11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı

11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Asr-ı Saâdette kardeşlik ve dayanışma, Müslüman toplumunun hangi değerlerine dayanmaktadır?

  A) Adalet, merhamet, hoşgörü ve sabır.
  B) Güç, kudret, zafer ve başarı.
  C) Kibir, gurur, öfke ve kin.
  D) Haksızlık, hile, aldatma ve ihanet.
  E) Tümü yukarıdakilerin doğru.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Adalet, merhamet, hoşgörü ve sabır" olan bu soruda, Asr-ı Saadetteki kardeşlik ve dayanışmanın Müslüman toplumunun temel değerlerine dayandığı belirtilmektedir. Bu değerler arasında özellikle adalet, merhamet, hoşgörü ve sabır ön plana çıkmaktadır. 3. "Komşusu tarafından rahatsız edilen kimse, cennete giremez" hadisi, bizlere hangi mesajı vermektedir?

  A) Komşularımıza saygılı olmamız gerektiğini
  B) Herkesin huzur ve sükun içinde yaşama hakkı olduğunu
  C) Kendimizin de rahatını düşünürken, başkalarının rahatını da göz önünde bulundurmamız gerektiğini
  D) Cennete girmek için sadece iyi insan olmanın yeterli olmadığını
  E) Hepsi doğru.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" olan bu soru, bizlere komşularımıza saygılı olmanın önemini vurgulamaktadır. Hadiste, komşusu tarafından rahatsız edilen kişinin cennete giremeyeceği belirtilerek, komşularımıza saygı göstermemizin dinimizce önemine işaret edilmektedir. 5. "Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, komşusuna eziyet etmez" hadisi, bizlere hangi mesajı vermektedir?

  A) İslam'da insan haklarına saygının önemini
  B) Komşularımızla barış içinde yaşamanın önemini
  C) İnsanların birbirine karşı saygılı olması gerektiğini
  D) Kötülük yapmak yerine, iyilik yapmanın daha hayırlı olduğunu
  E) Hepsi doğru.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Komşularımızla barış içinde yaşamanın önemini. Bu hadis, komşularımızla barış ve huzur içinde yaşamanın önemini vurgulamaktadır. İslam dininde komşulara karşı saygı ve sevgi göstermek büyük önem taşır. Komşularımızla uyumlu bir şekilde yaşamak, hem onların huzurunu sağlamak hem de kendi huzurumuzu korumak açısından önemlidir. Bu hadis, İslam dininde insan ilişkilerinin önemine işaret etmektedir. 7. "Kim akrabalarına iyilik ederse, o da karşılığını görür. Kim de akrabalarına kötülük ederse, o da kötülükle karşılık görür." hadisi, akrabalık ilişkilerinde hangi davranışların uygun olduğuna ve hangilerinin uygun olmadığına işaret etmektedir?

  A) İyi niyetli davranışlar uygun, kötü niyetli davranışlar uygun değil.
  B) Kayıtsızlık ve umursamazlık uygun, kaba ve saygısız davranışlar uygun değil.
  C) İyi niyetli fakat yetersiz davranışlar uygun, kötü niyetli davranışlar uygun değil.
  D) Maddi yardımlaşma uygun, sosyal statüye dayalı davranışlar uygun değil.
  E) Dil ve kültür benzerliği uygun, akrabalık bağına dayalı davranışlar uygun değil.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: İyi niyetli davranışlar uygun, kötü niyetli davranışlar uygun değil. Bu hadis akrabalık ilişkilerinde iyi niyetli davranışların uygun olduğunu, kötü niyetli davranışların ise uygun olmadığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, akrabalara yardım etmek, ziyaret etmek ve iyi niyetli davranışlar sergilemek önemlidir 9. "Allah sizi anne-babanıza iyilik etmeniz hususunda tavsiye etmiştir. Eğer her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırlarsa, onlara 'Öf' bile deme ve onları azarlama. Onlara tatlı sözler söyle." ayeti, akrabalık ilişkilerinde hangi aile bireylerine özel bir önem verilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır?

  A) Erkek kardeşlere    B) Kız kardeşlere    C) Anne ve babalara    D) Amca ve dayılara    E) Yeğenlere

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Anne ve babalara özel bir önem verilmesi gerektiği"dir. Ayet, akrabalık ilişkilerinde anne ve babaya karşı saygılı ve sevgi dolu olmanın önemini vurgulamaktadır. Bu davranışlar, İslamiyet'te aile değerlerinin korunması ve toplumun huzurunun sağlanması için önemlidir. 11. "Akrabalık bağı olanlar, birbirlerine saygı göstermeli ve birbirlerini ziyaret etmelidirler." hadisi, akrabalık ilişkilerinde hangi davranışların önemli olduğuna işaret etmektedir?

  A) Maddi yardımlaşma ve cömertlik    B) Sosyal statü ve zenginlik        
  C) Dil ve kültür benzerliği          D) Manevi dayanışma ve iyi niyet    
  E) Komşuluk ilişkileri              

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Manevi dayanışma ve iyi niyet" olarak verilmiştir. Hadis, akrabalık ilişkilerinde saygı ve ziyaretin önemine vurgu yaparak, akrabalık bağı olanların aralarındaki manevi dayanışmayı sağlamaları gerektiğini ve bu ilişkilerde iyi niyetin önemli olduğunu belirtmektedir. 13. Asr-ı Saâdette kardeşlik ve dayanışma nasıl uygulanmıştır? İslam toplumu bu değerleri nasıl yaşamıştır?

  A) Medine Vesikası ile tüm Müslümanlar birbirine kardeş ilan edilmiştir.
  B) Fakirleri ve zayıfları korumak için infak ve sadaka verme kültürü yaygınlaşmıştır.
  C) Mekke'de zulme uğrayan Müslümanlar, Medine'ye göç ettiklerinde Medineliler tarafından karşılanmıştır.
  D) Medine'de inşa edilen Mescid-i Nebevi, tüm Müslümanlara açık olmuştur.
  E) Tümü doğrudur.

 14. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Tümü doğrudur."dır. Asr-ı Saadette kardeşlik ve dayanışma İslam toplumu tarafından birçok şekilde uygulanmıştır. Medine Vesikası ile tüm Müslümanlar kardeş ilan edilirken, fakirleri ve zayıfları korumak için infak ve sadaka verme kültürü yaygınlaşmıştır. Ayrıca, Medine'de inşa edilen Mescid-i Nebevi, tüm Müslümanlara açık olmuştur. 15. "Ey insanlar! Sizin hepiniz Adem'den yaratılmış, Adem de topraktan yaratılmıştır. Hiçbir Arabın Arap olmayana, siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır." (Müslim, Hac, 25) Bu hadiste, insanların yaratılış bakımından eşit olduğu, hiçbir kişinin diğerinden üstün olmadığı ve tek üstünlük kaynağının takva olduğu belirtilmektedir. Takva nedir?

  A) Allah'ın emirlerine uyma
  B) Allah'ın hükümlerine karşı gelme
  C) Helal yemek yeme
  D) Zengin olma
  E) İbadet yapmama

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkı olan "Allah'ın emirlerine uyma"dır. Takva, Allah'ın emirlerine uyma, yasaklarından sakınma ve onun rızasını kazanmak için gayret etme anlamına gelmektedir. Bu hadis, insanların eşit olduğunu vurgularken, üstünlüğün ancak takvada olduğunu belirtmektedir. 17. Peygamberimiz (s.a.v.) aile hayatına önem vermiş ve Müslümanların ailelerini nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda birçok öğüt vermiştir. Bu konuda bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur: "Müminlerin en hayırlısı ailesine en iyi davranandır." Bu hadis-i şerifin anlamı nedir?

  A) Müslümanların en hayırlısı, ailesine en iyi davranan kişidir.
  B) Aileye iyi davranmak, İslam dininde önerilen bir davranıştır.
  C) Ailesine kötü davranan bir Müslüman, dinine uygun davranmamaktadır.
  D) Aile hayatı, Müslümanların Allah'a yaklaşmak için bir fırsattır.
  E) Tüm Müslümanlar, ailelerini her zaman en iyi şekilde yönetmelidirler.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Müminlerin en hayırlısı ailesine en iyi davranandır." ifadesidir. Hadis-i şerif, Müslümanların aile hayatına verdiği önemi vurgulamaktadır. Müslümanlar için aile hayatı önemli bir ibadet alanıdır ve aile fertlerine iyi davranmak, İslam dininde önerilen bir davranıştır. Bu hadis-i şerif aynı zamanda aile içi ilişkilerdeki güzel davranışların önemini vurgulamaktadır. 19. "Sizden her kim, inanarak iyi işler yaparsa, biz onu hayat içinde güzelce yaşatırız ve işlerini yaptıklarının en iyisiyle karşılaştırırız." (Nahl Suresi, 16:97) Bu ayet aile yapısı ile nasıl bir bağlantı kurabiliriz?

  A) Aile içinde iyi işler yapmanın önemini vurgular
  B) Aile içinde kötü davranışlar sergileyenlerin cezalandırılacağını belirtir
  C) Aile içinde yaşayanların güzel bir hayatı hak ettiklerini ifade eder
  D) Aile içinde işbirliği yapmanın önemini vurgular
  E) Aile yapısı ile bir bağlantısı yoktur

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Aile içinde iyi işler yapmanın önemini vurgular şeklindedir. Ayet, inanarak iyi işler yapan insanların hayatlarının güzelleşeceğini ve işlerinin en iyisiyle karşılaştırılacağını ifade eder. Bu da aile içinde iyi işler yapmanın, aile bireylerinin hayatlarını güzelleştireceği anlamına gelir. 21. Aşağıdakilerden hangisi, İslam dininde gençlerin eğitiminde kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?

  A) Örnek olmak                      B) Sabırla yaklaşmak               
  C) Gençleri baskı altında tutmak    D) İletişim kurmak                 
  E) Sevgi ve saygı göstermek        

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Gençleri baskı altında tutmak'tır. Gençlerin eğitiminde İslam dininde örnek olmak, sabırla yaklaşmak, iletişim kurmak, sevgi ve saygı göstermek gibi yöntemler tavsiye edilirken, baskı altında tutmak ise kabul edilemez bir yöntemdir. İslam dininde gençlerin eğitimi ve gelişimi büyük önem taşır ve bu konuda çeşitli öğütler verilir. 23. Peygamberimiz döneminde çocuklar nasıl bir eğitim alıyorlardı?

  A) Çocuklar, sadece dini eğitim alıyorlardı.
  B) Çocuklar, sadece ev işleri ve tarım gibi pratik işler öğreniyorlardı.
  C) Çocuklar, hem dini hem de dünyevi konularda eğitim alıyorlardı.
  D) Çocuklar, sadece okuma yazma öğreniyorlardı.
  E) Çocuklar, hiçbir eğitim almadan büyütülüyorlardı.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Çocuklar, hem dini hem de dünyevi konularda eğitim alıyorlardı." şeklindedir. Peygamberimiz döneminde çocukların eğitimi, sadece dini bilgilerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda dünya işlerine de önem verilmiştir. Çocukların hayatın her alanında yetkin olmaları ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmiştir. 25. Gençlerin toplumdaki önemi konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir ayet şöyledir: "Gençliği iyiye kullananlar var ya, işte onlar, onların işledikleriyle süslenirler." Bu ayet ne anlama gelir?

  A) Gençlerin işlediği iyilikler, onların karakterlerini güzelleştirir.
  B) İyi davranışlar gençleri güzel yapar ve toplumun takdirini kazandırır.
  C) Gençlerin davranışları, toplumun değerlerini yansıtır.
  D) Gençler, iyi davranışlar sergiledikleri sürece Allah'ın lütfuna sahip olurlar.
  E) İslam'da gençler, toplumun önemli bir parçasıdır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Gençlerin işlediği iyilikler, onların karakterlerini güzelleştirir. Ayet, gençlerin doğru davranışları ile karakterlerinin güzelleşeceğini vurguluyor. Bu, gençlerin toplumdaki önemini ve sorumluluklarını vurgulayan İslami bir prensiptir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDE SOSYAL HAYAT
  1. Asr-ı Saâdette Aile
  2. Asr-ı Saâdette Akrabalık
  3. Asr-ı Saâdette Çocuklar
  4. Asr-ı Saâdette Gençler
  5. Asr-ı Saâdette Kadınlar
  6. Asr-ı Saâdette Kardeşlik ve Dayanışma
  7. Asr-ı Saâdette Komşuluk
  8. Bir Sahabi Tanıyorum: Ümmü Seleme (r.a.)
  9. Hadisten Hayata

Ayrıca 11.sınıf peygamberimizin hayatı (siyer) 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Asr-ı Saadetteki bu değerler günümüze de taşınarak, insanlar arasında daha sağlıklı bir toplumsal ilişki kurulmasına yardımcı olabilir.

Dinimizdeki komşu hakkı kavramını anlamak ve bu kavrama uygun davranış sergilemek konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

İslam dininde komşulara karşı saygı ve sevgi göstermenin önemini anlayabilme.

Akrabalık ilişkilerinde uygun davranışların belirlenmesi ve akrabalara karşı sorumluluk duygusunun geliştirilmesidir.

İslamiyet'in aile ve toplum hayatındaki değerleri ve akrabalık ilişkilerindeki önemini ölçmektedir.

İslam dininde akrabalık ilişkilerinin önemini ve bu ilişkilerdeki olumlu davranışların neler olduğunu anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İslam toplumunda dayanışma ve kardeşlik gibi önemli değerleri anlatmak için kullanılabilir.

İslam dininde takva önemli bir kavramdır ve Müslümanlar için hayatlarında rehberlik eden bir prensiptir.

İslam dininde aile hayatının önemini ve aile fertlerine iyi davranmanın önerildiğini öğrenebilirler.

Aile yapısı içinde iyi davranışların önemini anlamak ve aile içinde işbirliği yaparak iyi işler yapmanın faydalarını kavramak söylenebilir.

İslam dininde gençlerin eğitimine dair temel yöntemleri anlamalarını ve ayırt etmelerini hedeflemektedir.

Peygamberimiz döneminde çocukların eğitim anlayışı ve çocuk eğitimine verilen önemdir.

Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri anlama ve yorumlama becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 98 kere doğru, 44 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri