4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite CEVAPLARI

 1. İnsanları diğer canlılardan ayıran özellikler nelerdir?

  A) Solunum yapma, beslenme, hareket etme
  B) Doğru davranışları benimseme, toplumun kabul ettiği değerlere saygı duyma
  C) Vücutları kaplamış deri, tüy veya pullarla korunma
  D) Yaşamın temelini suya dayandırma

 2. Cevap: B Açıklama:

  İnsanları diğer canlılardan ayıran özellikler arasında doğru davranışları benimseme, toplumun kabul ettiği değerlere saygı duyma yer alır. 3. İnsanların sosyal canlılar olduğunu belirten özellik nedir?

  A) Solunum yapma
  B) Vücutları kaplamış deri, tüy veya pullarla korunma
  C) İnsanların bir arada yaşama ve iletişim kurma yeteneği
  D) Hareket etme

 4. Cevap: C Açıklama:

  İnsanlar sosyal canlılardır çünkü bir arada yaşama ve iletişim kurma yetenekleri vardır. 5. İnsanları "erdemli insanlar" olarak adlandırmamızı gerektiren değerler nelerdir?

  A) Solunum yapma ve beslenme
  B) Saygı, sevgi, anlayışlı olma, yardımlaşma, dayanışma, vefa ve duyarlılık
  C) Vücutları kaplamış deri, tüy veya pullarla korunma
  D) Hareket etme ve tepkide bulunma

 6. Cevap: B Açıklama:

  İnsanları "erdemli insanlar" olarak adlandırmamızı gerektiren değerler, saygı, sevgi, anlayışlı olma, yardımlaşma, dayanışma, vefa ve duyarlılıktır. 7. Neden-sonuç ilişkilerini fark etme yeteneği insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biridir. Bu yetenek sayesinde insanlar ne yaparlar?

  A) Problemlere çözüm bulurlar.
  B) Vücutları kaplamış deri, tüy veya pullarla korunurlar.
  C) Giyinmeye, korunmaya ve barınmaya gereksinim duyarlar.
  D) Solunum yaparlar.

 8. Cevap: A Açıklama:

  İnsanlar neden-sonuç ilişkilerini fark etme yeteneği sayesinde problemlere çözüm bulurlar. 9. Herbert Spencer'ın "Her insan bir dünyadır." sözü neyi ifade etmektedir?

  A) İnsanların diğer canlılardan farklı olduğunu
  B) İnsanların dünyanın bir parçası olduğunu
  C) İnsanların doğa ile uyum içinde yaşadığını
  D) İnsanların toplum içinde yaşadığını

 10. Cevap: B Açıklama:

  Herbert Spencer'ın "Her insan bir dünyadır." sözü, insanların dünyanın bir parçası olduğunu ifade etmektedir. 11. İnsan haklarını korumak amacıyla hangi tarihte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi imzalanmıştır?

  A) 10 Aralık 1948    B) 1 Ocak 1950      
  C) 15 Şubat 1947     D) 20 Kasım 1952    
                      

 12. Cevap: A Açıklama:

  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948 tarihinde imzalanmıştır. 13. İnsan haklarına sahip olmanın temel nedeni nedir?

  A) İnsan haklarını satın almak için
  B) İnsan haklarını devretmek için
  C) İnsan olduğumuz için
  D) İnsanların özel yaşamlarını korumak için

 14. Cevap: C Açıklama:

  İnsan haklarına sahip olmanın temel nedeni, insan olduğumuz içindir. 15. İnsan hakları sadece belirli gruplar için mi geçerlidir?

  A) Evet, sadece belirli gruplar için geçerlidir.
  B) Hayır, tüm insanlar için geçerlidir.
  C) Sadece yetişkinler için geçerlidir.
  D) Yalnızca kadınlar için geçerlidir.

 16. Cevap: B Açıklama:

  İnsan hakları tüm insanlar için geçerlidir, belirli gruplarla sınırlı değildir. 17. T.C. Anayasası'na göre, temel hak ve özgürlüklere sahip olanlar kimlerdir?

  A) Sadece vatandaşlar
  B) Sadece yetişkinler
  C) Sadece erkekler
  D) Kişiliğine bağlı tüm bireyler

 18. Cevap: D Açıklama:

  T.C. Anayasası'na göre, temel hak ve özgürlüklere sahip olanlar kişiliğine bağlı tüm bireylerdir. 19. İnsan hakları, insanların hangi temel değerini güvence altına alır?

  A) Sadece sağlığı             B) Sadece özel yaşamlarını   
  C) İnsan onurunu              D) Yalnızca mal varlığını    
                               

 20. Cevap: C Açıklama:

  İnsan hakları, insanların insan onurunu güvence altına alır. 21. Haklar, yasalarca bireylere tanınan hangi yetkilerdir?

  A) Kişisel tercihler           B) Toplumsal görevler         
  C) Özgürlükler                 D) Diğer insanların hakları   
                                

 22. Cevap: A Açıklama:

  Haklar, yasalarca bireylere tanınan kişisel yetkilerdir. 23. Özgürlük, kişinin nasıl davranabileceğiyle ilgili neyi belirtir?

  A) Diğer insanların haklarını çiğnemeyi
  B) Kendi iradesiyle karar vermesini
  C) Toplumsal normları
  D) Yasal yükümlülükleri

 24. Cevap: B Açıklama:

  Özgürlük, kişinin kendi iradesiyle karar vermesini belirtir. 25. İnsan hakları, insanların neye sahip olmasını sağlar?

  A) Mülkiyete
  B) Din ve inançlara
  C) Temel ve vazgeçilmez haklara
  D) Siyasi yetkilere

 26. Cevap: C Açıklama:

  İnsan hakları, insanların temel ve vazgeçilmez haklara sahip olmasını sağlar. 27. Neden insan hakları koruma kuralları oluşturulmuştur?

  A) İnsanların birbirine saygı göstermelerini teşvik etmek için
  B) İnsanları kısıtlamak için
  C) İnsanların haklarını ihlal etmek için
  D) Haksızlıkları yaygınlaştırmak için

 28. Cevap: A Açıklama:

  İnsan hakları koruma kuralları, insanların birbirine saygı göstermelerini teşvik etmek için oluşturulmuştur. 29. İnsan haklarının amacı nedir?

  A) İnsanların mal varlıklarını artırmak
  B) İnsan onurunu güvence altına almak
  C) İnsanları sınırlamak
  D) Haksızlıkları yaygınlaştırmak

 30. Cevap: B Açıklama:

  İnsan haklarının amacı, insan onurunu güvence altına almak ve haksızlıkları önlemektir. 31. Haklarını bilmek, günlük hayatta bir bireye ne gibi özellikler katar?

  A) Daha fazla üzgünlük
  B) Daha fazla sorumluluk
  C) Kendini ve başkalarını koruma yeteneği
  D) Daha fazla arkadaş

 32. Cevap: C Açıklama:

  Haklarını bilmek, günlük hayatta bir bireye kendini ve başkalarını koruma yeteneği katar. 33. Ebeveynlerin çocukların görüşlerini almaları neden önemlidir?

  A) Çocuklar ebeveynlerin görüşlerini dinlemek zorundadır.
  B) Çocuklar ebeveynlerin görüşlerini bilmemelidir.
  C) Çocukların kendi görüşleri olmamalıdır.
  D) Ebeveynler çocuklarının duygu ve düşüncelerini anlamalı ve değer vermeli.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Ebeveynler, çocuklarının duygu ve düşüncelerini anlamalı ve değer vermeli, bu nedenle çocukların görüşlerini almaları önemlidir. 35. Hangisi doğru bir ifadedir?

  A) İnsan hakları yaşa göre değişmez.
  B) Çocuklar ve yetişkinler farklı sorumluluklara sahiptir.
  C) Çocukların hakları hiçbir zaman korunmaz.
  D) Yetişkinler çocukların sorumluluklarını üstlenmelidir.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Çocuklar ve yetişkinler, yaşlarına ve dönemlerine göre farklı sorumluluklara sahiptirler. 37. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre, hangi yaş grubundaki bireyler çocuk olarak kabul edilir?

  A) 16 yaşından küçük    B) 18 yaşından küçük   
  C) 20 yaşından küçük    D) 25 yaşından küçük   
                         

 38. Cevap: B Açıklama:

  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre, 18 yaşından küçük bireyler çocuk olarak kabul edilir. 39. Hangi ifade İlber Ortaylı'nın "Sorumluluk duygun yoksa hak talep edemezsin. Çünkü hakkın temelinde sorumluluk vardır." sözünü açıklar?

  A) Sorumluluk olmadan hak talep edebilirsiniz.
  B) Hakların temelinde sorumluluk yoktur.
  C) Sorumluluk, hakların kullanılmasının önkoşuludur.
  D) Hakların temelinde özgürlük vardır.

 40. Cevap: C Açıklama:

  İlber Ortaylı'nın sözü, hakların kullanılabilmesi için sorumluluk duygusunun önemine vurgu yapar. 41. Hangisi doğrudur?

  A) Çocuklar daha fazla sorumluluk taşır.
  B) Yetişkinler kendi kararlarını veremez.
  C) Çocukların karar verme yetenekleri yetişkinlerden daha yüksektir.
  D) Yetişkinler ve çocuklar aynı haklara sahiptir.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Her iki grup da insan haklarına sahiptir, ancak bu haklar bazen yaşa göre değişiklik gösterir. 43. Hangi ifade insan hakları ve çocuk hakları arasındaki temel farkı belirtir?

  A) Her iki hak grubu da aynıdır.
  B) İnsan hakları sadece yetişkinleri kapsar.
  C) İnsan hakları yetişkinleri, çocuk hakları ise sadece çocukları kapsar.
  D) İnsan hakları her yaş grubunu kapsar, çocuk hakları ise sadece çocukları kapsar.

 44. Cevap: D Açıklama:

  İnsan hakları tüm yaş gruplarını kapsarken, çocuk hakları sadece çocukları kapsar. 45. Çocuk Hakları Sözleşmesi nedir?

  A) Çocukların haklarını korumak için uluslararası bir anlaşmadır.
  B) Sadece yetişkinlerin haklarını korur.
  C) Sadece belirli ülkeleri kapsar.
  D) Yalnızca eğitim hakkını düzenler.

 46. Cevap: A Açıklama:

  Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların haklarını korumak ve tanımak için uluslararası bir anlaşmadır. 47. Hangisi çocukların sahip olduğu temel haklardan biri değildir?

  A) Eğitim alma hakkı             B) Oyun hakkı                   
  C) Beden dokunulmazlığı hakkı    D) Araba kullanma hakkı         
                                  

 48. Cevap: D Açıklama:

  Çocuklar arabayı kullanma hakkına sahip değillerdir. 49. Çocukların hakları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu hakları korumak, toplum olarak hepimizin görevidir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin ana fikrini özetler?

  A) Çocuk hakları herkes için önemlidir.
  B) Çocuk hakları Sözleşmesi uluslararası bir anlaşmadır.
  C) Çocuklar oy kullanma hakkına sahiptir.
  D) Çocuklar sadece ailelerinin sorumluluğundadır.

 50. Cevap: A Açıklama:

  Cümle, çocuk haklarının toplumun genel sorumluluğu olduğunu vurgular.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite Detayları

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İnsan Olmak
  1. Çocuk ile yetişkin arasındaki farkları açıklar.
  2. Haklarına kendi yaşamından örnekler verir
  3. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.
  4. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir.

Ayrıca 4.sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi test soruları; 1.ünite konularından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite Testi İstatistikleri

Bu sınav 18 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 185 kere doğru, 48 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Test 1 - 1.Ünite sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Ünite Özetleri