4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki hikaye ile ilgili hangisi doğrudur? Bir gün Ali, Kur'an-ı Kerim okumaya karar verdi. Ama ne yapacağını bilemedi. Sonunda amcasına gitti ve ona sordu: "Amca, Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler okumak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. Yardım eder misin?" Amcası Ali'ye "Baştan başla ve her gün birkaç sayfa oku. Yavaş yavaş Kur'an'ı okumaya başlarsın." dedi. Ali, amcasının önerisini kabul etti ve başladı. Her gün birkaç sayfa okuyarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladı.

  A) Ali, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmekteydi.
  B) Ali, Kur'an-ı Kerim okumaya karar vermeden önce amcasına sordu.
  C) Ali, Kur'an-ı Kerim'i her gün birkaç sayfa okuyarak öğrenmeye başladı.
  D) Ali, Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey anlamadı.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Ali, Kur'an-ı Kerim'i her gün birkaç sayfa okuyarak öğrenmeye başladı'dır. Hikayede belirtilen bilgilere göre, Ali Kur'an-ı Kerim okumaya karar verdi ve ne yapacağını bilemediği için amcasına danıştı. Amcası ona baştan başlamasını ve her gün birkaç sayfa okumasını önerdi. Ali bu öneriyi kabul etti ve her gün birkaç sayfa okuyarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladı. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır. 3. Kur'an'ın ayetleri hangi dilde indirildi?

  A) Türkçe    B) Arapça    C) İngilizce    D) Farsça

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) Arapça'dır. Kur'an'ın ayetleri Arapça dilinde indirilmiştir. Kur'an, İslam dininin kutsal kitabıdır ve Arapça olarak vahiy yoluyla Hz. Muhammed'e indirildiği inanılır. Bu nedenle doğru cevap B) Arapça'dır. 5. Kur'an'ın yazılı hale getirilmesi hangi dönemde gerçekleşti?

  A) Hz. Muhammed döneminde    B) Hz. Ebubekir döneminde   
  C) Hz. Osman döneminde       D) Hz. Ali döneminde        

 6. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir: Hz. Osman döneminde. Kur'an'ın yazılı hale getirilmesi ve çoğaltılması süreci Hz. Osman döneminde gerçekleşti. Hz. Osman, İslam coğrafyasının genişlemesi ve Kur'an'ın farklı bölgelerde aynı şekilde okunup anlaşılması için yazılı bir formata ihtiyaç duyulması üzerine bu süreci başlattı. Bu süreçte titizlikle çalışılarak Kur'an'ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması sağlandı. 7. Kur’an’ın neden çoğaltılması gerekiyordu?

  A) Kitap eksikti
  B) Kitap yanlış yazılmıştı
  C) Kitap çok sayıda insan tarafından okunacaktı
  D) Kitap sadece belirli bir gruba öğretiliyordu

 8. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir: Kitap çok sayıda insan tarafından okunacaktı. Kur'an'ın çoğaltılması gerekliliği, kitabın çok sayıda insan tarafından okunacak olmasıyla ilgilidir. Kur'an, İslam dini için kutsal kitap olarak kabul edilir ve Müslümanlar tarafından okunup anlaşılması önemlidir. Kur'an'ın yayılması ve erişilebilir olması için çoğaltılması gerekmektedir. Bu sayede daha fazla insanın Kur'an'ı okuması ve öğrenmesi mümkün olur. 9. Kur’an’ın çoğaltılması sırasında nelere dikkat ediliyordu?

  A) Kur’an’ın anlamını bozmamak için
  B) Sadece belirli kişiler tarafından okunacak şekilde yazmak için
  C) Yazım hatalarını düzeltmek için
  D) Çok hızlı bir şekilde çoğaltmak için

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) Kur'an'ın anlamını bozmamak için olarak verilmiştir. Kur'an'ın çoğaltılması sırasında dikkat edilen önemli bir nokta, Kur'an'ın anlamının bozulmamasıdır. Bu nedenle yazım hatalarından kaçınılır ve metnin doğru şekilde aktarılması sağlanır. Ayrıca, Kur'an'ın sadece belirli kişiler tarafından okunacak şekilde yazılmadığı, herkesin erişebilmesi ve anlayabilmesi için çoğaltıldığı da bilinmektedir. 11. Kur’an’ın bölümleri arasındaki fark nedir?

  A) Surelerin daha kısa, cüzlerin daha uzun olması
  B) Ayetlerin daha kısa, surelerin daha uzun olması
  C) Surelerin farklı konuları ele alması
  D) Ayetlerin sadece dualardan oluşması

 12. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir: Ayetlerin daha kısa, surelerin daha uzun olması. Kur'an'ın bölümleri olan ayetler ve sureler arasındaki fark, uzunluklarıdır. Ayetler genellikle kısa cümlelerden veya birkaç cümleden oluşurken, sureler daha uzun metinlerden oluşur. Sureler birden fazla ayeti içerir ve belirli bir konu veya temayı ele alır. Ayetler ise genellikle tek bir düşünceyi ifade eder veya bir emir, yasak veya öğüt içerir. Bu fark, Kur'an'ın yapısını ve düzenini oluşturur. 13. Kur’an’da kaç tane sure vardır?

  A) 30    B) 114    C) 365    D) 6236

 14. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) 114 olarak verilmiştir. Kur'an'da toplamda 114 sure bulunmaktadır. Sureler, farklı uzunluklarda ve konularda ayetlerden oluşan bölümlerdir. Her surenin kendi adı ve bir numarası vardır. Kur'an'ın bölümlendirilmesi sureler aracılığıyla yapılmaktadır. 15. Kur’an’ın hangi bölümü sadece bir ayetten oluşur?

  A) Bakara Suresi    B) Yasin Suresi    C) Kevser Suresi    D) Rahman Suresi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Kevser Suresi olarak verilmiştir. Kevser Suresi sadece üç ayetten oluşur ve bu seçenekler arasında yalnızca bir ayetten oluşan suredir. Bu sure, Kuran'ın en kısa surelerinden biridir ve içeriğinde Allah'ın lütfu ve nimeti hakkında mesaj verir. 17. Hangisi âyetin anlamını ifade eder?

  A) Kur'an-ı Kerim'in bölümleri
  B) Kur'an-ı Kerim'in bölümlerinden daha küçük parçalar
  C) Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmış bir sayfası
  D) Kur'an-ı Kerim'deki kısa hikayeler

 18. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) "Kur'an-ı Kerim'in bölümlerinden daha küçük parçalar" olarak verilmiştir. âyetler, Kur'an-ı Kerim'in bölümlerinden daha küçük olan birimleridir. Her âyet, Kur'an-ı Kerim'in metninde tek bir anlam bütünlüğüne sahip bir cümleyi veya birkaç cümleyi ifade eder. âyetler, Kur'an-ı Kerim'in birer parçaları olarak okunup anlaşılabilir. 19. Hangisi bir sûre örneği değildir?

  A) Bakara Suresi    B) Ayet Suresi    C) Nisa Suresi    D) Yusuf Suresi

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Ayet Suresi olarak verilmiştir. Çünkü "Ayet Suresi" bir Kur'an sûresi değildir, yanıltıcı bir seçenektir. Diğer seçenekler olan A) Bakara Suresi, C) Nisa Suresi ve D) Yusuf Suresi gerçek Kur'an sûreleridir. 21. Hangi sûre, Kur'an-ı Kerim'in ilk sûresidir?

  A) Fatiha     B) Bakara     C) Alak     D) Yasin 

 22. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "Fatiha" sûresidir. Kur'an-ı Kerim'in ilk sûresi "Fatiha" sûresidir. Diğer seçenekler olan "Bakara," "Alak," ve "Yasin" sûreleri ise Fatiha sûresinden sonra gelirler. Fatiha sûresi, Kur'an-ı Kerim'in başlangıcını oluşturur ve önemli bir sure olarak kabul edilir. 23. Kur’an’ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması süreci hangi amaçla yapılmıştır?

  A) Ticari amaçlar için
  B) İslam dininin yayılması ve korunması için
  C) Tarihi belge olarak saklanması için
  D) Hiçbiri

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) İslam dininin yayılması ve korunması içindir. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması süreci, Kur'an'ın metnini doğru ve güvenilir bir şekilde korumak, İslam dininin öğretilerini yaymak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süreç, İslam toplumunda Kur'an'ın önemini vurgulamakta ve dini bilginin yayılmasına hizmet etmektedir. 25. Kur’an nasıl yazılmıştır?

  A) Peygamberimiz tarafından el yazısıyla yazılmıştır
  B) Kur’an’ın yazılışı için özel bir alfabe kullanılmıştır
  C) Sahabeler tarafından hat sanatıyla yazılmıştır
  D) Kur’an ilk başta yazılı olarak değil, hafızalarında tutulmuştur

 26. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D seçeneği olan "Kur'an ilk başta yazılı olarak değil, hafızalarında tutulmuştur." Kur'an'ın yazılış süreci, ilk olarak yazılı olarak değil, sözlü olarak gerçekleşmiştir. Peygamber Muhammed (s.a.v.) vahiyleri aldıktan sonra bu vahiyleri hafızasında tutmuş ve yakın çevresindeki sahabeler de aynı şekilde hafızalarında korumuşlardır. Kur'an'ın yazılı hale getirilmesi ise Hz. Osman (r.a.) döneminde gerçekleşmiştir. O dönemde toplanan müsveddeler bir araya getirilerek Kur'an'ın yazılı kopyaları oluşturulmuştur. 27. Kur’an neden önemlidir?

  A) İnsanların günlük yaşamında rehberlik yapar
  B) Geçmişte yaşanan olayları anlatır
  C) Sadece Müslümanlar için önemlidir
  D) Yalnızca tarih kitaplarından bilgi edinmek için okunur

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) İnsanların günlük yaşamında rehberlik yapar'dır. Çözüm açıklaması: Kur'an, İslam inancına göre Allah'ın vahiylerinin Hz. Muhammed'e indirildiği kutsal kitaptır. Kur'an, Müslümanlar için dini hükümleri, ahlaki değerleri, ibadetleri ve günlük yaşamla ilgili rehberlik sağlar. Kur'an, insanlara doğru yolu göstermek, dürüstlük, merhamet, adalet gibi erdemleri öğretmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla önemlidir. 29. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Kur'an nasıl indirildiği hakkında hangisi doğrudur?

  A) Tüm Kur'an bir gecede indirildi.
  B) Kur'an 23 yılda aşamalı olarak indirildi.
  C) Kur'an Hz. Muhammed'in doğumundan önce indirildi.
  D) Kur'an Hz. Ali'ye indirildi.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Kur'an 23 yılda aşamalı olarak indirildi. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Kur'an'ın nasıl indirildiği konusunda doğru olan seçenek B'dir. Kur'an, peyderpey ve aşamalı olarak 23 yıl boyunca Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirilmiştir. Bu süre boyunca pek çok ayet ve sure zamanla ortaya çıkmıştır. 31. Hz. İbrahim peygamberimiz, putperest toplumunda doğmuştu. Ancak o, Allah’a inanan ve ona ibadet eden biriydi. İbrahim, putperestlerin dinlerindeki yanlışlıkları gördü ve insanları doğru yola çağırmaya başladı. Putperestler onu dışladı ve onu yakmaya karar verdiler. Ancak Allah onu korudu ve onu ateşin içinden kurtardı. Metne göre Hz. İbrahim’in yaşadığı toplumda neye inanıyorlardı?

  A) Allah’a    B) Peygamberlere    C) Putlara    D) Kitaplara

 32. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Putlara'dır. Çözüm açıklaması: Metinde belirtildiği gibi, Hz. İbrahim'in yaşadığı toplum putperest bir toplumdu, yani putlara inanıyorlardı. Hz. İbrahim ise bu putperest inançları reddederek Allah'a inanıyordu. Putperestler, Hz. İbrahim'in tebliğine karşı çıktılar ve onu dışladılar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 33. Kuran-ı Kerim, İslam dininin kutsal kitabıdır. Kuran, Allah’ın vahyi olarak Cebrail aracılığıyla peygamberimize indirilmiştir. Kuran-ı Kerim, dünya üzerinde milyonlarca Müslüman tarafından okunmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Kuran, insanlara doğru yolu göstermek, iyi bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmak ve insanlar arasındaki adaleti sağlamak için Allah tarafından gönderilmiştir. Metne göre Kuran-ı Kerim’in amacı nedir?

  A) İnsanları yanlış yoldan alıkoymak    B) İnsanlara doğru yolu göstermek      
  C) İnsanları cezalandırmak              D) İnsanların hayatını zorlaştırmak    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İnsanlara doğru yolu göstermek. Metinde belirtilen bilgilere göre Kuran-ı Kerim'in amacı, insanlara doğru yolu göstermek, iyi bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmak ve insanlar arasındaki adaleti sağlamaktır. Kuran-ı Kerim, Allah tarafından gönderilen bir kitap olarak insanlara rehberlik etmeyi ve doğru yaşamı anlamalarını sağlamayı amaçlar. 35. Oruç tutmak, İslam dininde önemli bir ibadettir. Oruç, insanların Allah’a yakınlaşmasına ve onun rızasını kazanmasına yardımcı olur. Oruç tutmak, insanların sabrını ve dayanıklılığını ölçer. Oruç tutmanın birçok faydası vardır. İnsanların kendilerini kontrol etmelerine yardımcı olur, kötü alışkanlıklardan kurtulmalarına yardımcı olur ve insanların beden ve ruh sağlığına iyi gelir. Metne göre oruç tutmak neden önemlidir?

  A) Allah’a yakınlaşmak için           B) Yemek yememek için                
  C) Kötü alışkanlıklar edinmek için    D) Tatil yapmak için                 

 36. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) Allah'a yakınlaşmak için'dir. Çözüm açıklaması: Metinde ifade edildiği gibi, oruç tutmak İslam dininde Allah'a yakınlaşmak ve onun rızasını kazanmak için önemli bir ibadettir. Oruç tutmak insanların sabrını ve dayanıklılığını ölçerken, kendini kontrol etme, kötü alışkanlıklardan kurtulma ve beden ve ruh sağlığına faydalı olma gibi birçok faydası bulunmaktadır. 37. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke’de dünyaya geldi. Doğduğu gece gökyüzünde parlak bir nur görüldü. Doğum tarihi hicri takvime göre Rabiul Awwal ayının 12. günüdür. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hangi ayda doğmuştur?

  A) Ramazan ayında         B) Recep ayında          
  C) Rabiul Awwal ayında    D) Şaban ayında          

 38. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Rabiul Awwal ayıdır. Soruda, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum tarihi hicri takvime göre verilmiştir. Doğum tarihinin Rabiul Awwal ayının 12. günü olduğu belirtilmiştir. Hicri takvim, İslam dünyasında kullanılan bir takvim sistemidir. Hicri takvimde aylar, Ay'ın hareketine dayanarak belirlenir. Rabiul Awwal, hicri takvimin üçüncü ayıdır. Bu bilgilere göre, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu ay Rabiul Awwal ayıdır. 39. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları İslam’a davet etmek için Mekke’de çok çalıştı. İlk müslümanlar arasında Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman da vardı. Peygamberimiz, İslam’ın yayılması için mücadele etti. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) neden insanları İslam’a davet etti?

  A) Para kazanmak için
  B) Güç sahibi olmak için
  C) İnsanların doğru yolu bulmaları için
  D) Eğlenmek için

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İnsanların doğru yolu bulmaları için. Metinde belirtilen bilgilere göre, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları İslam'a davet etti. Bu davetin nedeni insanların doğru yolu bulmalarını sağlamaktı. İslam inancına göre, Hz. Muhammed peygamber olarak gönderilmiş ve Allah'ın mesajını insanlara iletmekle görevlendirilmiştir. O, insanların İslam'ın doğru yolu olduğuna inanmalarını ve bu yola yönelmelerini hedeflemiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test Detayları

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 30 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
  1. Kur’an’ın Hz. Muhammed’e indiriliş sürecini bilir.
  2. Kur’an’ın iç düzenine ilişkin “âyet”, “sûre” ve “cüz”ün anlamlarını kavrayarak Kur’an’dan bunlara ilişkin örnekler gösterir.
  3. Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklar
  4. Kur’an’ın, Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel bir kitap olduğunu bilir

Ayrıca 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

"Kur'an'ın ayetlerinin Arapça dilinde indirildiğini anlamak"

Kur'an'ın yazılı hale getirilmesi ve çoğaltılması süreci Hz. Osman döneminde gerçekleşti.

Kur'an'ın çoğaltılması, kitabın çok sayıda insan tarafından okunması için gereklidir.

Kur'an'ın çoğaltılma sürecinde anlamın korunmasının önemini anlamak

Kur'an'ın bölümleri olan ayetler daha kısa, sureler daha uzun metinlerden oluşur.

Kur'an'da 114 adet sure bulunduğunu bilmek

"Kuran'ın farklı surelerini ve içeriklerini tanıma"

Ayetlerin tanımını ve Kur'an-ı Kerim'in yapısını anlama becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir.

Kur'an sûrelerini tanıma ve ayırt etme becerisi ölçülmektedir.

Kur'an-ı Kerim'in ilk sûresini tanıma ve sıralama yeteneği.

Kur'an'ın kitap haline getirilme sürecini ve amacını anlamalarını hedefler.

Kur'an'ın yazılış sürecini ve ilk aşamalarını anlama yetisi.

Öğrenciler, Kur'an'ın İslam inancındaki önemini ve insan hayatında nasıl bir rehberlik sağladığını anlama yeteneğini geliştirirler.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Kur'an'ın aşamalı olarak indirilmesi, İslam'ın temel metni olan Kur'an'ın doğuşunu ve gelişimini anlatır.

Metinleri anlayarak, farklı dinlere ve inançlara ilişkin temel bilgileri tanımlayabilirim.

Kuran-ı Kerim'in amacını anlama, İslam dininin kutsal kitabının rolünü kavrama, insanlara rehberlik eden bir kaynak olarak Kuran'ın önemini anlama.

Oruç tutmanın temel amacının Allah'a yakınlaşmak olduğunu anlarım ve bu ibadeti yaparak manevi gelişimime katkıda bulunabilirim.

Hicri takvimin aylarını tanıma ve belirli bir tarihin hangi ayda olduğunu bulma.

Hz. Muhammed'in İslam'a davetinin amacını anlama, insanların doğru yolu bulmalarını sağlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1 kere doğru, 3 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri