8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python)

8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) CEVAPLARI

 1. Python'da "for" döngüsü nedir ve ne işe yarar?

  A) Bir koşulu kontrol etmek için kullanılır.
  B) Belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılır.
  C) Bir fonksiyonun sonucunu döndürür.
  D) Bir liste elemanlarını ekrana yazdırır.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. "for" döngüsü, belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılan bir kontrol yapısıdır. Bir dizi veri veya liste elemanları üzerinde gezinerek, her eleman için belirli bir işlemi tekrarlayarak kullanılır. Örneğin, bir liste içindeki her elemanı tek tek ekrana yazdırmak için "for" döngüsü kullanılabilir. 3. Python'da "if" koşulu nedir ve ne işe yarar?

  A) Belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılır.
  B) Bir liste elemanlarını ekrana yazdırır.
  C) Bir koşulu kontrol etmek için kullanılır.
  D) Bir fonksiyonun sonucunu döndürür.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: "if" koşulu Python'da, belirli bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer koşul doğruysa, if bloğu içindeki işlemler yapılır, aksi halde else veya elif blokları içindeki işlemler yapılır. Örneğin, "if x > 10:" koşulu, x'in 10'dan büyük olup olmadığını kontrol eder ve doğruysa if bloğu içindeki işlemler yapılır. Bu şekilde programlar belirli koşullara göre farklı işlemler yapabilirler. 5. Python'da "append" fonksiyonu nedir ve ne işe yarar?

  A) Bir dosyaya veri yazmak için kullanılır.
  B) Bir listenin sonuna yeni bir eleman eklemek için kullanılır.
  C) Bir değişkenin değerini değiştirmek için kullanılır.
  D) Bir fonksiyonun sonucunu döndürür.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda "append" fonksiyonu bir listenin sonuna yeni bir eleman eklemek için kullanılır. Örneğin, "liste.append(eleman)" şeklinde kullanılarak "liste" adlı bir listenin sonuna "eleman" adlı yeni bir eleman eklenir. Bu fonksiyon sayesinde listenin sonuna dinamik olarak yeni elemanlar eklenebilir ve listenin boyutu dinamik olarak büyütülebilir. 7. Python'da "len" fonksiyonu nedir ve ne işe yarar?

  A) Bir listenin eleman sayısını döndürür.
  B) Bir dosyanın boyutunu döndürür.
  C) Bir değişkenin uzunluğunu döndürür.
  D) Bir fonksiyonun sonucunu döndürür.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Python'da "len" fonksiyonu, bir dizi, liste ya da string gibi veri tiplerinin eleman sayısını döndürür. Bu fonksiyonun kullanımı oldukça yaygın ve programlama sürecinde verilerin uzunluğunu hesaplamak için sıkça kullanılır 9. Python'da "range" fonksiyonu nedir ve ne işe yarar?

  A) Bir liste elemanlarını ekrana yazdırır.
  B) Belirli bir aralıktaki sayıları içeren bir liste oluşturur.
  C) Bir koşulu kontrol etmek için kullanılır.
  D) Bir fonksiyonun sonucunu döndürür.

 10. Cevap: B Açıklama:

  "range" fonksiyonu, Python programlama dilinde kullanılan ve belirli bir aralıktaki sayıları içeren bir liste oluşturmak için kullanılan bir fonksiyondur. Fonksiyonun parametreleri arasında başlangıç, bitiş ve adım sayısı yer alır. Range fonksiyonu, özellikle for döngüsü gibi kontrol yapılarıyla birlikte kullanılarak programların tekrar eden işlemlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur. 11. Python'da "while" döngüsü nedir ve ne işe yarar?

  A) Bir koşulu kontrol etmek için kullanılır.
  B) Belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılır.
  C) Bir fonksiyonun sonucunu döndürür.
  D) Bir liste elemanlarını ekrana yazdırır.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Python'da "while" döngüsü belirli bir koşul sağlandığı sürece belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılır. "while" döngüsü, başlangıçta bir koşulu kontrol eder ve koşul doğru olduğu sürece döngü bloğundaki işlemleri tekrar eder. Koşulun doğru olmadığı bir noktada, döngü bloğu dışına çıkılır ve döngü sona erer. "while" döngüsü, kullanıcının belirli bir koşulu sağlanana kadar belirli bir işlemi tekrarlamasına izin verir. 13. Python programlama dilinde, veri tipleri nelerdir?

  A) Tek boyutlu ve çok boyutlu diziler
  B) Sayı, metin, boşluk karakteri ve mantıksal
  C) Fonksiyonlar, sınıflar, nesneler ve modüller
  D) Değişkenler, sabitler, operatörler ve ifadeler

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır ve Python programlama dilinde sayı, metin, boşluk karakteri ve mantıksal veri tipleri bulunmaktadır. Python'da veri tipleri, bir değişkenin veya nesnenin hangi tür veri taşıdığını belirten önemli bir özelliktir. Veri tipleri, programcıların verileri daha etkili bir şekilde işlemelerine olanak tanır ve doğru sonuçların elde edilmesine yardımcı olur. 15. Python'da, "for" ve "while" döngüleri arasındaki fark nedir?

  A) "For" döngüsü, belirli bir sayıda işlem yaparken, "while" döngüsü belirli bir koşul sağlandığı sürece işlem yapar.
  B) "For" döngüsü, sadece bir kez işlem yaparken, "while" döngüsü sürekli işlem yapar.
  C) "For" döngüsü, liste, demet veya sözlük gibi bir veri tipi üzerinde işlem yaparken, "while" döngüsü belirli bir koşul sağlandığı sürece işlem yapar.
  D) "For" döngüsü, sadece sayısal değerler üzerinde işlem yaparken, "while" döngüsü herhangi bir veri tipi üzerinde işlem yapabilir.

 16. Cevap: C Açıklama: 17. Python'da, bir fonksiyon nasıl tanımlanır?

  A) "function" kelimesi ve fonksiyon adı kullanılarak tanımlanır.
  B) Fonksiyon adı ve ardından parantez içinde parametreler tanımlanır.
  C) Fonksiyon adı ve ardından köşeli parantez içinde parametreler tanımlanır.
  D) Fonksiyon adı ve ardından süslü parantez içinde kod bloğu tanımlanır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Bir fonksiyon tanımlamak için fonksiyon adı ve ardından parantez içinde parametreler belirtilir. Fonksiyon tanımı daha sonra süslü parantez içinde gerçekleştirilen kod bloğunu içerir. Fonksiyonlar, programcılara kod tekrarını önlemeye, kodu daha okunaklı hale getirmeye ve daha örgütlü bir kod tabanı oluşturmaya yardımcı olur. 19. Python'da, bir listeye nasıl yeni bir öğe eklenir?

  A) "append()" yöntemi kullanılarak    B) "+" operatörü kullanılarak        
  C) "add()" yöntemi kullanılarak       D) "insert()" yöntemi kullanılarak   

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) append() yöntemi kullanılarak" şeklindedir. Python'da, bir listeye yeni bir öğe eklemek için append() yöntemi kullanılır. Bu yöntem, listenin sonuna bir öğe ekler ve mevcut listenin değiştirilmesini sağlar. Listenin belirli bir konumuna bir öğe eklemek istenirse ise insert() yöntemi kullanılabilir. 21. Python'da, bir sözlük nasıl tanımlanır?

  A) Sözlük adı ve ardından köşeli parantez içinde anahtar-değer çiftleri tanımlanarak
  B) "dictionary" kelimesi ve sözlük adı kullanılarak tanımlanır.
  C) "dict()" yöntemi kullanılarak
  D) Sözlük adı ve ardından süslü parantez içinde anahtar-değer çiftleri tanımlanarak

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Python'da bir sözlük, sözlük adı ve ardından süslü parantez içinde anahtar-değer çiftleri tanımlanarak oluşturulur. Anahtar, değer çiftleri arasında virgülle ayrılır ve sözlüklerde anahtarlar benzersiz olmalıdır. Bu şekilde sözlükler, bir anahtar değerine göre ilişkilendirilmiş veri yapıları olarak kullanılabilirler. Örneğin, bir sözlükte bir kelimenin tanımı, bir öğrencinin notları veya bir müşterinin adresi gibi bilgiler saklanabilir. 23. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  x = 5
  y = 3
  if x > y:
      print("x, y'den büyüktür.")
  else:
      print("y, x'den büyüktür.")

  A) x, y'den büyüktür.        B) y, x'den büyüktür.             
  C) x, y'e eşittir.                 D) Kod hata verir.                

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu kodun çıktısı "x, y'den büyüktür." olacaktır. Çünkü, "if" koşulu, x'in y'den büyük olduğunu kontrol eder ve doğru olduğunda "x, y'den büyüktür." çıktısını verir. "else" koşulu, x'in y'den küçük veya eşit olduğu durumlarda çalışır ve "y, x'den büyüktür." çıktısını verir. Ancak, bu kodda x y'den büyük olduğu için "if" koşulu doğru olduğundan "else" koşulu çalışmaz. 25. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  x = 5
  while x > 0:
      print(x)
       x -= 1

  A) 5, 4, 3, 2, 1    B) 5    C) 1, 2, 3, 4, 5    D) 1

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "5, 4, 3, 2, 1" dir. Kod, x'in değeri 5'ten başlayarak, x'in 0'dan büyük olduğu sürece x'in değerini 1 azaltarak çalışır. Her adımda, x'in güncel değeri ekrana yazdırılır ve döngü bu şekilde devam eder. Sonuçta, x'in değeri sıfır olduğunda döngü sona erer ve çıktı olarak 5, 4, 3, 2 ve 1 sayıları sırasıyla ekrana yazdırılır. 27. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
  for n in numbers:
      print(n * 2)

  A) 2, 4, 6, 8, 10
  B) 1, 2, 3, 4, 5
  C) 3, 6, 9, 12, 15
  D) 1, 3, 5, 7, 9

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu Python kodu, bir liste içindeki her sayıyı iki ile çarparak her bir çarpım sonucunu ekrana yazdırır. Bu nedenle, çıktı 2, 4, 6, 8 ve 10'dur. 29. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  def multiply(x, y):
      return x * y

  result = multiply(4, 5)
  print(result)

  A) 20                      B) 9 
  C) 14                      D) 45

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, "multiply" adında bir fonksiyon oluşturulmuştur ve bu fonksiyon, iki parametreyi çarparak sonucu geri döndürmektedir. "multiply(4, 5)" ifadesi ile bu fonksiyon çağrılmakta ve sonuç "20" olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, cevap anahtarı A'dır. 31. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  my_string = "Hello, world!"
  print(my_string[7:12])

  A) Hello                       B) world                      
  C) , wor                       D) worl                       

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu Python kodu, bir dize (string) değişkeni olan "my_string" içindeki karakterlerin belli bir aralığını (7. karakterden başlayarak 12. karaktere kadar olanlar) seçerek "print" fonksiyonu ile ekrana yazdırıyor. Bu aralık "world" kelimesini içerdiğinden cevap B olarak "world" olacaktır. 33. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?

  numbers = [2, 4, 6, 8]
  for num in numbers:
      print(num * 3)       

  A) 6, 12, 18, 24
  B) 3, 6, 9, 12
  C) 2, 4, 6, 8
  D) 9, 12, 15, 18 

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, verilen Python kodu bir döngü içinde belirtilen liste elemanlarının 3 ile çarpımını ekrana yazdırır. Dolayısıyla, listedeki elemanlar 2, 4, 6 ve 8 olduğundan çıktı 6, 12, 18 ve 24 olacaktır. 35. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  for i in range(1, 6):
      if i % 2 == 0:
           print(i, "is even")
      else:
            print(i, "is odd")

  A) 1 is odd, 2 is even, 3 is odd, 4 is even, 5 is odd
  B) 2 is even, 4 is even
  C) 1 is odd, 3 is odd, 5 is odd
  D) 1 is even, 2 is odd, 3 is even, 4 is odd, 5 is even

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Kod, 1'den 5'e kadar olan sayıları kontrol eder ve eğer bir sayı 2'ye bölündüğünde kalan sıfırsa, yani çiftse, "is even" (çifttir) yazdırır, aksi takdirde "is odd" (tektir) yazar. Bu nedenle, kodun çıktısı, 1 is odd, 2 is even, 3 is odd, 4 is even, 5 is odd olacaktır. 37. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  def square(num):
      return num ** 2
  result = square(5)
  print(result)

  A) 5    B) 25    C) "5"    D) "25"

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 25'dir. Çünkü, bu Python kodu önce "square" adlı bir fonksiyon tanımlar, bu fonksiyon girdi olarak aldığı sayının karesini döndürür. Daha sonra, "square" fonksiyonuna 5 değeri gönderilir ve bu değer "result" adlı değişkende saklanır. Son olarak, "result" değişkeninin değeri ekrana yazdırılır, bu da 25'i verir. 39. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  age = 18
  if age >= 18:
      print("You are an adult")
  else:
  print("You are not an adult")

  A) You are an adult
  B) You are not an adult
  C) SyntaxError
  D) TypeError

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu Python kodu, yaş değişkenine atanan 18 değerine göre bir karar yapısı kullanarak "You are an adult" (sen bir yetişkinsin) yazdırır. Dolayısıyla, doğru cevap A'dır. 41. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  def add_nums(a, B):
      return a + b       

  sum = add_nums(3, 4)
  print(sum)

  A) 3                    B) 4                   
  C) 7                    D) "7"                 

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir yani çıktı 7'dir. Çünkü add_nums fonksiyonu, a ve b parametrelerinin toplamını döndürüyor ve sum değişkeni bu fonksiyona 3 ve 4 değerleriyle çağrılıyor. Dönen sonuç, 3 ve 4'ün toplamı olan 7'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) Detayları

8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
  1. Çoklu karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar
  2. Çoklu karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar
  3. Döngü yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar
  4. Döngü yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar
  5. Döngü yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar
  6. Döngü yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar

Ayrıca 8.sınıf seçmeli bilişim 2.dönem 2.yazılı; python sorularından mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

"for" döngüsünün Python programlama dilinde nasıl kullanıldığını anlamak ve tekrarlayan işlemleri otomatikleştirmek için bir araç olarak kullanmak önemlidir.

Python'da "if" koşulunun ne olduğunu ve ne işe yaradığını açıklayabilirim.

Python programlama dilindeki listelerin işleyişini anlamak ve bu listenin sonuna eleman ekleme işlemini gerçekleştirebilmek önemlidir.

Python'da listelerin eleman sayısını hesaplamayı öğrenen öğrenciler için faydalıdır.

Python programlama dilindeki range fonksiyonunun kullanımını anlamak ve programlama süreçlerinde tekrar eden işlemlerin nasıl kolaylaştırılabileceği hakkında bir fikir edinmek önemlidir.

Python'da "while" döngüsünün kullanımını anlayarak, belirli koşullar altında bir işlemi tekrarlayabilme becerisi kazanılır.

Python programlama dilindeki veri tipleri konusundaki bilgilerini ölçmek için tasarlanmıştır.

Python'da fonksiyon tanımlamak.

Python programlama dilinde listelerin nasıl değiştirilebileceğini öğretir.

Python'da sözlükleri nasıl tanımlayacaklarını ve sözlüklerin ne işe yarayabileceğini öğrenirler.

Basit koşullu ifadelerin nasıl kullanılacağını ve Python'da "if-else" koşullu ifadesinin nasıl kullanılacağını anlamak.

while döngüsü ile sayıları tersten yazdırmak için basit bir kodun nasıl yazılacağını anlamaktır.

Python'da for döngüsü kullanımını ve listenin elemanlarına erişmek için döngü kullanımını anlamaktır.

Python programlama dilinde fonksiyon kullanımını test etmektedir.

Python'da dizeler üzerinde işlem yapabilme ve dizeleri dilimleyebilme becerisini ölçmektedir.

Python'da for döngüsünün kullanımını ve bir liste elemanlarının nasıl tek tek işlenebileceğini anlamaktır.

Python'da döngülerin ve koşullu ifadelerin nasıl kullanılacağı hakkında temel bir anlayışı ölçmektedir.

Python programlama dilinin temel fonksiyonlarından biri olan fonksiyonlar konusunu ölçmektedir.

Python'da karar yapıları, programın belirli koşullara göre farklı işlemler yapmasına olanak tanıyan temel yapı taşlarından biridir ve programlama öğreniminde önemli bir konudur.

Python programlama dilinde fonksiyon kullanımını anlamak için tasarlanmıştır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 83 kere doğru, 147 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Seçmeli Bilişim 2.Dönem 2.Sınav (Python) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş