Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler)

Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İnternet'te paylaştığımız her bilgi kalıcı olabilir.
  2. ( ) İnternet'te paylaştığımız bilgiler herkes tarafından görülebilir.
  3. ( ) İnternet'te paylaştığımız bilgiler bir gün karşımıza yeniden çıkabilir.
  4. ( ) İnternet'te paylaştığımız bilgiler bizi üzebilir veya istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz.
  5. ( ) İnternet'te bilgi paylaşırken dikkatli olmalıyız.
  6. ( ) İnternet'te paylaştığımız bilgiler bize zarar verebilir.
  7. ( ) İnternet'te paylaştığımız bilgiler işimizi veya okulumuzu olumsuz etkileyebilir.
  8. ( ) İnternet'te paylaştığımız bilgiler ailemizi veya arkadaşlarımızı üzebilir.
  9. ( ) İnternet'te paylaştığımız bilgiler bizi suça teşvik edebilir.
  10. ( ) İnternet'te paylaştığımız bilgiler bizi sömürebilir.

 2. Cevap: : 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  İnternet'te paylaştığımız her bilgi kalıcı olabilir. İnternet herkese açık bir ortamdır ve bu nedenle paylaştığımız bilgiler herkes tarafından görülebilir. Paylaştığımız bilgiler bir gün karşımıza yeniden çıkabilir. Bu nedenle, internet'te bilgi paylaşırken dikkatli olmalıyız. 3. Medya, günümüzde insanların yaşamlarında önemli bir yere sahiptir. Medyanın olumlu ve olumsuz etkilerini düşündüğünüzde, medyanın yaşamınızdaki olumsuz yeri nedir?

  A) Medya, hayatımı kolaylaştıran ve eğlenceli hale getiren bir araçtır.
  B) Medya, beni bilgilendiren ve yeni şeyler öğrenmemi sağlayan bir kaynaktır.
  C) Medya, beni yönlendiren ve dünyayı anlamama yardımcı olan bir araçtır.
  D) Medya, beni olumsuz etkileyen ve sorunlar yaşamama neden olan bir araçtır.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Medya, günümüzde insanların yaşamlarında önemli bir yere sahiptir. Medyanın olumlu ve olumsuz etkilerini düşündüğümüzde, medyanın yaşamımızdaki yerinin "hayatı kolaylaştıran ve eğlenceli hale getiren bir araç" olduğu söylenebilir. Medya, haberleri, programları, müzikleri ve diğer içerikleriyle insanların zamanını geçirmesini, eğlenmesini ve bilgilendirilmesini sağlar. 5. Medya, haber, eğlence, reklam gibi üç temel grupta içerik üretir. Bu içeriklerden hangisinin amacı, izleyicilerin dikkatini çekmek ve onlara bir şey anlatmaktır?

  A) Haber    B) Eğlence    C) Reklam    D) Hiçbiri    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Medya, haber, eğlence ve reklam gibi üç temel grupta içerik üretir. Haberlerin amacı, izleyicileri güncel olaylardan haberdar etmektir. Eğlence içeriklerinin amacı, izleyicileri eğlendirmektir. Reklamların amacı ise izleyicileri bir ürün veya hizmet satın almaya ikna etmektir. 7. Medya iletilerinin anlam oluşturma biçim ve yöntemlerini kavrayabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

  A) Medya iletilerini sadece tüketmeliyiz.
  B) Medya iletilerini kendi deneyimlerimizle yorumlamalıyız.
  C) Medya iletilerini üretenlerin bakış açılarını dikkate almalıyız.
  D) Medya iletilerini eleştirel bir şekilde değerlendirmeliyiz.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Medya iletilerinin anlamını kavrayabilmek için üretenlerin bakış açılarını dikkate almalıyız. Bu sayede iletilerin hangi amaçla üretildiğini ve hangi mesajların iletilmeye çalışıldığını anlayabiliriz. 9. Medya alanındaki mesleklerden biri olan gazetecinin görevi nedir?

  A) Haberleri üretmek ve yaymak
  B) Reklamlar üretmek ve yayınlamak
  C) Programlar üretmek ve sunmak
  D) Müzikler üretmek ve yayınlamak

 10. Cevap: A Açıklama:

  Gazetecinin görevi, güncel olayları araştırarak, analiz ederek ve yorumlayarak haber yapmaktır. Haberler, gazete, televizyon, radyo ve internet gibi farklı medya kanalları aracılığıyla halka iletilir. 11. Bir medya iletisi oluşturulurken hangi aşamalar takip edilir?

  A) Planlama, üretim, dağıtım ve değerlendirme
  B) Tanımlama, analiz etme, yorumlama ve değerlendirme
  C) Araştırma, kurgu, çekim ve kurgu
  D) Senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve seslendirme

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bir medya iletisi oluşturulurken takip edilmesi gereken aşamalar şunlardır: * Planlama: İletinin amacı, hedef kitlesi, içeriği ve formatı belirlenir. * Üretim: İletinin içeriği oluşturulur. * Dağıtım: İleti hedef kitleye ulaştırılır. * Değerlendirme: İletinin etkililiği ve başarısı değerlendirilir. 13. Medya okuryazarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Medya okuryazarlığı, medya iletilerini üretme, kullanma ve değerlendirme becerisidir.
  B) Medya okuryazarlığı, medya iletilerinin neyi amaçladığını anlamamızı sağlar.
  C) Medya okuryazarlığı, medya iletilerinin tarafsız olup olmadığını anyalaymayız.
  D) Medya okuryazarlığı, medya iletilerinin etkisini anlamamızı sağlar.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Medya okuryazarlığı, medya iletilerinin neyi amaçladığını, nasıl üretildiğini, nasıl kullanıldığını ve nasıl değerlendirildiğini anlamamızı sağlayan bir beceridir. Medya okuryazarlığı iletilerin tarafsız olup olmadığına karar vermemize yardımcı olur ancak kesin olarak tarafsız olup olmadığını söyleyemeyiz. 15. İnternette uygun içerikler ve fotoğraflar paylaşmak için nelere dikkat etmeliyiz?

  A) Paylaşımlarımızın sadece bizi tanıyan kişiler tarafından görülebilmesi için gerekli düzenlemeyi yapmalıyız.
  B) Profilimizi ya da fotoğraflarımızı görüntüleyen herkesin dostça yaklaşacağını düşünmeliyiz.
  C) Sadece yaşınıza uygun ve bu konuda bilgi içeren web sitelerini değil tüm web sitelerini ziyaret etmeliyiz.
  D) Sanal ortamdaki arkadaşlarımızı gerçek hayatta iletişim kurduğumuz, tanıdığımız kişilerden seçmemeliyiz.

 16. Cevap: A Açıklama:

  İnternette paylaştığımız içeriklerin ve fotoğrafların herkes tarafından görülmesini istemeyebiliriz. Bu nedenle paylaşımlarımızın sadece bizi tanıyan kişiler tarafından görülebilmesi için gerekli düzenlemeyi yapmalıyız. 17. İnternette yaygın yazım yanlışları nelerdir?

  A) Değil, güzel, bir de, bir şey
  B) Deyil, gusel, birde, birşey
  C) Değil, güzel, bir tane, bir şeyler
  D) Deyil, gusel, birde, bir şeyler

 18. Cevap: A Açıklama:

  İnternette yaygın yazım yanlışları arasında "değil" yerine "deyil", "güzel" yerine "gusel", "bir de" yerine "birde", "bir şey" yerine "bir şeyler" yazılması sayılabilir. 19. İnternette karşılaşabileceğimiz risk ve zararlar nelerdir?

  A) Uygunsuz içerik, internet bağımlılığı, sanal dolandırıcılık, taciz ve siber zorbalık
  B) Uygunsuz içerik, internet bağımlılığı, sanal dolandırıcılık, siber zorbalık ve bilgi kirliliği
  C) Uygunsuz içerik, internet bağımlılığı, sanal dolandırıcılık, taciz ve siber zorbalık ve siber terörizm
  D) Tümü

 20. Cevap: D Açıklama:

  İnternette karşılaşabileceğimiz risk ve zararlar arasında uygunsuz içerik, internet bağımlılığı, sanal dolandırıcılık, taciz ve siber zorbalık sayılabilir. 21. Sosyal medya için hangisi doğrudur?

  A) Sosyal medya, bireylerin birbirleriyle etkileşime girmesini engelleyen bir platformdur.
  B) Sosyal medya, bireylerin birbirleriyle etkileşimini kolaylaştıran bir platformdur.
  C) Sosyal medya, bireylerin birbirleriyle etkileşimini kısıtlayan bir platformdur.
  D) Sosyal medya, bireylerin birbirleriyle etkileşimini sınırlayan bir platformdur.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Sosyal medya, bireylerin birbirleriyle etkileşime girdiği, bilgi ve fikir alışverişinde bulunduğu bir platformdur. Sosyal medya sayesinde bireyler, dünyanın her yerinden insanlarla tanışabilir, arkadaş olabilir ve bilgi alışverişinde bulunabilirler. Bu nedenle, sosyal medya bireylerin birbirleriyle etkileşimini kolaylaştıran bir platformdur. 23. Dijital haklar nedir?

  A) Dijital haklar, bireylerin dijital ortamda sahip olduğu sorumluluklardır.
  B) Dijital haklar, bireylerin dijital ortamda sahip olduğu özgürlüklerdir.
  C) Dijital haklar, bireylerin dijital ortamda sahip olduğu yasaklardır.
  D) Dijital haklar, bireylerin dijital ortamda sahip olduğu sınırlamalardır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Dijital haklar, bireylerin dijital ortamda sahip olduğu özgürlüklerdir. Bu haklar, bireylerin bilgiye erişme, bilgi üretme, ifade özgürlüğü gibi haklarını kapsar. 25. Sosyal medya, eğitimden politikaya, ekonomiden sanata, çok önemli ve etkili bir güce sahiptir. Bu ifadeye göre sosyal medyanın hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

  A) Toplumsal konularda etkili olması
  B) Farklı kültürleri tanımaya yardımcı olması
  C) Yaratıcılığı geliştirmeye yardımcı olması
  D) Bilgiye ulaşmada kolaylık sağlaması

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sosyal medya, toplumda tartışılan konularda fikirlerin paylaşılması, yeni fikirlerin ortaya atılması ve bu fikirlerin yayılması için önemli bir platformdur. Bu nedenle, sosyal medya toplumsal konularda etkili bir güç olarak kabul edilebilir. 27. Sosyal medya, şirketlerin, resmî kuruluşların, gazetelerin, bankaların varlıklarını sürdürebilmek için sosyal medyada yer almak çabası içindedirler. Bu ifadeye göre sosyal medyanın hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

  A) İletişim kurma ve bilgi paylaşımı yapma özelliği
  B) Eğlence ve boş zaman etkinlikleri sunma özelliği
  C) Ticari faaliyetlerin yürütülmesi için kullanılabilme özelliği
  D) Bireylerin kendini ifade etme ve başkalarıyla etkileşim kurma özelliği

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sosyal medya, ticari faaliyetlerin yürütülmesi için önemli bir araçtır. Şirketler, sosyal medya aracılığıyla ürünlerini ve hizmetlerini tanıtabilir, satış yapabilir, müşterilerle iletişim kurabilir ve marka bilinirliğini artırabilirler. 29. İnternette kendimizle ilgili paylaştığımız bilgilerden hangileri gizlilik açısından risklidir?

  A) Adımız, soyadımız, doğum tarihimiz
  B) Adresimiz, telefon numaramız, e-posta adresimiz
  C) Hobilerimiz, ilgi alanlarımız
  D) Hepsi

 30. Cevap: D Açıklama:

  İnternette paylaştığımız fotoğraf ve videolar, bizimle ilgili oldukça fazla bilgi verebilir. Örneğin, fotoğraflarımızdaki arka planlar, kullandığımız eşyalar, giydiğimiz kıyafetler gibi bilgiler, bizim nerede yaşadığımızı, sosyal statümüzü, maddi durumumuz gibi kişisel bilgileri ortaya çıkarabilir. Bu bilgiler, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılarak bize zarar verebilir. 31. İnternette herhangi bir şey paylaşırken nelere dikkat etmeliyiz?

  A) Paylaştığımız bilgiler doğru ve güncel olmalıdır.
  B) Paylaştığımız bilgiler kişisel bilgiler içermemelidir.
  C) Paylaştığımız bilgiler herkese açık olmalıdır.
  D) Paylaştığımız bilgilere başkaları tarafından erişilemez olmalıdır.

 32. Cevap: D Açıklama:

  İnternette paylaştığımız bilgilere başkaları tarafından erişilemez olmalıdır. Aksi takdirde, bu bilgiler kötü niyetli kişiler tarafından kullanılarak bize zarar verebilir. 33. Arama motorları ve çevrimiçi veri tabanları arasındaki temel fark nedir?

  A) Arama motorları sadece web sitelerini listelerken, çevrimiçi veri tabanları ansiklopedi ve tam metin makaleleri de listeler.
  B) Arama motorları arama sonuçlarını ve elde ettiğiniz web sitelerinin güvenirliliğini değerlendirmezken, çevrimiçi veri tabanları bu değerlendirmeleri yapar.
  C) Arama motorları sadece anahtar kelimeleri kullanarak arama yaparken, çevrimiçi veri tabanları anahtar kelimelerin yanı sıra diğer kriterleri de kullanarak arama yapar.
  D) Arama motorları ücretsizken, çevrimiçi veri tabanları ücretlidir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Arama motorları, dünya üzerindeki web sitelerini listeleyen araçlardır. Çevrimiçi veri tabanları ise belirli bir konudaki bilgileri içeren ve bu bilgileri belirli kriterler doğrultusunda sorgulamanıza olanak sağlayan araçlardır. Bu nedenle, arama motorları sadece web sitelerini listelerken, çevrimiçi veri tabanları ansiklopedi ve tam metin makaleleri de listeler. 35. Arama motorlarında arama sonuçları nasıl listelenir?

  A) Arama motorları, arama sonuçlarını alaka düzeyine göre sıralayarak listeler.
  B) Arama motorları, arama sonuçlarını popülerliğe göre sıralayarak listeler.
  C) Arama motorları, arama sonuçlarını en son güncellenene göre sıralayarak listeler.
  D) Arama motorları, arama sonuçlarını kullanıcıların kişisel kullanım alışkanlıklarına göre sıralayarak listeler.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Arama motorları, arama sonuçlarını alaka düzeyine göre sıralayarak listeler. Bu sıralama, arama motorlarının algoritmaları tarafından yapılır. Algoritmalar, arama sorgusunun içeriğini ve web sitelerinin içeriğini analiz ederek arama sonuçlarını sıraya koyar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) Detayları

Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) Testini Çöz tıklayın. Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İŞLETİM SİSTEMİ
  1. Başlat (Start) menüsünü tanıyabilme
  2. İşletim Sistemlerini açıklayabilme
  3. Windows işletim sistemi ile ilgili temel kavramlar bilgisi.
  4. Windows ortamında çalışabilme
  5. Windows ortamında dosya ve klasör işlemlerini yapabilme
 • SUNUM PROGRAMLARI
  1. Animasyon özelliklerini kullanarak sunuyu canlandırabilme.
  2. Bir sunum programında menü ve altmenü komutlarını işlevlerine uygun olarak kullanabilme
  3. Çeşitli medya öğelerini birleştirebilme
  4. Ekran tipleri.
  5. Ses, görüntü, metin ve hareket gibi değişik medya öğelerinin kullanarak bir multimedya sunu geliştirebilme
  6. Sunu programında yaratılan bir dosyayı basabilme
  7. Sunuya metin, resim, grafik, ses, not ekleyebilme
  8. Yeni bir sunuya başlayabilme.

Ayrıca Seçmeli medya okur yazarlığı 1.dönem 2.sınav hazırlık test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından ilk üç üniteden cevap ve açıklamalı test türünde sorulardan hazırlanmıştır

* İnternet'te paylaşılan bilgilerin kalıcı olabileceğini kavrar. * İnternet'te paylaşılan bilgilerin herkes tarafından görülebileceğini kavrar. * İnternet'te paylaşılan bilgilerin bir gün karşımıza yeniden çıkabileceğini kavrar. * İnternet'te bilgi paylaşırken dikkatli olmanın önemini kavrar.

* Medyanın olumlu ve olumsuz etkilerini açıklar.

* Medyanın farklı içerik türlerinin amaçlarını açıklar.

* Medya iletilerinin anlam oluşturma biçim ve yöntemlerini kavrar.

* Medya alanındaki meslekleri tanır.

* Medya iletisinin aşamalarını açıklar.

* Medya okuryazarlığı ile ilgili kavramları açıklar.

* Dijital ortamda uygun içerik ve fotoğraf paylaşma beceris

* İnternette yaygın yazım yanlışlarını tanır.

* İnternette karşılaşabileceğimiz risk ve zararları tanır.

Sosyal medyanın bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar

Dijital hakları açıklar.

7.1.3.2. Sosyal medyanın toplumsal hayata etkilerini açıklar.

7.1.3.3. Sosyal medyanın ekonomik hayata etkilerini açıklar.

7.2.2.2. İnternette paylaştığı kişisel bilgilerle ilgili gizlilik ve güvenlik önlemlerini alır.

7.2.2.1. İnternette paylaştığı kişisel bilgilerle ilgili gizlilik ve güvenlik önlemlerini alır.

7.3.2.1. Arama motorları ve çevrimiçi veri tabanları arasındaki temel farkları açıklar.

7.3.2.2. Arama motorlarında arama sonuçlarının nasıl listelendiğini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Medya Okur Yazarlığı 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 (1-3 Üniteler) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.