulü için ibadetlerimizi riyasız yapmalıyız. 19. Aşağıdakilerden hangileri salih ameldir?

  a. Namaz kılmak
  b. Oruç tutmak
  c. Zekât vermek
  d. Hac yapmak
  e. Kurban kesmek
  f. Yardımsever olmak
  g. Dürüst olmak
  h. Merhametli olmak

 20. Cevap: a, b, c, d, e, f, g, h Açıklama:

  Bu soru ile salih amelleri öğrenebilirsiniz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Eşleştirme


5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
  1. TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur.
  2. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  3. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  4. TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumluluklarını değerlendirir.
  5. TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemli bir dinî görev olduğunu savunur.
  6. TDB 1.3.5. İsraf ve cimriliğin önemli birer ahlaki zafiyet olduğunu fark eder.
  7. TDB 1.3.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Bâsit, el- Muhsin, el-Mani’ isimlerini tanır.
  8. TDB 1.3.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Bâsit, el- Muhsin, el-Mani’ isimlerini tanır.

Ayrıca 5.sınıf TDB dersi 2.dönem başı sınav soruları; klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenci, müminler arasındaki kardeşlik ve kardeşlik sorumluluğu konusunda bilgi sahibi olmuştur. Müminler, yoksulların ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklardır? Cevap: Müminler, yoksulların ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını sadaka, zekat ve hayır kurumları aracılığı ile karşılayacaklardır. Açıklama: Müminler, mallarının bir kısmını Allah'ın (c.c.) rızası için yardıma muhtaç olan insanlarla paylaşıp onları bu ihtiyaçlarını gidermekte desteklerler. Kazanım: Öğrenci, müminin yoksulların ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermekle yükümlü olarak hareket etmesinin önemini öğrenmiş ve hayırseverlik konusunda farkındalık kazanmıştır.

Öğrenci, müslümanların malları ile imtihan edileceklerini ve bunun bir nimet olarak görülüp şükredilmesinin önemini öğrenmiştir.

Öğrenciler, fitrenin ne olduğunu ve nasıl verildiğini öğrenirler.

Öğrenciler, zekâtın çeşitlerini ve örneklerini öğrenirler.

Öğrenciler, sadaka kavramını anlayarak, sadaka vermenin önemini kavrarlar ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme bilincine sahip olurlar.

Öğrenciler ibadetin çeşitlerini öğrenir ve bu ibadetleri yerine getirmenin önemini kavrar.

1. Müminler, Allah’ın (c.c.) emirlerine ve yasaklarına uyan, iyiliği emreden ve kötülüğe engel olmaya çalışan kişilerdir. 2. Zekât, zenginlerin malından fakirlere verilen bir yardım olarak tanımlanır. 3. İsraf, kaynakların bilinçsizce ve gereksiz bir şekilde kullanılmasıdır. 4. Namaz, müminlerin Allah’a (c.c.) yönelerek O’na ibadet etmeleri için kıldıkları bir ibadettir. 5. Ahî kelimesi, esnaf anlamına gelmez. Anadolu’daki yönetici sınıfına verilen bir addır. 6. Peygamber Efendimiz, müminlere kıldıkları her namazı son namazlarıymış gibi kılmalarını tavsiye etmiştir. 7. Rahman ismi, yaptığı şeyleri iyi, güzel, sağlam ve kaliteli yapan ve insanlara ikramda bulunan anlamlara gelir. 8. Müminler, Allah’a (c.c.), meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan (c.c.) olduğuna kesin bir şekilde inanmalıdırlar. 9. İbadet, en genel anlamda Allah’ın (c.c.) istediği doğrultuda bir hayat sürmektir. 10. Namaz, müminlerin Allah’a (c.c.) yönelerek O’na ibadet etmeleri için kıldıkları bir ibadettir.

* Öğrenciler, ibadetlerin amacını ve önemini kavrarlar. * Öğrenciler, ibadetlerin sadece Allah'ın (c.c.) rızası için yapılması gerektiğini anlarlar. * Öğrenciler, ibadetlerin kişisel çıkarlar için yapılamayacağını öğrenirler. * Öğrenciler, ibadetlerin toplumun ahlaki yapısını güçlendirdiğini fark ederler. * Öğrenciler, ibadetlerin kişinin ahiret hayatını garanti altına aldığını kavrarlar. * Öğrenciler, ibadetlerin kişinin iç huzurunu sağladığını anlarlar. * Öğrenciler, ibadetlerin kişinin çevreye karşı duyarlılığını artırdığını öğrenirler. * Öğrenciler, ibadetlerin kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesini sağladığını kavrarlar.

* Öğrenciler, ibadetlerin kabul şartlarını öğreneceklerdir. * Öğrenciler, niyet ve ihlas kavramlarını anlayacaklardır. * Öğrenciler, ibadetlerini niyet ve ihlasla yapmanın önemini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, salih amelleri ayırt edebilmeyi öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.