İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI CEVAPLARI

 1. 360 98A sayısının sayı değerler toplamı 30 ise A'nın sayı değeri kaçtır?

  A 1        B) 2        C) 3        D) 4

 2. Cevap: D Açıklama:

  Verilen sayı 360 98A'dır. Bu sayının sayı değerleri toplamı 30 olarak verilmiştir. Bu durumda, 3 + 6 + 0 + 9 + 8 + A = 30 olmalıdır. 3 + 6 + 0 + 9 + 8 = 26 olduğundan, A'nın değeri 30 - 26 = 4 olmalıdır. Yani A = 4. 3. Aşağıdaki en yakın yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır?

  A) 4157 = 4200           B) 1312 = 1300  
  C) 4508 = 4500           D) 8790 = 8700

 4. Cevap: D Açıklama:

  Verilen sayı 8790'dır. Bu sayının en yakın yüzlüğe yuvarlanması gerektiğinde, onlar basamağındaki rakam olan 9'dan dolayı bir üst yüzlüğe yuvarlanmalıdır. Bu durumda 8700 olması gerekirken, D seçeneğinde 8790 = 8700 olarak belirtilmiştir. 5. 3 – 6 – 12 – 24 -48 – 96 - ? Örüntüyü devam ettiren sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 48        B) 108        C) 120        D) 192

 6. Cevap: D Açıklama:

  Verilen sayı dizisi, her bir sayının 2 ile çarpılmasıyla elde ediliyor gibi görünüyor. Örüntüyü incelediğimizde: 3 * 2 = 6, 6 * 2 = 12, 12 * 2 = 24, 24 * 2 = 48, 48 * 2 = 96 gibi devam eder. Bu örüntüye göre, 96 * 2 = 192 olurken, seçenekler arasında yer almayan 108 sayısı bu örüntüyü sürdürmek için doğru bir sayıdır. 7. 42 378> …A…… > 42 200 sıralamasında A yerine yazılabilecek  en küçük sayı kaçtır?

  A) 42 379    B) 42 201    C) 84 578    D) 48 579

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B Verilen sıralamada, "42 378 > …A… > 42 200" olarak belirtiliyor. Burada "…A…" bölümü en küçük sayının ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Verilen bilgilere göre, 42 378'den küçük ve 42 200'den büyük bir sayı arıyoruz. En küçük olan bu aralık içinde "42 201" sayısıdır. 9. Bir çıkarma işleminde eksilen 324, çıkan 156 ise fark (sonuç) kaçtır?

  A) 2        B) 168        C) 326        D) 480

 10. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) 168'dir. Çıkarma işleminde eksilen (324) - çıkan (156) işlemi yapıldığında fark 168 olarak bulunur. Çıkarma işlemi, bir sayının diğerinden çıkarılması işlemidir. Eksilen, çıkarılan sayıyı temsil ederken, çıkan sonuç olarak elde edilen sayıyı temsil eder. 11. 5870 kg kömürün 2784 kilogramını satan bir esnaf, 897 kilogramını da ücretsiz olarak fakirlere dağıtmıştır. Buna göre esnafın geriye kaç kg kömürü kalmıştır?

  A) 2099    B) 2189    C) 3086    D) 3681

 12. Cevap: B Açıklama:

  Doğru çözümü aşağıda bulabilirsiniz: Toplam kömür miktarı = 5870 kg Satılan miktar = 2784 kg Dağıtılan miktar = 897 kg Geriye kalan miktar = Toplam miktar - (Satılan miktar + Dağıtılan miktar) Geriye kalan miktar = 5870 kg - (2784 kg + 897 kg) = 2189 kg
 13. en yakın onluğa yuvarlama
  Yandaki balonun üzerindeki sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak işlem yapılmıştır. Buna göre işlem sonucu hangisidir?

  A) 1480     B) 1470     C) 4779     D) 4790

 14. Cevap: B

 15. Bin beş yüz altmış (1560) sayısından başlayarak ileriye doğru 100’er ritmik sayarken söyleyeceğimiz altıncı sayı hangisidir? (Birinci sayı 1560’tır?

  A) 6560              B) 1620
  C) 2060              D) 2160

 16. Cevap: D

 17. Aşağıdaki sayı örüntülerinin kurallarını bulup yazını. Örüntüleri ilerletiniz.

  a. 5 – 10 – 7 – 12 – 9 - …….. - ……… - ……….
  Kural:……………………………………….
  b. 2 – 4 – 8 – 16 – 32 -…….. - ……… - ………..
  Kural:………………………………………..
  c. 8 – 16 – 11 – 22 – 17 -…….. - ……… - ………..
  Kural:………………………………………….

 18. Cevap:

  Cevap Yok 19. Aşağıda çözümlenişi verilen sayıları yazınız.

  a. 8 binlik + 6 yüzlük + 5 onluk + 6 birlik
  ………………………
  b. 4 on binlik + 8 binlik + 8 yüzlük + 2 onluk + 1 birlik
  ……………………….
  c. 9 yüz binlik + 0 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 8 birlik
  ………………………

 20. Cevap:

  Cevap Yok 21. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.

  6 320:........ ............ ............... ................
  36 212:........ ............ ............... ................
  45 008:........ ............ ............... ................
  450 791:........ ............ ............... ................
  601 389:........ ............ ............... ................

 22. Cevap:

  Cevap Yok 23. Her gün bir önceki günden 15 tane fazla soru çözen Ayşegül , 1. Gün 20 tane soru çözüyor.
  Buna göre Ayşegül 5. gün kaç soru çözer?

  A) 260    B) 300    C) 320    D) 330

 24. Cevap: A

 25. 24 127 doğal sayısının binler ve onlar basamağındaki rakamların “basamak değerleri” toplamı kaçtır?

  A) 20 100                   B) 6     
  C) 4 020                     D) 4007

 26. Cevap: C

 27. Mert ile Burak bir mağazaya gittiler. Mert 2456 lira harcadı, Burak ise Mert’ten 324 lira fazla para harcadı.
  Buna gore ikisi toplam kaç lira harcamıştır?

  A) 4856    B) 4902    C) 5150    D) 5236

 28. Cevap: D

 29. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayın.

  101001 , 111000 , 11000 , 100011 , 11100
  …………………….. ……………………..

 30. Cevap:

  Cevap Yok 31. Aşağıdaki sayıları çözümleyiniz.

  a. 145890 = …………………….. ……………………..
  b. 48096 = …………………….. ……………………..
  c. 3007 = …………………….. ……………………..
  d. 275703 = …………………….. ……………………..
  e. 60006 = …………………….. ……………………..

 32. Cevap:

  Cevap Yok 33. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.

  710096 : ............. ...........
  8888     : ............. ...........
  29960   : ............. ...........
  800146 : ............. ...........
  152002 : ............. ...........

 34. Cevap:

  Cevap Yok 35. Yarışlara hazırlanan bir sporcu, birinci gün 4000 m koşuyor. İkinci gün, birinci günden 2000 m fazla koşan sporcu, üçüncü gün ise, bir önceki günden 1000 m az koşuyor. Bu sporcu üç günde toplam kaç m koşmuştur?

  A) 10 000    B) 15 000    C) 20 000    D) 25 000

 36. Cevap: B

 37. Ali ile babasının yaşları toplamı 45’tir. Ali 6 yıl sonra 21 yaşında olacak. Buna göre Ali’nin babası kaç yaşındadır?

  A) 30    B) 35    C) 37    D) 39

 38. Cevap: A

 39. Aşağıda verilen sayılar arasına büyük -küçük sembollerini yerleştiriniz.

  a. 78 566 ...... 78 900
  b. 13 422 ....... 13 242
  c. 19 900 ...... 20 000

 40. Cevap:

  a. 78 566 < 78 900

  b. 13 422 > 13 242

  c. 19 900 < 20 000

  Açıklama:

  İlk soruda, 78 566 sayısı 78 900'den küçüktür, bu yüzden "78 566 < 78 900" şeklinde büyük-küçük sembolü yerleştirilir. İkinci soruda, 13 422 sayısı 13 242'den büyüktür, dolayısıyla "13 422 > 13 242" şeklinde büyük-küçük sembolü kullanılır. Üçüncü soruda, 19 900 sayısı 20 000'den küçüktür, bu nedenle "19 900 < 20 000" şeklinde büyük-küçük sembolü yerleştirilir. 41. Bir okulda 673 kız öğrenci, kız öğrencilerden 105 eksik erkek öğrenci vardır. Buna göre bu okulun öğrenci sayısı kaçtır?
 42. Cevap:

  Öğrenci sayısı 768'dir.

  Açıklama:

  Soruda verilen bilgilere göre, okulda 673 kız öğrenci ve kız öğrencilerden 105 eksik erkek öğrenci olduğu belirtiliyor. Eksik erkek öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısından çıkarıldığında, okuldaki toplam öğrenci sayısını elde ederiz. 673 - 105 = 568 Dolayısıyla, okulun öğrenci sayısı 768'dir. 43. Ali 13 yaşındadır.Annesi Ali'den 23 yaş büyüktür.Babası da annesinden 5 yaş büyüktür. Bu ailenin yaşları toplamı kaç olur?
 44. Cevap:

  Ailenin yaşları toplamı 90

  Açıklama:

  Ali'nin yaşını 13 olarak verelim. Annenin Ali'den 23 yaş büyük olduğu belirtilmiştir, dolayısıyla annenin yaşı Ali'nin yaşına 23 eklenerek bulunur: 13 + 23 = 36. Babanın annesinden 5 yaş büyük olduğu belirtilmiştir, dolayısıyla babanın yaşı annenin yaşına 5 eklenerek bulunur: 36 + 5 = 41. Ailenin yaşları toplamı Ali, annesi ve babasının yaşlarının toplamı olarak hesaplanır: 13 + 36 + 41 = 90. 45. Bir çiftçi ürettiği 20250 kg buğdayın önce 7875 kg’ını sonra 5100 kg’ını satıyor. Geriye kaç kg buğdayı kalmıştır?
 46. Cevap:

  Geriye 7375 kg buğday kalmıştır.

  Açıklama:

  Çiftçinin toplamda ürettiği buğday miktarı 20250 kg olarak veriliyor. Önce 7875 kg, sonra 5100 kg buğday satıldığı belirtiliyor. Satılan buğday miktarını topladığımızda 7875 kg + 5100 kg = 12975 kg elde ederiz. Geriye kalan buğday miktarını hesaplamak için, toplam üretimden satılan buğday miktarını çıkarırız: 20250 kg - 12975 kg = 7275 kg. Dolayısıyla, geriye kalan buğday miktarı 7375 kg'dır. 47. 716 394 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?

  A) 716 394    B) 716 000    C) 30    D) 71631    

 48. Cevap: C Açıklama:

  Sayı değerleri toplamı 30'dir. 49. 84 532 sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

  A) (8x10000)+(4x1000)+(5x100)+(3x10)+(2x1)
  B) (8x1000)+(4x100)+(5x10)+(3x100)+(2x1)
  C) (8x10000)+(4x1000)+(5x10)+(3x100)+(2x1)
  D) (8x100)+(5x1000)+(4x1000)+(3x10)+(2x10000)

 50. Cevap: A Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI Detayları

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI Testini Çöz tıklayın. İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test
 • Klasik
 • Test
 • Klasik
 • Test


İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEOMETRİYE YOLCULUK
  1. Açıları standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçü biriminin gerekliliğini açıklar.
  2. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.
  3. Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer.
  4. Çevremizdeki Geometri
  5. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.
  6. Üçgen - Kare - Dikdörtgen
  7. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.

Ayrıca

Bu sorunun çözümüyle, sayı değerlerini kullanarak denklemleri çözme ve bilinmeyen bir değişkenin değerini bulma yeteneği geliştirilir.

Bu sorunun çözümüyle, en yakın yüzlüğe yuvarlama kuralını anlama ve sayıları doğru bir şekilde yuvarlama yeteneği geliştirilir.

Bu sorunun çözümüyle, sayı örüntülerini tanıma ve devam ettirme yeteneği geliştirilir, matematiksel mantık kullanımı teşvik edilir.

Sayılarla İşlemler - Sayıların sıralamasını anlama ve sayıları karşılaştırma.

İşlemler matematiksel temel becerileri geliştirmeye yardımcı olur.

Sayıların büyük-küçük ilişkisini anlama ve büyük-küçük sembollerini doğru şekilde kullanma becerisi.

Verilen bilgileri kullanarak matematiksel işlemler yapma ve problemi çözme becerisi.

Matematiksel işlemleri kullanarak yaş problemini çözebilme becerisi.

Problemi matematiksel işlemlerle çözme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. DÖNEM 1. MATEMATİK SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.