KINIK İLKOKULU

KINIK İLKOKULU sınavı 3.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. KINIK İLKOKULU CEVAPLARI

 1. Hangisinde tüm ünlü harfler bir arada verilmiştir?

  A) a,e,ı,i,o,u       B) a,e,ı,i,o,ö,u,ü     C) a,e,ı,ö,u,ü

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) a,e,ı,i,o,ö,u,ü Türk alfabesinde toplam 8 ünlü harf bulunmaktadır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Bu ünlü harflerin tamamı seçenek B'de ("a,e,ı,i,o,ö,u,ü") bir arada verilmiştir. Diğer seçeneklerde bazı ünlü harfler eksik veya yanlış sıralanmıştır. 3. Aşağıda verilenlerden hangisi ev kelimesinin eş anlamlısıdır?

  A) Daire        B) Apartman        C) Konut

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Konut Verilen seçenekler arasından "ev" kelimesinin eş anlamlısı olan "konut" kelimesi C seçeneğidir. "Ev" ve "konut" kavramları, bir kişinin oturduğu veya yaşadığı yerleri ifade eder ve anlam olarak benzerdirler. A) Daire: "Daire" kelimesi, genellikle bir apartmanda bulunan tek bir daireyi ifade eder, ancak "ev" kelimesinin genel anlamını karşılamaz. B) Apartman: "Apartman," bir bina içinde birden fazla dairenin bulunduğu yerleri ifade eder, ancak "ev" kelimesinin tam anlamıyla eş anlamlı değildir. 5. Aşağıda verilenlerden hangisi doktor kelimesinin eş anlamlısıdır?

  A) Hemşire        B) Hemşir        C) Hekim

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Hekim Doktor kelimesinin eş anlamlısı "hekim"dir. Hemşire (seçenek A ve B) ise farklı bir sağlık mesleğini ifade eder ve doktorun işbirliği yaptığı veya destek aldığı bir sağlık profesyonelini tanımlar. 7. Aşağıda verilenlerden hangisi yoksul kelimesinin eş anlamlısıdır?

  A) Zengin        B) Fakir        C) Hasta

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Fakir Verilen seçenekler arasından "yoksul" kelimesinin eş anlamlısı olan "fakir" kelimesi B seçeneğidir. "Yoksul" ve "fakir" kavramları, maddi açıdan zor durumda olan, yeterli geliri olmayan insanları ifade eder ve anlam olarak benzerdirler. A) Zengin: "Zengin" kelimesi, tam tersi anlamda, maddi açıdan refah içinde olan ve yeterli gelire sahip kişileri ifade eder. C) Hasta: "Hasta" kelimesi, sağlık durumuyla ilgili bir kavramdır ve "yoksul" kelimesiyle eş anlamlı değildir. 9. “Bayat” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) çürük        B) ezik        C) taze

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) taze "Bayat" kelimesinin zıt anlamlısı "taze"dir. Bayat, eski veya tazeliğini kaybetmiş anlamına gelirken, taze ise yeni ve henüz bozulmamış anlamına gelir. 11. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

  A) tren        B) apartman        C) yımırta

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) yımırta Verilen kelimeler arasında yazımı yanlış olan "yımırta" kelimesidir. Doğru yazımı "yumurta" olarak bilinir. A) "tren" kelimesinin yazımı doğrudur. B) "apartman" kelimesinin yazımı doğrudur. C) "yımırta" kelimesi yanlış yazılmıştır. Doğru yazımı "yumurta" olmalıdır. 13. “Erkan, babası ve kardeşi Olcay  parka gittiler” tümcesinde kaç tane özel isim vardır?

  A) bir           B) iki             C) üç 

 14. Cevap: B Açıklama:

  Verilen cümlede sadece "Erkan" ve "Olcay" özel isimlerdir. Dolayısıyla, toplamda iki özel isim bulunmaktadır. Doğru cevap B şıkkıdır. 15. Aç, tokun ................ anlamaz. Cümlesinde noktalı yere hangisi yazılmalıdır?

  A) halinden        B) yüzünden       C) gözünden

 16. Cevap: A Açıklama:

  Verilen cümlede "Aç, tokun halinden anlamaz." ifadesinde boş bırakılan yere "halinden" kelimesi yazılmalıdır. Bu ifade, "aç" ve "tok" durumlarının farklılıklarını ifade ederken kullanılan bir deyimdir ve en uygun kelime "halinden"dir. 17. Bırak bu ................. artık.  Tümcesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

  A) inadı     B) güzelliği       C) kırgınlığı

 18. Cevap: A Açıklama:

  Verilen tümcede "inadı" kelimesi, verilen bağlamdaki boşluğu en iyi şekilde tamamlayan ifadedir. Diğer seçenekler olan "güzelliği" ve "kırgınlığı" anlamca uyumsuzdur ve cümlenin bağlamına uymazlar. 19. Karnı .................... çalmak. Deyiminde noktalı yere hangisi gelmelidir?

  A) çomak        B) zil        C) davul

 20. Cevap: B Açıklama:

  Verilen deyimde "Karnı zil çalmak." ifadesinde boş bırakılan yere "zil" kelimesi gelmelidir. Bu deyim, açlık durumunu ifade ederken kullanılır ve en uygun kelime "zil"dir. 21. Aşağıdakilerden hangisi üç heceli bir sözcüktür?

  A) problem    B) güneşli    C) eskiciler

 22. Cevap: B

 23. Aşağıdakilerden hangisi sözlükte ilk sırada gelir?

  A) yüzük    B) yazlık    C) yolcu

 24. Cevap: B

 25. Arkadaşımın saçlarının sarısı , sanki tarlada rüzgarda sallanan başakların rengine benziyordu.
  Yukarıdaki paragrafta saçların sarısı neye benzetilmiştir?

  A) tarlaya
  B) başakların rengine
  C) esen rüzgara

 26. Cevap: B

 27. Sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında en sonda olur?

  A) şeker    B) şapka    C) şirin

 28. Cevap: C

 29. Aşağıdaki sözcüklerin karşısına eş anlamlılarını yazınız.

  Yıl : ……………                 
  Uzak: ……………         
  Vakit : ……………              
  Yemek: …………..

 30. Cevap:

  Cevap Yok 31. Aşağıdaki sözcüklerin karşısına eş anlamlılarını yazınız.

  Harp: …………..                 
  Yeryüzü: …………      
  Kelime : ………..
  Cümle: ………….               
  İhtiyar: …………..          
  Kolay: ……………

 32. Cevap:

  Cevap Yok 33. Aşağıdaki cümlelerden hangisi abartılı bir cümle değildir?

  A) Yerden jet hızıyla kalktı.
  B) Karnı davul gibi şişti
  C)Yediği mantardan zehirlendi

 34. Cevap: C

 35. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

  A) kar-ga-şa     B) ka-lem-lik     C) seb-zel-ik

 36. Cevap: C

 37. ‘Gelmeyeceklermiş’ kelimesi kaç heceden meydana gelmiştir?

  A) 6     B) 5     C) 4

 38. Cevap: A

 39. ‘Karnıbahar’ ve ‘Makarna’ kelimelerinin ortak hecesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) ba     B) har      C) kar

 40. Cevap: C

 41. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?

  A) kümes      B) koyun     C) kitap

 42. Cevap: C

 43. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Alfabemizde 21 ünsüz, 8 ünlü harf vardır.
  B) Alfabemizde 21 ünlü, 8 ünsüz harf vardır.
  C) Alfabemizde 21 ünsüz, 7 ünlü harf vardır.

 44. Cevap: A

 45. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kelimelerin başında bulunmaz?

  A) c     B) ğ     C) v

 46. Cevap: B

 47.  Kurtuluş Savaşı’nda
   Bize önderlik yaptı.
   Askeriyle yan yana
   Düşmana karşı çıktı.

  Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?

  A) Memleket sevgisi
  B) Kitap sevgisi
  C) Atatürk sevgisi

 48. Cevap: C

 49. Aşağıda verilen kelime ve eş anlam eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) sulh -barış    B) yanıt - soru    C) doktor - hekim

 50. Cevap: B

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
KINIK İLKOKULU Detayları

KINIK İLKOKULU 11 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için KINIK İLKOKULU Testini Çöz tıklayın. KINIK İLKOKULU yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

KINIK İLKOKULU sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


KINIK İLKOKULU Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Birey ve Toplum
 • Atatürk

Ayrıca

Kazanım: Türk alfabesindeki ünlü harfleri tanımak ve sıralamak.

"Ev" kelimesinin eş anlamlısının "konut" olduğunu belirtir.

Kelime anlamlarını anlama ve eş anlamlıları ayırt etme yeteneği.

"Yoksul" kelimesinin eş anlamlısının "fakir" olduğunu belirtir.

Kelime anlamlarını anlama ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt etme yeteneği.

Verilen kelimeler arasında yazımı yanlış olanın "yımırta" olduğunu belirtir.

Metindeki özel isimleri doğru bir şekilde belirleyebilme yeteneği.

Deyimlerin içindeki boşluklara anlamlı kelimeleri yerleştirebilme yeteneği.

Anlamca uygun ifadeleri seçme yeteneği.

Deyimlerin içindeki boşluklara anlamlı kelimeleri yerleştirebilme yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

KINIK İLKOKULU sınavı 3.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

KINIK İLKOKULU Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 260 kere doğru, 43 kere yanlış cevap verilmiş.

KINIK İLKOKULU Sınavını hangi formatta indirebilirim?

KINIK İLKOKULU sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız KINIK İLKOKULU sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

KINIK İLKOKULU sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.