2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav

2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bileşenlerinden biri değildir?

  A) Bitki örtüsü         B) Toprak              
  C) Hayvanlar            D) Araba fabrikaları   
                         

 2. Cevap: D Açıklama:

  Araba fabrikaları doğal çevrenin bir parçası değildir, bunlar insan yapımı endüstriyel tesislerdir. 3. Hangi faktörler doğal dengeyi bozabilir?

  A) Doğal afetler
  B) İnsan etkisi olmadan meydana gelen doğa olayları
  C) İnsan etkisiyle meydana gelen faktörler
  D) Sadece bitki örtüsünün değişmesi

 4. Cevap: C Açıklama:

  İnsan etkisiyle meydana gelen faktörler doğal dengeyi bozabilir. 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir şekilde çevre ve çevre sistemi hakkında bilgi verir?

  A) Canlılar çevreyi etkilemez, sadece çevre canlıları etkiler.
  B) Sadece insanlar çevre hakkında endişelenmelidir, diğer canlılar önemli değildir.
  C) Canlı varlıklar çevre içinde yaşar ve birbirleriyle etkileşim içindedir.
  D) Cansız faktörler canlıları etkilemez, sadece canlılar cansızları etkiler.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Canlılar çevre içinde yaşar ve birbirleriyle etkileşim içindedir. 7. Madde döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Madde döngüsü, yalnızca cansız faktörler arasında gerçekleşir.
  B) Su, karbon, oksijen, azot gibi maddeler canlılar tarafından kullanılır ve geri doğaya verilmez.
  C) Atmosfere salınan karbondioksit (CO2) gazı, üretici canlılar tarafından alınır ve fotosentez sonucu besin üretilir.
  D) Madde döngüsü yaşamın devamı için önemli değildir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Karbondioksit, bitkiler tarafından fotosentez sırasında kullanılır ve besin üretiminde rol oynar. 9. Aşağıdakilerden hangisi atmosferde karbondioksit (CO2) gazının birikmesine sebep olan etkenlerden biri değildir?

  A) Motorlu taşıtların egzozları
  B) Fosil yakıtlar
  C) Canlıların yapısında yer alan karbon
  D) Orman yangınları

 10. Cevap: C Açıklama:

  Canlıların yapısında yer alan karbon, atmosferdeki CO2 birikimine doğrudan etki etmez. 11. Madde döngülerinden olan su döngüsü veya karbon döngüsü hangi amaçla kullanılır?

  A) Yaşamın devamı için gerekli olan enerji üretimi
  B) Ekosistemlerin bozulmasını önlemek için
  C) Biyolojik çeşitliliği azaltmak için
  D) Doğal dengenin bozulmasını hızlandırmak için

 12. Cevap: B Açıklama:

  Su döngüsü ve karbon döngüsü, ekosistemlerin sürdürülebilirliğini ve doğal dengeyi korumak için önemlidir. 13. Madde döngüsü nedir?

  A) Canlı ve cansız faktörler arasındaki enerji akışı
  B) Canlı varlıkların yaşam süreçleri
  C) Canlı ve cansız faktörler arasında madde dolaşımı
  D) Bitki örtüsünün değişimi

 14. Cevap: C Açıklama:

  Madde döngüsü, canlı ve cansız faktörler arasında maddenin dolaşımını ifade eder. 15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi madde döngüsü ile ilgili yanlıştır?

  A) Su, karbon, azot gibi maddeler canlılar tarafından kullanılır ve geri doğaya verilmez.
  B) Madde döngüsü yaşamın devamı için gereklidir.
  C) Atmosfere salınan karbondioksit (CO2) gazı, üretici canlılar tarafından alınır ve fotosentez sonucu besin üretilir.
  D) Madde döngüsü, sadece doğada meydana gelir, insan etkisiyle ilgisi yoktur.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Madde döngüsü, insan etkisiyle değişebilir ve insanlar bu döngüyü etkileyebilirler. 17. Atmosferde karbondioksit (CO2) birikmesine sebep olan etkenlerden hangisi değildir?

  A) Motorlu taşıtların egzozları
  B) Fosil yakıtlar
  C) Canlıların yapısında yer alan karbon
  D) Orman yangınları

 18. Cevap: C Açıklama:

  Canlıların yapısında yer alan karbon, atmosferde karbondioksit birikmesine doğrudan katkıda bulunmaz. 19. Aşağıdakilerden hangisi "çevre" kavramının doğru tanımıdır?

  A) Yalnızca insanların yaşadığı yerler
  B) Yalnızca doğal alanlar
  C) Canlı ve cansız varlıkların bulunduğu ortam
  D) Sadece ormanlar ve denizler

 20. Cevap: C Açıklama:

  Çevre, canlı ve cansız varlıkların bulunduğu ortamı ifade eder. 21. Doğal denge, hangi ifadeyi en iyi tanımlar?

  A) İnsanların doğaya zarar vermesi
  B) Canlı ve cansız faktörler arasındaki uyum
  C) Yapay çevrenin oluşması
  D) Sadece doğal afetlerin etkisi

 22. Cevap: B Açıklama:

  Doğal denge, canlı ve cansız faktörler arasındaki uyum ve dengeyi ifade eder. 23. Doğal çevre nedir?

  A) İnsanlar tarafından oluşturulan çevre
  B) İnsan müdahalesi olmadan doğada var olan çevre
  C) Sadece bitki örtüsünden oluşan çevre
  D) Yalnızca insanların yaşadığı çevre

 24. Cevap: B Açıklama:

  Doğal çevre, insan müdahalesi olmadan doğada var olan çevreyi ifade eder. 25. Aşağıdakilerden hangisi cansız faktörlerden biridir?

  A) Ağaç    B) Su    C) Kuş    D) Papatya

 26. Cevap: B Açıklama:

  Papatya, cansız faktörlerden biridir. 27. Hangisi yapay çevre örneğidir?

  A) Orman    B) Deniz    C) Fabrika    D) Dağ    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Fabrika yapay bir çevreyi temsil eder. 29. Doğal çevrenin dengesi neden önemlidir?

  A) İnsanların eğlence alanlarına katkı sağlar.
  B) Yaşam için gerekli kaynakları korur.
  C) Teknolojik gelişmeye engel olur.
  D) Doğal afetleri önler.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Doğal çevrenin dengesi, yaşam için gerekli kaynakları korumak açısından önemlidir. 31. Hangi faktörler yapay çevreyi oluşturur?

  A) Yalnızca insan faaliyetleri
  B) Yalnızca doğal olaylar
  C) İnsan faaliyetleri ve doğal olaylar
  D) İnsan faaliyetleri ve bitkiler

 32. Cevap: A Açıklama:

  Yapay çevre, insan faaliyetleri sonucu oluşur. 33. Aşağıdakilerden hangisi doğal dengeyi bozabilir?

  A) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
  B) Doğal yaşam alanlarının korunması
  C) Fosil yakıtların bilinçsizce kullanılması
  D) Ormanların ağaçlandırılması

 34. Cevap: C Açıklama:

  Fosil yakıtların bilinçsizce kullanılması doğal dengeyi bozabilir. 35. Doğal çevre ile yapay çevre arasındaki temel fark nedir?

  A) Doğal çevre daha karmaşıktır.
  B) Yapay çevre insanlar tarafından oluşturulmuştur.
  C) Doğal çevre daha kirlidir.
  D) Yapay çevre daha az kaynağa sahiptir.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Temel fark, yapay çevrenin insanlar tarafından oluşturulmuş olmasıdır. 37. Hangisi doğal çevrenin bir bileşeni değildir?

  A) Toprak                B) Hava
  C) Bitki örtüsü        D) Baraj

 38. Cevap: D Açıklama:

  Baraj, doğal çevrenin bir bileşeni değildir. 39. Hangi faktörler canlı faktörlerdir?

  A) Bitki ve hayvanlar      B) Toprak, su, hava       
  C) Ormanlar, denizler      D) Güneş, ay, yıldızlar   
                            

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bitki ve hayvanlar canlı faktörlerdir. 41. Doğal çevrenin korunması neden önemlidir?

  A) Yapay çevre daha caziptir.
  B) İnsanların yaşam kalitesini yükseltir.
  C) Doğal afetleri artırır.
  D) İnsan sağlığını olumsuz etkilemez.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Doğal çevrenin korunması, insanların yaşam kalitesini yükseltir ve sağlığını korur. 43. Madde döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Canlılar ve cansız faktörler arasında dolaşan enerjiyi ifade eder.
  B) Su, karbon, oksijen ve diğer maddeler canlılar tarafından kullanılır ve geri doğaya verilmez.
  C) Madde döngüsü sadece canlılar arasında gerçekleşir.
  D) Atmosferdeki gazların dolaşımını ifade eder.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Madde döngüsü, canlılar ve cansız faktörler arasında dolaşan maddeleri ifade eder. 45. Su döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Su döngüsü sadece denizlerde gerçekleşir.
  B) Su buharının yükselmesi, yoğunlaşması, yağış haline gelmesi ve tekrar yer yüzeyine düşmesi süreçlerini içerir.
  C) Su döngüsü, sadece canlı organizmalar arasında meydana gelir.
  D) Su döngüsü, yalnızca göl ve nehirlerde gerçekleşir.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Su döngüsü, suyun buharlaşması, yoğunlaşması ve yağış haline gelmesi gibi süreçleri içerir. 47. Su döngüsünün bozulmasıyla ortaya çıkabilecek sorunlar neler olabilir?

  A) Su kaynaklarının artması
  B) Kuraklık ve su sıkıntısı
  C) İçme suyunun bol olması
  D) Denizlerin daha temiz olması

 48. Cevap: B Açıklama:

  Su döngüsünün bozulması, kuraklık ve su sıkıntısı gibi sorunlara neden olabilir. 49. Karbon döngüsünün bozulmasıyla ortaya çıkabilecek sorunlar neler olabilir?

  A) Atmosferde oksijen miktarının artması
  B) Havanın daha temiz olması
  C) Karbon dioksit (CO2) birikmesi ve küresel ısınma
  D) Bitki örtüsünün hızla gelişmesi

 50. Cevap: C Açıklama:

  Karbon döngüsünün bozulması, atmosferde CO2 birikmesine ve küresel ısınma sorununa neden olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Hasan
30 Ekim 2023

yok


2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav Detayları

2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav 16 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Doğanın Dengesi
  1. Doğadaki tüm canlı ve cansız varlıkların birbiriyle etkileşim halinde olduğunu kavrar.
  2. Doğal denge kavramını ve dünyanın hassas bir doğal dengeye sahip olduğunu açıklar.
  3. Doğal dengenin korunması için insan faaliyetlerinin nasıl düzenlenebileceği veya değiştirilebileceği konusunda fikir ve öneriler geliştirir.
  4. İnsan faaliyetlerinin doğal dengeyi nasıl etkilediği konusunda çıkarımda bulunur.
  5. İnsan faaliyetlerinin doğal dengeyi nasıl etkilediğini yaşadıkları çevreden, ülkeden ve dünyadan örneklerle açıklar.
  6. Yaşadığı çevrede insan faaliyetlerinin doğal dengeyi nasıl etkilediğini, çevreye ne tür zararlar verdiğini gözlemler ve gözlemlerini ifade eder.

Ayrıca 2023-2024 ortaokul 7. sınıf ve 8.sınıf çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi 1.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenci, doğal çevrenin bileşenlerini ayırabilir.

Öğrenci, çevre dengesinin bozulmasının nedenlerini anlayabilir.

Öğrenci, çevre sistemi kavramını doğru bir şekilde anlayabilir.

Öğrenci, madde döngüsünün doğru işleyişini anlayabilir.

Öğrenci, atmosferdeki CO2 birikimini oluşturan etkenleri tanıyabilir.

Öğrenci, madde döngülerinin ekosistemlerin korunmasında rolünü anlayabilir.

Öğrenci, madde döngüsü kavramını tanıyabilir.

Öğrenci, madde döngüsünün insanlar tarafından etkilenebileceğini anlayabilir.

Öğrenci, atmosferde karbon birikmesinin nedenlerini tanıyabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 90 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 874 kere doğru, 356 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 1.Dönem 1.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri