11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik)

11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır.

Anlamadığınız soru mu var?

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
  1. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu değerlendirir
  2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu değerlendirir.
  3. Kuva-yı Milliye ruhunun oluşumunu ve Kuva-yı Milliye hareketini analiz eder.
  4. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yapılan çalışmaları analiz eder.
  5. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar.
 • KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
  1. Kurtuluş Savaşı sürecinin sanat ve edebiyat eserlerine yansımasını değerlendirir.
  2. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri analiz eder
  3. Sakarya Meydan Savaşı’na kadar Batı Cephesindeki askerî mücadeleleri ve siyasi başarıları değerlendirir.
  4. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasının Millî Mücadeledeki önemini değerlendirir
  5. Tekâlif-i Millîye Kararlarının önemini kavrar.

Ayrıca 11.sınıf tarih dersi 1.dönem sonu yazılı soruları; klasik türde açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* Öğrenci, Vestfalya Barışı'nın sonuçlarını açıklar.

11. Sınıf Tarih dersi 2. Ünite kazanımlarından 2.1.1.1'i destekler.

11. Sınıf Tarih dersi 2. ünitesi "Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı" kazanımları doğrultusunda, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın ateş gücü ve askerî etkinliğini dengelemek için yaptığı düzenlemeleri açıklar.

16. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin askerî dönüşümünün nedenlerinden biri, Avrupa’nın ateşli silahlar konusundaki üstünlüğünü ele almaktır.

17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan yenilikler arasında kültürel ve bilimsel alanlarda yapılan yenilikler de yer alır.

17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan yenilikler arasında dış ilişkiler alanında yapılan yenilikler de yer alır. Bu soruların klasik türde olmasını istediğin için, seçenekli olarak hazırlamadım. Cevap ve açıklamalar, sorunun cevabını net bir şekilde vermektedir. Kazanım cümleleri de kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.Soru Metni: Osmanlı Devleti'nde matbaanın geç kurulmasının nedenleri nelerdir? Cevap: Hattatlığın yaygın bir meslek oluşu: Hat sanatının yaygın olması, el yazması kitapların üretilmesini kolaylaştırmış ve matbaanın yaygınlaşmasını engellemiştir. * Dinî tutuculuk ve yasaklamalar: Bazı dinî çevreler, matbaanın dinî kitapların tahrif edilmesine yol açabileceği düşüncesiyle matbaanın kurulmasına karşı çıkmıştır. * Okur yazar oranının düşüklüğü: Osmanlı Devleti'nde okur yazar oranı düşük olduğu için matbaa ürünlerine olan talep sınırlı kalmıştır. * Okuma alışkanlığının yaygınlaşmaması: Osmanlı Devleti'nde okuma alışkanlığı yaygın olmadığı için matbaa ürünlerinin okunması ve faydalanılması konusunda da bir isteksizlik söz konusu olmuştur. * Kâğıt ihtiyacı ve yetişmiş eleman sorunu: Matbaacılık için gerekli olan kâğıt ve kalifiye eleman ihtiyacının karşılanamaması da matbaanın yaygınlaşmasını engellemiştir. Açıklama: Bu nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti'nde matbaa Avrupa'ya göre çok daha geç kurulabilmiştir. Kazanım: Osmanlı Devleti'nde matbaanın geç kurulmasının nedenlerini açıklar.

10.1.2.2. Fransız İhtilali'nin Avrupa'ya etkilerini analiz eder.

1848 Devrimleri, Avrupa’da siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda değişimlere yol açmıştır.

Öğrenci, 19. yüzyılda Avrupa devletlerinin zorunlu askerlik sistemini benimsemesinin nedenlerini kavrar.

Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik uygulamasının, askerî gücün artırılması, merkezî otoritenin güçlendirilmesi ve ulusal kimliğin oluşturulması gibi amaçlarla yapıldığı öğrenilir.

Osmanlı Devleti'nde modernleşme hareketinin bir sonucu olarak açılan eğitim kurumları, devletin siyasi ve ekonomik gücünü artırmaya yöneliktir.

II. Abdülhamid Dönemi'nde sosyal devlet anlayışı doğrultusunda yardıma muhtaç insanlara yönelik sosyal yardım kurumları açılmıştır.

* 1820-1829 Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik akımının nedenlerini ve sonuçlarını kavrar. * Fransız İhtilali'nin milliyetçilik akımının yayılmasındaki etkisini açıklar. * Sırp ve Yunan İsyanları'nın Osmanlı Devleti'ne etkilerini değerlendirir. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz. 1. (.....) Zorunlu askerlik sistemi, Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkmıştır. 2. (.....) Zorunlu askerlik sistemi, ulus devletlerin kurulmasında önemli rol oynamıştır. 3. (.....) Zorunlu askerlik sistemi, ulusçuluk anlayışının yayılmasına katkı sağlamıştır. 4. (.....) Zorunlu askerlik sistemi, askerî gücün artmasına yardımcı olmuştur. 5. (.....) Zorunlu askerlik sistemi, toplumda birlik ve beraberliği güçlendirmiştir. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D Açıklama: 1. Zorunlu askerlik sistemi, Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 2. Zorunlu askerlik sistemi, ulus devletlerin kurulmasında önemli rol oynamıştır. Çünkü bu sistem, ulusçuluk anlayışının yayılmasına ve ulus devletlerin temeli olan millet kavramının güçlenmesine katkı sağlamıştır. Bu nedenle bu cümle de doğrudur. 3. Zorunlu askerlik sistemi, ulusçuluk anlayışının yayılmasına katkı sağlamıştır. Çünkü bu sistem, ulusçuluk anlayışının temeli olan "vatan savunması" ve "millet olma" kavramlarını güçlendirmiştir. Bu nedenle bu cümle de doğrudur. 4. Zorunlu askerlik sistemi, askerî gücün artmasına yardımcı olmuştur. Çünkü bu sistem, düzenli ve eğitimli bir ordu kurulmasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle bu cümle de doğrudur. 5. Zorunlu askerlik sistemi, toplumda birlik ve beraberliği güçlendirmiştir. Çünkü bu sistem, farklı etnik ve dinî gruplardan insanları aynı amaç etrafında birleştirmiştir. Bu nedenle bu cümle de doğrudur. Kazanım: * Zorunlu askerlik sisteminin ortaya çıkışını açıklar. * Zorunlu askerlik sisteminin ulus devletlerin kurulmasında ve ulusçuluk anlayışının yayılmasındaki rolünü açıklar. * Zorunlu askerlik sisteminin askerî güç üzerindeki etkilerini açıklar. * Zorunlu askerlik sisteminin toplum üzerindeki etkilerini açıklar.

* 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan nüfus artışını açıklar. * 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan kentleşmeyi açıklar. * 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan eğitim alanındaki modernleşme çabalarını açıklar. * 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan ulusçuluk akımını açıklar. * 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kadının toplumdaki yerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
 Sınavı İndir (.docx)

Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet