Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi CEVAPLARI

 1. MySQL nedir ve ne işe yarar?

  A) MySQL, bir veritabanı yönetim sistemidir ve açık kaynak kodlu bir yazılımdır.
  B) MySQL, bir yazılım geliştirme ortamıdır ve programlama dilleri için kullanılır.
  C) MySQL, bir web tarayıcısıdır ve internet sitelerinde gezinmek için kullanılır.
  D) MySQL, bir ofis yazılımıdır ve belge yönetimi için kullanılır.
  E) MySQL, bir dosya sıkıştırma aracıdır ve dosya boyutlarını azaltmak için kullanılır.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. MySQL, bir veritabanı yönetim sistemidir ve açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Bu yazılım, birçok farklı platformda kullanılabilen bir veritabanı yönetim sistemidir ve web siteleri, uygulamalar ve diğer çeşitli yazılımlar tarafından kullanılır. MySQL, veri depolama, veri yönetimi ve veri sorgulama gibi işlemleri yönetir. 3. MySQL veritabanlarının güvenliği nasıl sağlanır?

  A) Şifreler, erişim izinleri ve yetkilendirme işlemleri gibi önlemlerle.
  B) Bilgisayarların güvenlik duvarları ve virüs tarama yazılımları ile.
  C) Sık yedekleme işlemleri ile.
  D) Verilerin yedek kopyalarının saklanması ile.
  E) Hiçbir önlem alınmadan, verilerin doğru şekilde girilmesiyle.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: MySQL veritabanlarının güvenliği, şifreleme, erişim izinleri, yetkilendirme işlemleri, bilgisayar güvenlik duvarları ve virüs tarama yazılımları gibi önlemlerle sağlanır. Bunun yanı sıra, sık yedekleme işlemleriyle veri kaybı riski minimize edilir ve yedek kopyaların saklanması sayesinde verilerin kaybolması durumunda geri getirilebilmesi sağlanır. 5. "SELECT" sorgusu ne işe yarar?

  A) Veritabanındaki belirli bir tablodan veri seçmek için kullanılır.
  B) Veritabanına yeni bir tablo eklemek için kullanılır.
  C) Veritabanında mevcut bir tabloyu silmek için kullanılır.
  D) Veritabanında bir tablodaki verileri güncellemek için kullanılır.
  E) "SELECT" sorgusu bir MySQL sorgusu değildir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Veritabanındaki belirli bir tablodan veri seçmek için kullanılır şeklindedir. "SELECT" sorgusu, SQL dilinde en temel sorgulama aracıdır ve bir veritabanında bulunan belirli bir tablodan veri seçmek için kullanılır. Sorgu sonucu, seçilen verilerin bir tablo halinde görüntülenmesini sağlar. 7. "JOIN" sorgusu ne işe yarar?

  A) Veritabanındaki farklı tablolar arasında ilişki kurmak için kullanılır.
  B) Veritabanında yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır.
  C) Veritabanında mevcut bir tabloyu silmek için kullanılır.
  D) Veritabanında bir tablonun sütunlarını yeniden adlandırmak için kullanılır.
  E) "JOIN" sorgusu bir MySQL sorgusu değildir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Veritabanındaki farklı tablolar arasında ilişki kurmak için kullanılır." JOIN sorgusu, veritabanındaki farklı tablolar arasındaki ilişkiyi kurmak için kullanılan bir sorgudur. İki veya daha fazla tablodaki verileri birleştirmek ve bu tablolardaki ortak sütunlar arasındaki ilişkiyi kullanarak yeni bir sonuç kümesi oluşturmak için kullanılır. 9. "WHERE" sorgusu ne işe yarar?

  A) Belirli bir koşulu karşılayan verileri seçmek için kullanılır.
  B) Veritabanında yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır.
  C) Veritabanında mevcut bir tabloyu silmek için kullanılır.
  D) Veritabanında bir tablonun sütunlarını yeniden adlandırmak için kullanılır.
  E) "WHERE" sorgusu bir MySQL sorgusu değildir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Belirli bir koşulu karşılayan verileri seçmek için kullanılır. "WHERE" sorgusu, bir SQL sorgusu içinde kullanılan bir filtreleme aracıdır. Bu sorgu, belirli bir koşulu karşılayan verileri seçmek için kullanılır. Örneğin, bir "SELECT" sorgusu içinde "WHERE" ifadesi kullanarak, sadece belirli bir şartı sağlayan verileri seçebilirsiniz. Bu şekilde, veritabanındaki büyük bir veri kümesi içinde sadece ihtiyacınız olan verileri seçebilirsiniz. 11. Veri tabanı yönetimi nedir?

  A) Veri kaydı yapma işlemi
  B) Veri analizi yapma işlemi
  C) Veri saklama, düzenleme ve yönetme işlemi
  D) Veri aktarma işlemi
  E) Veri silme işlemi

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Veri saklama, düzenleme ve yönetme işlemi" dir. Veri tabanı yönetimi, verilerin verimli bir şekilde saklanması, güncellenmesi, yönetilmesi ve yedeklenmesi gibi işlemleri içeren bir süreçtir. Veritabanı yönetimi, verilerin doğru, güncel ve güvenli bir şekilde saklanmasını ve erişilebilir olmasını sağlar. 13. Veri tabanlarında ilişkisel veri modeli nedir?

  A) Veri tabanlarının sütun ve satır yapısıdır.
  B) Veri tabanlarının doğru bir şekilde erişilebilir olmasını sağlar.
  C) Veri tabanındaki birden fazla tablonun birbirine bağlanmasıdır.
  D) Veri tabanındaki bilgilerin arasındaki ilişkiyi tanımlar.
  E) Veri tabanının SQL sorguları kullanarak yönetilmesini sağlar.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Veri tabanındaki bilgilerin arasındaki ilişkiyi tanımlar. İlişkisel veri modeli, bir veri tabanında depolanan bilgiler arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir modeldir. Bu modelde veriler, birden fazla tablo halinde düzenlenir ve bu tablolar arasındaki ilişkiler belirtilir. Örneğin, bir müşteri veritabanında, müşteri bilgilerini içeren bir tablo ve sipariş bilgilerini içeren başka bir tablo olabilir ve bu iki tablo arasındaki ilişki müşteri kimlik numarası (ID) ile belirlenebilir. İlişkisel veri modeli, veri tabanının daha iyi yönetilmesine ve verilerin daha kolay erişilebilir hale gelmesine yardımcı olur. 15. Bir veri tabanı yönetim sistemi hangi işlemleri gerçekleştirir?

  A) Veri tabanının oluşturulması, düzenlenmesi ve yönetilmesi
  B) Veri tabanının yedeklenmesi ve geri yüklenmesi
  C) Verilerin okunması ve aranması
  D) Veri tabanında oluşturulan raporların görselleştirilmesi
  E) Verilerin raporlanması ve sunulması

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A" olarak verilmiştir. Veri tabanı yönetim sistemi, veri tabanının oluşturulması, düzenlenmesi, yönetilmesi, veri güvenliği, veri bütünlüğü, veri yedekleme ve geri yükleme, performans optimizasyonu ve diğer ilgili işlemleri gerçekleştirir. Veri tabanı yönetim sistemleri, verilerin okunması, aranması, raporlanması ve sunulması gibi işlemler için de kullanılabilir, ancak ana işlevi veri tabanının yönetimi ve güvenliğidir. 17. Bir veri tabanında "primary key" (birincil anahtar) nedir?

  A) Veri tabanındaki herhangi bir anahtar
  B) Veri tabanında her satırı benzersiz bir şekilde tanımlayan anahtar
  C) Veri tabanında birden fazla anahtar
  D) Veri tabanındaki satırların tarih ve zamanını tutan anahtar
  E) Veri tabanındaki satırları kategorize eden anahtar

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. "Primary key" (birincil anahtar), bir veri tabanındaki her bir satırın benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan bir sütundur. Bu sütundaki değerlerin her biri yalnızca bir kez kullanılabilir ve başka bir satıra ait bir değerle çakışmamalıdır. Birincil anahtarlar, veri tabanındaki birçok işlemde kullanılır, örneğin tablolar arasındaki ilişkileri belirlemek, sorguları optimize etmek ve verileri güncellemek için kullanılır. 19. Bir veri tabanı yönetim sisteminin kullanıcılara veri erişimi için ne sağlar?

  A) Verilerin erişimini ve düzenlenmesini
  B) Verilerin yedeklenmesini ve geri yüklenmesini
  C) Verilerin aranmasını ve raporlanmasını
  D) Verilerin güvenliğini sağlar
  E) Verilerin arşivlenmesini sağlar

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Verilerin erişimini ve düzenlenmesini" olarak verilmiştir. Veri tabanı yönetim sistemi, kullanıcılara veri erişimi için bir arayüz sağlar ve verilerin erişimini ve düzenlenmesini kolaylaştırır. Bu sistem aynı zamanda verilerin bütünlüğünü ve güvenliğini de sağlar. 21. Bir veri tabanındaki verilerin doğru şekilde sıralanmasını sağlamak için hangi sorgu kullanılır?

  A) INSERT    B) UPDATE    C) DELETE    D) SELECT    E) ALTER

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) SELECT. Veri tabanlarında, verilerin doğru şekilde sıralanması için SELECT sorgusu kullanılır. SELECT sorgusu, veri tabanındaki belirli bir tablodan veya birden fazla tablodan verileri seçmek ve sıralamak için kullanılır. Bu sorgu, verileri belirli bir sıraya göre düzenlemek, filtrelemek ve toplamak için kullanılabilir. SELECT sorgusu ayrıca verileri belirli bir kriter veya koşula göre de filtreleyebilir. Bu nedenle, doğru sıralama ve filtreleme işlemleri yapmak için SELECT sorgusu çok önemlidir. 23. Veri tabanı yönetiminde kullanılan CRUD işlemleri nelerdir?

  A) Create, Read, Update, Delete         B) Connect, Retrieve, Update, Delete   
  C) Copy, Remove, Update, Delete         D) Compile, Retrieve, Use, Delete      
  E) Create, Retrieve, Use, Destroy      

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Create, Read, Update, Delete" olarak verilmiştir. CRUD işlemleri, bir veri tabanındaki temel işlemleri ifade eder: yani veri oluşturma (Create), veri okuma (Read), veri güncelleme (Update) ve veri silme (Delete). Bu işlemler, veri tabanı yönetiminde temel bir rol oynar ve verilerin yönetiminde önemli bir araçtır. 25. Veri tabanlarında bir tablodan sadece belirli sütunları çekmek için hangi SQL ifadesi kullanılır?

  A) SELECT    B) WHERE    C) INSERT    D) UPDATE    E) DELETE

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "SELECT"tir. "SELECT" SQL ifadesi, veri tabanında bulunan bir tablodan sadece belirli sütunların seçilmesini sağlar. Bu ifade, WHERE, INSERT, UPDATE ve DELETE gibi diğer SQL ifadelerinden farklı bir amaç için kullanılır. 27. Bir veri tabanında birden fazla tablo arasındaki ilişkiyi ifade etmek için hangi kavram kullanılır?

  A) Primary Key    B) Foreign Key    C) Index
  D) View                E) Procedure

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Foreign Key'dir. Foreign key, bir veritabanındaki bir tablodaki bir sütunun diğer bir tablodaki bir sütuna referans olduğu ilişkiyi ifade eden bir kavramdır. Foreign key, bir ilişkiyi oluşturmak ve veriler arasındaki bağıntıyı korumak için kullanılır. 29. Veri tabanlarında, verilerin tutulduğu tablolarda bir sütundaki değerlerin benzersiz olmasını sağlamak için hangi kavram kullanılır?

  A) Primary Key    B) Foreign Key    C) Index
  D) View                E) Procedure

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Primary Key"dir. Primary Key, bir tablonun sütunlarından bir tanesinin benzersiz değerler içermesini sağlar ve bu sütun tablonun anahtar sütunu olarak belirlenir. Bu sayede, bir veri tabanında tutulan verilerin tutarlılığı ve doğruluğu sağlanır. Primary Key kavramı, veri tabanı tasarımı ve yönetimi konularında önemli bir kavramdır ve bu konuda bilgi sahibi olmak veri tabanı uygulamaları geliştirirken oldukça faydalıdır. 31. Bir veri tabanında, bir kullanıcının veri tabanına erişimini sınırlamak için hangi mekanizma kullanılır?

  A) User    B) Role    C) Permission    D) View    E) Procedure

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Role'dur. Bir veri tabanı yöneticisi, kullanıcılara veri tabanındaki kaynaklara erişim yetkilerini yönetmek için roller oluşturabilir. Roller, benzer yetkileri olan kullanıcıların gruplarıdır ve veri tabanı yöneticisi, rolleri tanımlayarak kullanıcılara yetki verir veya kısıtlar. Role tabanlı erişim kontrolü, veri tabanının güvenliği ve bütünlüğünü sağlar. 33. Veri tabanlarında, bir tablodaki verilerin belli bir sıraya göre gösterilmesini sağlamak için hangi SQL ifadesi kullanılır?

  A) ORDER BY     B) GROUP BY    C) DISTINCT
  D) JOIN                E) WHERE

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) ORDER BY" dır. ORDER BY ifadesi, bir SQL sorgusu sonucunda dönen verilerin belirli bir sıraya göre gösterilmesini sağlar. Bu sıralama, belirli bir sütuna veya sütunlara göre olabilir ve ASC veya DESC parametreleri kullanılarak artan veya azalan sıralama yapılabilir. 35. Veri tabanlarında, bir veri tabanındaki tüm tabloları ve ilişkileri grafiksel olarak gösteren yapıya ne denir?

  A) Model    B) Schema    C) Index    D) Trigger    E) View

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Model"dir. Veri tabanı modeli, veri tabanındaki tüm tabloları ve bu tablolar arasındaki ilişkileri grafiksel olarak gösteren bir yapıdır. Bu model, veri tabanı tasarımını anlamak ve yönetmek için önemli bir araçtır. 37. Veri tabanlarında, bir tablodan veri silmek için hangi SQL ifadesi kullanılır?

  A) DELETE    B) SELECT    C) UPDATE    D) INSERT    E) MODIFY

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) DELETE'dir. DELETE ifadesi, SQL'de bir tablodan veri silmek için kullanılır. Bu ifade, WHERE anahtar kelimesiyle birleştirilerek belirli bir koşula uygun verilerin silinmesi sağlanabilir. 39. Veri tabanlarında, bir veri tabanı yöneticisinin belirli bir kullanıcının veri tabanına erişim seviyesini arttırmak için hangi mekanizmayı kullanması gerekir?

  A) Role    B) Trigger    C) View    D) Index    E) Procedure

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Role'dur. Bir veritabanı yöneticisi, bir kullanıcının belirli verilere erişim seviyesini artırmak için Role mekanizmasını kullanabilir. Role'ler, bir kullanıcının veri tabanındaki belirli bir veri kümesine erişimini kontrol etmek için kullanılır. Kullanıcıların Role'lere atanması, belirli bir Role'ün erişim haklarına sahip olmalarını sağlar. Bu, veri tabanı yöneticisinin kullanıcıların erişim seviyelerini kolayca kontrol etmesine olanak tanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi Detayları

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi 20 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi Testini Çöz tıklayın. Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.dönem 2.yazılı soruları; veri tabanı yönetimi, MSQL ve sql kazanımlarını ölçen sorulardan test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

açık kaynak kodlu veritabanı yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve veri yönetimi konusunda temel bir anlayışa sahip olmaları gerekmektedir.

MySQL veritabanlarının güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri açıklayabilir.

SQL dilindeki temel sorgulama aracı olan "SELECT" sorgusunu anlamalarını ve kullanmalarını ölçmeyi amaçlar.

JOIN sorgusu, veritabanı yönetiminde önemli bir konudur ve SQL dilinde yaygın bir şekilde kullanılır.

SQL sorguları ve veritabanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

veritabanı yönetimi kavramlarını anlamaları ve verileri etkili bir şekilde yönetebilmeleri hedeflenir.

Veritabanı yönetimi ve tasarımı.

bir veri tabanı yönetim sisteminin temel işlevlerini ve veri yönetimi ile ilgili kavramları anlamaktır.

Bir veri tabanındaki verileri düzenlemek için birincil anahtarın kullanımını açıklamak.

Bir veri tabanı yönetim sisteminin kullanımı hakkında temel bir anlayışa sahip olmaktır.

Veri tabanlarında veri sıralama işlemlerini gerçekleştirebilecek ve doğru sorguyu seçebilecek yetenek.

Veri tabanı yönetimi kavramlarını anlama ve verileri etkili bir şekilde yönetebilme yeteneğini ölçmektedir.

SQL sorgularının temel yapı taşlarından biri olan "SELECT" ifadesiyle ilgili temel bilgiyi öğrenmiş olursunuz.

veritabanı tasarımı ve ilişkisel veritabanı konularına aşina olma gerekliliğini vurgular.

Bir veri tabanı yöneticisi, kullanıcıların veri tabanındaki kaynaklara erişimini yönetmek için rolleri kullanabilir.

Veri tabanı yönetimi konusundaki temel kavramları anlama kazanımını ölçmektedir.

Veri tabanı modelleme, veri tabanı tasarımının planlanması ve uygulanmasında kullanılan bir tekniktir ve veri tabanlarının işlevselliği için kritik öneme sahiptir.

SQL, veri tabanı yönetimi için temel bir beceri olduğundan, bu soru SQL dilini bilmenin önemini vurgulamaktadır.

Veritabanı yöneticisi, kullanıcıların veri tabanına erişim seviyelerini Role mekanizması ile kontrol edebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 68 kere doğru, 82 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Veri Tabanı Yönetimi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.