Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT

Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT CEVAPLARI

 1. JavaScript ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A) JavaScript, tarayıcıda çalışan bir programlama dilidir.
  B) JavaScript, sadece web sayfalarında kullanılır.
  C) JavaScript, dinamik web sayfaları oluşturmak için kullanılır.
  D) JavaScript, sunucu tarafında da kullanılabilir.
  E) JavaScript, başka programlama dilleri ile birlikte kullanılabilir.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. JavaScript sadece web sayfalarında kullanılmaz, aynı zamanda sunucu tarafında da kullanılabilir ve diğer programlama dilleriyle birlikte kullanılabilir. JavaScript, dinamik web sayfaları oluşturmak için kullanılan bir programlama dilidir ve tarayıcıda çalışır. 3. JavaScript ile hangisi yapılamaz?

  A) Kullanıcıdan veri almak
  B) Web sayfasını değiştirmek
  C) Animasyon yapmak
  D) Sunucu tarafında veritabanına erişmek
  E) Programlama dilini derlemek

 4. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevabı E) Programlama dilini derlemek'tir. JavaScript, tarayıcıda çalışan bir betik dilidir ve kullanıcı etkileşimli web sayfaları oluşturmak için kullanılır. Bu dil kullanılarak kullanıcıdan veri alınabilir, web sayfaları dinamik olarak değiştirilebilir ve animasyonlar oluşturulabilir. Ancak, JavaScript bir yorumlanan dil olduğu için derlenemez. 5. Hangisi JavaScript veri tiplerinden değildir?

  A) String    B) Number    C) Boolean    D) Undefined    E) Character

 6. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Character" dır. JavaScript veri tipleri arasında "Character" tipi yoktur, ancak "String" tipi karakter dizilerini temsil eder. JavaScript'te "String", "Number", "Boolean" ve "Undefined" dahil olmak üzere birkaç farklı veri tipi vardır. 7. Hangisi JavaScript'de koşul ifadeleri için kullanılan bir anahtar sözcük değildir?

  A) if    B) else    C) while    D) switch    E) for

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) while" olarak verilmiştir. JavaScript'te koşul ifadeleri için sıklıkla kullanılan anahtar sözcükler arasında "if", "else", "switch" ve "for" yer alırken, "while" döngüsü ise koşullu döngüler için kullanılmaktadır. "while" döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece döngü içerisindeki işlemleri tekrarlamaya devam eder. 9. JavaScript'te hangi yöntem bir dizinin sonuna eleman ekler?

  A) push()    B) pop()    C) shift()    D) unshift()    E) splice()

 10. Cevap: A Açıklama:

  JavaScript'te bir dizinin sonuna eleman eklemek için "push()" yöntemi kullanılır. Bu yöntem, bir diziye bir veya daha fazla eleman ekler ve dizinin son elemanının indeks numarasını döndürür. "pop()" yöntemi ise bir dizinin son elemanını çıkarır ve çıkardığı elemanı döndürür. "shift()" yöntemi bir dizinin ilk elemanını çıkarırken "unshift()" yöntemi bir dizinin başına eleman ekler. "splice()" yöntemi ise belirtilen indeks numarasından başlayarak belirtilen sayıda elemanı çıkarır veya ekler. 11. Hangisi JavaScript'te veri saklama yöntemlerinden biri değildir?

  A) Local Storage    B) Session Storage    C) Cookies
  D) IndexedDB         E) MySQL

 12. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) MySQL"dir. JavaScript'te veri saklama yöntemleri arasında Local Storage, Session Storage, Cookies ve IndexedDB bulunurken, MySQL bir veritabanı yönetim sistemidir ve doğrudan JavaScript ile kullanılamaz. 13. Hangisi JavaScript'te bir fonksiyonu çağırmak için kullanılan yöntemlerden biri değildir?

  A) Function()    B) ()    C) Call()    D) Apply()    E) Bind()

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Call() yöntemi değildir. JavaScript'te bir fonksiyonu çağırmak için kullanılan yöntemlerden biri Function() anahtar kelimesi ile fonksiyon oluşturmak, ardından bu fonksiyonu () parantezleri ile çağırmaktır. Call(), Apply() ve Bind() yöntemleri ise bir fonksiyonun this değerini belirlemek için kullanılır. 15. Hangisi JavaScript'te bir değişkenin değerini arttırmak için kullanılan kısa yol operatörlerden biri değildir?

  A) ++    B) +=    C) /=    D) *=    E) -=

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) /='dir. Bu operatör bir değişkenin değerini bölerek azaltır, arttırmaz. JavaScript'te kısa yol operatörleri, bir değişkenin değerini hızlı bir şekilde arttırmak veya azaltmak için kullanılır. ++ operatörü bir değişkenin değerini 1 arttırırken, += operatörü bir değişkenin değerine belirli bir değer ekler. *= operatörü bir değişkenin değerini çarparak arttırırken, -= operatörü bir değişkenin değerinden belirli bir değeri çıkarır. 17. Hangisi JavaScript'te bir sayının mutlak değerini döndüren bir fonksiyon değildir?

  A) Math.abs()       B) Math.ceil()    C) Math.floor()
  D) Math.round()    E) Math.max()

 18. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E'dir, çünkü Math.max() bir sayı dizisi içindeki en büyük sayıyı döndürür, mutlak değeri hesaplamaz. Math.abs() fonksiyonu ise bir sayının mutlak değerini hesaplamak için kullanılır. Math.ceil(), Math.floor() ve Math.round() fonksiyonları ise bir sayının yuvarlanmasını veya aşağı veya yukarı doğru yuvarlanmasını sağlar. 19. Hangisi JavaScript'te bir döngüyü sonlandırmak için kullanılan anahtar sözcük değildir?

  A) break                B) continue            
  C) return               D) exit                
  E) none of the above   

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) exit. JavaScript'te bir döngüyü sonlandırmak için "break" veya "continue" ifadeleri kullanılırken, "return" ifadesi bir fonksiyondan değer döndürmek için kullanılır. Ancak "exit" ifadesi JavaScript'te bir anahtar sözcük değildir ve böyle bir ifade kullanılmamaktadır. 21. JavaScript ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) JavaScript, web sayfalarında interaktif öğeler oluşturmak için kullanılır.
  B) JavaScript, bir programlama dilidir.
  C) JavaScript, sadece sunucu taraflı kodlama için kullanılır.
  D) JavaScript, dinamik web sayfaları oluşturmak için kullanılır.
  E) JavaScript, ECMAScript standartlarına uygun bir şekilde geliştirilir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) JavaScript, sadece sunucu taraflı kodlama için kullanılmaz. JavaScript, web sayfalarında etkileşimli öğeler oluşturmak için kullanılan bir programlama dilidir ve dinamik web sayfaları oluşturmak için kullanılır. Ayrıca, sunucu taraflı kodlama için de kullanılabilir, ancak bu JavaScript'in ana kullanım alanı değildir. JavaScript, ECMAScript standartlarına uygun olarak geliştirilir ve sürekli olarak güncellenir. 23. JavaScript'te aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) let ve var arasındaki tek fark, let yerel değişkenler oluştururken, var global değişkenler oluşturur.
  B) Arrow fonksiyonları, sadece tek bir ifadeyi çalıştırabilen kısa fonksiyonlardır.
  C) JavaScript, sadece sayısal veri tiplerini destekler.
  D) Bir diziye erişmek için, dizi adının yanına nokta koyarak erişilebilir.
  E) JavaScript'te nesne, bir fonksiyondur.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Arrow fonksiyonları, sadece tek bir ifadeyi çalıştırabilen kısa fonksiyonlar olarak tanımlanır. Bunlar, daha kısa ve okunaklı bir şekilde kod yazmak için kullanışlıdır. Bu soru, JavaScript temel kavramlarına aşina olma ve farklı veri tipleri ve fonksiyonları anlama becerilerini ölçmektedir. 25. Aşağıdakilerden hangisi JavaScript'te doğru bir dizi oluşturma yöntemidir?

  A) let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
  B) let arr = {1, 2, 3, 4, 5};
  C) let arr = new Array(1, 2, 3, 4, 5);
  D) let arr = array(1, 2, 3, 4, 5);
  E) let arr = [1; 2; 3; 4; 5];

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) let arr = [1, 2, 3, 4, 5]; JavaScript'te doğru bir dizi oluşturma yöntemi, A şıkkında verilen "let arr = [1, 2, 3, 4, 5];" şeklindedir. Bu yöntemde, "let" anahtar kelimesiyle bir değişken tanımlanır ve köşeli parantez içinde virgülle ayrılmış öğelerle bir dizi oluşturulur. B şıkkındaki örnek ise, süslü parantez kullanarak bir nesne oluşturmayı amaçlamış ancak yanlış bir kullanımdır. C şıkkındaki yöntem ise, "new Array()" fonksiyonu kullanarak bir dizi oluşturur. D şıkkındaki örnek ise, yanlış bir dizi oluşturma yöntemidir. E şıkkındaki örnek ise, noktalı virgül yerine yanlış bir ayırıcı kullanmaktadır. 27. Aşağıdaki kod parçası ne yapar?
  let i = 0;
  while (i < 5) {
  console.log(i);
  i++;
  }

  A) Sonsuz döngü oluşturur.
  B) 0, 1, 2, 3, 4 sayılarını ekrana yazdırır.
  C) 1, 2, 3, 4, 5 sayılarını ekrana yazdırır.
  D) 5, 4, 3, 2, 1 sayılarını ekrana yazdırır.
  E) Hiçbir şey yapmaz.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Kod parçası, 0'dan 5'e kadar olan sayıları (5 dahil değil) ekrana yazdırmak için bir döngü kullanır. while döngüsü, i değişkeninin 5'ten küçük olduğu sürece çalışır ve her turda i değişkeni bir artırılır. Bu kod parçası, temel döngü kontrol yapılarından biri olan while döngüsünün kullanımını göstermektedir. 29. JavaScript'te "NaN" ifadesi neyi ifade eder?

  A) "Not a Number" olarak ifade edilir
  B) "Null and Nothing" olarak ifade edilir
  C) "Number and Null" olarak ifade edilir
  D) "Not Applicable Number" olarak ifade edilir
  E) "Negative and Null" olarak ifade edilir

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) "Not a Number" olarak ifade edilir. "NaN" ifadesi, JavaScript'te sayısal bir değer elde edilemediğinde veya matematiksel bir işlem sonucunda sayı olmayan bir değer döndüğünde kullanılır. Örneğin, 0/0 işlemi sonucu "NaN" döndürür. "NaN" ifadesi, "Not a Number" (Sayı değil) anlamına gelir. 31. JavaScript'te bir dizeyi ters çevirmek için kullanılan yöntem nedir?

  A) "reverse()"    B) "slice()"    C) "concat()"
  D) "splice()"       E) "replace()"

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) "reverse()" olan bu soruda, JavaScript'te bir dizeyi ters çevirmek için kullanılan yöntem "reverse()" metodu kullanmaktır. Bu metot, bir dizi veya bir dizeyi tersine çevirmek için kullanılabilir. Örneğin, "hello" dizesi "olleh" olarak tersine çevrilebilir. 33. JavaScript'te "strict mode" kullanmanın amacı nedir?

  A) Kodlama hatalarını tespit etmek
  B) Kodun daha hızlı çalışmasını sağlamak
  C) Kodun daha az bellek kullanmasını sağlamak
  D) Kodun daha kolay okunmasını sağlamak
  E) Kodun daha az satırda yazılmasını sağlamak

 34. Cevap: A Açıklama:

  JavaScript'te "strict mode" kullanmanın amacı, kodlama hatalarını tespit etmek ve önlemek, kodun daha tutarlı ve güvenli olmasını sağlamaktır. "Strict mode" kodun daha katı kurallara tabi olmasını sağlar ve bazı özellikleri devre dışı bırakır, böylece kodlama hataları daha hızlı tespit edilebilir. 35. JavaScript'te "typeof" operatörü ne yapar?

  A) Bir değişkenin türünü belirler
  B) Bir dizi elemanlarının türünü belirler
  C) Bir fonksiyonun türünü belirler
  D) Bir nesnenin türünü belirler
  E) Bir sayının türünü belirler

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. "typeof" operatörü, bir değişkenin veri türünü belirlemek için kullanılır. Örneğin, "typeof" operatörü, bir değişkenin bir dize, sayı, nesne veya fonksiyon gibi bir veri türüne sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Bu operatör, kodlama hatalarını tespit etmek ve doğru tip dönüşümlerini yapmak için oldukça yararlıdır. 37. JavaScript'te "try-catch" blokları ne için kullanılır?

  A) Bir hata durumunda kodun devam etmesini sağlamak
  B) Bir hata durumunda kodun durmasını sağlamak
  C) Bir döngüyü sonlandırmak için
  D) Bir fonksiyonu çağırmak için
  E) Bir değişkeni tanımlamak için

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Bir hata durumunda kodun durmasını sağlamak. JavaScript'te "try-catch" blokları, programda bir hata meydana geldiğinde kodun durdurulmasını ve hatanın kontrol edilmesini sağlamak için kullanılır. "try" bloğunda çalıştırılan kodda bir hata meydana gelirse, "catch" bloğundaki kod çalıştırılır ve hata ile ilgili bilgi verilir. Bu, hatanın kontrol altında tutulmasını ve programın durmamasını sağlar. "try-catch" blokları, programlama hatalarının tanımlanmasını ve giderilmesini kolaylaştırır. 39. JavaScript'te "setInterval()" fonksiyonu ne için kullanılır?

  A) Belirli bir fonksiyonu belirli bir aralıkla çalıştırmak için
  B) Belirli bir fonksiyonu bir kere çalıştırmak için
  C) Belirli bir aralıkta bir sayı üretmek için
  D) Belirli bir aralıkta bir rastgele sayı üretmek için
  E) Belirli bir aralıkta bir dize üretmek için

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Belirli bir fonksiyonu belirli bir aralıkla çalıştırmak için". setInterval() fonksiyonu, belirli bir fonksiyonu belirli bir aralıkta tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılır. Bu aralık, milisaniye cinsinden belirtilir ve fonksiyon, belirtilen aralıkta tekrar eder. setInterval() fonksiyonu, özellikle animasyonlarda ve zamanlayıcı uygulamalarında kullanışlıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT Detayları

Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT 16 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT Testini Çöz tıklayın. Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Bilgisayar bilimi kur-2 (10.sınıflar) için 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından javascript kazanımlarını ölçen sorulardan test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

JavaScript'in genel özelliklerini anlamasını ve yaygın kullanım alanlarını öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

avaScript ile kullanıcı etkileşimli web sayfaları oluşturabilir, web sayfalarını dinamik olarak değiştirebilir ve animasyonlar oluşturabilirler, ancak dilin derlenemeyeceğini bilmelidirler.

JavaScript veri tiplerini öğrenerek temel programlama kavramlarına aşina olabilirsiniz.

JavaScript'te koşul ifadeleri ve döngülerinin kullanımını anlamak ve farklı anahtar sözcüklerin ne işe yaradığını bilmektir.

JavaScript dizilerinin yöntemlerini ve bu yöntemlerin kullanımını test etmek için kullanılabilir.

JavaScript programlama dilinde veri saklama yöntemlerinin farklılıklarını ve kullanım amaçlarını öğrenmeyi hedeflemektedir.

JavaScript'te fonksiyon çağırma yöntemlerini tanıyabilme ve hangi durumda hangi yöntemin kullanılacağını bilmek olabilir.

JavaScript programlama dilinde kısa yol operatörlerinin kullanımını anlamakla ilgilidir.

JavaScript matematiksel fonksiyonları anlamak ve farklı fonksiyonların kullanım amaçlarını ayırt etmek.

JavaScript'te döngülerle çalışırken, belirli bir şart sağlanana kadar veya belirli bir sayıda kez tekrarlanana kadar döngüyü çalıştırmak gerekebilir. Bu durumlarda, "break" ve "continue" anahtar sözcükleri kullanarak döngüyü kontrol etmek mümkündür.

JavaScript'in kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak ve ECMAScript standartlarının önemini anlamak.

JavaScript'te arrow fonksiyonlarını tanımlayabilme ve kullanabilme becerisi olabilir.

JavaScript'te doğru bir dizi oluşturma yöntemini anlamak.

while döngüsünün ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını anlamak önemlidir.

JavaScript'te sayısal bir değer elde edilemediğinde veya matematiksel bir işlem sonucunda sayı olmayan bir değer döndürülmesi durumunda, "NaN" ifadesinin kullanıldığını açıklayabilirim.

JavaScript'te bir dizi veya bir dizeyi tersine çevirme işlemi için kullanılabilecek yöntemleri bilmektir.

JavaScript'te "strict mode" kullanarak kodlama hatalarını tespit etmek ve kodun daha tutarlı ve güvenli olmasını sağlamak mümkündür.

"typeof" operatörünün ne işe yaradığını ve değişkenlerin türlerini belirlemenin neden önemli olduğunu anlamaktır.

JavaScript'te "try-catch" bloklarının ne işe yaradığını açıklayabilirim.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 52 kere doğru, 35 kere yanlış cevap verilmiş.

Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Bilgisayar Bilimi Kur-2 2.Dönem 2.Yazılı - JAVASCRIPT sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.