4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 CEVAPLARI

 1. Mekkeli müşriklerin öldükten sonra dirilmeye inanıp inanmadıkları ile ilgili doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnansalar da kabul etmezlerdi.
  B) İnanmazlardı.
  C) İnanırlardı.
  D) Bir kısmı inanır, bir kısmı inanmazdı.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Mekkeli müşrikler öldükten sonra dirilmeye inanmazlardı. 3. Mekke'de hangi inançlara mensup insanlar yaşardı?

  A) Yalnızca putperestler
  B) Putperestler, Hristiyanlar ve Yahudiler
  C) Sadece Yahudiler
  D) Sadece Hristiyanlar

 4. Cevap: B Açıklama:

  Mekke'de putperestler, Hristiyanlar ve Yahudiler yaşıyordu. 5. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu yıl Mekke'de meydana gelen olay nedir?

  A) Hendek Savaşı      B) Fil Olayı         
  C) Bedir Savaşı       D) Mekke'nin Fethi   
                       

 6. Cevap: B Açıklama:

  Fil Olayı, Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için getirdiği fil ordusunun kuşlar tarafından yenilgiye uğratılmasıdır. 7. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluğunu geçirdiği sütannesi kimdir?

  A) Fâtıma bint Muttalip    B) Halime                 
  C) Ümmü Eymen              D) Hatice                 
                            

 8. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), dört yaşına kadar sütannesi Halime'nin yanında kalmıştır. 9. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) annesi hangi ayda vefat etmiştir?

  A) Zilhicce    B) Rebiülevvel    C) Muharrem    D) Ramazan    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) annesi Âmine, dönüş yolunda Zilhicce ayında vefat etmiştir. 11. Hz. Muhammed'i (s.a.v.) dedesinin vefatından sonra kim büyütmüştür?

  A) Abdullah    B) Ebu Talip    C) Zübeyr    D) Hamza    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalip'in vefatından sonra amcası Ebu Talip onu büyütmüştür. 13. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'de hangi kabileye mensuptu?

  A) Kureyş            B) Haşimoğulları    
  C) Beni Hâşim        D) Ümeyyeoğulları   
                      

 14. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Kureyş kabilesine mensuptu. 15. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi amcası onun hayatında önemli bir yere sahiptir?

  A) Haris    B) Abbas    C) Ebu Lehep    D) Hamza    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcası Abbas, onun hayatında önemli bir yere sahiptir ve İslam'ı kabul eden ilk kişilerden biridir. 17. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu gün hangi kandil olarak kutlanır?

  A) Mevlit Kandili     B) Ramazan Kandili   
  C) Kurban Bayramı     D) Kadir Gecesi      
                       

 18. Cevap: A Açıklama:

  Mevlit Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olan Rebiülevvel ayının 12. gecesinde kutlanır. 19. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Mekkeliler hangi lakabı vermişti?

  A) Güvenilir Muhammed    B) Adil Muhammed        
  C) Cesur Muhammed        D) Bilge Muhammed       
                          

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dürüstlüğü ve güvenilirliği nedeniyle Mekkeliler ona "Güvenilir Muhammed" (El-Emin) lakabını vermişlerdi. 21. Hz. Muhammed (s.a.v.) kaç yaşında amcası Ebu Talip'in himayesine girdi?

  A) 8    B) 10    C) 12    D) 15    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) babası vefat ettikten sonra dedesi onu himayesine aldı. Dedesi vefat edince de 8 yaşında amcası Ebu Talip onu koruması altına aldı. 23. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlendiği kadın kimdi?

  A) Hz. Hatice    B) Hz. Aişe    C) Hz. Zeynep    D) Hz. Fâtıma    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), 25 yaşındayken varlıklı ve saygın bir kadın olan Hz. Hatice ile evlendi. 25. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi oğlu küçük yaşta vefat etti?

  A) Kâsım    B) Abdullah    C) İbrahim    D) Ali    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Kâsım ve Abdullah adlı iki oğlu iki yaşından küçükken vefat etti. 27. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluğunda amcası Ebu Talip ile birlikte yaptığı faaliyetlerden biri hangisidir?

  A) Ticaret yolculuğuna çıkmak    B) Çobanlık yapmak              
  C) Tarımla uğraşmak              D) İlim öğrenmek                
                                  

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukluğunda amcası Ebu Talip ile birlikte ticaret yolculuklarına çıkarak ticaret faaliyetlerine katıldı. 29. Hz. Muhammed'in İslam'ı açıkça davet etmeye başladığı yıl hangisidir?

  A) Peygamberliğinin 1. yılında
  B) Peygamberliğinin 4. yılında
  C) Peygamberliğinin 7. yılında
  D) Peygamberliğinin 10. yılında

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed, İslam'ı ilk üç yıl gizlice davet etti ve peygamberliğinin dördüncü yılında insanları açıkça İslam'a davet etmeye başladı. 31. "Ensar" terimiyle kastedilen kişiler kimdir?

  A) Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar
  B) Medine'de yaşayan Müslümanlar
  C) Hz. Muhammed'in yakın akrabaları
  D) Mekke'ye saldıran düşman askerleri

 32. Cevap: B Açıklama:

  "Ensar", Hz. Muhammed ve Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra onlara yardım eden ve destekleyen Medineli Müslümanlardır. 33. İlk Müslümanlardan biri olan Hz. Ebu Bekir (r.a.)'ın özelliği nedir?

  A) Varaka'nın yeğenidir.
  B) Hz. Muhammed'in en yakın dostudur.
  C) Habeşistan'a ilk hicret edenlerdendir.
  D) Mekke'nin fethinde önemli bir rol oynamıştır.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Muhammed'in en yakın dostlarından biridir ve ilk Müslümanlardan biridir. 35. Miraç mucizesinde Hz. Muhammed nereye çıkarılmıştır?

  A) Kudüs
  B) Cennet
  C) Yüce Allah'ın huzuruna
  D) İsra ve Mi'rac olayları farklı mucizelerdir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Miraç mucizesinde, Hz. Muhammed Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya getirildi ve oradan Yüce Allah'ın huzuruna yükseldi. 37. Hz. Muhammed'in Medine'ye hicret etmesinin İslam tarihindeki önemi nedir?

  A) İslam Devleti'nin kurulması
  B) İslam'ın yayılmasının hızlanması
  C) Mekke'deki baskılardan kurtulma
  D) Hepsi

 38. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Muhammed'in Medine'ye hicret etmesi, İslam Devleti'nin kurulmasına, İslam'ın yayılmasının hızlanmasına ve Mekke'deki baskılardan kurtulmaya yol açtı. 39. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Veda Haccı'nda okuduğu ünlü hutbeye ne ad verilir?

  A) Veda Hutbesi         B) Hudeybiye Hutbesi   
  C) Arafat Hutbesi       D) Zilhicce Hutbesi    
                         

 40. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Veda Haccı'nda okuduğu hutbeye "Veda Hutbesi" denir. 41. Hudeybiye anlaşmasıyla hangi olay gerçekleşmiştir?

  A) Mekke'nin fethi
  B) İslam'ın Arap Yarımadası'na yayılması
  C) Müslümanların Medine'ye hicret etmesi
  D) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatı

 42. Cevap: B Açıklama:

  Hudeybiye anlaşması, İslam'ın Arap Yarımadası'na hızla yayılmasına olanak sağlamıştır. 43. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesine ve akrabalarına nasıl hitap edilir?

  A) Ehl-i Beyt    B) Beni Haşim    C) Kurayşiler    D) Muhacirler    

 44. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesine ve akrabalarına "Ehl-i Beyt" denir. 45. Salavat dualarında Hz. Muhammed (s.a.v.) dışında kimler anılır?

  A) Hz. İbrahim (a.s.) ve ailesi
  B) Hz. Musa (a.s.) ve arkadaşları
  C) Hz. İsa (a.s.) ve havarileri
  D) Hz. Nuh (a.s.) ve oğlu

 46. Cevap: A Açıklama:

  Salli ve Barik dualarında Hz. Muhammed (s.a.v.) dışında Hz. İbrahim (a.s.) ve ailesi de anılır. 47. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kızı Hz. Fâtıma (r.a.) ile ilgili hangi ifade doğrudur?

  A) Hiç evlenmemiştir.
  B) Dört çocuğu vardı.
  C) Peygamberliğe inanan ilk kadınlardan biridir.
  D) Babasının en sevmediği çocuğuydu.

 48. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Fâtıma (r.a.)'nın Hz. Hasan (r.a.), Hz. Hüseyin (r.a.), Hz. Zeynep (r.a.) ve Hz. Ümmü Gülsüm (r.a.) olmak üzere dört çocuğu vardı. 49. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarına olan sevgisini gösteren bir davranışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Onlarla oynamazdı.
  B) Onları sıkı sıkı kucaklar ve öperdi.
  C) Onlara lüks kıyafetler alırdı.
  D) Onları kısıtlayıcı kurallara tabi tutardı.

 50. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarını sıkı sıkı kucaklar ve öperdi.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 Detayları

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
  1. Kur’an’ın Hz. Muhammed’e indiriliş sürecini bilir.
  2. Kur’an’ın iç düzenine ilişkin “âyet”, “sûre” ve “cüz”ün anlamlarını kavrayarak Kur’an’dan bunlara ilişkin örnekler gösterir.
  3. Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklar
  4. Kur’an’ın, Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel bir kitap olduğunu bilir

Ayrıca 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi IV. ünite Hz. Muhammed'i tanıyalım konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Cahiliye dönemi inançlarını kavrama.

İslam öncesi dönemdeki dini çeşitliliği anlama.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumu ve çocukluk dönemi olaylarını bilir.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sütanneliği ve çocukluk dönemi hakkında bilgi sahibi olur.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesi ve çocukluk dönemi hakkında bilgi edinir.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatında aile büyüklerinin önemini anlar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kabilesi ve soyu hakkında bilgi sahibi olur.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile bağları ve yakınlarıyla ilişkilerini kavrar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluk ve gençliğini anlatma

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) karakter özelliklerini anlama

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluğundaki önemli olayları sıralama

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) özel hayatını öğrenme

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarını tanıma

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ekonomik faaliyetlerini anlama

Hz. Muhammed'in peygamberlik hayatındaki önemli olayları sıralama.

Medine'de kurulan İslam toplumunu ve unsurlarını açıklama.

Hz. Muhammed'in hayatındaki önemli kişileri ve rollerini tanıma.

Hz. Muhammed'in yaşadığı mucizeleri ve bunların önemini anlama.

Hicretin İslam tarihi açısından önemini kavrama.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Veda Haccı'nı ve Veda Hutbesi'nin önemini anlar.

Hudeybiye anlaşmasının İslam'ın yayılmasındaki rolünü anlar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesinin önemini kavrar.

Salavat dualarının içeriğini anlar.

Hz. Fâtıma'nın (r.a.) hayatı hakkında bilgi sahibi olur.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuk sevgisini anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi IV. Ünite - Hz. Muhammed'i Tanıyalım - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri