İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV sınavı 4.Sınıf kategorisinin Trafik Güvenliği alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV CEVAPLARI


 1. trafik bisiklet levhası
  Verilen levha için hangisi doğrudur?

  A) Motorlu taşıt yolu
  B) Mecburi yürüme yolu
  C) Bisiklet yolu
  D) Banket

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak C şıkkı olan "Bisiklet yolu" doğrudur. - Verilen levhada bisiklet simgesi ve yön işareti bulunmaktadır. Bu, bisiklet yolu olduğunu gösterir. - Diğer şıklar: - A) Motorlu taşıt yolu: Motorlu taşıtlar için ayrılan yol, bu levhada gösterilen bisiklet yolu için doğru değildir. - B) Mecburi yürüme yolu: Yaya kaldırımı anlamına gelir, bisiklet için kullanılan bir levha değildir. - D) Banket: Yolun kenarında bulunan, yaya veya bisikletçiler için kullanılan, genellikle düz olmayan yüzeydir. Bu levhada gösterilen bisiklet yolu için uygun bir tanım değildir.
 3. 4.sınıf trafik güvenliği dersi yaya levhası
  Verilen simge için hangisi doğrudur?

  A) Üst geçit                B) Okul geçidi
  C) Hastane girişi        D) Yaya geçidi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) Okul geçidi" olmalıdır. Özür dilerim, yanlış bilgi vermişim. Verilen simge, yaya geçidi yerine okul geçidini temsil etmektedir. Okul geçitleri, özellikle okul önlerinde bulunan ve öğrencilerin güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmelerini sağlamak için kullanılan trafik işaretleridir. Bu nedenle doğru cevap B) Okul geçidi olmalıdır. 5. Trafikteki en önemli unsur ......................... dır.
  Verilen boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) araç    B) insan    C) yol    D) levha

 6. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap anahtarı B şıkkıdır, yani "insan" dır. - Trafikteki en önemli unsur "insan" dır. Çünkü trafikteki tüm kurallar ve düzenlemeler insanların güvenliği ve trafik akışının sağlanması için yapılmaktadır. - Trafikteki araçlar, yollar ve trafik levhaları insanlar tarafından kullanılmakta ve etkileşim halinde olmaktadır. Bu nedenle insanların trafikteki davranışları ve bilinçli hareketleri, trafik güvenliği ve düzeni için kritik öneme sahiptir. - Trafik kurallarına uyumlu, dikkatli ve sorumlu insan davranışları trafikteki kazaların ve olumsuz durumların azaltılmasında büyük rol oynamaktadır.
 7. trafik güvenliği dersi yaya geçidi resmi
  Verilen görsel için hangisi doğrudur?

  A) Yaya geçidi        B) Üst geçit
  C) Alt geçit             D) Otoyol

 8. Cevap: A Açıklama:

  Verilen görseldeki trafik işareti bir "Yaya geçidi"ni temsil etmektedir. Yaya geçitleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, yayaların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmelerini sağlamak için kullanılan işaretlerdir. Yaya geçitleri, sürücülere yayaların geçişine öncelik vermeleri gerektiğini belirtir. Bu nedenle doğru cevap A) Yaya geçidi olmalıdır. 9. Hangi ışıkta araçlar geçişe hazırlanırlar?

  A) Kırmızı ışık
  B) Sarı ışık
  C) Yeşil ışık
  D) Sürekli yanan kırmızı ışık

 10. Cevap: B Açıklama:

  Sarı ışık, trafik ışıklarında "hazırlık yapın" anlamına gelir. Bu ışıkta araç sürücüleri, yaklaşan kırmızı ışığa göre hızlarını ve yolculuklarını ayarlamak için hazırlık yapmalıdır. 11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Dolmuş ve minibüslerde yaşlılara yer vermek.
  B) Emniyet kemeri takmak.
  C) Otobüse sırayla binmek.
  D) Araç içinde camdan dışarı sarkmak.

 12. Cevap: D Açıklama:

  İfade içerisindeki "yanlıştır" kelimesi bize hangi ifadenin hatalı olduğunu göstermektedir. Verilen seçenekler arasında araç içinde camdan dışarı sarkmak trafik güvenliği açısından tehlikeli bir davranıştır. Bu nedenle "Araç içinde camdan dışarı sarkmak." ifadesi yanlış bir davranışı ifade eder. 13. Araç içinde bulunmayan, kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir?

  A) Yolcu    B) Görevli    C) Yaya    D) Sürücü

 14. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Yaya'dır. Bu sorunun çözüm açıklaması ise şu şekildedir: Kara yolu üzerindeki insanlara ne denir sorusu, trafik terimleri ve kurallarıyla ilgilidir. Soruda "araç içinde bulunmayan, kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir?" şeklinde bir tanım verilmiştir. Bu tanıma uygun olan terim "yaya"dır. Yani, kara yolu üzerinde araç kullanmayan ve yaya olarak yolculuk yapan kişilere "yaya" denir. Yolcu, görevli ve sürücü terimleri ise bu tanıma uymamaktadır çünkü yolcu araç içinde bulunur, görevli belirli bir işi yerine getirmek için kara yolunda bulunabilir ve sürücü aracı kullanandır. 15. I- Emniyet kemeri can kaybını önler.
  II-Trafik kurallarına yalnızca sürücüler içindir.
  III-Trafik kuralları uzun çalışmalar sonunda belirlenmiştir.
  IV- Trafik kurallarına uymak sadece mal kaybını önler.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  A) II – III    B) I - IV    C) I- III    D) II - IV

 16. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) I-III'dir. Çözüm açıklaması ise şu şekildedir: I- Emniyet kemeri can kaybını önler. (Doğru) II- Trafik kurallarına yalnızca sürücüler içindir. (Yanlış, trafik kuralları tüm yol kullanıcıları için geçerlidir.) III- Trafik kuralları uzun çalışmalar sonunda belirlenmiştir. (Doğru) IV- Trafik kurallarına uymak sadece mal kaybını önler. (Yanlış, trafik kurallarına uymak can kaybını da önler.) Doğru ifadeler I ve III'tür. Bu nedenle cevap C) I-III olmalıdır. 17. trafik levhasıVerilen levha hangi anlama gelmektedir?

  A) Bisiklet yolu          B) Okul geçidi
  C) Yol çalışması        D) Işıklı trafik cihazı

 18. Cevap: D

 19. Bir trafik kazasını gördüğümüzde yaralıların hastaneye götürülmesi ve tedavilerinin yapılması için aşağıdaki numaralardan hangisini aramak doğru olur?

  A) 112    B) 177    C) 110    D) 163

 20. Cevap: A

 21. Emniyet kemeri takmanın önemi nedir? 5 tane yazınız.
 22. Cevap:

  Cevap Yok 23. Trafik nedir? Tanımlayınız.
 24. Cevap:

  Cevap Yok 25. Trafik ışıkları ile anlamlarını eşleştir.

  1- Sarı                 [.....] Geç
  2- Kırmızı             [.....] Hazırlan
  3- Yeşil                [.....] Dur

 26. Cevap:

  Cevap Yok 27. Trafikte herhangi bir aracı kullanmakta olan insana ne denir?

  A) Yaya    B) Şoför    C) Yolcu    D) Trafik görevlisi

 28. Cevap: B

 29. Aracı kullanmayan ancak araç içerisinde seyahat eden insanlara trafikte ne denir?

  A) Yaya    B) Şoför    C) Yolcu    D) Trafik görevlisi

 30. Cevap: C

 31. Aşağıdaki trafikle ilgili terimlerin anlamlarını yazınız.

  a. Yaya geçidi:
  b. Okul geçidi:
  c. Trafik polisi:
  d. Işıklı trafik cihazı:
  e. Trafik işaret levhaları:
  f. Taşıt:

 32. Cevap:

  Cevap Yok 33. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.

  [......] Taşıt içinde giden kişiye yaya denir.
  [......] Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir.
  [......] Yayalar, kırmızı ışık yandığında karşıya geçer.
  [......] Duran iki aracın arasından geçmek tehlikelidir.
  [......] Alkollü araç kullanmak, trafik kazalarına sebep olur.
  [......] Gemilerin yük ve yolcu aldıkları yerlere hava alanı denir.
  [......] Trafik işaret levhalarına zarar vermemeliyiz.
  [......]  Otobüs, gemi ve uçak demir yolu ulaşımında kullanılır.
  [......] Etrafı kırmızı üçgen şeklindeki trafik işaret levhaları uyarı anlamı  taşır.
  [......] Duran taşıtların arasından inerek taşıt yoluna inebiliriz.

 34. Cevap:

  1. [D] Taşıt içinde giden kişiye yaya denir.

  2. [D] Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir.

  3. [Y] Yayalar, kırmızı ışık yandığında karşıya geçer.

  4. [D] Duran iki aracın arasından geçmek tehlikelidir.

  5. [D] Alkollü araç kullanmak, trafik kazalarına sebep olur.

  6. [Y] Gemilerin yük ve yolcu aldıkları yerlere hava alanı denir.

  7. [D] Trafik işaret levhalarına zarar vermemeliyiz.

  8. [Y] Otobüs, gemi ve uçak demir yolu ulaşımında kullanılır.

  9. [D] Etrafı kırmızı üçgen şeklindeki trafik işaret levhaları uyarı anlamı taşır.

  10. [Y] Duran taşıtların arasından inerek taşıt yoluna inebiliriz.

  Açıklama:

  - Doğru olan ifadelerin yanına (D) işareti yazılırken, yanlış olan ifadelerin yanına (Y) işareti yazılmıştır. - Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir ve alkollü araç kullanmak trafik kazalarına sebep olur gibi temel trafik kurallarının doğru olduğu belirtilmiştir. - Yanlış olan ifadeler arasında yayaların kırmızı ışık yandığında karşıya geçemeyeceği, gemilerin yük ve yolcu aldıkları yerlere hava alanı denileceği ve otobüs, gemi ve uçakların demir yolu ulaşımında kullanıldığı gibi bilgiler yer almaktadır. 35. Trafik işaret levhaları hangi amaçla kullanılır?

  A) Trafik kazalarını artırmak için
  B) Trafik güvenliğini sağlamak ve bilgilendirmek için
  C) Yolcuların hızını artırmak için
  D) Yaya kaldırımlarını tanımlamak için

 36. Cevap: B Açıklama:

  Trafik işaret levhaları trafik güvenliğini sağlamak ve kullanıcılara bilgi vermek amacıyla kullanılır. 37. Yaya kaldırımları hangi amaçla kullanılır?

  A) Oyun oynamak için
  B) Bisiklet sürmek için
  C) Yayaların yürümesi için
  D) Taşıt sürücülerinin dinlenmesi için

 38. Cevap: C Açıklama:

  Yaya kaldırımları, yayaların yürümesi için ayrılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV Detayları

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV 2 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV Testini Çöz tıklayın. İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Test


İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Trafikte Güvenlik
  1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarının önemini araştırır.
  2. Trafikle ilgili temel kavramları açıklar.
  3. Trafikte kendisinin ve başkalarının hayatının önemli olduğunu fark eder.
  4. Yaya olarak trafik kurallarına uyar.
 • Trafikte Güvenlik
  1. Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları kullanır.
  2. Taşıt trafiğine kapalı alanlarda oyun araçlarını güvenli kullanır.
  3. Trafikle ilgili meslekleri ve kurumları araştırır.
  4. Trafikte geçiş üstünlüğü olan taşıtları tanır.
  5. Trafikte toplu taşıma araçlarını kullanmanın önemini kavrar.
  6. Ulaşım araçlarını çeşitli özellikleri açısından karşılaştırır.

Ayrıca

Trafik levhalarını tanıma ve anlama becerisi.

Trafik güvenliği dersinde kullanılan trafik işaretlerini tanıma ve anlama.

Trafikteki temel kuralları ve trafikteki en önemli unsurun "insan" olduğunu anlama.

Trafik güvenliği dersinde kullanılan trafik işaretlerini tanıma ve anlama.

Farklı trafik işaretlerinin ve ışıklarının anlamlarını bilmek ve bu anlamlara göre davranma yeteneği.

Trafik güvenliği kurallarını ve doğru davranışları tanıma yeteneği.

Trafik terimlerini ve kurallarını anlama, tanımlama ve ayırt etme yeteneği.

Trafik kurallarının amaçlarını ve önemini anlama yeteneği.

Trafikle ilgili doğru ve yanlış ifadeleri ayırt edebilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV sınavı 4.Sınıf kategorisinin Trafik Güvenliği alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 113 kere doğru, 18 kere yanlış cevap verilmiş.

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ I. DÖNEM I. SINAV sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Trafik Güvenliği dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.