Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı

Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı CEVAPLARI

 1. Bir arkadaşınızın yardıma ihtiyacı olduğunu fark ederseniz ne yaparsınız? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir diğerkâmlık örneğidir?

  A) Arkadaşınıza yardım etmek için hemen yanına gidersiniz
  B) Arkadaşınızın problemini görmezden gelirsiniz
  C) Arkadaşınızın problemini çözmesi için kendi başına bırakırsınız
  D) Arkadaşınızın problemiyle ilgilenmek size zarar vereceği için ona yardım etmezsiniz

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, doğru bir diğerkâmlık örneği arkadaşınıza yardım etmek için hemen yanına gitmektir. Bu seçenek, diğer seçeneklerin aksine, arkadaşınızın ihtiyacı olan yardımı sağlamak için etkili bir adımdır. 3. Vefalı bir insan nasıl davranır?

  A) Kendisine yapılan iyiliği hatırlar ve karşılıksız bırakmaz
  B) Kendi çıkarları için başkalarını kullanır
  C) Başkasına karşı kötü düşünceler besler
  D) Kendisine yapılan iyilikleri önemsemez

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Kendisine yapılan iyiliği hatırlar ve karşılıksız bırakmaz" olarak verilmiştir. Vefalı bir insan, kendisine yapılan iyilikleri hatırlar ve bunlara karşı minnettarlığını gösterir. Ayrıca, başkalarının da ihtiyaçlarını önemser ve yardım etmeye çalışır. Vefalı insanlar genellikle sadakatli, güvenilir ve saygılıdır. 5. Merhamet olmayan birinin karşısında hangi tutum sergilenmelidir?

  A) Kendisi de merhametsiz olmalıdır
  B) Karşısındakinin kötü davranışlarını örnek alarak ona cevap vermelidir
  C) Kendisi merhametli olmalı ve ona örnek olmalıdır
  D) Karşısındaki kişiye hiçbir şekilde yardım etmemelidir

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Kendisi merhametli olmalı ve ona örnek olmalıdır" şeklindedir. Merhamet olmayan bir kişiye karşı daha fazla öfke ya da şiddet göstermek yerine, merhametli bir tutum sergilemek ve ona örnek olmak daha olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu şekilde, karşısındaki kişiye de bir şeyler öğretebilir ve olumlu bir etki bırakabiliriz. 7. Aşağıdakilerden hangisi şükür etmenin insan hayatındaki önemini açıklamaktadır?

  A) Şükür etmek insanları zengin yapar.
  B) Şükür etmek, insanların mutlu olmasına yardımcı olur.
  C) Şükür etmek, insanların sağlıklı olmasını sağlar.
  D) Şükür etmek, insanların dünyadaki nimetlere değer vermelerine yardımcı olur.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır: "Şükür etmek, insanların mutlu olmasına yardımcı olur." Şükür etmek, insanların sahip oldukları nimetlere değer vermesine, farkındalık kazanmalarına, olumlu düşüncelerinin artmasına ve dolayısıyla mutlu olmalarına yardımcı olur. Şükür etmek, insanların yaşamlarındaki olumlu yönleri fark etmelerini sağlar ve bu da genel olarak psikolojik ve duygusal iyi oluşa katkıda bulunur. 9. Birisi Allah'a şükretmek istediğinde ne yapmalıdır?

  A) Dua etmek    B) Uyumak    C) Eğlenmek    D) Şikayet etmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Dua etmek olarak verilmiştir. Allah'a şükretmek isteyen birisi, duasında Allah'a şükranlarını ifade etmeli ve O'na teşekkür etmelidir. Bu, bir ibadet şeklidir ve Allah'a olan bağlılığı ve saygıyı gösterir. 11. Şükür etmek, aşağıdaki durumlardan hangisinde daha zor olabilir?

  A) İnsanların sahip oldukları her şeyin farkında olup bunun için şükretmek.
  B) İnsanların zorluklarla karşılaştığında bile şükretmeyi başarabilmeleri.
  C) İnsanların sadece kendi hayatlarında değil, başkalarının hayatlarında da nimetlerin farkına vararak şükretmeleri.
  D) Şükür etmek her zaman kolaydır, herhangi bir zorluğu yoktur.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır, yani insanların zorluklarla karşılaştıklarında bile şükretmeyi başarabilmeleri daha zor olabilir. Bu soru, şükür etmenin kolay bir davranış olmadığını ve zorlu durumlarda bile şükretmenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Şükür etmek, zihnimizi olumlu düşüncelere yönlendirir ve bizi daha sabırlı ve hoşgörülü kılar. 13. Adalet, neden bir toplum için önemlidir?

  A) Hükümet için gerekli bir araçtır.
  B) Kişilerin kendi çıkarlarına hizmet eder.
  C) Toplumsal düzeni sağlar ve insanların haklarına saygı gösterilmesini sağlar.
  D) Kargaşa ve kaosun oluşmasına sebep olur.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Toplumsal düzeni sağlar ve insanların haklarına saygı gösterilmesini sağlar. Adalet, bir toplumda herkesin haklarının korunmasını, suçluların cezalandırılmasını ve eşitlik ilkesinin uygulanmasını sağlar. Adalet olmadığında toplumsal düzen bozulur, insanlar arasında güven kaybı oluşur ve huzursuzluk baş gösterir. Adalet, toplumsal bir değerdir ve insanların birbirine saygı göstermesini, karşılıklı yardımlaşmayı, barışçıl bir yaşamı benimsemesini sağlar. 15. Adalet, hangi değerlerle ilişkilidir?

  A) Affetmek ve merhamet etmek.    B) Sabır ve hoşgörü.             
  C) Şefkat ve sevgi.               D) Eşitlik ve dürüstlük.         

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani adalet eşitlik ve dürüstlük ile ilişkilidir. Adalet, insanların haklarını eşit bir şekilde koruma ve dağıtma ilkesi ile ilgilidir. Bu ilke, toplumda eşitliği ve adil davranışları teşvik eder ve insanların birbirleriyle eşit haklara sahip olduğunu kabul eder. 17. Adalet, toplumda hangi sonuçları doğurur?

  A) Hoşgörüsüzlük ve şiddet.
  B) Huzur ve güven ortamı.
  C) Haksızlıklar ve ayrımcılık.
  D) İnsanların kendi çıkarlarını koruması.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Adalet, toplumda huzur ve güven ortamı oluşturur, insanların eşit şekilde muamele görmesini sağlar ve haksızlıkların önüne geçer. 19. Adalet, neden tüm dinlerde önemli bir kavramdır?

  A) İnsanların doğru ile yanlışı ayırt etmesine yardımcı olur.
  B) İnanç ve ibadetle yakından ilgilidir.
  C) İnsanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasını sağlar.
  D) Tüm insanların haklarını korur.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Adalet, insanların birbirlerine karşı dürüst ve adil davranmalarını gerektirir ve bu da insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirir. Adalet, ayrıca insanların haklarını ve özgürlüklerini korumak için de önemlidir. 21. Bir öğrenci, okulda arkadaşları tarafından sürekli alay konusu olmaktadır. Öğrenci, bu duruma karşı sabretmenin yanı sıra ne yapabilir?

  A) Kendini eve kapatıp insanlardan uzak durabilir.
  B) Arkadaşlarının yaptıklarını sineye çekip onların arkadaşlığını kaybetmemek için suskun kalabilir.
  C) Bu durumu öğretmenlerine ya da okul yönetimine bildirerek yardım isteyebilir.
  D) Arkadaşlarına aynı şekilde davranarak intikam alabilir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C. Okulda alay konusu olmak gibi bir durumla karşılaşan bir öğrenci, öncelikle sabırlı olmalı ve kendine güvenini kaybetmemelidir. Ancak bu durumun devam etmesi halinde, öğrenci okul yönetimine veya öğretmenlerine başvurarak yardım isteyebilir. Okul yönetimi ya da öğretmenler, bu tür davranışları engellemek için çeşitli önlemler alabilirler. Öğrenciler arasında uyumlu bir ortamın sağlanması, öğrencilerin güvenliği ve refahı için önemlidir. 23. Sabır, bir kişinin kendisine ve başkalarına nasıl fayda sağlayabilir?

  A) Sabırlı insanlar, zorluklarla başa çıkmanın yollarını bulabilirler.
  B) Sabır, bir kişinin başkalarını yönlendirmesine yardımcı olabilir.
  C) Sabırlı insanlar genellikle başarısız olurlar, ancak pes etmezler.
  D) Sabır, bir kişinin kendine ve çevresine zarar veren davranışlarda bulunmasını önler.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sabırlı insanlar, zorluklarla başa çıkmanın yollarını bulabilirler. Sabır, bir kişinin olgunlaşmasına, zorluklarla başa çıkmasına ve çözüm yolları bulmasına yardımcı olabilir. Sabırlı insanlar, sıkıntılı durumlarda daha iyi kararlar alabilirler ve duygularını kontrol altında tutarak hata yapma olasılıklarını azaltabilirler. Ayrıca, sabır, bir kişinin başkalarına daha anlayışlı ve hoşgörülü davranmasına yardımcı olabilir. Sabır, birçok farklı yaşam alanında başarılı olmak için gereken bir özelliktir. 25. İhsan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İhsan, sadece ibadetle ilgilidir.
  B) İhsan, bir kişinin Allah'ın varlığını her zaman hissetmesini gerektirir.
  C) İhsan, bir kişinin iyiliği için çaba harcamayı gerektirir.
  D) İhsan, bir kişinin Allah'a yakın olmasını sağlar.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır, yani "İhsan, sadece ibadetle ilgilidir" ifadesi yanlıştır. İhsan, sadece ibadetle sınırlı kalmayan daha geniş bir anlamı olan İslam'ın beş şartından biridir. İhsan, bir kişinin Allah'ın varlığını hissetmesini, Allah'a karşı takva ve sadakatle hareket etmesini, ahlaki davranışlar sergilemesini ve Allah'a yakın olmasını sağlar. İhsan, kişinin hayatındaki tüm alanlarda Allah'a yakınlaşmasına yönelik bir çaba gerektirir. 27. Zekât vermek, sadece maddi yardımla sınırlı değildir. Aynı zamanda manevi açıdan da bir yardımdır. Bu yardımlar nelerdir?

  A) Fakirlerin yanında olmak, sevgi ve saygı göstermek, yardımcı olmak, güçlerinin yettiğince sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak
  B) Fakirleri görmezden gelmek, onları küçümsemek, onlardan uzak durmak, onların sorunlarına ilgisiz kalmak
  C) Fakirlere verilecek para miktarını sınırlamak, yardım yaparken insanların kişiliklerine müdahale etmek, onların hayatlarına karışmak
  D) Fakirlere para vermek dışında hiçbir şey yapmamak, onların hayatlarına hiçbir şekilde dokunmamak.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Fakirlerin yanında olmak, sevgi ve saygı göstermek, yardımcı olmak, güçlerinin yettiğince sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak. Zekât vermek, sadece maddi yardımla sınırlı değildir. Aynı zamanda manevi açıdan da bir yardımdır. Fakirlerin yanında olmak, sevgi ve saygı göstermek, yardımcı olmak, güçlerinin yettiğince sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak, zekât vermenin manevi boyutunu oluşturur. Zekât vermek sadece maddi yardım yapmak değil, aynı zamanda fakirlerin ihtiyaçlarını anlamak ve onlarla empati kurmak da gerektirir. 29. Zekât ibadetinin bireye kazandırdığı nedir?

  A) Muhasebe bilgisi ve para biriktirme alışkanlığı
  B) Cömertlik ve şükür duygusu
  C) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
  D) Tüm bu seçenekler

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "D) Tüm bu seçenekler"dir. Zekât ibadeti, kişilere muhasebe bilgisi ve para biriktirme alışkanlığı kazandırırken aynı zamanda cömertlik ve şükür duygularını da geliştirir 31. Zekât ibadeti ne kadar oranında verilir?

  A) Malın yarısı
  B) Malın üçte biri
  C) Malın yüzde iki buçuğu
  D) Malın yüzde beşi

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Malın yüzde iki buçuğu. Zekât, İslam dininde zengin olanların yoksullara yardım etmek amacıyla ödediği bir ibadettir. Zekât ibadeti, yılda bir kez ve belirli bir miktarda olan mal varlığına sahip kişiler tarafından ödenir. İslam dininde zekât oranı malın türüne ve miktarına göre değişebilir, ancak genel olarak malın yüzde iki buçuğudur. Bu ibadet, toplumsal dayanışmanın ve fakirlerin desteklenmesinin bir göstergesidir. 33. Nisap miktarı nedir?

  A) Zekât vermek için belirlenen asgari tutar.
  B) Kurban keserken kesim aletinin keskinliği.
  C) İbadetlerde kullanılan tespih sayısı.
  D) Zekât vermek isteyen kişinin mal varlığına göre belirlenen oran.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Nisap miktarı, İslam dininde zekât vermek için belirlenen asgari tutardır ve belirli bir miktardaki mal varlığına sahip olan kişilerin zekât verme yükümlülüğünü yerine getirmeleri gereken tutardır. Bu tutar, dinî bir ölçüt olarak belirlenmiştir ve İslam hukukunda önemli bir yeri vardır. 35. Oruç tutmanın bireyler için birçok faydası vardır. Bu faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Bedensel ve zihinsel disiplin sağlar
  B) İnsanların ihtiyaç duydukları besinleri tüketmelerine izin verir
  C) Kendini kötü alışkanlıklardan arındırmaya yardımcı olur
  D) İnsanların birbirleriyle dayanışmasını artırır

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır çünkü oruç tutmak, bireylerin ihtiyaç duydukları besinleri tüketmelerine izin vermez. Oruç, insanların kendilerine disiplin kazandırmalarına, kötü alışkanlıklardan arınmalarına ve dayanışmayı artırmalarına yardımcı olur. Çözüm açıklaması: Soru, oruç tutmanın bireyler için hangi faydaları sağladığını sormaktadır. A şıkkında, oruç tutmanın bedensel ve zihinsel disiplin sağladığı belirtilmektedir. C şıkkında, oruç tutmanın kötü alışkanlıklardan arınmaya yardımcı olduğu söylenmektedir. D şıkkında ise oruç tutmanın insanlar arasındaki dayanışmayı artırdığı ifade edilmektedir. Ancak B şıkkında, oruç tutmanın insanların ihtiyaç duydukları besinleri tüketmelerine izin vermediği iddia edilmektedir. Bu nedenle B şıkkı cevap anahtarı olarak seçilmemelidir. 37. Oruç tutmanın birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalardan birisi de sağlığa olan katkısıdır. Oruç tutmanın sağlık açısından insanlara kazandırdığı faydalar arasında hangisi bulunur?

  A) Kolesterol seviyesinin artması
  B) Vücuttaki toksinlerin atılması
  C) Kan basıncının yükselmesi
  D) Sindirim sistemi problemlerinin artması

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Oruç tutmanın birçok faydası vardır, bunlardan biri de vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olmasıdır. Oruç tutarken, vücut enerji ihtiyacını karşılamak için yağ depolarını kullanır ve bu süreçte toksinlerin atılımı hızlanır. Bu nedenle, oruç tutmak sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olabilir. 39. Ramazan ayında oruçlu iken yapılabilecek ibadetler nelerdir?

  A) Namaz, oruç ve zekat verme    B) Yalnızca namaz kılmak        
  C) Yalnızca zekat vermek         D) Yalnızca oruç tutmak         

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Namaz, oruç ve zekat verme. Ramazan ayı, İslam dininde önemli bir aydır ve bu ayda oruç tutmak farzdır. Oruçlu iken yapılabilecek ibadetler arasında namaz kılmak, Kur'an okumak, zikir çekmek, sadaka vermek ve zekat vermek gibi pek çok sevaplı davranış vardır. Ancak farz olan namaz, oruç ve zekat verme ibadetleri, Ramazan ayında oruçlu iken de yapılabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Maryam
27 Nisan 2024

no


Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı Detayları

Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Haziran 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı Testini Çöz tıklayın. Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • AHLAKİ İLKELERİMİZ
  1. Allah’a Karşı Kulluk ve Sorumluluk Şuuru: Takva
  2. Allah’ı Görüyor Gibi Yaşamak: İhsan
  3. Başkalarını da Düşünmek: Diğerkâmlık
  4. İnsanı Yücelten Değer: Tevazu
  5. Kadirşinaslık: Vefa
  6. Merhamet Etmeyene Merhamet Olunmaz: Şefkat
  7. Mülkün Temeli: Adalet
  8. Nimetlerin Kadrini Bilmek: Şükür
  9. Var Olma Mücadelesi: Sabır

Ayrıca

Bir kişinin başka birine yardım etmesi, empati ve dayanışma gibi sosyal becerileri geliştirebilir, diğer insanlarla daha iyi ilişkiler kurmanıza ve daha destekleyici bir topluluk yaratmanıza yardımcı olabilir.

Temelinde, insanlar arasındaki bağların önemi ve yardımlaşmanın gücü yatar.

Merhametin önemini anlamak ve çevremize örnek olmak olarak ifade edilebilir.

Şükretmenin insan hayatındaki önemini anlamalarına yardımcı olmak, olumlu düşünceleri ve mutluluğu teşvik etmek ve bu değerli bir insan davranışı olduğunu vurgulamak gibi hedefler olabilir.

Din ve inanç konusunda bilgi sahibi olma kazanımını hedeflemektedir.

Zorluklarla karşılaştıklarında bile olumlu bir tutum sergilemenin önemini anlamalarını sağlar.

Adaletin önemini anlamak, toplumsal düzenin korunması ve insan haklarının korunması konularında farkındalık kazanmak.

Adaletin önemini ve adaletin toplumdaki yerini anlayabilirler.

Adaletin önemi ve toplumdaki etkileri anlaşılmaktadır.

Adalet kavramının dinlerdeki önemini açıklayabilirim.

Sorunların üstesinden gelebilmek için farklı stratejiler geliştirebilme becerisi.

"Sabır, zorlukların üstesinden gelmek ve farklı alanlarda başarılı olmak için gereklidir." şeklinde ifade edilebilir.

İhsan kavramının, sadece ibadetle sınırlı olmadığını, ahlaki davranışları da kapsadığını ve Allah'a yakın olmayı sağladığını bilmek.

Zekât vermenin sadece maddi yardım yapmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda manevi boyutunun da bulunduğunu anlayabiliriz. Ayrıca, zekât verirken fakirlerin ihtiyaçlarını anlamak, onlarla empati kurmak ve yardımcı olmak gibi insanî değerleri de geliştirebiliriz.

Zekât, toplumsal dayanışmayı ve sosyal yardımlaşma kültürünü teşvik eder. Zekât ibadeti sayesinde bireyler maddi ve manevi açıdan pek çok kazanım elde ederler.

Zekât ibadetinin ne olduğunu ve ne amaçla verildiğini öğrenirken, İslam dininde zekât oranının ne kadar olduğunu da öğreniriz.

İslam dininde zekât ve nisap kavramlarını anlamaktır.

Bu soru, oruç tutmanın sağladığı faydaları anlamayı ve bir metindeki ayrıntıları anlamlandırmayı ölçer.

Oruç tutmanın sağlık açısından faydalarını açıklar.

Ramazan ayının önemi ve oruçlu iken yapılabilen ibadetler hakkında bilgi sahibi olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 75 kere doğru, 60 kere yanlış cevap verilmiş.

Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Fatih Sultan Mehmet İHO Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.