İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV CEVAPLARI

 1. Ali 9 yaşına gelmiştir. Köyde çobanlık yapar henüz okuma yazma bilmez. Okula hiç gitmemiştir. Çobanlık yapıp para kazanmalıdır.
  Ali’nin hangi hakkı elinden alınmıştır?

  A) Sağlık Hakkı     B) Kişi Dokunulmazlığı
  C) Eğitim Hakkı     D) Yaşama Hakkı

 2. Cevap: C

 3. Aşağıdakilerden hangisi sorumlu bir insanın yapacağı bir davranış değildir?

  A) Sokaktaki kedilere mama vermek
  B) Çöpleri yere atmak
  C) Ödevlerini zamanında yapmak.
  D) Kağıt atıkları geri dönüşüme atmak

 4. Cevap: B

 5. “Bir kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesine ……………  denir.” cümlesinde noktalı yere ne yazılmalıdır?

  A) Hoşgörü                B) Özgürlük
  C) Sorumluluk           D) Adalet

 6. Cevap: B

 7. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdandır?

  A) Bencil olmak
  B) Saygılı olmak
  C) Başarılarını kıskanmak
  D) Yalan söylemek

 8. Cevap: B

 9. İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?

  A) Soluk alıp verme
  B) Soğuk havada titremek
  C) Sıcakta terleme
  D) Doğru ile yanlışı ayırt eder.

 10. Cevap: D

 11. İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter?

  A) Doğumdan 18 yaşına kadar.
  B) 18 yaşından ölene kadar.
  C) Doğumdan ölüme kadar.
  D) Okula başlamasından okul bitene kadar

 12. Cevap: C

 13. Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır.
  B) Başkalarının haklarını çiğnemek özgürlük değildir.
  C) Haklıysak hakkımızı almak için istediğimiz her şeyi yapabiliriz.
  D) Hak ve özgürlüğümüze zarar gelirse, yasal yollara başvurulmalıdır.

 14. Cevap: C

 15. Okul zamanı gelen bir çocuk hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?

  A) Çalışma hakkı          B) Mülkiyet hakkı
  C) Eğitim hakkı             D) Yaşama hakkı

 16. Cevap: C

 17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
  B) İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
  C) İnsan, değerleri (vatan, bayrak vb.) olan bir varlıktır.
  D) İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır.

 18. Cevap: D

 19. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğu tanımlar?

  A) Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir.
  B) Boş yere konuşmaktır.
  C) Herhangi bir işe karışmamaktır.
  D) Her şeyi ben bilirim, ben yaparım demektir.

 20. Cevap: A

 21. Aşağıda verilen tanımların doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız.

  [......] İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
  [......] Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz.
  [......] Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır.
  [......] Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız.
  [......] Çocukların sahip olduğu hak ve özgürlükler ülkeden ülkeye değişir
 22. Cevap:

  Cevap Yok 23. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle uygun şekilde tamamlayınız.
  zorla-sağlıklı- 42-eğitilebilen - 18 - yaşama - yetişkinler - hoşgörü - sorumluluk - özgürlük

  a. İnsanın en temel hakkı…………………………………….hakkıdır.
  b. Başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmeye .......................................... denir.
  c.İnsanların en önemli özelliklerinden birisi de …………………………..bir varlık olmasıdır.
  d. İnsanların ……….........……. yaşayabilmeleri için öncelikle koruyucu önlemlerin alınması gerekir.
  e. Her birey ………………..yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
  f. Çocukların yetişmesinden, gelişmesinden ………………………………… sorumludur.
  g. Eğitim hakkı anayasamızın ................................. maddesinde güvence altına alınmıştır.
  ğ. Zorunlu eğitim çağında olan kişiler …………………… çalıştırılamaz.
  h. Başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarına anlayış gösteren duyguya ...................................... denir.
  i. Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine ......................................... denir.

 24. Cevap:

  Cevap Yok 25. Aşağıda verilenlerden hangisi başkalarının hakkına saygı duyan bir kişinin yapacağı davranış değildir?

  A) Diğer insanlara iftira atar.
  B) Hoşgörü ile insanlara yaklaşır.
  C) Yargılayıcı olmaz.
  D) Yardımcı olur.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Diğer insanlara iftira atar. - Soruda, başkalarının hakkına saygı duyan bir kişinin yapacağı davranışlar verilmiştir. - Diğer insanlara iftira atmak, bir kişinin başkalarının hakkına saygı duymadığını gösterir. Bu nedenle, verilen seçenekler arasında hakkına saygı duyan bir kişinin yapmayacağı bir davranıştır. - Diğer seçeneklerde ise hoşgörülü olmak, yargılayıcı olmamak ve yardımcı olmak gibi davranışlar başkalarının hakkına saygı duyan bir kişinin yapabileceği davranışlardır. 27. Aşağıdakilerden hangisi çevreye karşı olan sorumluluklarımız arasındadır?

  A) Çöpleri uygun çöp kutularına atmak.
  B) Her gün dişlerimizi fırçalamak.
  C) Ev işlerinde annemize yardım etmek.
  D) Sınıf arkadaşımıza dersinde yardımcı olmak.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Çöpleri uygun çöp kutularına atmak. - Soruda, çevreye karşı olan sorumluluklarımızdan birinin belirlenmesi istenmektedir. - Çevre sorumluluğu, doğal kaynakları koruma, atıkları düzgün şekilde bertaraf etme ve çevreye zarar vermeden yaşama gibi davranışları içerir. - "Çöpleri uygun çöp kutularına atmak" çevre sorumluluğuna örnek bir davranıştır, çünkü çöplerin doğru şekilde ayrıştırılması ve uygun şekilde imha edilmesi çevre kirliliğini önler ve doğal yaşamı korur. - Diğer seçenekler ise kişisel hijyen, aile ilişkileri ve arkadaşlıklarla ilgili sorumlulukları içerir, ancak çevre sorumluluğuyla doğrudan ilgili değildir. 29. Hak ve özgürlüklerimiz başkaları tarafında ihlal edildiğinde sorunu ............................. halletmeliyiz.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?

  A) şiddete başvurarak    B) yasal yollardan
  C) anlayışla                    D) hukuki yollardan

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) şiddete başvurarak olmalıdır. Hak ve özgürlüklerimiz başkaları tarafından ihlal edildiğinde sorunu şiddete başvurarak çözmek doğru bir yaklaşım değildir. Bunun yerine, yasal yollardan (B), anlayışla (C) veya hukuki yollardan (D) sorunu çözmek daha uygun ve etik bir seçenektir. Şiddete başvurmak, daha fazla çatışmaya ve zarara yol açabilir. 31. Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle uygun olarak tamamlayınız.
  düşünme-- sorumlu -- çocuk -- yaşama hakkı -- temel haklar

  1. Tüm ülkelerde 18 yaşından olanlar .......................... olarak tanımlanır.
  2. İnsanlar hem kendilerine hem de çevresine karşı ..................... dur.
  3. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği .............. 'sidir.
  4. ............................. olmadan diğer haklarımız kullanılamaz.
  5. Kişiler ........................... başkalarına devredemezler.

 32. Cevap:

  1. Tüm ülkelerde 18 yaşından olanlar **yetişkin** olarak tanımlanır.

  2. İnsanlar hem kendilerine hem de çevresine karşı **sorumlu** dur.

  3. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği **düşünme**sidir.

  4. **Temel haklar** olmadan diğer haklarımız kullanılamaz.

  5. Kişiler **yaşama hakkını** başkalarına devredemezler.

  Açıklama:

  Bu soru, verilen kelimelerin doğru bir şekilde cümlelerde kullanılmasını ve temel haklarla ilgili temel kavramların anlaşılmasını test etmektedir. 33. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre, hangi yaş grubundaki bireyler çocuk olarak kabul edilir?

  A) 16 yaşından küçük    B) 18 yaşından küçük   
  C) 20 yaşından küçük    D) 25 yaşından küçük   
                         

 34. Cevap: B Açıklama:

  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre, 18 yaşından küçük bireyler çocuk olarak kabul edilir. 35. Hangi ifade İlber Ortaylı'nın "Sorumluluk duygun yoksa hak talep edemezsin. Çünkü hakkın temelinde sorumluluk vardır." sözünü açıklar?

  A) Sorumluluk olmadan hak talep edebilirsiniz.
  B) Hakların temelinde sorumluluk yoktur.
  C) Sorumluluk, hakların kullanılmasının önkoşuludur.
  D) Hakların temelinde özgürlük vardır.

 36. Cevap: C Açıklama:

  İlber Ortaylı'nın sözü, hakların kullanılabilmesi için sorumluluk duygusunun önemine vurgu yapar. 37. Hangisi çocukların sahip olduğu temel haklardan biri değildir?

  A) Eğitim alma hakkı             B) Oyun hakkı                   
  C) Beden dokunulmazlığı hakkı    D) Araba kullanma hakkı         
                                  

 38. Cevap: D Açıklama:

  Çocuklar arabayı kullanma hakkına sahip değillerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV Detayları

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV Testini Çöz tıklayın. İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Test


İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İnsan Olmak
  1. Çocuk ile yetişkin arasındaki farkları açıklar.
  2. Haklarına kendi yaşamından örnekler verir
  3. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.
  4. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir.

Ayrıca

Empati yapabilme ve başkalarının haklarına saygı duyma becerisi.

Çevreye karşı sorumluluklarımızı anlama ve uygulama yeteneği.

Hak ihlallerine karşı doğru tepkiyi değerlendirme ve sorunları barışçıl yollarla çözebilme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Bu soru, öğrencilerin temel haklar ve sorumluluklar kavramlarını anlamalarını ve bu kavramları cümle içinde kullanma becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İBB FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULKU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ I. DÖNEM I. SINAV sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Ünite Özetleri