2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST)

2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi farz namazlarından biri değildir?

  A) Sabah namazı      B) Akşam namazı
  C) Cenaze namazı    D) Yatsı namazı

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır, yani "Cenaze namazı" farz namazlarından biri değildir. Diğer şıklar olan "Sabah namazı," "Akşam namazı" ve "Yatsı namazı" İslam dininde farz olarak kabul edilen beş vakit namazlardan bazılarıdır. Ancak "Cenaze namazı" ise farz namazlar arasında yer almaz. Cenaze namazı, ölen bir Müslümanın namazla defnedilmesi için kılınan bir ibadettir, ancak farz bir namaz olarak kabul edilmez. 3. Müslümanlar için kutsal sayılan Kabe hangi şehirde bulunur?

  A) Medine    B) Taif    C) Mekke    D) Yesrib

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Mekke" olmalıdır. Kabe, Müslümanlar için kutsal kabul edilen bir yapıdır ve Mekke şehrinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap "C) Mekke" olacaktır. 5. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Peygamberimizin babası peygamberimiz üç yaşındayken vefat etmiştir.
  B) Muhammed ismini peygamberimizin dedesi vermiştir.
  C) Peygamberimiz süt annesinin evine bolluk ve bereket getirmiştir.
  D) Peygamberimiz 6 yaşındayken annesini kaybetmiştir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A şıkkıdır. Peygamberimizin babası, peygamberimiz üç yaşındayken vefat etmiştir. Muhammed ismini ise peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib vermiştir. Diğer şıklar doğru bilgiler içermektedir. Peygamberimiz süt annesinin evine bolluk ve bereket getirmiştir ve 6 yaşındayken annesini kaybetmiştir. 7. Peygamber efendimiz annesinin vefatından sonra sekiz yaşına kadar .................................. yaşamıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Abdulmüttalip            B) Ebu Talip
  C) Halime                      D) Ebu Bekir

 8. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) Abdulmüttalip" olmalıdır. Peygamber efendimiz, annesinin vefatından sonra sekiz yaşına kadar Abdulmüttalip'in yanında yaşamıştır. Abdulmüttalip, Hz. Muhammed'in dedesidir. Dolayısıyla, doğru cevap "A) Abdulmüttalip" olacaktır. 9. I. Ebu Talip
  II. Abdulmüttalip
  III. Halime
  Peygamber efendimiz yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin yanında yaşamıştır?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır, yani "I ve II" yanıtı doğrudur. Peygamber Efendimiz, Ebu Talip (amcası) ve Abdulmuttalib (dedesi) ile birlikte yaşamıştır. Halime ise Peygamber Efendimiz'in süt annesidir, ancak doğrudan yanında yaşamamıştır. 11. Peygamber efendimiz kaç yaşına kadar süt annesi ile beraber yaşamıştır?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5

 12. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) 4" olmalıdır. Peygamber efendimiz, süt annesi olan Halime ile beraber 4 yaşına kadar yaşamıştır. Halime, Hz. Muhammed'in süt annesidir ve onu küçükken evlatlık olarak almıştır. Dolayısıyla, doğru cevap "C) 4" olacaktır. 13. I. Peygamberimizin Mekke'de dünyaya geldi
  II. 20 Haziran 571'de doğdu
  III. Dünyaya geldiği gece Berat Kandili olarak kutlanmaktadır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır, yani "I ve II" ifadeleri doğrudur. Peygamberimiz Mekke'de dünyaya gelmiştir ve 20 Haziran 571 tarihinde doğmuştur. III. ifade ise doğru değildir, çünkü Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği gece Berat Kandili olarak kutlanmamaktadır. 15. Cahiliye dönemi ile ilgili olarak;
  I. İnsanların can ve mal güvenliği yoktu
  II. Kabilecilik yaygındı
  III. Putperestlik yaygındı
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) I, II ve III" olmalıdır.Cahiliye dönemi, İslam öncesi Arap toplumunun bir dönemidir. Verilen ifadelerin hepsi doğrudur: I. İnsanların can ve mal güvenliği yoktu: Cahiliye döneminde toplumda bir hukuk sistemi bulunmuyordu ve bireylerin can ve mal güvenliği tehdit altındaydı. II. Kabilecilik yaygındı: Cahiliye döneminde toplum kabilesel yapıya dayanıyordu ve kabile bağları önemliydi. III. Putperestlik yaygındı: Cahiliye döneminde putperestlik, yaygın bir dinî inanç şekliydi ve putlara tapınma ve putlara adak adama gibi uygulamalar yaygındı. Doğru cevap "D) I, II ve III" olacaktır. 17. I. Abdulmüttalip
  II. Ebu Bekir
  III. Abdullah
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Peygamber efendimizin büyüklerindendir?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 18. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D şıkkıdır. I. Abdulmüttalip, II. Ebu Bekir ve III. Abdullah, Peygamber Efendimizin büyüklerinden kabul edilir. 19. I. Son ilahi kitaptır
  II. Cebrail aracılığı ile indirilmiştir.
  III. Allah tarafından gönderilmiştir
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri Kuranı Kerim için doğrudur?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) I, II ve III" olmalıdır. Verilen ifadelerin hepsi Kuran-ı Kerim için doğrudur: I. Son ilahi kitaptır: Kuran-ı Kerim, İslam dini inancına göre son ve en son ilahi kitaptır. II. Cebrail aracılığı ile indirilmiştir: İslam inancına göre Kuran-ı Kerim, Cebrail aracılığıyla peygamber Muhammed'e vahiy yoluyla indirilmiştir. III. Allah tarafından gönderilmiştir: Kuran-ı Kerim, Müslümanlar için Allah'ın kelamı olarak kabul edilen bir kitaptır ve doğrudan Allah tarafından gönderildiğine inanılır. Doğru cevap "D) I, II ve III" olacaktır. 21. Kuran'da bulunan ayetlerin oluşturduğu bölümlere ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) sure    B) cüz    C) hatim    D) ayet

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) sure" olmalıdır. Kuran'da bulunan ayetlerin oluşturduğu bölümlere "sure" denir. Kuran-ı Kerim, 114 sureden oluşur ve her sure, birbirinden bağımsız bir bölüm olarak kabul edilir. Her sure, bir veya daha fazla ayetten oluşur. Doğru cevap "A) sure" olacaktır. 23. * Cömerttirler
  * Başkalarına yardım ederler
  * Güzel söz söylerler
  * Diğer insanların iyiliklerini düşünürler
  Ahlaklı bir insan için yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 24. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D'dir, yani "4" yanıtı doğrudur. Yukarıdaki ifadelerin hepsi ahlaklı bir insan için doğrudur. Cömertlik, yardımseverlik, güzel sözler söyleme ve başkalarının iyiliğini düşünme ahlaklı davranışlardır. 25. Peygamber efendimiz ................. yılında ........................ vefat etmiştir.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) 571 -- Medine            B) 632 -- Mekke
  C) 632 -- Medine            D) 571 -- Mekke

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) 632 -- Medine" olmalıdır. Peygamber efendimiz, 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. Peygamber Muhammed'in ölümü, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve Medine şehrinde gerçekleşmiştir. Doğru cevap "C) 632 -- Medine" olacaktır. 27. Cahiliye döneminde İslam dini gönderilmeden önce, Arap yarımadasında bir kaç tane inanç bulunmaktaydı.
  Aşağıda verilen inançlardan hangisi Hz. İbrahim'in peygamberi olduğu dindir?

  A) Hristiyan    B) Yahudi    C) Hanif    D) Budizm

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır, yani "Hanif" yanıtı doğrudur. Cahiliye döneminde Arap Yarımadası'nda çeşitli inançlar bulunmaktaydı, ancak Hz. İbrahim'in peygamberi olduğu din Hanif dinidir. Haniflik, tek bir Allah'a inanmayı ve putlara tapınmayı reddeden bir inanç sistemidir. 29. Peygamber efendimiz annesi vefat ettiği zaman kimin yanında kalmıştır?

  A) Abdullah                B) Abdulmüttalip
  C) Ebu Talip               D) Amine

 30. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) Abdulmüttalip" olmalıdır. Peygamber efendimiz, annesi Amine vefat ettiğinde Abdulmüttalip'in yanında kalmıştır. Abdulmüttalip, Hz. Muhammed'in dedesidir ve onu koruyup yetiştirmiştir. Doğru cevap "B) Abdulmüttalip" olacaktır. 31. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız

  (  ) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), miladi 571 yılında Mekke’de doğmuştur.
  (  ) Kur’an-ı Kerim’de 114 sure, 6666 ayet vardır.
  (  ) Kur’an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir.
  (  ) Kur’an-ı Kerim'in en uzun suresi “Bakara”, en kısa suresi de “ Kevser ” suresidir.
  (  ) Kur’an-Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bölümüne cüz denir

 32. Cevap:

  D -  Y- D -D- Y

  Açıklama:

  İlk cümle doğrudur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), miladi 571 yılında Mekke'de doğmuştur. İkinci cümle yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure bulunmasına rağmen ayet sayısı 6236'dır, 6666 değildir. Üçüncü cümle doğrudur. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Dördüncü cümle doğrudur. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi "Bakara" suresi, en kısa suresi ise "Kevser" suresidir. Beşinci cümle doğrudur. Kur'an-ı Kerim'in yirmişer sayfadan oluşan her bölümüne cüz denir. 33. “ (Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
  Yukarıdaki ayete göre Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin sebebi nedir?

  A) Kur’an-ı Kerim’in sadece ibadetlerde okunması
  B) İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi
  C) Herkesin kendi arzusuna göre davranması
  D) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları" olmalıdır. Yukarıdaki ayete göre, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin sebebi, insanların düşünmeleri ve akıllı olanların öğüt almaları içindir. Kur'an-ı Kerim, insanlara doğru yolu bulmaları, ahlaki değerleri öğrenmeleri ve hayatlarında rehberlik etmesi amacıyla indirilmiştir. Ayetlerin düşünülmesi ve aklı olanların öğüt alması, insanların Kur'an-ı Kerim'den manevi ve ahlaki kazanımlar elde etmelerini sağlamayı hedefler. Doğru cevap "D) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları" olacaktır. 35. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin, gelen vahiylerin korunması için aldığı tedbirlerden değildir?

  A) Gelen vahiyleri önce kendisi ezberlerdi.
  B) Vahiy kâtiplerini çağırır, onlara yazdırırdı.
  C) Sahabelerden bazılarına gelen vahiyleri ezberletirdi. 
  D) Gelen vahyi unutmamak için hemen kendisi yazardı.

 36. Cevap: D Açıklama:

  İlk seçenek doğrudur. Peygamberimiz, gelen vahiyleri önce kendisi ezberlerdi. İkinci seçenek doğrudur. Peygamberimiz, vahiy kâtiplerini çağırır ve onlara yazdırırdı. Üçüncü seçenek doğrudur. Peygamberimiz, sahabelerden bazılarına gelen vahiyleri ezberletirdi. Dördüncü seçenek yanlıştır. Peygamberimiz, gelen vahyi unutmamak için hemen kendisi yazmazdı. 37. Aşağıdaki ilahi kitap - peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Tevrat – Hz.Musa
  B) İncil – Hz. İsa
  C) Zebur – Hz. Osman
  D) Kur’an-ı Kerim – Hz. Muhammed

 38. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C)

  Açıklama:

  Tevrat, Zebur ve İncil, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinin ortak kutsal kitaplarıdır. Bu nedenle, bu kitapların peygamberleri de aynıdır.

  Tevrat, Hz. Musa'ya indirilmiştir. Zebur, Hz. Davut'a indirilmiştir. İncil, Hz. İsa'ya indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim ise Hz. Muhammed'e indirilmiştir.

  Bu nedenle, (C) seçeneği olan "Zebur - Hz. Osman" eşleşmesi yanlıştır.

  Açıklama Metni:

  Tevrat, Zebur ve İncil, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinin ortak kutsal kitaplarıdır. Bu nedenle, bu kitapların peygamberleri de aynıdır.

  Tevrat, Hz. Musa'ya indirilmiştir. Zebur, Hz. Davut'a indirilmiştir. İncil, Hz. İsa'ya indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim ise Hz. Muhammed'e indirilmiştir.

  (C) seçeneği olan "Zebur - Hz. Osman" eşleşmesinde, Zebur'un Hz. Osman'a indirildiği belirtilmiştir. Bu bilgi yanlıştır. Zebur, Hz. Davut'a indirilmiştir. Bu nedenle, (C) seçeneği olan eşleşme yanlıştır.

 39. Kur'an -ı Kerim hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Evrensel bir kitaptır.
  B) Güzel ahlakı öğütler
  C) Bir defada indirilmiştir.
  D) Vahiy yoluyla indirilmiştir.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Bir defada indirilmiştir" olmalıdır. Yukarıdaki bilgilere göre, Kur'an-ı Kerim hakkında verilen bilgilerden sadece "C) Bir defada indirilmiştir" yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'in indirilişi süreci, 23 yıl boyunca parça parça gerçekleşmiştir. Vahiyler, Hz. Muhammed'e zamanla peyderpey indirilmiştir. Diğer verilen bilgiler doğrudur: - Kur'an-ı Kerim, evrensel bir kitaptır, yani tüm insanlara yöneliktir. - Kur'an-ı Kerim, güzel ahlakı öğütleyen bir kaynaktır. - Kur'an-ı Kerim, vahiy yoluyla Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Doğru cevap "C) Bir defada indirilmiştir" olacaktır. 41. Aşağıdakilerden hangisi sevginin davranışlarla gösterilmesine örnek değildir?

  A) İnsanları sevindirmek ve onlara karşı güler yüzlü olmak.
  B) Üzüntü ve sevinçlerini paylaşmak .
  C) Sağlıkların da ve hastalandıklarında ziyaretlerine gitmek.
  D) Çok çalışıp zengin olmak.

 42. Cevap: D Açıklama:

  - İlk seçenek doğrudur. İnsanları sevindirmek ve onlara karşı güler yüzlü olmak, sevginin davranışlarla gösterilmesine örnek bir davranıştır. - İkinci seçenek doğrudur. Üzüntü ve sevinçleri paylaşmak, sevgiyle ilgili bir davranıştır. - Üçüncü seçenek doğrudur. Sağlık durumlarına dikkat etmek ve hastalandıklarında ziyaretlerine gitmek, sevgi göstermenin bir yoludur. - Dördüncü seçenek yanlıştır. Çok çalışıp zengin olmak, sevginin davranışlarla gösterilmesiyle ilgili bir örnek değildir. 43. Kur’an-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir?

  A) Sadece Peygamberimize geldiği için
  B) Müslümanlar daha kolay anlayıp emirlerini rahatlıkla uygulasınlar diye
  C) Müslümanlar kalabalık oldukları için
  D) Kur’an’ı getiren meleğe kolaylık olsun diye

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Müslümanlar daha kolay anlayıp emirlerini rahatlıkla uygulasınlar diye" olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in parça parça indirilmesinin nedeni, Müslümanların daha kolay anlayıp emirlerini rahatlıkla uygulamalarını sağlamaktır. Eğer Kur'an-ı Kerim tek seferde indirilmiş olsaydı, insanlar için anlama ve uygulama açısından daha zorlu bir süreç olabilirdi. Parça parça indirilen Kur'an-ı Kerim, insanlara zamanla rehberlik ederek, adımlarla ilerlemelerine ve hükümleri anlamalarına imkan sağlamıştır. Doğru cevap "B) Müslümanlar daha kolay anlayıp emirlerini rahatlıkla uygulasınlar diye" olacaktır. 45. “Dürüstlük” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Dürüst kişilerden oluşan toplumlar, huzurlu ve mutlu olurlar.
  B) Dürüstlük, iç temizliğin bir göstergesidir.
  C) Dürüst insanlar hem Allah (c.c.) hem de insanlar tarandan sevilir.
  D) Dürüst insanlar başarısız olurlar.

 46. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: Dürüst insanlar başarısız olurlar. Verilen ifadeler arasında, dürüstlükle ilgili yanlış bir ifade aranmaktadır. Diğer üç ifade dürüstlüğün olumlu etkilerini vurgularken, D seçeneği dürüst insanların başarısız olduğunu iddia etmektedir. Bu yanlıştır, çünkü dürüstlük, bireylerin güvenilirliğini artırır, insan ilişkilerinde sağlıklı iletişimi sağlar ve toplumda itibar kazandırır. Dürüst insanlar başarı elde etme potansiyeline sahiptirler. 47. Yüce Allah'ın emir ve buyruklarını Cebrail adındaki melek aracılığıyla peygamberlerine iletme yoluna ne denir?

  A) Vahiy                     B) Mukabele
  C) Haberleşme           D) Miraç

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Vahiy"dir. Peygamberlere Yüce Allah'ın emir ve buyruklarını iletmek için Cebrail adındaki melek aracılığıyla yapılan bu iletişim sürecine "vahiy" denir. Vahiy, peygamberlerin ilahi mesajları almasını sağlayan bir iletişim şeklidir. Bu sorunun çözüm açıklamasıyla ilgili en az üç cümlelik bir açıklama şu şekilde olabilir: "Yüce Allah'ın emir ve buyruklarını peygamberlere iletmek için Cebrail aracılığıyla gerçekleşen iletişim sürecine 'vahiy' denir. Vahiy, peygamberlere ilahi mesajları bildirme ve onları rehberlik etme amacı taşır. Bu iletişim süreci, peygamberlerin insanlara Allah'ın iradesini aktarmalarını sağlar."Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test


2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
  1. Kur’an’ın Hz. Muhammed’e indiriliş sürecini bilir.
  2. Kur’an’ın iç düzenine ilişkin “âyet”, “sûre” ve “cüz”ün anlamlarını kavrayarak Kur’an’dan bunlara ilişkin örnekler gösterir.
  3. Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklar
  4. Kur’an’ın, Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel bir kitap olduğunu bilir

Ayrıca 2022-2023 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

"Cenaze namazı" farz namazlarından biri değildir; diğer şıklar olan "Sabah namazı," "Akşam namazı" ve "Yatsı namazı" ise İslam dininde farz olarak kabul edilen namazlardandır.

Kabe'nin Müslümanlar için kutsal bir yapı olduğunu ve Mekke şehrinde bulunduğunu bilme.

Soruda verilen ifadeler arasında doğru olmayan tek ifade, B şıkkı olan "Muhammed ismini peygamberimizin dedesi vermiştir" ifadesidir. Diğer ifadeler doğru bilgileri içermektedir.

Peygamber efendimizin annesinin vefatından sonra sekiz yaşına kadar Abdulmüttalip'in yanında yaşadığını bilmek.

Peygamber Efendimiz, Ebu Talip (amcası) ve Abdulmuttalib (dedesi) ile birlikte yaşamıştır, bu da A şıkkının doğru olduğunu gösterir.

Peygamber efendimizin süt annesi Halime ile beraber 4 yaşına kadar yaşadığını bilmek.

Peygamber Efendimiz Mekke'de dünyaya gelmiştir ve 20 Haziran 571 tarihinde doğmuştur, bu da A şıkkının doğru olduğunu gösterir.

Cahiliye dönemiyle ilgili olarak insanların can ve mal güvenliğinin olmadığını, kabilesel yapıların yaygın olduğunu ve putperestliğin yaygın bir inanç şekli olduğunu bilmek.

Kuran-ı Kerim'in son ilahi kitap olduğunu, Cebrail aracılığıyla indirildiğini ve Allah tarafından gönderildiğini bilmek.

Kuran'da bulunan ayetlerin oluşturduğu bölümlere "sure" denildiğini bilmek.

Ahlaklı bir insan için doğru olan ifadelerin sayısı "4"tür, bu da D şıkkının doğru olduğunu gösterir.

Peygamber efendimizin 632 yılında Medine'de vefat ettiğini bilmek.

Soruda sorulan "Hz. İbrahim'in peygamberi olduğu din" ifadesi için doğru yanıt Hanif'tir, bu da C şıkkının doğru olduğunu gösterir.

Peygamber efendimizin annesi vefat ettiğinde Abdulmüttalip'in yanında kaldığını bilmek.

Soruda doğru olan cümlelerin başına "D" yazıldığı, yanlış olan cümlelerin başına "Y" yazıldığı belirtilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacının, aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almalarını sağlamak olduğunu bilmek.

Soruda Peygamberimizin vahiylerin korunması için aldığı tedbirlerden hangisinin doğru olmadığı sorulmuştur ve doğru cevap olarak "D" seçeneği verilmiştir.

İlahi kitaplarla peygamberler arasındaki doğru eşleştirmeleri bilmek ve Zebur'un Hz. Osman ile ilişkili olmadığını bilmek.

Kur'an-ı Kerim'in bir defada değil, zaman içinde parça parça indirildiğini bilmek.

Soruda sevginin davranışlarla gösterilmesine örnek olmayan seçeneğin hangisi olduğu sorulmuştur ve doğru cevap olarak "D" seçeneği verilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'in parça parça indirilmesinin sebebini bilmek ve Müslümanların anlama ve uygulama kolaylığına dikkat etmek.

Dürüstlük, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlar.

"Peygamberler, Yüce Allah'ın emir ve buyruklarını Cebrail aracılığıyla vahiy yoluyla alarak insanlara iletebilirler."

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 13 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 120 kere doğru, 120 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri