8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı CEVAPLARI

 1. Dilimizdeki yazım kuralları ne zaman değişir?

  A) Dilimizdeki yazım kuralları, dilde meydana gelen değişikliklere ve yeniliklere göre zaman zaman değişebilir.
  B) Dilimizdeki yazım kuralları, sadece yasalar değiştikçe değişebilir.
  C) Dilimizdeki yazım kuralları, sadece yazarlar tarafından belirlenir.
  D) Dilimizdeki yazım kuralları, sadece eğitim sistemi tarafından belirlenir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "Dilimizdeki yazım kuralları, dilde meydana gelen değişikliklere ve yeniliklere göre zaman zaman değişebilir." şeklindedir. Dilimizdeki yazım kuralları, dildeki değişikliklere ve yeniliklere göre güncellenir ve değişebilir. Örneğin, yeni kelimelerin ortaya çıkması, telaffuzdaki değişimler ve dildeki diğer değişiklikler, yazım kurallarının değişmesine yol açabilir. Bu nedenle, yazım kurallarının güncelliğini koruması için dildeki değişiklikler takip edilerek düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir. 3. Türkçe yazım kurallarını ihlal etmenin sonuçları neler olabilir?

  A) Yazının anlaşılması zorlaşır ve iletişimde sorunlar yaşanabilir.
  B) Sadece sınavlarda problem oluşur, günlük hayatta önemli değildir.
  C) Dilimizdeki kuralların esnek olduğu düşünülerek istenilen şekilde yazılabilir.
  D) Yazım kurallarını ihlal etmek bir suç değildir, cezası yoktur.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Yazının anlaşılması zorlaşır ve iletişimde sorunlar yaşanabilir. Türkçe yazım kurallarına uygun yazmak, yazının anlaşılırlığını artırır ve okuyucuya net bir iletişim sunar. Bunun aksine, yazım kurallarını ihlal etmek, yazının anlaşılmasını zorlaştırabilir ve okuyucunun iletişimde sorun yaşamasına neden olabilir. Ayrıca, resmi yazışmalarda, iş başvurularında ve sınavlarda da yazım kurallarına uygun yazmak önemlidir. Yazım kurallarına uymamak, olumsuz bir izlenim bırakabilir ve iş başvurularında veya sınavlarda puan kaybetmenize neden olabilir. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "Etken Çatı" örneğidir?

  A) Gökyüzünde uçan kuşları seyrediyordum.
  B) Arabanın motoru gürültü yapıyordu.
  C) Bahçede oynayan çocuklar gülüyorlardı.
  D) Pastayı yapan anneme teşekkür ettim.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Pastayı yapan anneme teşekkür ettim. Bu soruda özne bir fiili yapmaktadır. Bu tür cümlelere etken çatı cümlesi denir. "Pastayı yapan" ifadesi etken çatı cümlesinin öznesidir ve eylemi yapan kişiyi belirtir. Diğer seçeneklerde ise özne bir eylemi almaktadır. 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "Çatısız Fiil" örneğidir?

  A) Öğrenciler dersleri sıkıcı buluyorlar.
  B) Hava soğuk olduğu için kalın bir ceket giyin.
  C) Sevgiliyle yürüyüş yaparken gün batımını seyrettik.
  D) Kitap okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Öğrenciler dersleri sıkıcı buluyorlar. "Cümlenin öznesi eylemi yapmaktadır" şeklindeki tanım, çatısız fiil yapısını ifade eder. Bu yapıda, fiilin kendisi yeterince açıklayıcıdır ve ayrıca bir "özne" veya "nesne" gerekmez. Bu tanıma uygun olan tek seçenek "A) Öğrenciler dersleri sıkıcı buluyorlar" olduğu için cevap bu seçenektir. 9. Aşağıdaki parçada hangi anlam vurgulanmaktadır? "Gökyüzüne bakınca insanın içi açılıyor. Mavi, sonsuzluğu çağrıştırıyor. Gökyüzüyle bütünleşmiş hissediyorum kendimi."

  A) Doğanın güzelliği
  B) Sonsuzluk duygusu                
  C) Melankolik bir hava
  D) İnsan doğasının hüzünlü tarafı   

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Sonsuzluk duygusu" olarak belirtilmiştir. Yazarın gökyüzüne bakarak hissettiği bütünleşme ve sonsuzluk duygusu vurgulanmaktadır. Bu parça, doğanın güzelliği ve insanın doğaya olan hayranlığına da işaret ediyor olsa da, ana vurgusu sonsuzluk duygusudur. Bu parça, doğa ve insan arasındaki bağlantıya ve doğanın insanlar üzerindeki etkisine dair bir fikir vermektedir. 11. Aşağıdaki parçada hangi anlatım bozukluğu yapılmıştır? "Çocuklar bahçede top oynarken, birdenbire hava karardı ve şiddetli bir fırtına başladı."

  A) Yüklem yanlışı
  B) Sıfat tamlaması yanlışı
  C) Cümle öğelerinin yeri değiştirilmesi
  D) Fiil çatısı yanlışı

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Yüklem yanlışı. Bu cümlede anlatım bozukluğu yüklem yanlışıdır. "Hava karardı" ifadesi yeterli olmadığı için "ve şiddetli bir fırtına başladı" eklenerek yükleme yanlışı yapılmıştır. Bu cümlede yüklem yanlışı olduğu için cümle düzeltildiğinde "Çocuklar bahçede top oynarken, hava birden karardı ve şiddetli bir fırtına başladı." şeklinde olmalıdır. 13. Aşağıdaki parçada hangi anlatım bozukluğu yapılmıştır? "Güzel bir sabah uyanmıştım. Hava güneşliydi ve kuşlar şarkı söylüyordu. Dışarıda yürümeye karar verdim. Fakat ayakkabımın bağı çözülmüştü ve evde başka ayakkabı yoktu. Sonra arkadaşımın evine gittim ve ondan ayakkabı istedim."

  A) Yüklem-Özne Uyuşmazlığı
  B) Eş Anlamlı Kelime Kullanımı   
  C) Fiilimsi Yapımı
  D) Yanlış Bağlaç Kullanımı       

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Yüklem-Özne Uyuşmazlığı'dır. İlk cümle "Güzel bir sabah uyanmıştım" doğru bir şekilde özne-yüklem uyumu sergilerken, ikinci cümlede "hava güneşliydi" özne olarak "hava" kullanılmıştır. Ancak üçüncü cümlede "Dışarıda yürümeye karar verdim" yüklem olarak "karar vermek" kullanılmıştır, dolayısıyla özne-yüklem uyumu bozulmuştur. 15. Aşağıdaki parçada hangi kelimenin zıt anlamı verilmiştir? "Bu yıl hava çok sıcak ve kurak geçti. Tarlalardaki ürünler kurudu ve toprak çatladı. Çiftçiler ise üzgün bir şekilde hasat zamanını beklemeye başladılar."

  A) Kurak    B) Ürün    C) Toprak    D) Hasat

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kurak. Soruda verilen parçada "hava çok sıcak ve kurak geçti" ifadesinde yer alan "kurak" kelimesinin zıt anlamı sorulmaktadır. Bu nedenle, diğer seçenekler doğru olmayacaktır. Zıt anlamı verilen kelime "yağmurlu, nemli, ıslak" gibi olabilir. Ancak, bu seçenekler arasında sadece "kurak" kelimesinin zıt anlamı olan "yağmurlu" yer almaktadır. 17. "Fiilde çatı" kavramı ne anlama gelmektedir?

  A) Fiilin olumlu, olumsuz ya da soru şeklindeki hallerini ifade eden bir yapıdır.
  B) Fiilin nesnesiyle olan ilişkisini ifade eden bir yapıdır.
  C) Fiilin yüklemdeki etkinlik durumunu ifade eden bir yapıdır.
  D) Fiilin zaman ve kip hallerini ifade eden bir yapıdır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan bu soruda "Fiilde çatı" kavramı, fiilin yüklemdeki etkinlik durumunu ifade eden bir yapıdır. Türkçe'de fiiller, yüklemdeki etkinlik durumlarına göre üç çatıda kullanılır: edilgen çatı, etken çatı ve orta çatı. Edilgen çatıda eylemin nesnesi özne yapılırken, etken çatıda özne eylemi gerçekleştiren kişidir. Orta çatı ise etken ve edilgen çatının özelliklerini taşıyan bir yapıdır. 19. "Eylem yapısında" bir fiilin çatısı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

  A) Fiilin anlamına             B) Fiilin zamana
  C) Fiilin nesnesine            D) Fiilin öznesine

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Fiilin öznesine" olarak verilmiştir. Bir eylem fiilinin çatısı, öznenin sayısı ve kişisine göre belirlenir. İngilizcede çatı, özneye bağlı olarak üç türde olabilir: aktif, pasif ve orta. Eylem yapan özne, aktif çatıda fiilin doğrudan nesnesine etki ederken, pasif çatıda nesne öznenin doğrudan etkisine maruz kalmaz ve fiil nesne üzerinde gerçekleştirilir. Ortak çatı ise, fiilin doğrudan nesnesine değil de öznesine etki eder. 21. "Edilgen çatı"nın kullanılmadığı bir cümle örneği hangisidir?

  A) Sana bu işi yaptırmam.
  B) Bu araba en son ne zaman tamir edildi?
  C) Şişeyi açan çocuk, kapağı tekrar kapatmadı.
  D) Bu mektup kim tarafından yazıldı?

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. A seçeneği özne + yüklem + nesne şeklinde düzenlenmiş bir cümledir ve edilgen çatı kullanımı gerektirmez. Özne aktif olarak hareket etmektedir. Diğer seçeneklerde ise özne edilgen hale getirilmiştir ve edilgen çatı kullanımı gerektirir. Edilgen çatı, öznenin eylemin doğrudan nesnesi yerine eylemle ilgili bir durumu ifade etmek için kullanılır. edilgen çatı, öznenin eylemin doğrudan nesnesi yerine eylemle ilgili bir durumu ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla, bir cümlede edilgen çatı kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmek önemlidir. Bu soruda verilen seçenekler arasında sadece A seçeneği edilgen çatı kullanmadan düzenlenmiştir. 23. Aşağıdaki metinde ne anlatılmaktadır? "Bir toplumda insanlar arasındaki iletişim ve etkileşim, o toplumun ne kadar gelişmiş olduğunu gösterir. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile birlikte insanlar daha da fazla birbirlerinden kopmuş durumda. Telefonlar ve sosyal medya, insanların birbirleriyle yüz yüze iletişim kurmasını azaltmıştır. Bu nedenle toplumlar arasındaki bağlar zayıflamıştır."

  A) İnsanların yüz yüze iletişimi azalmıştır.
  B) Toplumlar arasındaki bağlar güçlenmiştir.
  C) Teknoloji, insanlar arasındaki iletişimi artırmıştır.
  D) İnsanlar, yüz yüze iletişim kurmanın önemini daha iyi anlamaktadır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Metinde, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanların birbirlerinden daha fazla uzaklaştığı ve yüz yüze iletişim kurmanın azaldığı ifade edilir. Bu nedenle, toplumlar arasındaki bağlar da zayıflamıştır. Metinde ayrıca teknolojinin insanlar arasındaki iletişimi azalttığı vurgulanır. 25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, edilgen çatıda kullanılmıştır?

  A) Yemeğe kimlerin katılacağını bilemiyorum.
  B) Bu eser, edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir.
  C) Araba, sokakta rahatlıkla park edilebilecek kadar küçüktü.
  D) Cam şişelerin geri dönüştürülmesi, doğaya zarar vermenin önlenmesi açısından önemlidir.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneğidir. "Geri dönüştürülmesi" fiilinin edilgen çatıda kullanıldığı bir cümledir. Edilgen çatıda, cümledeki özne eylemin doğrudan nesnesi olarak kullanılır ve fiilin etkisi nesneye yüklenir. Bu cümlede "geri dönüştürülmesi" nesne olarak kullanılmıştır ve fiilin etkisi bu nesneye yüklenmiştir. Edilgen çatı, bazen özneyi belirtmek istemediğimizde, bazen de eylemin yapıldığı kişi ya da şeyin belirsiz olduğu durumlarda kullanılır. 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, dolaylı anlatım kullanılarak aktif çatıya çevrilmiştir?

  A) "Dersi anlayamadığımdan dolayı öğretmenle görüşeceğim" dedi.
  B) Geçen hafta sonunda İstanbul'da güzel bir konsere gitmiştik.
  C) Karşılaşmamız tesadüf eseri oldu, onu yıllardır görmemiştim.
  D) Kız kardeşim, yaz tatilinde Almanya'ya gitmek istediğini söyledi.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, fiil dolaylı anlatım kullanılarak aktif çatıya çevrilmiştir. Dolaylı anlatım, bir kişinin başka bir kişinin ne söylediğini aktarmak için kullanılan bir dil yapısıdır. Bu yapıda, ana cümle içindeki fiil genellikle geçmiş zaman, yardımcı fiil ise genellikle "would" olur. Bu bilgiye dayanarak, cümledeki doğru cevap "D) Kız kardeşim, yaz tatilinde Almanya'ya gitmek istediğini söyledi" olarak belirlenir. olaylı anlatımın ne olduğu ve nasıl kullanıldığı anlatılabilir. Ayrıca örnek cümleler verilerek konu pekiştirilebilir. 29. Aşağıdaki parçada ne anlatılmaktadır? "Sonbahar aylarında yapraklar sararır ve ağaçlar çıplak kalır. Bu, ağaçların kış uykusuna yattığı anlamına gelir. Kış boyunca ağaçlar, soğuktan korunmak için bu durumda kalırlar ve bahar gelince yeniden yeşerirler."

  A) Ağaçların mevsimsel değişimi      B) Ağaçların yeşermesi              
  C) Ağaçların yaprak dökmesi          D) Ağaçların yaz uykusuna yatması   

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: Ağaçların mevsimsel değişimi. Paragrafta sonbahar aylarında yapraklar sararır ve ağaçlar çıplak kalır, kış boyunca da ağaçların bu durumda kaldığı ve bahar gelince yeniden yeşerdiği anlatılıyor. Bu mevsimsel değişim, ağaçların kış uykusuna yattığı anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği olan "Ağaçların mevsimsel değişimi" dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı Detayları

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ZAMAN ve MEKÂN
  1. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler. (Anlam bilgisine dayalı anlatım bozuklukları)
  2. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler. (Anlam bilgisine dayalı anlatım bozuklukları)
  3. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir
  4. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  5. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  6. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder
  7. Metinle ilgili görsel öğeleri yorumlar
  8. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
  9. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
 • BİLİM VE TEKNOLOJİ
  1. Metni içerik yönünden değerlendirir.
  2. Metni içerik yönünden değerlendirir.
  3. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  4. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  5. Metnin konusunu belirler.
  6. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.

Ayrıca 8.sınıf Türkçe dersi 2.dönem sonu yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

dildeki değişimlere uygun bir şekilde yazım kurallarını kullanarak dil becerilerinin geliştirilmesi önemlidir.

Türkçe yazım kurallarına uygun şekilde yazma becerisi ve anlaşılır bir iletişim kurabilme yeteneği.

Öğrencilerin, fiillerin çatılarını ayırt edebilme ve cümlelerinde doğru çatıyı kullanabilme becerisini kazanmaları hedeflenir.

Öğrenciler, çatısız fiil yapısını tanımlayabilir ve çatısız fiil örnekleri verebilirler.

Metin anlamını çıkarabilme becerisi.

Anlatım bozukluklarını tanımlayabilir ve düzeltebilirim.

Dil bilgisi konularında önemlidir ve doğru kullanım kazanımı için dikkat edilmesi gereken noktalardandır.

Kelimelerin zıt anlamlarını bulabilme becerisi.

Dilbilgisi açısından önemli bir konudur ve doğru kullanımı yazılı ve sözlü iletişimde anlaşılırlığı arttırır.

Dilbilgisi ve yazma becerileri kazanımı için önemlidir.

Kazanım olarak, öğrencilerin edilgen çatı kullanımını tanımlayabilme becerisi geliştirilir.

Bir metinden ana fikir çıkarma ve belirli bir konuda okuduğunu anlama yeteneğini ölçmektedir.

Öğrenciler, edilgen çatı kullanımını anlayabilecek ve edilgen cümleler oluşturabileceklerdir.

"Dolaylı anlatım kullanarak başka bir kişinin ne söylediğini aktarabilirim" şeklinde belirlenebilir.

doğal olaylar hakkında temel bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 3 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem Sonu Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş