2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02)

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) CEVAPLARI

 1. Peygamber Efendimiz'in hayatında önemli bir dönüm noktası olan Hira Mağarası'nda yaşadığı olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İlk vahiy gelmesi        B) Mekke'nin fethi
  C) Uhud Savaşı             D) Hudeybiye Antlaşması
  E) Bedir Savaşı

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) İlk vahiy gelmesi" olarak belirlenmiştir. Peygamber Efendimiz'in hayatında Hira Mağarası önemli bir dönüm noktasıdır çünkü burada kendisine ilk vahiy gelmiştir. Hira Mağarası'nda Hz. Muhammed'e Cebrail aracılığıyla Allah'ın mesajları iletilmiş ve bu olay İslam'ın doğuşunu ve peygamberlik misyonunu başlatmıştır. Bu olay, İslam dininin temelini oluşturan vahiy alma sürecinin başlangıcını simgeler. 3. İslam'da ehliyet ve liyakat ilkesi hangi durumlar için geçerlidir?

  A) Siyasi görevlerde       B) Askeri görevlerde      
  C) İdari görevlerde        D) Ticari faaliyetlerde   
  E) Tümü                   

 4. Cevap: E Açıklama:

  İslam'da ehliyet ve liyakat ilkesi özellikle siyasi, askeri, ve idari görevlerde geçerlidir. Bu ilke, adil yönetim ve adaletin sağlanması için önemlidir ve insanların yetenek ve liyakatlerine uygun pozisyonlara atanmalarını teşvik eder. 5. "Allah sizi anne-babanıza iyilik etmeniz hususunda tavsiye etmiştir. Eğer her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırlarsa, onlara 'Öf' bile deme ve onları azarlama. Onlara tatlı sözler söyle." ayeti, akrabalık ilişkilerinde hangi aile bireylerine özel bir önem verilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır?

  A) Erkek kardeşlere    B) Kız kardeşlere    C) Anne ve babalara    D) Amca ve dayılara    E) Yeğenlere

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Anne ve babalara özel bir önem verilmesi gerektiği"dir. Ayet, akrabalık ilişkilerinde anne ve babaya karşı saygılı ve sevgi dolu olmanın önemini vurgulamaktadır. Bu davranışlar, İslamiyet'te aile değerlerinin korunması ve toplumun huzurunun sağlanması için önemlidir. 7. Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.) hangi savaşlarda yer aldı?

  A) Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Huneyn
  B) Hendek, Hayber, Huneyn, Tebük, Mute
  C) Uhud, Hendek, Hayber, Tebük, Mute
  D) Bedir, Uhud, Hendek, Tebük, Mute
  E) Uhud, Hayber, Huneyn, Tebük, Mute

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın Bedir, Uhud, Hendek, Hayber ve Huneyn savaşlarına katıldığı belirtilmektedir. 9. Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.) hangi savaşta Müslümanların bayrağını taşıdı?

  A) Bedir Savaşı       B) Uhud Savaşı    C) Hendek Savaşı
  D) Hayber Savaşı    E) Huneyn Savaşı

 10. Cevap: D Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.), Hayber Savaşı'nda Müslümanların bayrağını taşımıştır. Hayber Savaşı, İslam peygamberi Muhammed'in (s.a.v.) Medine döneminde gerçekleştirdiği ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanan bir savaştır. 11. "İlim öğrenmek her Müslümana farzdır." şeklindeki hadis-i şerif hangi tür ilimleri kapsar?

  A) Sadece dini ilimleri
  B) Sadece dünyevi ilimleri
  C) Hem dini hem de dünyevi ilimleri
  D) Sadece tıbbi ilimleri
  E) Sadece matematiksel ilimleri

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Hem dini hem de dünyevi ilimleri" şeklindedir. Hadis-i şerif, her Müslümanın öğrenmesi gereken ilmin sadece dini değil, aynı zamanda dünyevi ilimleri de kapsadığını vurgular. 13. Hz. Peygamber'in yönetiminde hangi ilkeler benimsenmiştir?

  A) Şeffaflık ve hesap verme ilkeleri    B) Adalet ve eşitlik ilkeleri          
  C) Müzakere ve istişare ilkeleri        D) İnsan hakları ve özgürlükleri       
  E) Tüm seçenekler doğrudur.            

 14. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Peygamber'in yönetiminde adalet ve eşitlik ilkeleri benimsenmiştir. Bu ilkeler tüm Müslümanların eşit olduğunu ve adaletin herkes için geçerli olduğunu vurgular. Ayrıca müzakere ve istişare ilkeleri de önemli bir yer tutmuştur. Bu ilkelerle birlikte yönetimde şeffaflık, hesap verme, insan hakları ve özgürlükleri gibi prensipler de yer almıştır. 15. Hz. Peygamber'in yönetiminde hangi ilkeler benimsenmiştir?

  A) Adalet, şeffaflık, ehliyet         B) Müsamaha, gizlilik, sadakat       
  C) Öncülük, baskınlık, güç            D) Kayırma, ayrıcalık, otoriterlik   
  E) İkna, zorlama, korkutma           

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır ve Hz. Peygamber'in yönetiminde adalet, şeffaflık ve ehliyet ilkeleri benimsenmiştir. Peygamber'in yönetiminde adaletin sağlanması, herkese eşit davranılması, ehliyetli kişilerin görevlendirilmesi, şeffaf bir yönetim ve hesap verme ilkeleri önemliydi. 17. "Size bir iş emredildiği zaman, onu en güzel şekilde yapın." (Kur'an-ı Kerim, Hicr 15/94) Bu ayet hangi yönetim ilkesini vurgular?

  A) Ehliyet    B) İkna    C) Şeffaflık    D) Verimlilik    E) Kalite

 18. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Kalite. Ayet, bir işin yapılması gerektiğinde en güzel şekilde yapılması gerektiğini vurgular. Bu da yönetimde kalite ilkesine önem verilmesi gerektiğini gösterir. Yöneticilerin, işlerin en iyi şekilde yapılması için kalite standartlarına uygunluğu göz önünde bulundurmaları gerektiği anlamına gelir. 19. "Herhangi bir işte mutabakatın meydana gelmesi, ancak danışmaya dayalı olarak olur" ayeti, hangi yönetim ilkesini destekler?

  A) Otoriterlik ilkesi      B) Hürriyetçilik ilkesi   
  C) Meritokrasi ilkesi      D) Adalet ilkesi          
  E) Yerindelik ilkesi      

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Hürriyetçilik ilkesi"dir. Ayet, işlerin mutabakata dayalı olarak yapılması gerektiğini vurgulamakta ve bu da danışma ve katılımın önemini vurgulamaktadır. Bu, hürriyetçi bir yönetim anlayışını desteklemektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Detayları

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDE SOSYAL HAYAT
  1. Asr-ı Saâdette Aile
  2. Asr-ı Saâdette Akrabalık
  3. Asr-ı Saâdette Çocuklar
  4. Asr-ı Saâdette Gençler
  5. Asr-ı Saâdette Kadınlar
  6. Asr-ı Saâdette Kardeşlik ve Dayanışma
  7. Asr-ı Saâdette Komşuluk
  8. Bir Sahabi Tanıyorum: Ümmü Seleme (r.a.)
  9. Hadisten Hayata

Ayrıca

Bu soru, Hz. Muhammed'in peygamberlik hayatında dönüm noktalarını anlama ve Hira Mağarası'ndaki olayın İslam'ın başlangıcını işaret ettiğini bilme yeteneğini ölçer.

İslam'ın yönetim ve idare ilkelerini anlama ve ehliyetin önemini kavrama kazanımına yöneliktir.

İslamiyet'in aile ve toplum hayatındaki değerleri ve akrabalık ilişkilerindeki önemini ölçmektedir.

İslam tarihi ve sahabenin rolü hakkında bilgi edinmeye yöneliktir.

Bu hadis, genel olarak bireylerin kendilerini geliştirmeleri için öğrenme ve araştırma yapmaları gerektiğini vurgulayan bir kazanım olarak değerlendirilebilir.

İslam tarihindeki yönetim ilkelerini anlamak ve İslam'ın adalet, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, müzakere ve istişare gibi önemli değerleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

İslam tarihi ve Hz. Peygamber'in yönetim ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Kur'an-ı Kerim'den alıntı yapılan yönetim ilkesini doğru bir şekilde belirleyebilme yeteneğidir.

Ayetin anlamını anlayarak danışma ve katılımın önemini anlayabiliriz ve hürriyetçi bir yönetim anlayışının gerekliliğini anlayabiliriz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Testi İstatistikleri

Bu sınav 71 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 288 kere doğru, 240 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri