10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi, PHP dilinde değişkenleri tanımlamak için kullanılan doğru sözdizimini gösterir?

  A) $myVariable = "hello";            B) var myVariable = "hello";        
  C) myVariable := "hello";            D) myVariable = "hello";            
  E) variable myVariable = "hello";   

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. PHP dilinde değişkenleri tanımlamak için "$" işareti kullanılır ve doğru sözdizimi "$myVariable = "hello";" şeklindedir. Bu sözdizimi değişkenin adını belirler ve "=" işareti, değişkenin değerini belirler. 3. Aşağıdakilerden hangisi, PHP'de bir dosya yüklemek için kullanılan doğru işlevi gösterir?

  A) upload_file()           B) move_uploaded_file()   
  C) save_file()             D) load_file()            
  E) attach_file()          

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Dosya yükleme işlemi için PHP'de kullanılan doğru işlev "move_uploaded_file()" işlevidir. Bu işlev, sunucuya yüklenen bir dosyayı belirtilen hedef klasöre taşır. Dosya yükleme işlemi, HTML formu aracılığıyla gerçekleştirilir ve $_FILES süper global değişkeni kullanılarak işlenir. 5. Aşağıdakilerden hangisi, PHP'de bir dizeyi tersine çevirmek için kullanılan doğru işlevi gösterir?

  A) reverse_string()    B) flip_string()    C) str_flip()
  D) invert_string()       E) flip_reverse()

 6. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap, C seçeneği olan "str_flip()" fonksiyonudur. Bu işlev, bir dizenin tüm karakterlerini tersine çevirir. Örneğin, "hello world" dizesi "dlrow olleh" olarak tersine çevrilebilir. Bu işlev, PHP'deki dize işleme fonksiyonlarından sadece bir tanesidir ve programcılara dize manipülasyonunda büyük esneklik sağlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi, PHP'de bir dizinin elemanlarını alfabetik olarak sıralamak için kullanılan doğru işlevi gösterir?

  A) sort()                 B) array_sort()          
  C) alphabetical_sort()    D) arrange()             
  E) order_by()            

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) sort()" işlevidir. PHP'de, bir dizi içindeki öğeleri sıralamak için sort() işlevi kullanılır. Bu işlev, diziyi doğru bir şekilde sıralar ve anahtar-değer eşlemeli dizilerde anahtarları da korur. Bu işlev, dizinin sıralama sırasını değiştirir, ancak anahtarlarını korur. 9. Aşağıdakilerden hangisi, PHP'de bir dizeyi alt çizgiyle ayrılmış kelimeye dönüştürmek için kullanılan doğru işlevi gösterir?

  A) underscore_words()    B) word_underscore()    
  C) str_underscore()      D) to_underscore()      
  E) str_replace()        

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneği olan to_underscore() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir dize içindeki boşlukları alt çizgi ile değiştirir ve dizeyi alt çizgi ile ayrılmış kelimeye dönüştürür. Örneğin, "bu bir örnek cümle" dizesi to_underscore() fonksiyonu ile "bu_bir_örnek_cümle" dizesine dönüştürülebilir. 11. Aşağıdakilerden hangisi, PHP'de bir sayıyı tam sayıya dönüştürmek için kullanılan doğru işlevi gösterir?

  A) int()        B) to_integer()    C) convert_to_int()
  D) intval()    E) numeric()

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) intval()" dir. "intval()" işlevi, bir değişkeni tam sayıya dönüştürür ve dönüştürülen değeri geri döndürür. Bu işlev, bir sayının yanı sıra bir dizi veya nesne de kabul edebilir ve tam sayıya dönüştürür. intval() işlevi, bir değişkenin herhangi bir sayısal ifadesini tam sayıya dönüştürmek için sıklıkla kullanılır. 13. Aşağıdakilerden hangisi, PHP'de bir diziyi JSON biçimine dönüştürmek için kullanılan doğru işlevi gösterir?

  A) json_decode()    B) array_json()    C) json_encode()
  D) encode_json()    E) array_encode()

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) json_encode()" dir. Bu işlev, bir diziyi JSON biçimine dönüştürmek için kullanılır. Dizi, nesne veya diğer veri türlerini JSON biçimine dönüştürmek için kullanılabilir. Bu işlev, veri ile çalışırken çok faydalıdır ve genellikle API'lerde ve web uygulamalarında kullanılır. JSON, verilerin kolayca okunabilmesini ve yazılabilmesini sağlayan bir formattır. 15. Aşağıdakilerden hangisi, PHP'de bir diziyi tersine çevirmek için kullanılan doğru işlevi gösterir?

  A) reverse_array()    B) flip_array()    C) array_reverse()
  D) invert_array()       E) array_flip()

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) array_reverse() işlevidir. Bu işlev, bir dizinin elemanlarını tersine çevirerek yeni bir dizi oluşturur. Bu işlev kullanılarak, bir dizinin elemanları tersine çevrilebilir ve bu değişiklik yeni bir değişkene atanarak kaydedilebilir veya aynı değişken içinde değişiklik yapılabilir. 17. Aşağıdakilerden hangisi, PHP'de bir dizenin uzunluğunu bulmak için kullanılan doğru işlevi gösterir?

  A) string_len()    B) strlen()    C) len_string()
  D) str_len()         E) length()

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) strlen()" dir. Bu işlev, bir dizenin uzunluğunu sayarak döndürür. Örneğin, "Merhaba dünya" ifadesinin uzunluğunu bulmak için "strlen("Merhaba dünya")" kullanılabilir. 19. Aşağıdakilerden hangisi, PHP'de bir dizinin son elemanını döndürmek için kullanılan doğru işlevi gösterir?

  A) last_element()    B) array_last()    C) end()
  D) array_end()        E) array_pop()

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) end() işlevidir. Bu işlev, bir dizinin son elemanını döndürür. end() işlevi, verilen dizinin iç işaretçisini dizinin son elemanına konumlandırır ve dizinin son elemanını döndürür. Bu işlev, verilen dizinin anahtarının önemi olmadan çalışır. 21. PHP'de "echo" ve "print" arasındaki fark nedir?

  A) Fark yoktur, ikisi de aynı işlevi görür.
  B) "echo" bir fonksiyondur, "print" ise bir komuttur.
  C) "echo" herhangi bir değer yazdırabilirken, "print" sadece bir string yazdırabilir.
  D) "print" bir değer döndürürken, "echo" bir değer döndürmez.
  E) "echo" yazdırma işlemi için daha hızlıdır.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. "echo" ve "print" komutları arasındaki fark, "echo" komutunun herhangi bir değeri yazdırabilirken, "print" komutunun sadece bir string değerini yazdırabilmesidir. Ayrıca, "print" komutu bir değer döndürürken, "echo" komutu bir değer döndürmez ve sadece ekrana yazdırır. 23. PHP'de "include" ve "require" arasındaki fark nedir?

  A) İkisi de aynı işlevi görür.
  B) "include" kodun devam etmesini sağlar, "require" ise kodun durmasına neden olur.
  C) "include" dosya bulunamazsa bir hata verir, "require" ise fatal error verir.
  D) "include" dosyayı bir kere dahil ederken, "require" dosyayı birden fazla dahil edebilir.
  E) "require" yazma işlemi için daha hızlıdır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani "include" dosya bulunamazsa bir hata verir, "require" ise fatal error verir. "include" ve "require" her ikisi de başka bir dosyayı mevcut dosyaya dahil etmek için kullanılır, ancak "require" ile dahil edilen dosya mevcut programın işleyişini sürdürmesi için gereklidir ve dahil edilemezse programın çalışması durdurulur. Bununla birlikte, "include" ile dahil edilen dosya mevcut programın çalışmasını devam ettirir ve dahil edilemezse yalnızca bir hata mesajı verir. 25. PHP'de "global" deyimi ne işe yarar?

  A) Bir değişkenin global olarak kullanılmasını sağlar.
  B) Fonksiyonun global değişkenlerini kullanmasını sağlar.
  C) Bir sınıfın global olarak tanımlanmasını sağlar.
  D) Bir değişkenin yerel olarak kullanılmasını sağlar.
  E) Hiçbiri.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Fonksiyonun global değişkenlerini kullanmasını sağlar. Global deyimi, PHP'de bir fonksiyon içinde tanımlanmış bir değişkenin global değişken olarak kullanılmasını sağlar. Bu, fonksiyon içindeki değişikliklerin fonksiyon dışındaki global değişkeni etkilemesini sağlar. Örneğin, bir fonksiyon içinde bir değişkeni değiştirerek, fonksiyonun dışında da bu değişikliğin geçerli olmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik, kodun daha kolay yönetilmesine ve kod tekrarından kaçınılmasına yardımcı olabilir. 27. PHP'de "strpos" fonksiyonu ne işe yarar?

  A) Bir string'in içindeki belirli bir karakterin yerini döndürür.
  B) Bir string'in içinde belirli bir karakter dizisinin yerini döndürür.
  C) Bir string'in uzunluğunu döndürür.
  D) Bir string'in son karakterinin yerini döndürür.
  E) Bir string'in başındaki belirli bir karakterin yerini döndürür.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. "strpos" fonksiyonu, bir string içinde belirli bir karakter dizisinin yerini döndürür. Fonksiyon, ilk parametre olarak aranacak karakter dizisini, ikinci parametre olarak da arama yapılacak olan string'i alır. Eğer aranan karakter dizisi string içinde bulunursa, fonksiyon bu karakter dizisinin başlangıç pozisyonunu döndürür. Bu fonksiyonun kullanımı, bir string içinde belirli bir kelime ya da karakter dizisinin olup olmadığını kontrol etmek için oldukça faydalıdır. 29. PHP'de "isset" fonksiyonu ne işe yarar?

  A) Bir değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.
  B) Bir değişkenin içeriğinin boş olup olmadığını kontrol eder.
  C) Bir string'in içinde belirli bir karakter dizisinin var olup olmadığını kontrol eder.
  D) Bir değişkenin türünü kontrol eder.
  E) Hiçbiri.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Bir değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol etmektir. isset fonksiyonu bir değişkenin var olup olmadığını kontrol eder ve varsa true, yoksa false değerini döndürür. isset fonksiyonu, özellikle form verilerinin gönderildiği sayfalarda, bir değişkenin varlığını kontrol etmek için sıkça kullanılır. Bu fonksiyon sayesinde, bir değişkenin tanımlı olup olmadığı kontrol edilmeden önce onu kullanmaya çalıştığımız hataların önüne geçilebilir. 31. PHP dilinde, bir dizi içerisindeki son elemana ulaşmak için kullanılan fonksiyon hangisidir?

  A) array_push()    B) array_unshift()    C) array_shift()
  D) array_pop()      E) array_slice()

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) array_pop()" olarak belirlenmiştir. Bu fonksiyon, bir dizinin son elemanını döndürür ve aynı zamanda diziden bu son elemanı çıkarır. Bu sayede, son elemanı öğrenmek için kullanılabilir. 33. PHP dilinde, bir dizeyi tersine çevirmek için kullanılan işlev hangisidir?

  A) strrev()    B) reverse()    C) invert()    D) flip()    E) backflip()

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) strrev() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir dizenin karakterlerini tersine çevirir ve tersine çevrilmiş diziyi döndürür. Örneğin, "hello" dizesi "olleh" şeklinde tersine çevrilir. Bu işlev, verileri düzenleme veya biçimlendirme işlemlerinde sıkça kullanılır. 35. PHP dilinde, bir dize içindeki belli bir karakterin sayısını saymak için kullanılan işlev hangisidir?

  A) strpos()    B) str_replace()    C) str_count()    D) str_charcount()    E) substr_count()

 36. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) substr_count()" olarak verilmiştir. "substr_count()" işlevi, bir dizede belirtilen bir karakterin kaç kez geçtiğini saymak için kullanılır. İşlev, ilk parametre olarak aranacak karakter dizisini alır ve ikinci parametre olarak aranacak karakteri alır. Bu işlev, bir dizenin içindeki belirli bir karakterin sayısını bulmak için sıkça kullanılır. 37. PHP dilinde, bir dizi içindeki tüm elemanları sıralamak için kullanılan işlev hangisidir?

  A) sort()    B) shuffle()    C) reverse()    D) rsort()    E) ksort()

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) sort()" olan bu soruda, "sort()" fonksiyonunun bir dizi içindeki tüm elemanları sıralamak için kullanıldığı sorulmaktadır. "sort()" fonksiyonu, dizinin elemanlarını varsayılan olarak artan sırayla sıralar. Fonksiyon, sıralama ölçütlerini özelleştirme seçenekleri de sunar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP Detayları

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP 18 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf bilgisayar bilimi PHP soruları; 2.dönem sonu için PHP kazanımlarını ölçen sorulardan hazırlanmıştır

PHP dilinde değişkenlerin doğru sözdizimini anlamalarını ve kullanmalarını test etmektedir.

PHP'de dosya yükleme işleminin doğru işlevini bilmeyi test etmektedir.

PHP'de str_flip() fonksiyonunun kullanımını ve dize manipülasyonunda esnekliği anlamak.

PHP'de bir dizinin elemanlarını sıralamak için sort() işlevinin kullanımını anlamaktır.

PHP'de dize işleme konusundaki bilgiyi test eder. Kazanım olarak, öğrencilerin PHP'de dize işleme fonksiyonlarını kullanarak dize manipülasyonu yapabilme becerilerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

PHP'de bir değişkenin tam sayıya dönüştürülmesi için doğru işlevin "intval()" olduğunu bilmek faydalıdır.

PHP dilindeki dizilerin ve JSON formatının kullanımını anlamayı ölçmektedir.

Bu işlevin kullanımı, PHP programlama dilinde diziler üzerinde yapılan işlemler için önemlidir.

Bir dizenin boyutunu hesaplamak için sıklıkla kullanılır.

PHP'de dizilerin elemanlarına erişim konusundaki bilgiyi ölçmektedir.

"echo" ve "print" komutları arasındaki farkları anlamaları ve doğru kullanımlarını bilmeleri önemlidir.

PHP'de dosya dahil etme işleminin nasıl gerçekleştirileceği ve bunun kodun işleyişini nasıl etkilediği anlaşılabilir.

PHP'de global deyimi, bir fonksiyonun içinde tanımlanmış bir değişkenin global olarak kullanılmasını sağlar.

PHP'de bir string içinde belirli bir karakter dizisinin yerini bulabilme becerisi geliştirilir.

PHP'de isset fonksiyonunun ne işe yaradığını ve bir değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol etmek için nasıl kullanıldığını anlamaktır.

PHP dilindeki dizilerin manipülasyonu konusunda bilgi sahibi olmaya işaret eder.

PHP dilinde dize işleme becerilerini geliştirmeleri beklenir.

PHP dilinde bir dize içindeki belirli bir karakterin sayısını bulmayı öğrenmiş oluruz.

PHP dilindeki dizilerin sıralama işlemlerini anlama becerisini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 4 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - PHP sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.