Trafik güvenliği

Trafik güvenliği sınavı 4.Sınıf kategorisinin Trafik Güvenliği alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Trafik güvenliği CEVAPLARI

 1. Kerem’in yaptığı hangi davranış yanlıştır?

  A) Yaya alt geçit veya üst geçitlerini kullanıyor.
  B) Yaya kaldırımlarını kullanmıyor.
  C) Araç tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor.
  D) Karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerini kullanıyor.

 2. Cevap: B

 3. Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir?

  A) Kara yolunda güvenli geçiş yerlerinin bulunduğu yerlerden geçmek.
  B) Cadde ve kaldırımlarda koşmamak.
  C) Alt ve üst geçitlerin bulunduğu yerlerde, bu yolları kullanmak.
  D) Kaldırım ve sokaklarda oyun oynamak.

 4. Cevap: D

 5. Araç içinde bulunmayan kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir?

  A) Yaya    B) Görevli    C) Sürücü    D) Yolcu

 6. Cevap: A

 7. Aşağıdakilerden hangisi trafik işaret levhalarının amacı değildir?

  A) Yol kenarlarını güzelleştirmek
  B) Sürücüleri uyarmak
  C) Trafikte güvenliği sağlamak
  D) Sürücüleri bilgilendirmek
 8. Cevap: A

 9. İnsan kaynaklı trafik kazalarının azaltılması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Arabalar daha güvenli yapılmalıdır.
  B) İnsanlar eğitilmeli ve güvenli yaşama kültürü geliştirilmelidir.
  C) Yollar genişletilmelidir.
  D) Trafik ışıkları çoğaltılmalıdır.

 10. Cevap: B

 11. “Trafiği düzenlemede kullanılan, üzerin¬de çeşitli renk, sembol ve yazı bulunan bir talimatın aktarılmasını sağlayan ışıklı cihaz.”
  Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Trafik işareti       B) Işıklı trafik işaret cihazı
  C) Alt geçit              D) Yaya kaldırımı

 12. Cevap: B

 13. Aşağıdakilerden hangisi, güvenli yolun özelliklerinden biridir?

  A) Bizi gideceğimiz en kestirmeden ulaştıran yoldur.
  B) Üzerinde trafik işaret levhaları bulunan yoldur.
  C) Evimize en yakın yoldur.
  D) Tanıdığımız kişilerin evlerinin bulunduğu yoldur.

 14. Cevap: B

 15. “Ben bir trafik levhasıyım. Ben sadece okul önlerinde bulunurum.” diyen trafik levhası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Taşıt Giremez Levhası.
  B) Okul Geçidi Levhası.
  C) Yaya Geçidi Levhası.
  D) Trafik Işıkları Uyarı Levhası
 16. Cevap: B

 17. Kaldırım bulunmayan yollarda gidiş yönümüze göre sol banketi kullanmamızın amacı hangisi olamaz?

  A) Karşımızdan gelen araçları rahatça görüp güvenle ilerlemek.
  B) Sol taraftaki banketler her zaman daha geniş yapılır.
  C) Sağ taraftan yürürsek arkamızdan gelen araçları fark etmekte zorlanırız.
  D) Türkiye’de taşıtlar yolun sağından ilerlediği için sol banket daha güvenlidir.

 18. Cevap: B

 19. Yolun karşı tarafına geçmek için güvenli geçiş yolu yoksa karşıya geçerken nasıl davranmalıyız?

  A) Trafik polisini arayıp yardım istemeliyiz.
  B) Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp yolun boş olduğundan emin olup hızlı adımlarla geçmeliyiz.
  C) Önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakıp yolun boş olduğundan emin olup koşarak geçmeliyiz.
  D) Duran araçların ön veya arka taraflarından yolu koşarak geçmeliyiz.

 20. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B)

  Açıklama:

  Yolun karşı tarafına geçmek için güvenli geçiş yolu yoksa, önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp yolun boş olduğundan emin olup hızlı adımlarla geçmeliyiz. Bu şekilde, gelen araçları her iki yönden de görebilir ve kendimizi tehlikeye atmadan karşıya geçebiliriz.

  Diğer seçenekler ise tehlikelidir:

  * (A) seçeneği, trafiğin yoğun olduğu bir yerde karşıya geçmek için uygun değildir. Trafik polisinin gelmesi, karşıya geçmek için yeterli zamanı sağlamayabilir.
  * (C) seçeneği, hızlı adımlarla geçmekten daha tehlikelidir. Koşmak, dikkati dağıtabilir ve aracın görmenizi engelleyebilir.
  * (D) seçeneği, duran araçların ön veya arka taraflarından geçmek için uygun değildir. Duran bir araç, aniden hareket edebilir ve sizi çarpabilir.

  Bu nedenle, yolun karşı tarafına geçmek için güvenli geçiş yolu yoksa, (B) seçeneği olan "önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp yolun boş olduğundan emin olup hızlı adımlarla geçmeliyiz" seçeneği en güvenli seçenektir.

 21. Kaldırımın solundan ilerleyen Necati devamlı olarak insanlarla karşı karşıya gelmiş ve ilerlemekte zorlanmıştır.
  Bu durumda Necati ne yapmalıdır?

  A) Bulunduğu kaldırımın sağından yürümelidir.
  B) Yolun karşı tarafındaki kaldırıma geçmelidir.
  C) Karşı karşıya kaldığı insanlardan yol istemelidir.
  D) Karşılaştığı insanlara kendi sollarından yürümelerini söylemelidir.

 22. Cevap: A

 23. yaya geçidi
  Verilen levha hangi anlama gelmektedir?

  A) Hastane
  B) Yaya Geçidi
  C) Işıklı Trafik İşaret Cihazı
  D) Alt Geçit

 24. Cevap: B

 25. hastane
  Verilen levha hangi anlama gelmektedir?

  A) Hastane
  B) Yaya Geçidi
  C) Işıklı Trafik İşaret Cihazı
  D) Alt Geçit

 26. Cevap: A

 27. bisiklet yolu Verilen levha hangi anlama gelmektedir?

  A) Hastane
  B) Yaya Geçidi
  C) Bisiklet Yolu
  D) Alt Geçit

 28. Cevap: C

 29. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Trafikte en önemli unsur taşıtlardır
  B) Trafik kazalarında insanın payının azaltılması için insanlar eğitilmeli ve güvenli yaşama kültürü geliştirilmelidir.
  C) Yayalar gidiş yönlerine göre kaldırımın sağından yürümelidir.
  D) Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar.

 30. Cevap: A Açıklama:Cevap: (A)

  Açıklama:

  Trafikte en önemli unsur taşıtlar değildir. Trafikte en önemli unsur, trafikte yer alan tüm unsurlardır. Bu unsurlar, taşıtlar, sürücüler, yolcular, yayalar ve yollardır. Trafik güvenliğini sağlamak için bu unsurların hepsinin güvenliğinin sağlanması gerekir.

  Diğer seçenekler doğrudur:

  * B) Trafik kazalarında insanın payının azaltılması için insanlar eğitilmeli ve güvenli yaşama kültürü geliştirilmelidir. Bu, trafik güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.
  * C) Yayalar gidiş yönlerine göre kaldırımın sağından yürümelidir. Bu, yaya güvenliğini sağlamak için önemlidir.
  * D) Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar. Toplu taşıma araçlarının kullanımı, trafikte araç sayısını azaltarak kaza riskini azaltır.

 31. Aşağıya trafikteki güvenli geçiş yerlerini yazalım.

  1)
  2)
  3)
  4)
  5)

 32. Cevap:

  Cevap Yok 33. Aşağıdaki cümlelerdeki boş bırakılan yerleri aşağıdaki uygun kelimelerle doldurunuz.
  parlak renkli - kask - yükseltici oto koltuğu -112 – dikkatsizliğinden - çocuk parkları – güvenli –
  emniyet kemeri – çucuk güvenlik koltuğu - güvenli yollar –çocuk parkı - 18

  1- Okula giderken ve gelirken kısa yol değil …………………………… tercih edilmelidir.
  2- Kazalarda yaralanma riskini azaltmak için …………………………  takmalıyız.
  3- 1-4 yaş arası çocuklar …………………..  4-10 yaş arası çocuklar ………………… kullanmalıdır.
  4-Oyun oynamak için ……………………………… gibi güvenli yerleri seçmeliyiz.
  5- Bisiklet kullanırken dizlik, dirseklik ve …………………………. mutlaka takılmalıdır
  6- Gidilecek yere bildiğimiz en ………………………. yollardan gitmeliyiz
  7- Trafik kazalarının çok büyük bölümü insanların  ………………………… meydana gelir
  8- Gece bisiklet kullanırken ……………………….. kıyafetler tercih etmeliyiz.
  9- …………………………. yaşından önce sürücü belgesi(ehliyet) alamayız.
  10- Bir trafik kazası gördüğümüzde yaralılara yardım etmek için  ……………. yi aramalıyız.

 34. Cevap:

  Cevap Yok 35. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “ D ”, yanlış olanların başına “ Y ” harfini koyunuz.

  [.....] Oyun oynamak için en iyi yerler rahatça koşup oynayabileceğimiz sokak ve caddelerdir.
  [.....] Karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmaya gerek yoktur.
  [.....] Gideceğimiz yere yol uzun olsa bile en kısa yoldan değil en güvenli yoldan gitmeliyiz.
  [.....] Kırmızı ışık yandığında araçlar geçebilir.
  [.....] Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir.
  [.....]  Bisikleti 11 yaşına gelene kadar taşıt trafiğine kapalı alanlarda kullanmalıyız.
  [.....] Duran iki aracın arasından geçmek tehlikeli değildir.
  [.....] Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçit güvenli geçiş yerleridir.
  [.....] Okul taşıtlarında emniyet kemeri takmak zorunlu değildir.
  [.....] Sürücü belgesi(ehliyet) olmadan da araç kullanabiliriz.

 36. Cevap:

  Cevap Yok 37. Aşağıda bisiklet donanımı ve görevleri verilmiştir. Doğru eşleştirmeleri yapalım.

  [.....] Far    [.....] Pedal    [.....] Kedigözü
  [.....] Sele   [.....]  Fren
  A. Bisikletin hızını azaltan veya bisikleti durduran sistem
  B. Bisiklet sürücüsünün oturduğu yer
  C. Geceleyin bisikletin sürücüler tarafından görülmesini sağalar
  D. Karanlıkta yolu aydınlatan aygıt
  E. Tekerlekleri döndüren aygıt:

 38. Cevap: Cevap Yok


 39. Emniyet kemeri takmanın önemi nedir? 5 tane yazınız.
 40. Cevap:

  Cevap Yok 41. Güvenli oyun alanları nerelerdir? 5 tane yazınız.
 42. Cevap:

  Cevap Yok 43. Güvenli geçiş yerleri nerelerdir? 5 tane yazınız.
 44. Cevap:

  Cevap Yok 45. Trafik nedir? Tanımlayınız.
 46. Cevap:

  Cevap Yok 47. Aşağıda verilen kavramları anlamları ile eşleştiriniz.

  1-Trafik İşaretleri     2-Yaya Geçidi     3-Alt Geçit
  4-Trafik Işıkları       5-Trafik Polisi
  [.....] Trafiği düzenlemekle görevli kişi
  [.....] Araç ve yayaların geçişlerini düzenleyen ışıklı cihaz.
  [.....] Trafiği düzenlemek için kullanılan araçlar.
  [.....] Yolda yayaların güvenle karşıya geçişlerini sağlayan bölümler
  [.....] Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yol

 48. Cevap:

  Cevap Yok 49. Trafik ışıkları ile anlamlarını eşleştir.

  1- Sarı                 [.....] Geç
  2- Kırmızı             [.....] Hazırlan
  3- Yeşil                [.....] Dur

 50. Cevap:

  Cevap YokYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Trafik güvenliği Detayları

Trafik güvenliği 0 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Trafik güvenliği Testini Çöz tıklayın. Trafik güvenliği yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Trafik güvenliği sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Klasik


Trafik güvenliği Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Trafikte Güvenlik
  1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarının önemini araştırır.
  2. Trafikle ilgili temel kavramları açıklar.
  3. Trafikte kendisinin ve başkalarının hayatının önemli olduğunu fark eder.
  4. Yaya olarak trafik kurallarına uyar.
 • Trafikte Güvenlik
  1. Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları kullanır.
  2. Taşıt trafiğine kapalı alanlarda oyun araçlarını güvenli kullanır.
  3. Trafikle ilgili meslekleri ve kurumları araştırır.
  4. Trafikte geçiş üstünlüğü olan taşıtları tanır.
  5. Trafikte toplu taşıma araçlarını kullanmanın önemini kavrar.
  6. Ulaşım araçlarını çeşitli özellikleri açısından karşılaştırır.

Ayrıca etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Trafik güvenliği sınavı 4.Sınıf kategorisinin Trafik Güvenliği alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Trafik güvenliği Testi İstatistikleri

Bu sınav 42 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 385 kere doğru, 114 kere yanlış cevap verilmiş.

Trafik güvenliği Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Trafik güvenliği sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Trafik güvenliği sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Trafik güvenliği sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Trafik Güvenliği dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.